• No results found

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av "

Copied!
32
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Sentio Research Norge AS Verftsgata 4

7014 Trondheim

Org.nr. 979 956 061 MVA

R A P P O R T

Mottaker

Dato:

Deres ref:

Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING

INTERVJUING

Intervjuene ble gjennomført i november 2015 FEILMARGINER VED FORDELINGER

SIGNIFIKANSTESTING

Trondheim 02.12.2015 Gunn Kari Skavhaug

Arve Østgaard www.sentio.no

Våler

02.12.2015

Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 300 personer fra Våler kommune.

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 300, vil

feilmarginene variere fra 3,4 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 5,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger.

Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 39 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

(2)

FORDELING (prosent)

Kjønn Frekvens Prosent

Mann 150 50 %

Kvinne 150 50 %

Total 300

Alder Frekvens Prosent

Under 39 år 85 28 %

40 - 49 år 52 17 %

50 - 59 år 53 18 %

60 - 69 år 57 19 %

70 år eller eldre 52 17 %

Total 299

Utdanning Frekvens Prosent

Grunnskole 34 12 %

Videregående skole 142 48 %

Universitet/høyskole (til og med fire år) 88 30 % Universitet/høyskole (fem år eller mer) 29 10 %

Total 293

Holdning målsetning Frekvens Prosent

Uenig 112 38 %

Nøytral 51 17 %

Enig 130 44 %

Total 293

Ønsket fremtidig kommunestruktur Frekvens Prosent

Sammenslåing 156 52 %

Være egen kommune 127 42 %

Vet ikke 16 5 %

Total 299

Antall år bodd i kommunen Frekvens Prosent

Fem år eller mindre 33 11 %

6 - 10 år 29 10 %

11 - 20 år 63 21 %

Over 20 år 175 58 %

Total 300

Arbeidskommune? Frekvens Prosent

Våler 108 36 %

Elverum-Våler 35 12 %

Annet 56 19 %

Arbeider ikke 101 34 %

Total 300

Om utvalget

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 %

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

(3)

Frekvens Prosent

Ja 268 89 % 89 %

Nei 29 10 % 10 %

Vet ikke 4 1 % 1 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 92% 7% 1% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 87% 12% 1% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼76% ▲20% 4% (n=85) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 88% 12% 0% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 94% 6% ▼0% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år ▲96% ▼2% 2% (n=57) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 96% 4% ▼0% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 73% 27% 0% (n=33) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 90% 8% 1% (n=142) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 93% 6% 1% (n=89) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 97% 3% 0% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 92% 8% 0% (n=112) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 84% 14% 2% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 91% 8% 1% (n=131) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲94% ▼5% 1% (n=157) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 85% 14% 1% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 71% 18% 12% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 74% 21% 6% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 90% 7% 3% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 81% 19% ▼0% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år ▲95% ▼5% 1% (n=175) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Våler 94% 6% ▼0% (n=108) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Elverum-Våler 89% 11% 0% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 84% 13% 4% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 87% 11% 2% (n=101) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 89% 10% 1% (n=301) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune?

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)

Frekvens Prosent

Helt uenig 54 18 % 18 %

Noe uenig 58 19 % 19 %

Både og/nøytral 51 17 % 17 %

Noe enig 95 32 % 32 %

Helt enig 36 12 % 12 %

IKKE LES Vet ikke 7 2 % 2 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 19% 17% 16% 31% 14% 3% (n=151) #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 17% 21% 18% 32% 10% 1% (n=150) #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼8% 21% ▲28% 31% 6% 6% (n=85) #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 10% 15% 13% 40% 21% 0% (n=52) #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 27% 15% 10% 33% 15% ▼0% (n=52) #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 30% 18% 16% 28% 9% ▼0% (n=57) #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 21% 25% 10% 27% 13% 4% (n=52) #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 21% 15% 32% 29% 0% 3% (n=34) #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 20% 23% 18% 28% 9% 3% (n=142) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 18% 16% 16% 37% 12% 1% (n=89) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 10% 14% ▼3% 34% ▲38% ▼0% (n=29) #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲48% ▲52% ▼0% ▼0% ▼0% 0% (n=112) #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼0% ▼0%▲100% ▼0% ▼0% 0% (n=51) #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼0% ▼0% ▼0% ▲73% ▲27% 0% (n=131) #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼6% ▼12% 14% ▲47% ▲21% 1% (n=155) #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲34% ▲30% 19% ▼15% ▼2% 2% (n=128) #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 12% 12% 35% 12% 6% ▲24% (n=17) #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 12% 18% 26% 29% 6% 9% (n=34) #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 10% 30% 17% 23% 13% 7% (n=30) #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 11% ▼9% 23% 35% 20% 2% (n=65) #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år ▲24% 22% 13% 32% 10% 1% (n=174) #N/A #N/A #N/A ###

