• No results found

Nord Odal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nord Odal"

Copied!
32
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Sentio Research Norge AS Verftsgata 4

7014 Trondheim

Org.nr. 979 956 061 MVA

R A P P O R T

Mottaker

Dato:

Deres ref:

Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING

INTERVJUING

Intervjuene ble gjennomført i november 2015 FEILMARGINER VED FORDELINGER

SIGNIFIKANSTESTING

Trondheim 01.12.2015 Gunn Kari Skavhaug

Arve Østgaard www.sentio.no

Nord Odal

01.12.2015

Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 300 personer fra Nord Odal kommune.

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 300, vil

feilmarginene variere fra 3,4 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 5,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger.

Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 39 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

(2)

FORDELING (prosent)

Kjønn Frekvens Prosent

Mann 151 50 %

Kvinne 149 50 %

Total 300

Alder Frekvens Prosent

Under 39 år 84 28 %

40 - 49 år 59 20 %

50 - 59 år 42 14 %

60 - 69 år 75 25 %

70 år eller eldre 41 14 %

Total 301

Utdanning Frekvens Prosent

Grunnskole 66 22 %

Videregående skole 127 43 %

Universitet/høyskole (til og med fire år) 74 25 % Universitet/høyskole (fem år eller mer) 27 9 %

Total 294

Holdning målsetning Frekvens Prosent

Uenig 121 41 %

Nøytral 46 16 %

Enig 126 43 %

Total 293

Ønsket fremtidig kommunestruktur Frekvens Prosent

Sammenslåing 132 44 %

Være egen kommune 154 51 %

Vet ikke 14 5 %

Total 300

Antall år bodd i kommunen Frekvens Prosent

Fem år eller mindre 30 10 %

6 - 10 år 22 7 %

11 - 20 år 58 19 %

Over 20 år 190 63 %

Total 300

Arbeidskommune Frekvens Prosent

Nord-Odal 111 37 %

Kongssvinger 23 8 %

Annet 71 24 %

Arbeider ikke 94 31 %

Total 299

Om utvalget

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 10 % 20 % 30 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 20 % 40 % 60 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

(3)

Frekvens Prosent

Ja 284 95 % 95 %

Nei 13 4 % 4 %

Vet ikke 3 1 % 1 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 96% 4% 0% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 93% 5% 2% (n=148) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 89% 8% 2% (n=83) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 93% 7% 0% (n=59) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år ▲100% ▼0% 0% (n=42) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 97% 3% 0% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 95% 2% 2% (n=41) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 86% 9% 5% (n=65) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 98% 2% 0% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 95% 5% 0% (n=74) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲100% ▼0% 0% (n=27) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 98% 2% 0% (n=121) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼83% ▲17% 0% (n=46) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 98% ▼1% 1% (n=126) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲98% 2% 0% (n=132) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 93% 6% 1% (n=154) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 85% ▼0% 15% (n=13) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 87% 7% 7% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 95% 5% 0% (n=22) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 88% 12% 0% (n=58) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år ▲98% ▼2% 1% (n=190) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nord-Odal 97% 3% 0% (n=111) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongssvinger 92% 8% 0% (n=24) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 96% 4% 0% (n=71) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 90% 6% 3% (n=94) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 95% 4% 1% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Spørsmål: Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)

Frekvens Prosent

Helt uenig 64 21 % 21 %

Noe uenig 57 19 % 19 %

Både og/nøytral 46 15 % 15 %

Noe enig 79 26 % 26 %

Helt enig 47 16 % 16 %

IKKE LES Vet ikke 7 2 % 2 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 23% 21% 13% 22% 21% 1% (n=151) #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 20% 17% 18% 31% 10% 4% (n=148) #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 21% 20% ▲28% 21% ▼7% 4% (n=82) #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 19% 22% 15% 25% 17% 2% (n=59) #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 19% 12% 14% 31% 24% ▼0% (n=42) #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 25% 21% 8% 29% 16% ▼0% (n=75) #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 20% 17% ▼5% 29% 22% 7% (n=41) #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 15% 20% 31% 23% 6% 5% (n=65) #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 23% 23% 12% 26% 13% 2% (n=128) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 23% 19% 12% 28% 16% 1% (n=74) #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 11% ▼0% 11% 32% ▲46% ▼0% (n=28) #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲53% ▲47% ▼0% ▼0% ▼0% 0% (n=121) #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral ▼0% ▼0%▲100% ▼0% ▼0% 0% (n=46) #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼0% ▼0% ▼0% ▲63% ▲37% 0% (n=126) #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼2% ▼8% 16% ▲39% ▲33% 1% (n=132) #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲39% ▲29% 14% ▼15% ▼1% 3% (n=154) #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 7% 21% 29% 29% ▼0% 14% (n=14) #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 20% 20% 20% 13% 13% 13% (n=30) #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 24% ▼5% 14% 33% 24% ▼0% (n=21) #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 17% 14% ▲33% 24% 10% 2% (n=58) #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 23% 22% ▼9% 28% 17% 1% (n=190) #N/A #N/A #N/A ###

