• No results found

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av "

Copied!
32
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Sentio Research Norge AS Verftsgata 4

7014 Trondheim

Org.nr. 979 956 061 MVA

R A P P O R T

Mottaker

Dato:

Deres ref:

Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING

INTERVJUING

Intervjuene ble gjennomført i november 2015 FEILMARGINER VED FORDELINGER

SIGNIFIKANSTESTING

Trondheim 01.12.2015 Gunn Kari Skavhaug

Arve Østgaard www.sentio.no

Grue

01.12.2015

Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 300 personer fra Grue kommune.

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 300, vil

feilmarginene variere fra 3,4 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 5,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger.

Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 39 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

(2)

FORDELING (prosent)

Kjønn Frekvens Prosent

Mann 148 49 %

Kvinne 152 51 %

Total 300

Alder Frekvens Prosent

Under 39 år 67 22 %

40 - 49 år 63 21 %

50 - 59 år 60 20 %

60 - 69 år 70 23 %

70 år eller eldre 39 13 %

Total 299

Utdanning Frekvens Prosent

Grunnskole 51 17 %

Videregående skole 134 45 %

Universitet/høyskole (til og med fire år) 84 28 % Universitet/høyskole (fem år eller mer) 27 9 %

Total 296

Holdning målsetning Frekvens Prosent

Uenig 97 33 %

Nøytral 26 9 %

Enig 170 58 %

Total 293

Ønsket fremtidig kommunestruktur Frekvens Prosent

Sammenslåing 186 62 %

Være egen kommune 99 33 %

Vet ikke 14 5 %

Total 299

Antall år bodd i kommunen Frekvens Prosent

Fem år eller mindre 33 11 %

6 - 10 år 24 8 %

11 - 20 år 51 17 %

Over 20 år 191 64 %

Total 299

Arbeidskommune Frekvens Prosent

Grue 137 46 %

Kongsvinger 76 25 %

Annet 86 29 %

Total 299

Om utvalget

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(3)

Frekvens Prosent

Ja 280 93 % 93 %

Nei 19 6 % 6 %

Vet ikke 1 0 % 0 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 92% 7% 1% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 94% 6% 0% (n=153) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 85% ▲15% 0% (n=67) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 94% 6% 0% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 98% 2% 0% (n=60) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 97% 3% 0% (n=70) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 93% 5% 3% (n=40) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 88% 12% 0% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 91% 8% 1% (n=134) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 98% 2% 0% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲100% ▼0% 0% (n=27) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 94% 5% 1% (n=98) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 96% 4% 0% (n=25) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 94% 6% 0% (n=169) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 94% 6% 0% (n=186) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 94% 5% 1% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 86% 14% 0% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 85% 15% 0% (n=33) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 96% 4% 0% (n=24) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 86% 14% 0% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år ▲96% ▼3% 1% (n=192) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Grue 91% 9% 0% (n=138) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 97% 3% 0% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 92% 7% 1% (n=87) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 93% 6% 0% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)

Frekvens Prosent

Helt uenig 52 17 % 17 %

Noe uenig 46 15 % 15 %

Både og/nøytral 26 9 % 9 %

Noe enig 100 33 % 33 %

Helt enig 70 23 % 23 %

IKKE LES Vet ikke 7 2 % 2 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 16% 18% 9% 31% 26% 1% (n=148) #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 19% 12% 8% 35% 21% 4% (n=153) #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 18% 19% 7% 34% 16% 4% (n=67) #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 20% 14% 5% 36% 25% 0% (n=64) #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 8% 17% 12% 27% 32% 5% (n=60) #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 23% 7% 10% 34% 25% 1% (n=71) #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 15% 23% 10% 35% 15% 3% (n=40) #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 16% 24% 8% 24% 18% 12% (n=51) #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 19% 13% 9% 42% 16% 1% (n=134) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 11% 14% 10% 32% 32% 1% (n=84) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 26% 15% 7% ▼15% 37% ▼0% (n=27) #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲53% ▲47% ▼0% ▼0% ▼0% 0% (n=98) #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼0% ▼0%▲100% ▼0% ▼0% 0% (n=26) #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼0% ▼0% ▼0% ▲59% ▲41% 0% (n=170) #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼4% 11% 6% ▲41% ▲36% 2% (n=187) #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲45% 22% 9% ▼19% ▼2% 3% (n=100) #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% 20% 33% 33% ▼0% 13% (n=15) #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 18% 24% 6% 30% 15% 6% (n=33) #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 17% 13% ▼0% 35% 35% ▼0% (n=23) #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 18% 10% 8% 27% 31% 6% (n=51) #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 16% 15% 11% 35% 22% 1% (n=190) #N/A #N/A #N/A ###