Våler 19% 19% 14% 38% 8% 2% (n=107) #N/A #N/A #N/A ###

Elverum-Våler 6% 26% 29% 20% 17% 3% (n=35) #N/A #N/A #N/A ###

Annet 14% 16% 19% 37% 11% 4% (n=57) #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 24% 20% 15% 25% 14% 2% (n=100) #N/A #N/A #N/A ###

Total 18% 19% 17% 32% 12% 2% (n=301) #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Helt uenig Noe uenig Både og/ytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune?

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 10% 20% 30% 40%

(5)

Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=145) 51 50,96

Kvinne (n=148) 49 49,13

Alder Under 39 år (n=81) 51 51,15

40 - 49 år (n=52) ▲62 61,63

50 - 59 år (n=53) 48 48,25

60 - 69 år (n=57) 42 42,09

70 år eller eldre (n=50) 47 46,96

Utdanning Grunnskole (n=32) 43 42,97

Videregående skole (n=138) 46 46,18

Universitet/høyskole (til og med fire år) (n=87) 53 52,95 Universitet/høyskole (fem år eller mer) (n=29) ▲69 68,66

Uenig (n=112) ▼13 12,93

Nøytral (n=51) 50 50

Enig (n=130) 82 81,88

Sammenslåing (n=155) ▲67 66,57

Være egen kommune (n=126) ▼30 29,95

Vet ikke (n=12) 47 47,49

Fem år eller mindre (n=30) 50 50,35

6 - 10 år (n=27) 50 50,21

11 - 20 år (n=63) ▲61 61,48

Over 20 år (n=173) 46 45,83

Arbeidskommune? Våler (n=105) 50 49,93

Elverum-Våler (n=35) 55 54,86

Annet (n=54) 54 54,25

Arbeider ikke (n=99) 46 46,15

Total (n=293) 50 50,03

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=helt enig og 0=helt uenig. Vet ikke kategorien er tatt ut.

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

0 25 50 75 100

Signifikant høyere Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell

(6)

Frekvens Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene 156 52 % 52 %

Være egen kommune som i dag 127 42 % 42 %

Vet ikke/ingen mening 16 5 % 5 %

Total 299 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 56% 39% 5% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 47% 46% 7% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 45% 44% 12% (n=85) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 62% 38% 0% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 48% 44% 7% (n=54) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 49% 49% 2% (n=57) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 58% 38% 4% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 33% 61% 6% (n=33) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 51% 43% 6% (n=142) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 56% 38% 6% (n=89) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 72% 24% 3% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼24% ▲72% 4% (n=112) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 41% 47% 12% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲82% ▼16% 2% (n=130) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲100% ▼0% ▼0% (n=156) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼0%▲100% ▼0% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% ▼0%▲100% (n=16) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 50% 29% ▲21% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 62% 34% 3% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 57% 41% 2% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 49% 47% 4% (n=174) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Våler 46% 47% 6% (n=108) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Elverum-Våler 46% 43% 11% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet ▲70% ▼25% 5% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 51% 47% 2% (n=100) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 52% 42% 5% (n=299) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Være egen kommune som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune?

