• No results found

106. Mantisalca salmantica

In document Flora medicinal de les Illes Balears (sider 161-166)

(L.) Briq. & Cavillier...Ma

Sinonímia. Denominacions

Calcitrapa altissima. Centaurea salmantica. Mantisalca elegans.

Microlonchus clusii. M. duriei. M.

salmanticus.

Cat.: Cabeçuda. Cabeçudes. Herba de graneres (IBal). Baleja. Escombra.

Escombrera. Granallons. Granera. Herba escombrera. Herba granera. Raspallera.

Cast.: Cabezuela. Basc: Umanzelorri.

Descripció botànica

Planta vivaç o biennal, pilosa a la base, glabra a la part superior, fins a 60 cm.

d'alçària. Tiges dretes, poc rmificades, anguloses. Fulles radicals en roseta; les caulinars linears, aspres, espinuloses.

Capítols solitaris, petits, terminals.

Involucre imbricat. Corol.la blanca o purpurina. Aquenis oblongs, glabres, bruns. Floració: maig-agost.

Hàbitat

Muntanyes i camps, herbeis nitròfils, llocs assolellats. Thero-Brometalia (>Hordeion leporini, etc.). Del nivell de la mar fins a 1.000 m.

Part utilitzada

Els capítols florarls.

Composició química

Conté derivats del beta-sitosterol.

Acció farmacològica. Indicacions

Per via interna s'usa com a hipoglicemiant. L'activitat terapèutica ha estat comprovada en experimentació animal. Per via externa contra les berrugues, aplicant directament els capítols frescs sobre els llocs afectats.

Fórmules i preparacions

La decocció o la infusió al 5%, una taça després de cada menjada.

Cultura popular

Va haver-hi un temps que amb els capítols florals se'n feien graneres: per això alguns dels seus noms populars s'hi refereixen.

El mestral és sa granera del cel La primera, la granera;

la segona, la senyora

En Llanera se casen les dones amb la granera

Granera nova agrana net

Tenir tant de seny com sa granera Semblar una granera

Fer tant de paper com sa granera

Literatura

Item graneres, la dotzena grossa I diner, doc.

segle XIII (RLR, XXXI, 74).

Faldes bé steses / ... / tot ho roceguen, / de fanch empeguen, / fan-ne granera / per la carrera, Spill 7641.

Bibliografia

FM-IV-294, FPC-III-911, BC-269, PMCV-82, FQ-853

107.

Matricaria recutita

L...C

Del llatí matricaria, matriu, per considerar-se bona per aquest òrgan i del grec chamaimelon, poma de terra o nana, perquè segons Plini les flors tenen una certa flaire a poma.

Sinonímia. Denominacions

Chamomilla recutita. Matricaria chamomilla. Chrysanthemum indicum.

Cat.: Camamilla vera. Camamilla d'Aragó. Camamilla d'Urgell. Camamil.la forastera. Camamirla. Camamirla borda.

Maçanella. Majola. Cast.: Manzanilla.

Port.: Camomila. Basc: Amasabel belarr.

Fra.: Matricaire. Ital.: Camomilla comune. Ale.: Echte Kamilie. Angl.:

German chamomille.

Descripció botànica

Planta anual, erecta o ascendent, flairosa, glabra, fins a 60 cm. d'alçària.

Tija molt ramificada a la part superior.

Fulles pinnatisectes, amb segments linears, aguts, ben separats. Capítols nombrosos amb lígules llargues, estretes, blanques, aviat deflexes. Flors tubuloses amb 5 lòbuls, grogues, en capítols terminals. Bràctees involucrals de marge escariós, pàl.lid. El botó central amb la maduració es va tornant més convex per l'abombament del receptacle. Aquenis arquejats, de color gris pàl.lid. Papus absent o auriculat a les flors ligulades. Floració: abril-juny.

No s'ha de confondre amb Anthemis nobilis (camamilla romana), que és més gran, el receptacle no té escames, les bràctees sense marge membranós i l'involucre inflat.

