• No results found

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av "

Copied!
32
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Sentio Research Norge AS Verftsgata 4

7014 Trondheim

Org.nr. 979 956 061 MVA

R A P P O R T

Mottaker

Dato:

Deres ref:

Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING

INTERVJUING

Intervjuene ble gjennomført i november 2015 FEILMARGINER VED FORDELINGER

SIGNIFIKANSTESTING

Trondheim 02.12.2015 Gunn Kari Skavhaug

Arve Østgaard www.sentio.no

Eidskog

02.12.2015

Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 300 personer fra Eidskog kommune.

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 300, vil

feilmarginene variere fra 3,4 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 5,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger.

Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 39 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

(2)

FORDELING (prosent)

Kjønn Frekvens Prosent

Mann 149 50 %

Kvinne 151 50 %

Total 300

Alder Frekvens Prosent

Under 39 år 80 27 %

40 - 49 år 62 21 %

50 - 59 år 51 17 %

60 - 69 år 72 24 %

70 år eller eldre 35 12 %

Total 300

Utdanning Frekvens Prosent

Grunnskole 36 12 %

Videregående skole 148 50 %

Universitet/høyskole (til og med fire år) 79 27 % Universitet/høyskole (fem år eller mer) 31 11 %

Total 294

Holdning målsetning Frekvens Prosent

Uenig 132 45 %

Nøytral 52 18 %

Enig 109 37 %

Total 293

Ønsket fremtidig kommunestruktur Frekvens Prosent

Sammenslåing 110 37 %

Være egen kommune 176 59 %

Vet ikke 14 5 %

Total 300

Antall år bodd i kommunen Frekvens Prosent

Fem år eller mindre 38 13 %

6 - 10 år 29 10 %

11 - 20 år 55 18 %

Over 20 år 177 59 %

Total 299

Arbeidskommune Frekvens Prosent

Eidskog 102 34 %

Kongsvinger 64 21 %

Annet 43 14 %

Arbeider ikke 91 30 %

Total 300

Om utvalget

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 %

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

(3)

Frekvens Prosent

Ja 280 93 % 93 %

Nei 19 6 % 6 %

Vet ikke 1 0 % 0 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 94% 6% 0% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 93% 7% 1% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 88% 13% 0% (n=80) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 95% 5% 0% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 94% 6% 0% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 97% ▼1% 1% (n=72) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 91% 9% 0% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 97% 0% 3% (n=36) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 91% 9% 0% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 95% 5% 0% (n=79) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 94% 6% 0% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 89% 11% 0% (n=133) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 92% 6% 2% (n=53) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 97% 3% 0% (n=109) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲99% ▼1% 0% (n=110) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼90% ▲10% 1% (n=175) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 93% 7% 0% (n=15) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 86% 14% 0% (n=37) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 86% 14% 0% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 93% 7% 0% (n=56) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 96% 3% 1% (n=177) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Eidskog 94% 5% 1% (n=102) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 94% 6% 0% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 98% 2% 0% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 90% 10% 0% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 93% 6% 0% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)

Frekvens Prosent

Helt uenig 59 20 % 20 %

Noe uenig 73 24 % 24 %

Både og/nøytral 52 17 % 17 %

Noe enig 63 21 % 21 %

Helt enig 46 15 % 15 %

IKKE LES Vet ikke 6 2 % 2 %

Total 299 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann ▼12% 26% 18% 24% 16% 3% (n=148) #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne ▲27% 23% 17% 19% 15% 1% (n=151) #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 22% ▲44% 19% ▼7% ▼1% 6% (n=81) #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 11% 13% 24% 34% 18% 0% (n=62) #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 18% 20% 12% 26% 24% ▼0% (n=50) #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 22% 18% 17% 19% 22% 1% (n=72) #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 26% 18% 12% 26% 18% ▼0% (n=34) #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 25% 19% 25% 19% 6% 6% (n=36) #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 18% 26% 21% 18% 14% 3% (n=148) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 16% 25% 10% 24% 24% 1% (n=80) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 22% 25% 13% 25% 16% ▼0% (n=32) #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲45% ▲55% ▼0% ▼0% ▼0% 0% (n=132) #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼0% ▼0%▲100% ▼0% ▼0% 0% (n=52) #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼0% ▼0% ▼0% ▲58% ▲42% 0% (n=109) #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼3% ▼13% 14% ▲33% ▲37% 1% (n=110) #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲32% ▲32% 18% ▼14% ▼2% 3% (n=176) #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 7% 27% 33% 20% 7% 7% (n=15) #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 24% 24% 26% 21% ▼3% 3% (n=38) #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 27% 30% 17% 10% 17% ▼0% (n=30) #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 23% 28% ▼6% 15% 23% 6% (n=53) #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 17% 23% 19% 25% 15% 1% (n=177) #N/A #N/A #N/A ###