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

(7)

Frekvens Prosent

Sør-Odal 0 0 % 0 % 0 %

Nord-Odal 2 1 % 1 % 1 %

Eidskog 0 0 % 0 % 0 %

Kongsvinger 7 2 % 2 % 2 %

Grue 40 13 % 13 % 13 %

Åsnes 167 56 % 56 % 56 %

Våler 6 2 % 2 % 2 %

Nes 1 0 % 0 % 0 %

Eidsvoll 1 0 % 0 % 0 %

Elverum 145 48 % 48 % 48 %

Andre noter 14 5 % 5 % 5 %

Vet ikke 13 4 % 4 % 4 %

Total 300 100 %

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig

0 % 20 % 40 % 60 %

(8)

Kjønn Mann 0% 1% 0% 3% 14% 54% 1% 1% 0% 51% 6% 4% (n=150) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 0% 1% 0% 2% 13% 57% 3% 0% 1% 46% 3% 5% (n=150) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 39 år 0% 0% 0% 5% 14% 46% 1% 0% 0% 47% 6% 7% (n=85) #N/A #N/A #N/A

40 - 49 år 0% 0% 0% 2% 15% 56% 2% 0% 0% 50% 8% 2% (n=52) #N/A #N/A #N/A

50 - 59 år 0% 0% 0% 2% 17% 62% 2% 2% 0% 49% 4% 4% (n=53) #N/A #N/A #N/A

60 - 69 år 0% 2% 0% ▼0% 11% 60% ▼0% 0% 2% 49% 4% 4% (n=57) #N/A #N/A #N/A

70 år eller eldre 0% 2% 0% 2% 10% 62% 4% 0% 0% 50% 4% 4% (n=52) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 0% 0% 0% ▼0% ▼0% 65% 3% 0% 0% 41% 12% ▼0% (n=34) #N/A #N/A #N/A

Videregående skole 0% 0% 0% 2% 14% 55% 1% 0% 0% 43% 5% 8% (n=142) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (til og med fire år) 0% 1% 0% 3% 19% 59% 2% 1% 1% 52% 2% 3% (n=88) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 0% 3% 0% 3% 7% 41% ▼0% 0% 0% ▲72% 7% ▼0% (n=29) #N/A #N/A #N/A

Uenig 0% 0% 0% 4% 10% 52% 2% 0% 1% 44% 4% 4% (n=112) #N/A #N/A #N/A

Nøytral 0% 0% 0% ▼0% 8% 69% ▼0% 0% 0% ▼29% 6% 10% (n=51) #N/A #N/A #N/A

Enig 0% 2% 0% 2% ▲20% 58% 3% 1% 0% ▲58% 4% 2% (n=130) #N/A #N/A #N/A

Sammenslåing 0% 1% 0% 3% 21% 60% 3% 1% 0% 54% 4% 1% (n=156) #N/A #N/A #N/A

Være egen kommune 0% 0% 0% 2% ▼6% 56% 1% 0% 1% 42% 3% 6% (n=127) #N/A #N/A #N/A

Vet ikke 0% 0% 0% ▼0% ▼0% ▼25% ▼0% 0% 0% 50% 19% 19% (n=16) #N/A #N/A #N/A

Fem år eller mindre 0% 0% 0% ▼0% 12% 42% ▼0% 0% 0% 42% 9% 9% (n=33) #N/A #N/A #N/A

6 - 10 år 0% 3% 0% 7% 17% 38% 3% 0% 0% 52% ▼0% 7% (n=29) #N/A #N/A #N/A

11 - 20 år 0% 2% 0% 2% 16% 68% 3% 2% 0% ▼27% 5% 11% (n=63) #N/A #N/A #N/A

Over 20 år 0% 0% 0% 2% 12% 57% 1% 0% 1% ▲56% 5% ▼1% (n=175) #N/A #N/A #N/A

Arbeidskommune? Våler 0% 0% 0% 3% 11% 53% 1% 0% 0% 56% 4% ▼1% (n=108) #N/A #N/A #N/A

