• No results found

Sør Odal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sør Odal"

Copied!
32
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Sentio Research Norge AS Verftsgata 4

7014 Trondheim

Org.nr. 979 956 061 MVA

R A P P O R T

Mottaker

Dato:

Deres ref:

Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING

INTERVJUING

Intervjuene ble gjennomført i november 2015 FEILMARGINER VED FORDELINGER

SIGNIFIKANSTESTING

Trondheim 02.12.2015 Gunn Kari Skavhaug

Arve Østgaard www.sentio.no

Sør Odal

02.12.2015

Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 300 personer fra Sør Odal kommune.

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 300, vil

feilmarginene variere fra 3,4 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 5,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger.

Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 39 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

(2)

FORDELING (prosent)

Kjønn Frekvens Prosent

Mann 150 50 %

Kvinne 150 50 %

Total 300

Alder Frekvens Prosent

Under 39 år 97 32 %

40 - 49 år 57 19 %

50 - 59 år 55 18 %

60 - 69 år 56 19 %

70 år eller eldre 35 12 %

Total 300

Utdanning Frekvens Prosent

Grunnskole 55 18 %

Videregående skole 121 41 %

Universitet/høyskole (til og med fire år) 84 28 % Universitet/høyskole (fem år eller mer) 38 13 %

Total 298

Holdning målsetning Frekvens Prosent

Uenig 75 25 %

Nøytral 53 18 %

Enig 168 57 %

Total 296

Ønsket fremtidig kommunestruktur Frekvens Prosent

Sammenslåing 210 70 %

Være egen kommune 81 27 %

Vet ikke 9 3 %

Total 300

Antall år bodd i kommunen Frekvens Prosent

Fem år eller mindre 43 14 %

6 - 10 år 32 11 %

11 - 20 år 69 23 %

Over 20 år 154 52 %

Total 298

Arbeidskommune Frekvens Prosent

Sør-Odal 87 29 %

Kongsvinger 32 11 %

Annet 91 30 %

Arbeider ikke 90 30 %

Total 300

Om utvalget

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

(3)

Frekvens Prosent

Ja 266 89 % 89 %

Nei 32 11 % 11 %

Vet ikke 2 1 % 1 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 91% 8% 1% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 86% 13% 1% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼75% ▲24% 1% (n=97) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 91% 9% 0% (n=57) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år ▲96% ▼2% 2% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år ▲96% 4% 0% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 94% 6% 0% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 69% 31% 0% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 91% 8% 1% (n=122) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) ▲96% ▼2% 1% (n=83) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 95% 5% 0% (n=37) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 83% 15% 3% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼75% ▲25% 0% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲96% ▼4% 0% (n=168) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 91% 9% 0% (n=210) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 81% 16% 3% (n=80) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▲100% ▼0% 0% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 81% 19% 0% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 84% 13% 3% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 84% 14% 1% (n=69) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år ▲94% ▼6% 0% (n=153) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sør-Odal 90% 8% 2% (n=87) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 88% 13% 0% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet ▲97% ▼3% 0% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke ▼80% ▲20% 0% (n=90) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 89% 11% 1% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning til målsetningen for kommunereformen

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)

Frekvens Prosent

Helt uenig 35 12 % 12 %

Noe uenig 41 14 % 14 %

Både og/nøytral 53 18 % 18 %

Noe enig 95 32 % 32 %

Helt enig 73 24 % 24 %

IKKE LES Vet ikke 4 1 % 1 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 12% 19% 12% 27% 29% 1% (n=150) #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 11% 9% 23% 36% 20% 1% (n=151) #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 9% 14% 26% 34% ▼14% 3% (n=96) #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 16% 10% 14% 33% 28% 0% (n=58) #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 11% 9% 19% 30% 31% ▼0% (n=54) #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 11% 21% 11% 30% 26% 2% (n=57) #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 15% 12% 9% 29% 35% ▼0% (n=34) #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 15% 13% 31% 27% 11% 4% (n=55) #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 10% 18% 16% 34% 22% ▼0% (n=122) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 15% 9% 19% 23% 31% 2% (n=86) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 8% 8% ▼3% 47% 34% ▼0% (n=38) #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲46% ▲54% ▼0% ▼0% ▼0% 0% (n=76) #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼0% ▼0%▲100% ▼0% ▼0% 0% (n=53) #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼0% ▼0% ▼0% ▲57% ▲43% 0% (n=168) #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼4% ▼10% ▼13% ▲39% ▲34% 1% (n=208) #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲31% ▲25% 28% ▼14% ▼3% ▼0% (n=80) #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 11% ▼0% 33% 33% ▼0% 22% (n=9) #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 14% 9% 28% 28% 14% 7% (n=43) #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 16% 13% 10% 32% 26% 3% (n=31) #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 7% 12% 22% 35% 25% ▼0% (n=69) #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 12% 16% 14% 31% 27% ▼0% (n=153) #N/A #N/A #N/A ###