Eidskog 21% 26% 19% 15% 16% 4% (n=102) #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 11% 28% 13% 33% 13% 3% (n=64) #N/A #N/A #N/A ###

Annet 23% 23% 16% 23% 14% ▼0% (n=43) #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 22% 21% 21% 20% 16% 1% (n=92) #N/A #N/A #N/A ###

Total 20% 24% 17% 21% 15% 2% (n=299) #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune Holdning målsetning

Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Helt uenig Noe uenig Både og/ytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke

0% 10% 20% 30%

(5)

Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=144) 51 51,32

Kvinne (n=150) 43 42,62

Alder Under 39 år (n=76) ▼29 29,18

40 - 49 år (n=62) ▲58 58,12

50 - 59 år (n=51) 54 54,38

60 - 69 år (n=71) 50 50,27

70 år eller eldre (n=35) 47 47,39

Utdanning Grunnskole (n=35) 41 40,97

Videregående skole (n=145) 45 45,35

Universitet/høyskole (til og med fire år) (n=78) 53 53,07 Universitet/høyskole (fem år eller mer) (n=31) 46 45,87

Uenig (n=132) ▼14 13,85

Nøytral (n=52) 50 50

Enig (n=109) 85 85,48

Sammenslåing (n=109) ▲73 72,65

Være egen kommune (n=171) ▼30 30,01

Vet ikke (n=14) 51 51,14

Fem år eller mindre (n=37) 39 39,1

6 - 10 år (n=29) 41 40,7

11 - 20 år (n=52) 46 46,49

Over 20 år (n=175) 50 49,75

Arbeidskommune Eidskog (n=98) 44 44,37

Kongsvinger (n=62) 52 51,77

Annet (n=43) 46 45,61

Arbeider ikke (n=90) 47 46,84

Total (n=294) 47 46,88

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=helt enig og 0=helt uenig. Vet ikke kategorien er tatt ut.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell

(6)

Frekvens Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene 110 37 % 37 %

Være egen kommune som i dag 176 59 % 59 %

Vet ikke/ingen mening 14 5 % 5 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 39% 55% 6% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 35% 62% 3% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼11% ▲86% 3% (n=80) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 48% 41% 11% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 52% 44% 4% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 46% 50% 4% (n=72) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 34% 63% 3% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 31% 64% 6% (n=36) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 32% 65% 3% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 47% ▼46% 6% (n=78) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 34% 59% 6% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼13% ▲84% 3% (n=132) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 29% 62% 10% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲72% ▼25% 4% (n=109) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲100% ▼0% ▼0% (n=110) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼0%▲100% ▼0% (n=176) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% ▼0%▲100% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 32% 54% 14% (n=37) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 31% 66% 3% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 35% 64% 2% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 39% 57% 4% (n=177) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Eidskog 30% 67% 3% (n=103) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 48% 47% 5% (n=64) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 32% 61% 7% (n=44) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 38% 55% 7% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 37% 59% 5% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Være egen kommune som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80%

(7)

Frekvens Prosent

Sør-Odal 44 15 % 15 % 15 %

Nord-Odal 30 10 % 10 % 10 %

Eidskog 13 4 % 4 % 4 %

Kongsvinger 233 78 % 78 % 78 %

Grue 38 13 % 13 % 13 %

Åsnes 14 5 % 5 % 5 %

Våler 5 2 % 2 % 2 %

Nes 6 2 % 2 % 2 %

Eidsvoll 4 1 % 1 % 1 %

Elverum 0 0 % 0 % 0 %

Andre noter 45 15 % 15 % 15 %

Vet ikke 22 7 % 7 % 7 %

Total 300 100 %

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(8)

Kjønn Mann 17% 11% 4% 81% 15% 3% 2% 3% 2% 0% 12% 6% (n=149) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 13% 9% 4% 74% 10% 6% 1% 2% 1% 0% 19% 9% (n=151) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 39 år 8% 8% ▼0% 83% 6% 1% ▼0% ▼0% 3% 0% 10% 5% (n=80) #N/A #N/A #N/A

40 - 49 år 21% 11% 2% 71% 21% 5% 2% 3% 2% 0% 26% 6% (n=62) #N/A #N/A #N/A

50 - 59 år 12% 6% 6% 82% ▼4% 4% 2% ▼0% ▼0% 0% 10% 10% (n=51) #N/A #N/A #N/A

60 - 69 år 18% 13% 7% 71% 14% 7% 1% 4% 1% 0% 21% 10% (n=72) #N/A #N/A #N/A

70 år eller eldre 20% 17% 9% 86% 20% 9% 6% 6% ▼0% 0% 6% 9% (n=35) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole ▼3% 3% 6% 72% 6% 6% ▼0% ▼0% ▼0% 0% 11% 14% (n=36) #N/A #N/A #N/A