Grue 15% 17% 7% 34% 23% 4% (n=137) #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 17% 12% 9% 36% 25% 1% (n=76) #N/A #N/A #N/A ###

Annet 21% 15% 10% 31% 22% 1% (n=87) #N/A #N/A #N/A ###

Total 17% 15% 9% 33% 23% 2% (n=301) #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Helt uenig Noe uenig Både og/ytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke

0% 10% 20% 30% 40%

(5)

Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=146) 59 58,53

Kvinne (n=146) 57 57

Alder Under 39 år (n=64) 53 53,37

40 - 49 år (n=63) 57 57,38

50 - 59 år (n=58) 65 64,94

60 - 69 år (n=69) 58 58,24

70 år eller eldre (n=38) 54 54,08

Utdanning Grunnskole (n=45) 51 50,87

Videregående skole (n=133) 56 55,8

Universitet/høyskole (til og med fire år) (n=83) 66 65,61 Universitet/høyskole (fem år eller mer) (n=27) 56 56,09

Uenig (n=97) ▼12 11,73

Nøytral (n=26) ▼50 50

Enig (n=170) 85 85,31

Sammenslåing (n=183) ▲74 74

Være egen kommune (n=96) ▼27 27,24

Vet ikke (n=13) 55 55,32

Fem år eller mindre (n=31) 48 48,34

6 - 10 år (n=24) 64 63,73

11 - 20 år (n=48) 61 61,48

Over 20 år (n=189) 58 57,62

Arbeidskommune Grue (n=132) 59 58,72

Kongsvinger (n=75) 60 60,07

Annet (n=86) 54 54,28

Total (n=293) 58 57,76

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=helt enig og 0=helt uenig. Vet ikke kategorien er tatt ut.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell

(6)

Frekvens Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene 186 62 % 62 %

Være egen kommune som i dag 99 33 % 33 %

Vet ikke/ingen mening 14 5 % 5 %

Total 299 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 61% 34% 5% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 63% 33% 5% (n=153) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 71% 27% 2% (n=66) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 59% 35% 6% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 66% 30% 5% (n=61) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 57% 36% 7% (n=70) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 58% 40% 3% (n=40) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 62% 34% 4% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 64% 32% 4% (n=134) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 59% 34% 7% (n=83) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 65% 31% 4% (n=26) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼29% ▲68% 3% (n=97) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 46% 35% 19% (n=26) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲85% ▼12% 3% (n=169) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲100% ▼0% ▼0% (n=186) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼0%▲100% ▼0% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% ▼0%▲100% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 62% 26% 12% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 71% 29% ▼0% (n=24) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 73% 27% ▼0% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 58% 36% 6% (n=192) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Grue 62% 33% 6% (n=138) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 64% 32% 4% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 62% 35% 3% (n=86) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 62% 33% 5% (n=299) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Være egen kommune som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80%

(7)

Frekvens Prosent

Sør-Odal 37 12 % 12 % 12 %

Nord-Odal 38 13 % 13 % 13 %

Eidskog 43 14 % 14 % 14 %

Kongsvinger 192 64 % 64 % 64 %

Grue 23 8 % 8 % 8 %

Åsnes 121 40 % 40 % 40 %

Våler 70 23 % 23 % 23 %

Nes 3 1 % 1 % 1 %

Eidsvoll 4 1 % 1 % 1 %

Elverum 7 2 % 2 % 2 %

Andre noter 10 3 % 3 % 3 %

Vet ikke 20 7 % 7 % 7 %

Total 300 100 %

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

(8)

Kjønn Mann 17% 18% 18% 68% 7% 41% 21% 1% 1% 3% 5% 6% (n=148) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 8% ▼7% 11% 60% 8% 40% 26% 1% 1% 1% 2% 7% (n=152) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 39 år ▼4% ▼4% ▼6% 55% ▼1% 46% 21% 1% ▼0% 1% 4% 7% (n=67) #N/A #N/A #N/A