Sør-Odal 10% 16% 18% 32% 23% ▼0% (n=87) #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 19% 16% 13% 28% 25% 0% (n=32) #N/A #N/A #N/A ###

Annet 13% 7% 20% 31% 27% 2% (n=91) #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 9% 18% 17% 33% 21% 2% (n=90) #N/A #N/A #N/A ###

Total 12% 14% 18% 32% 24% 1% (n=301) #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Helt uenig Noe uenig Både og/ytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning til målsetningen for kommunereformen

Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 10% 20% 30% 40%

(5)

Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=148) 61 60,55

Kvinne (n=148) 61 61,49

Alder Under 39 år (n=94) 58 57,72

40 - 49 år (n=57) 62 62,16

50 - 59 år (n=55) 65 64,76

60 - 69 år (n=55) 60 59,98

70 år eller eldre (n=35) 64 63,8

Utdanning Grunnskole (n=52) 52 51,83

Videregående skole (n=121) 60 60,44

Universitet/høyskole (til og med fire år) (n=82) 62 62,22 Universitet/høyskole (fem år eller mer) (n=38) ▲74 74,07

Uenig (n=75) ▼14 13,53

Nøytral (n=53) ▼50 50

Enig (n=168) 86 85,83

Sammenslåing (n=207) ▲72 72,4

Være egen kommune (n=81) ▼33 32,77

Vet ikke (n=8) 51 51,22

Fem år eller mindre (n=40) 56 56,1

6 - 10 år (n=31) 59 59,33

11 - 20 år (n=69) 64 64,42

Over 20 år (n=154) 61 60,79

Arbeidskommune Sør-Odal (n=87) 60 60,07

Kongsvinger (n=32) 57 56,78

Annet (n=89) 64 63,82

Arbeider ikke (n=88) 61 60,67

Total (n=296) 61 61,02

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=helt enig og 0=helt uenig. Vet ikke kategorien er tatt ut.

Holdning til målsetningen for kommunereformen Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

0 25 50 75 100

Signifikant høyere Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell

(6)

Frekvens Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene 210 70 % 70 %

Være egen kommune som i dag 81 27 % 27 %

Vet ikke/ingen mening 9 3 % 3 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 74% 23% 2% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 65% 30% 5% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼57% ▲40% 3% (n=97) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 78% 16% 7% (n=58) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 78% 20% 2% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 75% 24% 2% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 71% 26% 3% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 62% 38% 0% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 69% 29% 2% (n=121) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 69% 24% 7% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲89% ▼8% 3% (n=37) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼37% ▲61% 1% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼52% 42% 6% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲90% ▼8% 2% (n=168) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲100% ▼0% ▼0% (n=210) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼0%▲100% ▼0% (n=81) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% ▼0%▲100% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre ▼49% 42% 9% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 75% 25% ▼0% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 70% 28% 3% (n=69) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 76% 22% 2% (n=154) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sør-Odal 63% 34% 2% (n=87) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 65% 32% 3% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 75% 18% 7% (n=92) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 73% 26% 1% (n=90) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 70% 27% 3% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Være egen kommune som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning til målsetningen for kommunereformen

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80%

(7)