Hàbitat

Voreres de camins, rostolls, ambients nitrificats, amb humitat edàfica superficial. Ruderali-secalietea. Del nivell de la mar fins a l'estatge montà. A les Illes Balears només cultivada.

Part utilitzada

Els capítols florals.

Composició química

Conté oli essencial, amb camazulè. A més s'hi troben mucílags, cumarines, metoxicumarines, colina, flavonoides, glucòsids, sals minerals, lactones sesquiterpèniques..

Acció farmacològica. Indicacions

És digestiva, eupèptica, carminativa, febrífuga i emmenagoga (en amenorrea i dismenorrea), a més de tenir activitat sedant i antiespasmòdica, en determinades neuràlgies i també antihistamínica, útil en certes al.lèrgies i asma bronquial. És un dels millors remeis de l'inflamació i de l'úlcera gàstrica, a condició de que es prengui entre menjades i durant llarg temps (Weiss). En ús extern és antiinflamatòria, antiparasitària, antibacteriana i antisèptica, útil com a vulnerària (llagues, ferides, dermatosis, èczemes), conjuntivitis, faringitis, gingivitis, aftes bucals, vulvovaginitis.

El Dr.Leclerc aconsella indistintament la camamilla (Matricaria recutita) o Anthemis nobilis per a obtenir els mateixos efectes, encara que manifesta la seva preferència per la primera, per tenir els efectes més ràpids i constants.

També aconsella que sigui la infusió concentrada i entre menjades, no immediatament postprandial.

Terapèutica comparada

En medicina filipina Matricaria chamomilla s’usa com a sedant, digestiu i carminatiu.

En medicina marroquí Matricaria chamomilla és emprada en les alteracions digestives del nadó, i en ús extern per les otitis. La planta M.

pubescens, en pols o en infusió pels problemes gastrointestinals i càlculs

biliars. En ús extern per les otitis i en friccions pel reumatisme, ciàtica i neuràlgies. També per a conservar i perfumar la mantega.

En medicina homeopàtica CHAMOMILLA

és un excel.lent remei amb marcada sensibilitat pel dolor i forta irritabilitat.

És especialment útil en pediatria.

Fórmules i preparacions

La infusió al 5%, una tassa després de cada menjada. També la tintura, l'extracte fluide, el nebulitzat, la pols, el xarop, l'oli essencial.

Cultura popular

S'ha emprat per a fer tornar rossos els cabells. Font i Quer dóna la següent fórmula: 0.5 l. d'alcohol de 95º, altre tant d'aigua, 3 unces de flor de camamilla, 1 unça d'aigua de colònia. Macerar durant 9 dies, remoure cada dia, i filtrar. Banyar els cabells amb aquesta loció abans de pentinar-se. A la fira de sant Ponç de Barcelona (11 de maig), el carrer de l'Hospital està ple aquell dia de flairosa camamilla i altres herbes. Els camamillaires són les persones que cullen camamilla. Hi ha la creença que per fer infusió de camamilla cal emprar un nombre imparell de cabeçoles d'aquesta planta, i que si en posen un nombre parell fa mal de ventre (Ciutadella) (DCVB).

Història

TEOFRAST diu que té les fulles ran de terra, i que la part superior floreix primer; la flor en el cercle exterior és blanca i groga en el centre. El fruit cau i deixa buid el receptacle, 8, 3; 14, 2.

DIOSCÒRIDES diu que hi ha tres espècies de camamilla, que només difereixen en la flor. Va bé per a

"provocar la menstruació, el part, la orina, i també la pedra...contra les

ventositats i la ilíaca passió (sic)...sana la icterícia i les malalties del fetge...entre totes és la més eficaç per a desfer la pedra la que fa la flor purpúria...sana les llagues de la boca" DIOSC III 148.

PLINI, XXII 53 GALE, XI 833 ISIDORO, XVII 9, 46

CURSACH diu que "crescit in Insula", referint-se a Menorca. Parla de la

"chamomilla nostratis herba".

L'aconsella en "febribus intermittentibus, colica, pulmonicis, doloribus externis, paralysi, doloribus colicis, cardialgiis post partum, suppressis lochiis, hysterica affectione

&c.".