Videregående skole 11% 8% 3% 76% 11% 3% 1% 1% 1% 0% 16% 8% (n=148) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (til og med fire år) 22% 13% 6% 82% 13% 8% 4% 4% 0% 0% 16% 3% (n=79) #N/A #N/A #N/A Universitet/høyskole (fem år eller mer) 32% 23% 6% 77% 29% 10% 3% 3% 10% 0% 10% 10% (n=31) #N/A #N/A #N/A

Uenig ▼8% 6% ▼1% 74% 8% 3% 1% 3% ▼0% 0% 16% 8% (n=132) #N/A #N/A #N/A

Nøytral 6% ▼0% 2% 73% 8% ▼0% ▼0% ▼0% 4% 0% 17% 8% (n=52) #N/A #N/A #N/A

Enig ▲26% ▲19% ▲10% 83% ▲22% 9% 4% 3% 2% 0% 15% 6% (n=109) #N/A #N/A #N/A

Sammenslåing 25% 17% 9% 85% 21% 7% 4% 4% 2% 0% 15% 5% (n=110) #N/A #N/A #N/A

Være egen kommune ▼10% 6% ▼1% 74% ▼8% 3% 1% 2% 1% 0% 14% 9% (n=176) #N/A #N/A #N/A

Vet ikke 7% 7% 7% 71% 7% 7% 7% ▼0% ▼0% 0% 29% 7% (n=14) #N/A #N/A #N/A

Fem år eller mindre 5% ▼0% 5% 71% ▼3% ▼0% ▼0% ▼0% 5% 0% 8% 16% (n=38) #N/A #N/A #N/A

6 - 10 år 14% 10% 3% ▲93% 14% 3% 7% ▼0% ▼0% 0% ▼3% 3% (n=29) #N/A #N/A #N/A

11 - 20 år 11% 9% 4% 85% 11% 2% ▼0% 2% ▼0% 0% 9% 7% (n=55) #N/A #N/A #N/A

Over 20 år 18% 13% 5% 73% 15% 6% 2% 3% 1% 0% ▲21% 6% (n=177) #N/A #N/A #N/A

Arbeidskommune Eidskog 16% 12% 4% 80% 14% 3% 1% 1% ▼0% 0% 18% 3% (n=102) #N/A #N/A #N/A

Kongsvinger 13% 9% 2% 86% ▼5% 5% 2% ▼0% ▼0% 0% 16% ▼2% (n=64) #N/A #N/A #N/A

Annet 16% 7% 2% 67% 16% 2% 2% 2% 7% 0% 14% 16% (n=43) #N/A #N/A #N/A

Arbeider ikke 13% 11% 7% 73% 15% 8% 2% 4% 1% 0% 12% 11% (n=91) #N/A #N/A #N/A

Total 15% 10% 4% 78% 13% 5% 2% 2% 1% 0% 15% 7% (n=300) #N/A #N/A #N/A

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler

#N/A #N/A #N/A

r-Odal Nord-Odal Eidskog Kongsvinger Grue Åsnes Våler Nes Eidsvoll Elverum Andre noter Vet ikke Valid N

(9)

Akershus Akershus Aurskog Aurskog

Aurskog og Høland Aurskog og Høland Aurskog og Høland Aurskog og Ørland Aurskog-Høland Aurskog-Høland Aurskog, Høland Aurskog, Høland Bjerkanger Bjørkelangen Eda (Sverige) Eidskog høyland Glåmdalen

Glomma-regionen, storkommune i regionen Han vil ikke ha sammenslåing

Ingen

Jeg har ingen forslag Oppland

Setskog, Skarnes

Utover mot Akershus.

Ørskog-Høland Ørskog-Høland Ørskog, Høland Høyskog

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Annet, noter:

(10)

Frekvens Prosent

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner 249 83 % 83 %

Kommunen kan deles 33 11 % 11 %

Vet ikke 17 6 % 6 %

Total 299 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 88% 7% 5% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 78% 15% 7% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 75% 14% 11% (n=80) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 89% 8% 3% (n=61) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 82% 14% 4% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 88% 8% 4% (n=72) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 83% 11% 6% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 89% 8% 3% (n=36) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 80% 14% 6% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 85% 6% 9% (n=78) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 88% 13% ▼0% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 77% 11% ▲11% (n=133) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 88% 10% 2% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 87% 12% ▼1% (n=109) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 89% 9% 2% (n=109) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 79% 13% ▲9% (n=176) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 93% 7% ▼0% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 76% 16% 8% (n=38) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 79% 14% 7% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 82% 11% 7% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 86% 10% 4% (n=176) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Eidskog 88% 7% 5% (n=102) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 88% 11% 2% (n=64) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 74% 12% 14% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 77% 16% 7% (n=92) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 83% 11% 6% (n=299) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner Kommunen kan deles Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(11)