40 - 49 år 11% 13% 8% 65% 5% 33% 25% 0% 2% 5% 2% 11% (n=63) #N/A #N/A #N/A

50 - 59 år 20% 22% 22% 68% 12% 45% 28% 0% ▼0% 2% 3% 3% (n=60) #N/A #N/A #N/A

60 - 69 år 17% 14% 23% 69% 11% 40% 21% 1% 1% 3% 1% 9% (n=70) #N/A #N/A #N/A

70 år eller eldre 13% 10% 13% 67% 10% 33% 18% 3% 5% ▼0% 8% 5% (n=39) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole ▼2% ▼2% 10% 59% 4% 37% 16% 0% ▼0% 4% 12% 10% (n=51) #N/A #N/A #N/A

Videregående skole 11% 12% 12% 64% 7% 43% 23% 1% 1% 3% 1% 6% (n=134) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (til og med fire år) 14% 14% 15% 64% 12% 42% 26% 0% 1% 0% 1% 7% (n=84) #N/A #N/A #N/A Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲33% ▲33% 26% 70% 7% 37% 33% 4% 4% 4% 4% 4% (n=27) #N/A #N/A #N/A

Uenig 7% 7% 8% ▼54% 5% 36% 27% 0% ▼0% 2% 4% ▲13% (n=97) #N/A #N/A #N/A

Nøytral ▼0% ▼0% ▼0% 65% 4% 31% 19% 0% 4% ▼0% ▼0% 4% (n=26) #N/A #N/A #N/A

Enig ▲18% ▲18% ▲20% 71% 10% 44% 23% 2% 2% 2% 2% 4% (n=170) #N/A #N/A #N/A

Sammenslåing 17% 17% 20% 70% 9% 44% 25% 2% 2% 2% 2% 3% (n=186) #N/A #N/A #N/A

Være egen kommune 6% ▼5% ▼5% 54% 5% 35% 21% 0% 1% 2% 4% ▲13% (n=99) #N/A #N/A #N/A

Vet ikke 7% 7% 7% 64% 14% 29% 14% 0% ▼0% ▼0% 7% 21% (n=14) #N/A #N/A #N/A

Fem år eller mindre ▼0% ▼0% ▼0% 48% ▼0% 30% 18% 0% ▼0% ▼0% 15% ▲24% (n=33) #N/A #N/A #N/A

6 - 10 år 4% 4% ▼0% 46% 4% 50% 42% 0% 4% 4% ▼0% 13% (n=24) #N/A #N/A #N/A

11 - 20 år ▼4% 6% 10% 57% 6% 51% 20% 0% ▼0% 4% 2% ▼0% (n=51) #N/A #N/A #N/A

Over 20 år ▲18% ▲17% ▲20% ▲71% 10% 38% 23% 2% 2% 2% 2% 5% (n=191) #N/A #N/A #N/A

Arbeidskommune Grue 15% 15% 18% 66% 8% 41% 23% 1% 1% 1% 1% 7% (n=137) #N/A #N/A #N/A

Kongsvinger 9% 12% 9% 58% 4% 42% 28% 0% 1% 3% 7% 7% (n=76) #N/A #N/A #N/A

Annet 12% 9% 14% 66% 10% 38% 19% 1% 2% 3% 5% 7% (n=86) #N/A #N/A #N/A

Total 12% 13% 14% 64% 8% 40% 23% 1% 1% 2% 3% 7% (n=300) #N/A #N/A #N/A

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler

#N/A #N/A #N/A

r-Odal Nord-Odal Eidskog Kongsvinger Grue Åsnes Våler Nes Eidsvoll Elverum Andre noter Vet ikke Valid N

(9)

Flisa Flisa Nes Soler

Solør kommunene¨

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Annet, noter:

(10)

Frekvens Prosent

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner 259 86 % 86 %

Kommunen kan deles 27 9 % 9 %

Vet ikke 14 5 % 5 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 90% 7% 3% (n=147) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 84% 11% 5% (n=152) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 85% 10% 4% (n=67) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 87% 8% 5% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 87% 10% 3% (n=61) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 83% 11% 6% (n=70) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 90% 5% 5% (n=39) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 82% 12% 6% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 90% ▼4% 6% (n=135) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 86% 12% 2% (n=83) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 78% 22% ▼0% (n=27) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 85% 8% 7% (n=97) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 85% 12% 4% (n=26) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 88% 9% 2% (n=169) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 90% 8% 2% (n=186) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 80% 13% 7% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 86% ▼0% 14% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 79% 3% 18% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 67% ▲29% 4% (n=24) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 90% 8% 2% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 89% 8% 3% (n=192) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Grue 88% 8% 4% (n=138) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 82% 12% 7% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 86% 9% 5% (n=87) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 86% 9% 5% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner Kommunen kan deles Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(11)

