• No results found

Descripció botánica

In document Flora medicinal de les Illes Balears (sider 167-174)

Herba vivaç, llanosa, erecta, fins a 40 cm.

d'alçària. Rizoma negrenc, escamós, olorós. Tiges dretes, velloses, blanquinoses. Fulles pubescents per l'anvers, llanoses pel revers, oblongues o ovato-lanceolades. Capítols terminals, en corimbe. Flors grogues. Involucre de bràctees estretes, desiguals, linears.

Lígules més llargues que l'involucre.

Aquenis blanquinosos. Floració: juny-agost.

Hàbitat

Alzinars clars. Quercetum illicis suberetosum i comunitats afins, Quercion ilicis (>Cistion >Rosmarino-Ericion). Del nivell de la mar fins a 700 m.

Part utilitzada

La planta sencera.

Composició química

Conté inulina, oli essencial, flavonoides.

Acció farmacològica. Indicacions

És estimulant (Barceló i Combis).

Fórmules i preparacions

La infusió al 5%.

Bibliografia

FM-IV-229, FPC-III-755, BC-254

113.

Reichardia picroides

(L.) Roth...Ma Me Ei Fo

Sinonímia. Denominacions

Scorzonera picroides. Picridium vulgare. Cat.: Cascunia. Cosconilla. Cast.:

Lechuguilla dulce.

Descripció botànica

Herba anual, erecta, glabra, fins a 50 cm.

d'alçària. Arrel axonomorfa. Tiges dretes, nues a la part superior. Fulles caulinars oblongues, dentades o enteres.

Capítols terminals. Flors grans, grogues.

Peduncles molt llargs. Bràctees involucrals cordiformes. Aquenis externs amb tubercles sortits, bruns.

Floració: tot l'any.

Hàbitat

Es troba arreu de les Illes Balears:

camps, camins, pradells, fenassars.

Thero-Brachypodietea. Diu Bonafè que

"tal volta és la més estesa i comuna de la

nostra flora". Del nivell de la mar fins a 1.300 m. Regió mediterrània.

Part utilitzada

Les fulles.

Composició química

La desconeixem.

Acció farmacològica. Indicacions

S'usa com a aliment.

Cultura popular

Les fulles es mengen com enciam.

Literatura

Guaytava... el vert dels llachsons, de les cosconillas y ruellas, Pons Auca 246.

Jo coneixia aquells paratges... els rostolls on cercàvem cosconilles i màstecs, Ruyra Pinya, II, 89.

Bibliografia

FM-IV-329, FPC-III-987, HNPC-VI-315, BC-287

114.

Santolina chamaecyparissus

L. subsp. chamaecyparissus... C subsp. magonica...Ma Me Ei *

subsp. Magonica var. teucrietorum....Ma S

Santolina, planta santa.

Chamaecyparissus, com una lletrera en forma de ciprer.

Sinonímia. Denominacions

Cat.: Camamil.la de muntanya.

Camamil.la de la mar. Camamil.la de la Mola. Camamil.la de Maó (IBal). Botxes de Sant Joan. Broida femella. Camamilla blanca. Camamilla groga. Camamirla.

Camamirla amarga. Cardonet. Cordonet.

Espernallac. Flor de Sant Joan. Herba de Sant Joan. Maçanella. Mançanilla. Cast.:

Abrótano hembra. Port.: Guarda-roupa.

Basc: Zoldabelarr. Fra.: Santoline. Ale.:

Heiligenkraut. Angl.: Garden cypress.

Descripció botànica

Herba perenne, molt ramificada des de la base, flairosa, densa, en motes rodonenques, rabassa llenyosa, fins a 60 cm. d'alçària. Tiges llenyoses, dretes, ramificades. Fulles petites, estretes, alternes, sèssils, linears, carnoses, tomentoses o glabrescents, pinnatífides, grisenques. Capítols solitaris, subglobulosos, en peduncles inflats a l'àpex. Involucre d'escames desiguals.

Flors de corol.la glandulosa, tubuloses, de color groc intens. Aquenis tetràgons, oblongs. Floració: juny-juliol. L'insecte dípter Rhopalomya santolinae produeix en els borrons axil.lars un zoocecidi (gal.la o llotja) esfèric amb pilositat blanca. ÉS UNA ESPECIE PROTEGIDA PER LA LLEI.