Frekvens Prosent

Sør-Odal 29 10 % 10 % 10 %

Nord-Odal 197 66 % 66 % 66 %

Eidskog 17 6 % 6 % 6 %

Kongsvinger 65 22 % 22 % 22 %

Grue 11 4 % 4 % 4 %

Åsnes 7 2 % 2 % 2 %

Våler 4 1 % 1 % 1 %

Nes 57 19 % 19 % 19 %

Eidsvoll 10 3 % 3 % 3 %

Elverum 2 1 % 1 % 1 %

Andre noter 21 7 % 7 % 7 %

Vet ikke 23 8 % 8 % 8 %

Total 300 100 %

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

(8)

Kjønn Mann 12% 65% 6% 19% 3% 1% 2% 23% 4% 1% 8% 5% (n=150) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 7% 67% 5% 24% 4% 3% 1% 15% 3% 1% 7% 10% (n=150) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 39 år 10% 63% 2% 19% ▼0% 3% 2% 14% 3% 0% 4% 11% (n=97) #N/A #N/A #N/A

40 - 49 år 5% 58% 9% 30% 11% 7% 4% 19% 9% 0% 11% 11% (n=57) #N/A #N/A #N/A

50 - 59 år 9% 69% 5% 18% 4% ▼0% ▼0% 24% 4% 0% 5% 4% (n=55) #N/A #N/A #N/A

60 - 69 år 9% 71% 4% 16% 2% ▼0% ▼0% 20% 2% 2% 11% 4% (n=56) #N/A #N/A #N/A

70 år eller eldre 17% 74% 14% 26% 6% 3% ▼0% 23% ▼0% 3% 6% 9% (n=35) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 11% 69% ▼0% 16% ▼0% ▼0% ▼0% ▼7% ▼0% 0% 4% 9% (n=55) #N/A #N/A #N/A

Videregående skole 10% 64% 5% 17% 2% 2% 2% 13% 4% 0% 8% 12% (n=121) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (til og med fire år) 8% 63% 5% 26% 2% 2% 1% 33% 4% 2% 8% 1% (n=84) #N/A #N/A #N/A Universitet/høyskole (fem år eller mer) 11% 68% 16% 32% ▲18% 5% 3% 21% 5% 0% 8% 5% (n=38) #N/A #N/A #N/A

Uenig 8% 72% 3% ▼7% 1% 4% 1% 17% 3% 0% 5% 5% (n=75) #N/A #N/A #N/A

Nøytral 4% ▼47% 2% 28% ▼0% ▼0% ▼0% 13% 6% 0% 2% 13% (n=53) #N/A #N/A #N/A

Enig 12% 68% 8% 26% ▲6% 3% 2% 22% 3% 1% 10% 7% (n=168) #N/A #N/A #N/A

Sammenslåing 11% 69% 8% 26% 5% 3% 2% 21% 5% 1% 9% 3% (n=210) #N/A #N/A #N/A

Være egen kommune 7% 57% ▼1% ▼11% ▼0% 1% ▼0% 15% ▼0% 0% 4% ▲19% (n=81) #N/A #N/A #N/A

Vet ikke ▼0% 67% ▼0% 11% 11% ▼0% ▼0% 11% ▼0% 0% ▼0% 22% (n=9) #N/A #N/A #N/A

Fem år eller mindre 9% 49% 2% 33% 5% ▼0% ▼0% 19% ▼0% 2% 2% 19% (n=43) #N/A #N/A #N/A

6 - 10 år 19% ▲88% 3% 25% 3% 3% ▼0% 16% 3% 0% ▼0% 3% (n=32) #N/A #N/A #N/A

11 - 20 år 6% 57% 6% 22% 3% 6% 4% 13% 7% 0% 7% 12% (n=69) #N/A #N/A #N/A

Over 20 år 10% 71% 7% 18% 4% 1% 1% 23% 3% 1% 10% ▼2% (n=154) #N/A #N/A #N/A

Arbeidskommune Sør-Odal 6% 63% 5% 13% 1% 3% 2% 22% 3% 0% 11% 3% (n=87) #N/A #N/A #N/A