Frekvens Prosent

Ja 87 29 % 29 %

Nei 157 52 % 52 %

Vet ikke 56 19 % 19 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 28% 55% 17% (n=147) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 30% 50% 20% (n=153) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 40% 39% 21% (n=67) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 27% 59% 14% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 20% 62% 18% (n=61) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 19% 59% 23% (n=70) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 45% 40% 15% (n=40) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 25% 41% 33% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 35% 50% 16% (n=135) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 24% 62% 14% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 19% 59% 22% (n=27) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲47% ▼35% 18% (n=97) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 31% 35% 35% (n=26) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼18% ▲66% 15% (n=170) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼17% ▲64% 19% (n=187) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲51% ▼33% 16% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 33% 33% 33% (n=15) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 44% 38% 18% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 38% 42% 21% (n=24) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 33% 41% 25% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 24% ▲59% 17% (n=192) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Grue 26% 58% 16% (n=137) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 30% 49% 21% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 31% 48% 21% (n=86) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 29% 52% 19% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

(12)

Frekvens Prosent

Ja 209 69 % 69 %

Nei 66 22 % 22 %

Vet ikke 26 9 % 9 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 66% 26% 7% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 72% 18% 10% (n=152) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 72% 19% 9% (n=68) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 68% 27% 5% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 79% 16% 5% (n=61) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 60% 29% 11% (n=70) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 67% 18% 15% (n=39) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 66% 20% 14% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 71% 21% 8% (n=134) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 69% 21% 10% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 70% 30% ▼0% (n=27) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼50% ▲41% 9% (n=98) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 65% 15% 19% (n=26) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲81% ▼12% 7% (n=169) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 81% 12% 6% (n=187) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼48% ▲40% 11% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 64% 14% 21% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 56% 32% 12% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 75% 17% 8% (n=24) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 76% 20% 4% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 70% 21% 9% (n=191) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Grue 75% 20% 6% (n=138) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 70% 25% 5% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 60% 23% 16% (n=86) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 69% 22% 9% (n=301) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål: Dersom inntektene til kommunen skulle bli vesentlig redusert bl.a som en følge av befolkningsnedgang og endret finansiering fra staten, hvordan ville det påvirke ditt syn på kommunesammenslåing? Ville du da blitt mer positiv til

kommunesammenslåing med en eller flere av nabokommunene?

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

#N/A

Spørsmål: Dersom inntektene til kommunen skulle bli vesentlig redusert bl.a som en følge av befolkningsnedgang og endret finansiering fra staten, hvordan ville det påvirke ditt syn på kommunesammenslåing? Ville du da blitt mer positiv til kommunesammenslåing med en eller flere av

nabokommunene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80%

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

68 Norsk oversettelse: “Jeg kan ikke forklare den fine følelsen som invaderte meg: jeg hadde min datter på fanget (...) og sånn satt vi i lang tid, i den nye og aldri

Disse løftene kan for eksempel være at applikasjonen er enkel (ref. Ruter), hvor dette ikke nødvendigvis er tilfelle hos samtlige brukere av tjenesten, og slike løfter kan gi et

Figuren viser fordelingen av frie disponible utgifter per innbygger før og etter sammenslåing i tilfellet med en halvering av antall kommuner.. Dette er en interessant sammenlikning

Legeforeningen fryktet at den såkalte toppfinansieringsmodellen, med rammefi- nansiering opp til et avtalt aktivitetsnivå og deretter delvis aktivitetsfinansiering inntil en

Det er en stor fordel å se pasienten når en snakker med dem (sammenlignet med å vurdere ting på telefon), og en kan både telle respirasjonsfrekvens, vur- dere grad av dyspnoe,

Karl Ove opplever kognitiv dissonans på flere områder i livet. Også når det gjelder barna og i farsrollen er dette et kjent fenomen for ham. Han trives ikke med å være hjemme

kommunesammenslåing med en eller flere kommuner: Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor).. Brutt ned

Vil sammenslåing av to eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å