Nord-Odal 21% 21% 17% 27% 14% ▼0% (n=111) #N/A #N/A #N/A ###

Kongssvinger 29% 21% 8% 29% 8% 4% (n=24) #N/A #N/A #N/A ###

Annet 17% 19% 14% 24% 24% 1% (n=70) #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 23% 17% 16% 27% 12% 5% (n=94) #N/A #N/A #N/A ###

Total 21% 19% 15% 26% 16% 2% (n=300) #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Helt uenig Noe uenig Både og/ytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 10% 20% 30%

(5)

Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=150) 49 49,03

Kvinne (n=143) 49 48,76

Alder Under 39 år (n=80) 43 43,11

40 - 49 år (n=58) 51 50,56

50 - 59 år (n=42) 56 55,97

60 - 69 år (n=75) 47 47,13

70 år eller eldre (n=38) 54 54,21

Utdanning Grunnskole (n=62) 46 46,12

Videregående skole (n=124) 46 45,59

Universitet/høyskole (til og med fire år) (n=73) 49 49,17 Universitet/høyskole (fem år eller mer) (n=27) ▲77 77,16

Uenig (n=121) ▼12 11,84

Nøytral (n=46) 50 50

Enig (n=126) 84 84,27

Sammenslåing (n=132) ▲74 73,58

Være egen kommune (n=150) ▼27 27,18

Vet ikke (n=11) 50 49,85

Fem år eller mindre (n=26) 44 43,96

6 - 10 år (n=22) 57 57,17

11 - 20 år (n=57) 49 48,99

Over 20 år (n=188) 49 48,58

Arbeidskommune Nord-Odal (n=111) 49 48,54

Kongssvinger (n=22) 41 41,05

Annet (n=70) 55 54,96

Arbeider ikke (n=89) 47 46,55

Total (n=293) 49 48,9

Spørsmål: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen.

Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=helt enig og 0=helt uenig. Vet ikke kategorien er tatt ut.

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

0 25 50 75 100

Signifikant høyere Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell

(6)

Frekvens Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene 132 44 % 44 %

Være egen kommune som i dag 154 51 % 51 %

Vet ikke/ingen mening 14 5 % 5 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 47% 51% 2% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 41% 51% 7% (n=150) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 33% 60% 7% (n=84) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 42% 53% 5% (n=59) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 57% 40% 2% (n=42) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 49% 47% 4% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 45% 53% 3% (n=40) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 38% 50% 12% (n=66) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 39% 59% 2% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 52% 44% 4% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲68% ▼29% 4% (n=28) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▼12% ▲86% 2% (n=121) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 46% 46% 9% (n=46) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▲77% ▼20% 3% (n=126) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲100% ▼0% ▼0% (n=132) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▼0%▲100% ▼0% (n=154) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke ▼0% ▼0%▲100% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 30% 43% ▲27% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 48% 43% 9% (n=23) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 44% 56% ▼0% (n=59) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 46% 52% 2% (n=189) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nord-Odal 46% 50% 4% (n=111) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongssvinger 26% 74% 0% (n=23) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 52% 41% 7% (n=71) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 39% 56% 5% (n=95) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 44% 51% 5% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Spørsmål: Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør din kommune være en egen kommune som i dag?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Være egen kommune som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

(7)

Frekvens Prosent

Sør-Odal 237 79 % 79 % 79 %

Nord-Odal 23 8 % 8 % 8 %

Eidskog 14 5 % 5 % 5 %

Kongsvinger 26 9 % 9 % 9 %

Grue 11 4 % 4 % 4 %

Åsnes 5 2 % 2 % 2 %

Våler 2 1 % 1 % 1 %

Nes 6 2 % 2 % 2 %

Eidsvoll 59 20 % 20 % 20 %

Elverum 2 1 % 1 % 1 %

Andre noter 15 5 % 5 % 5 %

Vet ikke 18 6 % 6 % 6 %

Total 300 100 %

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(8)

Kjønn Mann 77% 9% 4% 9% 4% 2% 1% 3% 19% 1% 5% 9% (n=151) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 82% 6% 5% 8% 4% 1% 1% 2% 21% 1% 5% 3% (n=149) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 39 år 75% 10% 1% 5% 5% ▼0% 0% 2% 21% 0% 4% 12% (n=84) #N/A #N/A #N/A