Elverum-Våler 0% 3% 0% ▼0% 11% 51% ▼0% 0% 0% 54% ▼0% 9% (n=35) #N/A #N/A #N/A

Annet 0% 0% 0% 2% 27% 59% 4% 2% 0% 34% 9% 9% (n=56) #N/A #N/A #N/A

Arbeider ikke 0% 1% 0% 3% 9% 59% 2% 0% 1% 46% 5% 4% (n=101) #N/A #N/A #N/A

Total 0% 1% 0% 2% 13% 56% 2% 0% 0% 48% 5% 4% (n=300) #N/A #N/A #N/A

Nes Eidsvoll Elverum Andre noter Vet ikke Valid N

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler

#N/A #N/A #N/A

r-Odal Nord-Odal Eidskog Kongsvinger Grue Åsnes Våler

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

▲ Signifikant høyere

(9)

Elverum Elverum Elverum Elverum Flisa Flisa Flisa Flisa Flisa Flisa Flisa

Trysil, åmodt Våsenes Åmot

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Annet, noter:

(10)

Frekvens Prosent

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner 244 81 % 81 %

Kommunen kan deles 40 13 % 13 %

Vet ikke 16 5 % 5 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 78% 18% 4% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 85% 9% 7% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼64% ▲24% ▲13% (n=85) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 88% 10% 2% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år ▲92% 6% 2% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 88% 9% 3% (n=58) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 83% 13% 4% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 67% 18% 15% (n=33) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 81% 14% 5% (n=142) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 89% 8% 3% (n=88) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 80% 20% ▼0% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 83% 14% 3% (n=112) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 80% ▼4% ▲16% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 82% 15% 2% (n=131) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 87% 12% ▼2% (n=156) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 76% 16% 9% (n=128) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 71% 18% 12% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 79% 18% 3% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 83% 14% 3% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 71% 17% 11% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 85% 11% 4% (n=175) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Våler 82% 9% 8% (n=108) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Elverum-Våler 83% 9% 9% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 84% 14% 2% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 78% 19% 3% (n=100) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 81% 13% 5% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner Kommunen kan deles Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune?

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(11)

Frekvens Prosent

Ja 89 30 % 30 %

Nei 129 43 % 43 %

Vet ikke 82 27 % 27 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 33% 43% 24% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 27% 43% 31% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 28% 45% 27% (n=85) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 23% 54% 23% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 32% 40% 28% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 27% 43% 30% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 38% 33% 29% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 24% 30% 45% (n=33) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 32% 40% 28% (n=142) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 25% 51% 24% (n=88) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 30% 57% 13% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 37% 36% 28% (n=112) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 25% ▼25% ▲49% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 25% ▲56% ▼19% (n=130) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 25% ▲55% ▼20% (n=157) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲39% ▼27% 35% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼6% 47% 47% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 21% 55% 24% (n=33) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 33% 47% 20% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 25% 48% 27% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 32% 39% 29% (n=174) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Våler 31% 43% 26% (n=108) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Elverum-Våler 26% 49% 26% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 29% 43% 29% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 30% 43% 28% (n=101) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 30% 43% 27% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune?

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Disse løftene kan for eksempel være at applikasjonen er enkel (ref. Ruter), hvor dette ikke nødvendigvis er tilfelle hos samtlige brukere av tjenesten, og slike løfter kan gi et

Vil sammenslåing av to eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å

68 Norsk oversettelse: “Jeg kan ikke forklare den fine følelsen som invaderte meg: jeg hadde min datter på fanget (...) og sånn satt vi i lang tid, i den nye og aldri

Figuren viser fordelingen av frie disponible utgifter per innbygger før og etter sammenslåing i tilfellet med en halvering av antall kommuner.. Dette er en interessant sammenlikning

Legeforeningen fryktet at den såkalte toppfinansieringsmodellen, med rammefi- nansiering opp til et avtalt aktivitetsnivå og deretter delvis aktivitetsfinansiering inntil en

Det er en stor fordel å se pasienten når en snakker med dem (sammenlignet med å vurdere ting på telefon), og en kan både telle respirasjonsfrekvens, vur- dere grad av dyspnoe,

Karl Ove opplever kognitiv dissonans på flere områder i livet. Også når det gjelder barna og i farsrollen er dette et kjent fenomen for ham. Han trives ikke med å være hjemme

kommunesammenslåing med en eller flere kommuner: Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor).. Brutt ned