Hàbitat

Pastures, erms, matollars secs i assolellats. Terra baixa mediterrània fins a l'estatge montà. Hypericion balearici. Rara al Crithmo-Limonion del litoral. A Mallorca, a la Serra de Tramuntana, Artà. A Menorca, Maó, La Mola, a nivell de la mar. Distribució mediterrània occidental.

Part utilitzada

Les summitats florides o capítols florals.

Composició química

Oli essencial amb alfa-santolinenona, flavonoides, lactones i cetones terpèniques, àcids fenòlics, tanins.

Acció farmacològica. Indicacions

És una planta tònica, antiespasmòdica, febrífuga, digestiva, emmenagoga i vermífuga. També té virtuts antisèptiques, antifúngiques i vulneràries. Per via externa és útil en dermatomicosis, glositis, conjuntivitis, vulvovaginitis, candidiasis.

Terapèutica comparada

En medicina marroquí els capitols són emprats com a digestius, emmenagogs i vermífugs, així com a tònics intestinals, sudorifics i antidiabètics.

En medicina homeopàtica SANTONINUM

s'extreu d'Artemisia maritima: correspòn als dolors en xocs; els símptomes oculars i urinaris són els més prominents. Té una vàlua comprovada en el tractament de les verminosis amb irritació intestinal, picor al nas, alteracions del dormir, espasmes musculars.

Fórmules i preparacions

La infusió al 3%.

Cultura popular

Es posa dins bossetes de tela en els armaris i calaixos per a allunyar els insectes. S'ha emprat per a suavitzar i tenyir de ros els cabells. L'oli essencial és emprat en perfumeria. Diu Palau i Ferrer que "a Menorca hi ha la creença vulgar que, perquè la infusió de camamil.la produeixi bons efectes estomacals, és necessari emprar un nombre senar o imparell de cabeçoles, i que, si en posen un nombre parell, fa mal de ventre". Gomis conta que

"l'espernallac és un gran preservatiu contra les bruixes; a les cases on n'hi ha, les bruixes no hi poden entrar a fer mal;

mes, per això, cal que la planta sigui robada; si no ho és, no té cap virtut".

Història

Antigament era considerada com afrodisíaca. Alguns autors -Gunther- han identificat l'abrotonum de Dioscòrides com Artemisia abrotanum. D'altres, com Fortes, identifiquen l'artemisia o abrotanum de Teofrast com Santolina chamaecyparissus.

DIOSCÒRIDES parla de dues espècies d'abrotonum, i que "la llavor... és molt útil conra la ortopnea, serveix a les ruptures i espasmes de nervis, a la ciàtica, a la retenció d'orina i de la menstruació" DIOSC III 27

TEOFRAST I 9, 4 PLINI XXI 60 GALE XI 804

CURSACH (1791), metge menorquí, ens parla de la camamil.la de Maó: "Amara, fragrans, non ingrata aromatica, balsamica, anthelmintica, carminativa, diaphoretica, pellens, tonica discutiens, sudorifera, stomachica, thoracica &c".

S'usa "in leucorrhaea, pleuritide, flatibus, fluore albo, peripneumonia verminosa, pectoris morbis, tinea &c".

Literatura

Ja no hi ha res més odorant ni més bufarell que una camamil.lera en flor, Bonafè IV 243

Açò caldejant ab aquets fets de camamirla, corona de rey o maçanella, Alcanyís Reg.

pest. 23

Bibliografia

FM-IV-242, FPC-III-779, HNPC-VI-307-425, BC-249, PPF-30, PMPC-63, JP-191, PMCV-84, FQ-799, JLB-3, VP-49, KUKL-143, RT-413, HL-32, MH-473, VMLN-1433, CLK-III-1103, CSCH-300, PHMT-201

115.

Scolymus hispanicus

L...Ma Me Ei Fo

Scolimus, nom grec d'un card comestible.

Sinonímia. Denominacions

Cat.: Caderlina. Card de moro. Cardet.

Cast.: Cardillos. Port.: Cangarinha. Basc:

Kardaberaizka. Angl.: Spanish Oyster Plant.

Descripció botànica

Herba vivaç o biennal, robusta, fins a 80 cm. d'alçària. Tiges dretes, pubescents, dentato-espinoses, ramificades. Fulles espinoses, lanceolades. Flors

groc-taronja. Capítols terminals i a l'axil.la de les fulles, en raïm paniculoide. Bràctees involucrals acuminades. Lígules eriçades. Aquenis amb plomall. Floració:

juny-juliol.