Kongsvinger 16% 78% 16% 41% 16% 6% 6% 13% ▼0% 0% ▼0% 9% (n=32) #N/A #N/A #N/A

Annet 9% 62% 2% 22% 2% 1% 0% 21% 7% 0% 7% 9% (n=91) #N/A #N/A #N/A

Arbeider ikke 12% 68% 6% 23% 3% 1% ▼0% 16% 1% 2% 6% 10% (n=90) #N/A #N/A #N/A

Total 10% 66% 6% 22% 4% 2% 1% 19% 3% 1% 7% 8% (n=300) #N/A #N/A #N/A

Nes Eidsvoll Elverum Andre noter Vet ikke Valid N

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler

#N/A #N/A #N/A

r-Odal Nord-Odal Eidskog Kongsvinger Grue Åsnes Våler

Holdning til målsetningen for kommunereformen Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

▲ Signifikant høyere

(9)

Akershus Akershus Akershus Akershus Glåmdalen Ingen Nes Nes NES

Nes kommune Nes

Ullensaker Ullensaker

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Annet, noter:

(10)

Frekvens Prosent

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner 249 83 % 83 %

Kommunen kan deles 35 12 % 12 %

Vet ikke 16 5 % 5 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 84% 11% 5% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 82% 12% 6% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 78% 14% 7% (n=97) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 77% 19% 4% (n=57) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 89% 5% 5% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 91% 5% 4% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 86% 9% 6% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 78% 18% 4% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 78% 13% 9% (n=122) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 89% 7% 4% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲95% ▼3% 3% (n=38) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 78% 16% 7% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 78% 20% 2% (n=54) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 87% 7% 6% (n=167) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 85% 11% 4% (n=209) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 79% 12% 9% (n=81) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 89% 11% ▼0% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre ▼63% 26% 12% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 94% 3% 3% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 81% 13% 6% (n=69) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 88% 9% 3% (n=154) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sør-Odal 86% 10% 3% (n=87) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 81% 16% 3% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 79% 12% 9% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 84% 10% 6% (n=90) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 83% 12% 5% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner Kommunen kan deles Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning til målsetningen for kommunereformen

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(11)

Frekvens Prosent

Ja 73 24 % 24 %

Nei 172 57 % 57 %

Vet ikke 56 19 % 19 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 27% 56% 17% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 21% 59% 19% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 31% 52% 17% (n=98) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 23% 67% 11% (n=57) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 20% 66% 14% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 27% 50% 23% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 11% 54% 34% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 24% 44% 33% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 29% 51% 20% (n=122) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 21% 67% 12% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 14% ▲81% ▼5% (n=37) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲47% ▼28% 25% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 23% 45% ▲32% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼15% ▲74% ▼10% (n=168) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼17% ▲69% 15% (n=210) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲47% ▼27% 26% (n=81) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% 67% 33% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 12% 60% 28% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 23% 61% 16% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 36% 55% ▼9% (n=69) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 22% 58% 21% (n=153) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sør-Odal 30% 63% ▼8% (n=88) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 22% 53% 25% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 24% 66% ▼10% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 20% 46% ▲34% (n=90) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 24% 57% 19% (n=301) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning til målsetningen for kommunereformen

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

68 Norsk oversettelse: “Jeg kan ikke forklare den fine følelsen som invaderte meg: jeg hadde min datter på fanget (...) og sånn satt vi i lang tid, i den nye og aldri

Jeg lærte at det var viktig ikke å ofre for mye oppmerksomhet på ”soveskriket” – sutringen som ofte kan høres når barnet er me og skal sove – fordi barn har behov for å lage

Det er en stor fordel å se pasienten når en snakker med dem (sammenlignet med å vurdere ting på telefon), og en kan både telle respirasjonsfrekvens, vur- dere grad av dyspnoe,

Karl Ove opplever kognitiv dissonans på flere områder i livet. Også når det gjelder barna og i farsrollen er dette et kjent fenomen for ham. Han trives ikke med å være hjemme

Vil sammenslåing av to eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å

Figuren viser fordelingen av frie disponible utgifter per innbygger før og etter sammenslåing i tilfellet med en halvering av antall kommuner.. Dette er en interessant sammenlikning

Når det gjelder bruk av direkte reguleringer i miljø- politikken, ser det ikke ut til at en tilpasning til eller innmelding i EF vil føre til vesentlige problemer med å videreføre

I høyere deler av Bogafjell avtar tettheten av skogen, men på grunn av dette fremheves karakteren for også denne delen av Bogafjell. Her preget av åpenhet, oversikt