Literatura

Oli de camamilla una onza, MS Klag s. XIV, 19.

Les virtuts de la camamirla son aquestes que ella es calent e secha, Macer Erbes.

Preneu camamilla e romaní, Dieç Menesc. I, 19 vº.

Prin camamilla e picala e fen poluora, Flos medic. 176 vº.

De camamirla, Alcanyís Reg. pest. 23.

Tant m'es prendre cafè com camamil.la, Aguiló Poes. 181.

Bibliografia

FPC-III-798, HNPC-VI-307, PMPC-46, PMCV-82, FQ-808, JLB-398, VP-308, KUKL-274, RT-408, HL-210, MH-187, VMLN-478, CLK-I-454, CSCH-311, PHMT-200

108.

Otanthus maritimus

(L.) Hoffmans et Link ...Ma+ Ei Fo

Sinonímia. Denominacions

Athanasia maritima. Diotis maritima. D.

candidissima. Santolina maritima. S.

tomentosa.

Cat.: Herba de bona. Herba de renegat.

Blanqueta borrera. Perlerina de mar.

Perlina blanca. Perlina marina. Cast.:

Algodonosa. Port.: Cordeiros-da-praia.

Descripció botànica

Herba perenne, llenyosa, pluricaule, albo-llanosa, flairosa, fins a 50 cm d'alçària. Arrel axonomorfa, llarga, gruixada. Tiges postrades o ascendents.

Fulles alternes, sèssils, nombroses, enteres o crenulades, oblongues.

Capítols globulosos. Inflorescència corimbiforme. Involucre hemisfèric.

Flors tubuloses, hermafrodites, grogues, sense lígula. Aquenis glandulosos.

Floració: juny-agost. PLANTA LEGALMENT PROTEGIDA.

Hàbitat

Arenals marítims. Ammophiletea.

Part utilitzada

La inflorescència.

Composició química

No la coneixem.

Acció farmacològica. Indicacions

Se li atribueixen popularment virtuts depuratives, febrífugues i emmenagogues (per a trastorns de la menstruació), a més de ser útil contra els cucs intestinals.

Fórmules i preparacions

La infusió al 5%.

Cultura popular

Quasi s'ha extingida a les costes de Mallorca i Catalunya per la intensa collita a que ha estat sotmesa, per les virtuts depuratives i contra la gota que se li atribueixen. A Portugal s'empra contra la dispèpsia, la gota i la tisi. A Argèlia és també molt usada.

Història

DIOSCÒRIDES diu poc del gnaphalion (que en grec vol dir borra de llana cardada): "les fulles begudes amb vi

estíptic són útils contra la disenteria"

DIOSC III 126

PLINI XXVII 88 GALE, XI 861

Bibliografia

FM-IV-251, FPC-III-801, BC-248, PMCV-86, FQ-807

109.

Petasites fragans

(Vill.) Presl,C...C

Petasites, del grec petasos, capells emprats pels pastors. Fragans, olorós.

Sinonímia. Denominacions

Cancelia alliariaefolia. Nardosmia fragans. N. denticulata. Petasites pyrenaicus. Tusilago fragans.

Cat.: Pota de cavall. Pota de cavall negra.

Barretera. Cast.: Sombrerera olorosa.

Corresponen a Petasites officinalis: Cat.:

Capellera. Mantell de la Mare de Déu.

Fra.: Pétasite. Ital.: Farfaraccio. Ale.:

Gemeine Pestwurz. Angl.: Butterbur.

Descripció botànica

Planta vivaç, fins a 25 cm. d'alçària.

Rizoma serpentejant. Tiges dretes, simples. Fulles vegetatives radicals, amples, rodonenques, glabres a l'anvers, piloses al revers. Capítols pedunculats, en raïms curts. Flors blanc-rosades o violàcies, breument ligulades, amb flaire a vainilla. Floració: gener-març.

Hàbitat

Llocs humits i ombrejats. Contrades mediterrànies marítimes. Quercetum illicis galloprov.

Cultivada i subespontània.

Part utilitzada

Les fulles i les arrels.