Frekvens Prosent

Ja 96 32 % 32 %

Nei 124 41 % 41 %

Vet ikke 81 27 % 27 %

Total 301 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann ▲40% 44% ▼15% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne ▼24% 38% ▲38% (n=152) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 42% ▼21% 37% (n=81) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 17% 51% 32% (n=63) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 33% 49% 18% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 31% 50% 19% (n=72) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 37% 40% 23% (n=35) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 28% 36% 36% (n=36) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 32% 39% 28% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 29% 48% 23% (n=79) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 45% 35% 19% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲44% ▼24% 32% (n=132) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 25% 42% 33% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼18% ▲63% 18% (n=109) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼15% ▲70% ▼15% (n=110) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲42% ▼23% ▲34% (n=175) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 29% 43% 29% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 32% 37% 32% (n=38) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 24% 28% ▲48% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 27% 40% 33% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 34% 45% ▼21% (n=177) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Eidskog 39% 33% 29% (n=101) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 25% 47% 28% (n=64) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 42% 35% 23% (n=43) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 24% 49% 26% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 32% 41% 27% (n=301) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

(12)

Frekvens Prosent

Ja 181 60 % 60 %

Nei 83 28 % 28 %

Vet ikke 36 12 % 12 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 66% 26% 7% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 54% 29% 17% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år ▼48% 31% 21% (n=80) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 69% 26% 5% (n=62) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 67% 24% 10% (n=51) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 58% 28% 14% (n=72) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 68% 29% ▼3% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 57% 22% 22% (n=37) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 60% 32% 8% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 60% 24% 15% (n=78) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 65% 29% 6% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼47% 34% ▲19% (n=132) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 60% 31% 10% (n=52) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲75% 20% ▼5% (n=109) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing 78% 14% 8% (n=110) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼49% ▲37% 14% (n=175) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 53% 27% 20% (n=15) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 42% 21% ▲37% (n=38) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 52% 24% 24% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 69% 24% 7% (n=55) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 62% 32% ▼6% (n=177) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Eidskog 62% 26% 12% (n=103) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongsvinger 68% 25% 8% (n=65) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 52% 30% 18% (n=44) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 56% 31% 13% (n=91) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 60% 28% 12% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeidskommune

Spørsmål: Dersom inntektene til kommunen skulle bli vesentlig redusert bl.a som en følge av befolkningsnedgang og endret finansiering fra staten, hvordan ville det påvirke ditt syn på kommunesammenslåing? Ville du da blitt mer positiv til

kommunesammenslåing med en eller flere av nabokommunene?

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

#N/A

Spørsmål: Dersom inntektene til kommunen skulle bli vesentlig redusert bl.a som en følge av befolkningsnedgang og endret finansiering fra staten, hvordan ville det påvirke ditt syn på kommunesammenslåing? Ville du da blitt mer positiv til kommunesammenslåing med en eller flere av

nabokommunene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80%

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

68 Norsk oversettelse: “Jeg kan ikke forklare den fine følelsen som invaderte meg: jeg hadde min datter på fanget (...) og sånn satt vi i lang tid, i den nye og aldri

Disse løftene kan for eksempel være at applikasjonen er enkel (ref. Ruter), hvor dette ikke nødvendigvis er tilfelle hos samtlige brukere av tjenesten, og slike løfter kan gi et

Legeforeningen fryktet at den såkalte toppfinansieringsmodellen, med rammefi- nansiering opp til et avtalt aktivitetsnivå og deretter delvis aktivitetsfinansiering inntil en

Det er en stor fordel å se pasienten når en snakker med dem (sammenlignet med å vurdere ting på telefon), og en kan både telle respirasjonsfrekvens, vur- dere grad av dyspnoe,

Karl Ove opplever kognitiv dissonans på flere områder i livet. Også når det gjelder barna og i farsrollen er dette et kjent fenomen for ham. Han trives ikke med å være hjemme

kommunesammenslåing med en eller flere kommuner: Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor).. Brutt ned

Vil sammenslåing av to eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å

Figuren viser fordelingen av frie disponible utgifter per innbygger før og etter sammenslåing i tilfellet med en halvering av antall kommuner.. Dette er en interessant sammenlikning