Hàbitat

Camps i camins. Cardassars. Scolymo-Kentrophyllion. Del nivell de la mar fins a 1.000 m. Distribució mediterrània.

Part utilitzada

Les arrels.

Composició química

Inulina, flavonoides.

Acció farmacològica. Indicacions

És diurètica.

Terapèutica comparada

En medicina marroquí la planta crua o cuinada es recomana en alteracions del fetge i dels intestins. Les fulles basals de la planta jove en ensalada.

Fórmules i preparacions

La decocció al 3%, una tassa després de cada menjada.

Cultura popular

La planta tendra (fulles) i l'arrel és comestible, crua com cuita. El suc lletós o làtex és emprat per a fer triar o pendre la llet. La flor s'ha emprat per a adulterar el safrà.

El formatge, el meló i el cardet, a pes El nom de caderlina (del llatí carduelina) és derivat de carduus, card.

Tot són cards i caderlines 160 cames rotges un planter.

Com tenc jo de segar bé enmig de tantes espines!

El mot cardina es refereix a l'ocell fringíl.lid cadernera (Carduelis carduelis), protegit per la llei, que li agrada molt menjar les llavors de les diferents espècies de cards.

El pescador de canya i el caçador de cardina és tard quan dina

Ni el pescador de canya ni el caçador de cardina

no compraran mai ni casa ni vinya

Bibliografia

FM-IV-305, FPC-III-954, BC-293, PMCV-85, FQ-858, PHMT-203

116.

Scorzonera baetica

(Boiss.) Boiss. subsp. ebusitana Bolòs,O. & Vigo,J………...Ei S

Scorzonera: en català escorçó, serpent;

en italià scorza nera, escorça negra.

Sinonímia. Denominacions

Cat.: Escorçonera. Escurçonera. Herba escurçonera. Cast.: Escorzonera. Port.:

Escorcioneira. Basc: Sendapoki.

Els mateixos noms populars també per Scorzonera hispanica.

Descripció botànica

Herba vivaç, pubescent o glabrescent a la base, fins a 1 m. d'alçària. Arrel o rabassa gruixada, axonomorfa, comestible, de color negre. Tiges solcades, simples, ramoses, glabres o tomentoses. Fulles molt estretes; les caulinars nombroses; les superiors en punta. Capítols terminals, solitaris. Flors grogues. Aquenis tuberculats, quasi espinosos. Floració: maig-juliol.

Hàbitat

Camps cultivats, erms. Domini de l' Oleo-Ceratonion. A Eivissa, de 0 fins a 200 m.

Part utilitzada

L'arrel.

Composició química

Inulina, glucòsids, arginina, inositol, manitol, asparagina.

Acció farmacològica. Indicacions

Té activitat diurètica., en casos de cistitis, gota, urolitiasis. Com a hortalissa, l'arrel és útil en reumatisme, hipertensió, arteriosclerosi, diabetis (Font i Quer).

Terapèutica comparada

En medicina marroquí les arrels en decocció, soles o associades a les fulles de Cichorium intybus, s’usen com a depuratives. També crues en ensalada.

Fórmules i preparacions

La decocció al 3%, una tassa després de cada menjada.

Cultura popular

Es creia antigament que era útil per les mossegades de serp o escurçó.

Monardes (1574) conta la història d'un moro que curava les mossegades de serp, i no volia dir quin remei emprava, fins que es va descobrir que era l'arrel de l'escorçonera.

Pessic de noia i picada d'escurçó no hi ha a temps l'extremunció A picada d'escurçó

no hi és a temps l'extremunció

Les flors d'Scorzonera humilis eren emprades a certs llocs d'Europa per a falsificar les flors d'Arnica montana.

Bibliografia

FM-IV-326, FPC-III-981, PMCV-85, FQ-863, VP-198, MH-55, PHMT-204

117.

Senecio cineraria

DC subsp. cineraria....C

Senecio, del llatí senex, vell, pels plomalls blancs, semblants als cabells blancs de la vellesa. Cineraria, cendrosa.

Sinonímia. Denominacions

Senecio bicolor. Cineraria maritima Cat.: Donzell de mar. Cinerària. Cast.:

Cenicienta.