Composició química

Conté mucílags, tanins, flavonoides, inulina.

Acció farmacològica. Indicacions

Les fulles en aplicació tòpica poden calmar el dolor de la gota. Les arrels són vulneràries.

Terapèutica comparada

La planta Petasites officinalis té activitat espasmolítica, expectorant i diurètica per via interna; en ús extern és vulnerària.

Les espècies Petasites albus i P.

japonicus contenen lactones sesquiterpèniques d'activitat citotòxica i antitumoral.

La planta Tussilago farfara , que conté flavonoides, mucílag, tanins, alcaloides pirrolizidínics i vitamina C, és emprada com a expectorant, demulcent, diurètic i antisèptic, útil en alteracions respiratòries (tos, bronquitis, laringitis, asma). Antigament era considerat el medicament bèquic (contra la tos:

tussilago, corrupció de tussim ago) per excel.lència. S'ha demostrat que els extractes de la planta milloren el sistema inmunitari.

En medicina homeopàtica TUSSILAGO FRAGRANS pot ajudar en alguns tipus d'obesitat. TUSSILAGO FARFARA és útil en determinats casos de tos crònica.

TUSSILAGO PETASITES actúa en el sistema urinari, i té acció en determinats casos de problemes oftàlmics després de gonorrea.

Fórmules i preparacions

La decocció, la tintura mare, l'extracte fluide, l'extracte sec.

Història

DIOSCÒRIDES anomena bechion a la planta Tussilago farfara, i diu que "les fulles esclafades i mesclades amb mel curen el foc de Sant Antoni i tot apostema sanguini...és bona contra la

tos seca i cura els que no poden respirar" DIOSC III 120

PLINI XXVI, 30; XXIV, 135 GALE XI 810

CURSACH diu que Tussilago farfara

"colitur in Insula" i s'empra "in astmate, phthisi, tusi, morbis pectoris, raucedine, pleuritide, peripneumonia, orthopnaea, vomica, calculo, diarrhea colliquativa, et hectica; scrophullis, atrophia &c.".

Literatura

De l'illa de Mallorca, on se cria abundosament la Barretera, que ara anomenem "Mantellet de la Verge", Verdaguer Flors 7.

Bibliografia

FM-IV-261, FPC-III-834, PMCV-90, FQ-824, JLB-, VP-368, RT-411, HL-242, MH-148, CHEV-277, VMLN-1622, CLK-III-1470, CSCH-390

110.

Picris echioides

L...Ma Me Ei

Picris, del grec picrós, amarg. Echioides, semblant als echiums.

Sinonímia. Denominacions

Helminthia echioides. H. tuberculata. Cat.: Arpell. Arpella. Arpellot. Cast.:

Raspasayo. Port.: Repassage. Angl.: Ox-tongue.

Descripció botànica

Herba anual, aspra, eriçada, ramificada, fins a 70 cm. d'alçària. Tiges solcades, dretes, amb rames dicòtomes. Fulles basals oblongues, aspres, amb pèls bifurcats, inflats a la base. Capítols grans. Involucre doble. Flors grogues amb lígules poc exsertes. Aquenis comprimits, amb bec filiforme. Tast amarg. Floració: març-setembre.

Hàbitat

Llocs humits, síquies, torrents, herbassars nitròfils, àrees de regadiu.

Ruderali-Secalietea. Del nivell de la mar fins a l'estatge montà.

Part utilitzada

La planta sencera.

Composició química

Possiblement conté tanins.

Acció farmacològica. Indicacions

És astingent, útil en diarrees (Laza).

Antigament s'usava com a antihelmintic, contra els cucs intestinals.

Cultura popular

Les fulles tendres poden ser emprades per a fer-ne amb el bullit.

Bibliografia

FM-IV-323, FPC-III-975, FQ-862, MH-605

111.

Pulicaria dysenterica

(L.) Bernh...Ma Me Ei

Pulicaria, del llatí pulex, puça, perquè la seva olor fa fugir les puces. Dysenterica, perquè és útil en la disenteria.

Sinonímia. Denominacions

In document Flora medicinal de les Illes Balears (sider 161-166)