Descripció botànica

Herba perenne, albo-tomentosa, fins a 60 cm. d'alçària. Rizoma ramificat. Tiges dretes, folioses, estriades, llenyoses a la base. Fulles ovades, carnoses, bipinnatipartides, d'un verd cotonós per l'anvers i albo-tomentoses per davall.

Capítols nombrosos en corimbe dens.

Flors ligulades, grogues. Involucre campanulat. Floració: juny-juliol.

Hàbitat

Roques del litoral, penyasegats.

Asilvestrada en medis subhalonitròfils.

Crithmo-Limonion. Del nivell de la mar fins a 200 m. Cultivada a les Illes Balears. Subespontània. Regió mediterrània.

Part utilitzada

Les sumitats florides.

Composició química

Alcaloides pirrolizidínics.

Acció farmacològica. Indicacions

S'empra com a emmenagoga i com a antinflamatòria en conjuntivitis. S'han descrit algunes millores en catarates (Weiss). Per via interna és tòxica: millor no emprar-la, ja que pot produir problemes de fetge. Tot i així, diu Bézanger, "els cancerígens son de vegades antitumorals a dosi infratòxica:

alguns assaigs positius han estat constatats amb una espècie nordamericana de Senecio".

Terapèutica comparada

La planta Senecio jacobea (herba de Sant Jaume), és emolient en aplicació externa, útil en cremades i conjuntivitis.

També té activitat hipoglicemiant i venotònica, en tintura mare.

En medicina filipina Senecio scandens s’usa en conjuntivitis, com a vomitiva i febrifuga.

En medicina homeopàtica SENECIO

JACOBEA pot ser d'utilitat en

determinades alteracions

cerebroespinals amb rigidesa muscular, depressió i pèrdua de memòria.

Fórmules i preparacions

En rentats oculars, l' infusió al 0,5% tres vegades al dia, amb un poc de sal comú (1%).

Cultura popular

Antigament es creia que una o dues gotes del suc fresc del donzell de mar (S.

cineraria) com a coliri feia desaparèixer les cataractes. És coneguda la toxicitat de l'herba de Sant Jaume (Senecio jacobea) pel bestiar que la menja.

Aplicada exteriorment té efectes vulneraris.

Bibliografia

FM-IV-265, FPC-III-847, BC-243, PMCV-86, FQ-831, JLB-545-546, VP-264, RT-415, HL-227, MH-379, VML-1456, CLK-III-1150, DAWA-2-134, QSMB-993

118.

Senecio viscosus

L... Me

Sinonímia. Denominacions

Cat.: Seneci viscós. Cast.: Senecio viscoso. Angl.: Viscid groundsel.

Descripció botànica

Planta erecta, flexuosa, ramificada.Fulles pinnatipartides, no violàcies al revers, de contorn ovat; les superiors sèssils, les inferiors peciolades. Capítols en corimbe irregular. Flors grogues. Floració: juliol-setembre.

Hàbitat

Llocs pedregosos i secs. Galeopsion. Citat a Menorca per Rodriguez Femenías.

Part utilitzada

Les fulles.

Composició química

No la coneixem.

Acció farmacològica. Indicacions

Les fulles són carminatives. En quantitat elevada té propietats emètiques.

Terapèutica comparada

En fitoterapia Senecio aureus era usada pels indígenes catawba d'Amèrica del Nord per alteracions ginecològiques i per aliviar els dolors del part. Ajuda a provocar la menstruació i és útil en la menopausa. En ús extern s'empra en leucorrea.

En medicina homeopàtica SENECIO AUREUS té una acció clinica verificada en l'esfera ginecològica, amb alteracions de les mucoses, tendència hemorràgica, descàrregues debilitants. És útil en determinats casos d'amenorrea, dismenorrea, inflamacions urinàries.

Fórmules i preparacions

La decocció al 3%.

Bibliografia

FPC-III-849, MG-380, CHEV-267, VMLN-1454, CLK-III-1145

119.

Senecio vulgaris

L...Ma Me Ei Fo Ca

Sinonímia. Denominacions

Cat.: Lletsó. Lletsó de foc (IBal.).

Apagallums. Bufallums. Cap d'ocell.

Citró. Flor d'onze mesos. Herba cana.

Herba conillera. Herba de cardina.

Herba-sana. Morruts. Morruts de bou.

Vellesa. Xenixell. Xinxerinxó. Xinxirinxó.

Cast.: Hierba cana. Port.: Cardo-morto.

Basc: Zornabelarr. Fra.: Séneçon. Ital.:

Senecio. Ale.: Gemeines Greiskraut.

Angl.: Senecio.

Descripció botànica

Herba anual erecta, glabra, fins a 30 cm.

d'alçària. Arrel fibrosa, obliqua. Tiges dretes, estriades, fistuloses. Fulles alternes, pinnatífides, carnoses, de lòbuls obtusos. Flors tubuloses, grogues, hermafrodites. Capítols en raïms.

Bràctees involucrals tacades de negre a la base. Aquenis pubescents. Plomall blanc. Floració: novembre-abril, i quasi tot l'any ("flor d'onze mesos").

Hàbitat

Pertot arreu per camps i camins, terres cultivades, camps abandonats, herbassars ruderals, molt comú.

Ruderali-Secalietea. Del nivell de la mar fins a 1.400 m. Cosmopolita.

Part utilitzada

Les sumitats aèries (Herba Senecionis vulgaris).

Composició química

Flavonoides (glucòsids del quercetol), alcaloides pirrolizidínics, matèries minerals.

Acció farmacològica. Indicacions

Es una planta tòxica a dosis altes. Presa durant llarg temps pot arribar a ser carcinogènica.

A dosis terapèutiques el seu ús és segur i innocu: s'empra com a emmenagog en alteracions menstruals i per a millorar la circulació venosa. És també sudorífica, diurètica i laxant. Leclerc inclou diverses espècies en el mateix capítol (Senecio vulgaris, S. jacobea, S.

viscosus). Constata els seus bons resultats en "pacients amb alteracions intestinals i hepàtiques en que la funció menstrual, irregular o insuficient, dóna sovint alteracions congestives i dolors pelvians i lumbars". S'ha utilitzat com a vermífuga en veterinària (Barceló i Combis) i en pediatria (Grieve).

Terapèutica comparada

En medicina tibetana Senecio scandens s’empra com a vulnerària, en alteracions dermatològiques i inflamacions intestinals. L’espècie S. dianthus també en aquestes indicacions i en alteracions del fetge i la vesicula biliar.

En medicina xinesa Senecio scandens s'utilitza per a conjuntivitis, disenteria hemorràgica, dolor abdominal.

En medicina marroquí Senecio vulgaris i S. leucanthemifolius són emprades com a emmenagogues. La planta S.

anteuphorbium com a hemostàtica, en llagues i ferides; com a sedatiu en friccions pel reumatisme i dolors. El suc en inflamacions conjuntivals i per a calmar els efects del làtex vesicant de les eufòrbies.

En medicina homeopatica

ERECHTHITES (obtinguda a partir de la planta Senecio hieracifolia) pot estar indicada en determinats tipus d'hemorràgies i orquitis.

Fórmules i preparacions

El suc de la planta fresca, la decocció, l'extracte fluide, la tintura.

Història

DIOSCÒRIDES diu que els grecs l'anomenen erygeron, mot que es refereix a la vellesa -senecio-, i l'aconsella en "els dolors d'estómac que va engendrar la còlera", a més de "les fulles i les flors tenen virtut refrigerant, pel que aplicades en cataplasma amb un poc de vi dolç resolen les inflamacions dels testicles i de l'anus. Amb uns grans d'encens curen les altres ferides i les dels nervis..." DIOSC IV 98 Teofrast inclou el lletsó en les diverses verdures no cultivades, i fa notar la seva llarga floració.

TEOFRAST VII 7, 1; 4; 10, 2. PLINI XXV 167 GALE XI 884 ISIDOR XVII 9, 53

Bibliografia

FM-IV-262, FPC-III-848, HNPC-VI-308, BC-241, PMCV-86, FQ-829, JLB-545, RT-414, HL-227, MH-377, SCH-57, CLK-I-709, DAWA-1-310, DAWA-2-134, KAN-562, PHMT-204

120.

Silybum marianum

(L.) Gaertner..Ma Me Ei Fo Ca

Silybum, nom d'un card comestible.

Marianum, marià.

Sinonímia. Denominacions

In document Flora medicinal de les Illes Balears (sider 167-174)