40 - 49 år 85% 5% 5% 10% 3% ▼0% 2% ▼0% 22% 0% 8% 2% (n=59) #N/A #N/A #N/A

50 - 59 år 76% 10% 2% 10% 2% 2% 0% 5% 31% 0% 7% 2% (n=42) #N/A #N/A #N/A

60 - 69 år 80% 4% 5% 9% 3% 1% 0% 3% 12% 0% 5% 5% (n=75) #N/A #N/A #N/A

70 år eller eldre 80% 12% 12% 15% 7% 5% 2% 5% 17% 5% 2% 5% (n=41) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 85% 9% 3% 5% 2% ▼0% 0% 2% 18% 0% 2% 3% (n=66) #N/A #N/A #N/A

Videregående skole 79% 9% 4% 7% 3% 2% 1% 2% 14% 0% 6% 9% (n=127) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (til og med fire år) 80% 7% 8% 14% 7% 3% 3% 1% 24% 3% 3% 4% (n=74) #N/A #N/A #N/A

Universitet/høyskole (fem år eller mer) 67% ▼0% 4% 15% 4% 4% 0% 4% ▲44% 0% 15% ▼0% (n=27) #N/A #N/A #N/A

Uenig 72% ▼2% 5% 5% 4% 1% 1% 2% ▼11% 0% 5% ▲12% (n=121) #N/A #N/A #N/A

Nøytral 80% ▼0% ▼0% 7% ▼0% ▼0% 0% 4% 33% 0% 2% 7% (n=46) #N/A #N/A #N/A

Enig 85% ▲16% 6% 13% 5% 3% 1% 2% 25% 2% 6% ▼0% (n=126) #N/A #N/A #N/A

Sammenslåing 86% 12% 6% 14% 4% 2% 1% 3% 27% 2% 5% 0% (n=132) #N/A #N/A #N/A

Være egen kommune 75% 4% 4% 5% 4% 1% 1% 1% ▼13% 0% 6% ▲10% (n=154) #N/A #N/A #N/A

Vet ikke 57% 7% ▼0% ▼0% ▼0% ▼0% 0% 7% 21% 0% ▼0% 7% (n=14) #N/A #N/A #N/A

Fem år eller mindre 73% 10% ▼0% 3% ▼0% ▼0% 0% ▼0% 30% 0% ▼0% 3% (n=30) #N/A #N/A #N/A

6 - 10 år ▲95% 14% 5% 5% 5% ▼0% 0% ▼0% 9% 0% 5% 5% (n=22) #N/A #N/A #N/A

11 - 20 år 83% 10% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 19% 2% 7% 7% (n=58) #N/A #N/A #N/A

Over 20 år 77% 6% 5% 11% 4% 2% 1% 3% 19% 1% 5% 6% (n=190) #N/A #N/A #N/A

Arbeidskommune Nord-Odal 76% 8% 5% 13% 5% 1% 1% 1% 23% 0% 8% 7% (n=111) #N/A #N/A #N/A

Kongssvinger 74% 13% 4% 9% ▼0% ▼0% 0% ▼0% 22% 0% ▼0% 9% (n=23) #N/A #N/A #N/A

Annet 80% 6% 4% 7% 1% 1% 0% 3% 23% 1% 4% 4% (n=71) #N/A #N/A #N/A

Arbeider ikke 85% 7% 4% 6% 5% 2% 1% 3% 13% 1% 4% 5% (n=94) #N/A #N/A #N/A

Total 79% 8% 5% 9% 4% 2% 1% 2% 20% 1% 5% 6% (n=300) #N/A #N/A #N/A

Nes Eidsvoll Elverum Andre noter Vet ikke Valid N

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler

#N/A #N/A #N/A

r-Odal Nord-Odal Eidskog Kongsvinger Grue Åsnes Våler

Holdning målsetning

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

▲ Signifikant høyere

(9)

Agne Eidsvoll Eidsvoll

Glomdal, kongsvinger Hurdal

Ingen

Ingen, kommer til å tape på det uansett Nes

Stanger Ullensaker

Ønsker ikke at de skal slå seg sammen, og vil derfor ikke oppgi noen kommuner Ønsker ingen

Årnes

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av

nabokommunene burde kommunen din slå seg sammen med? Annet, noter:

(10)

Frekvens Prosent

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner 256 86 % 86 %

Kommunen kan deles 28 9 % 9 %

Vet ikke 15 5 % 5 %

Total 299 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 86% 9% 5% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 85% 9% 5% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 84% 10% 6% (n=83) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 88% 12% 0% (n=59) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 86% 14% ▼0% (n=42) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 87% 7% 7% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 83% 5% 12% (n=41) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 80% 12% 8% (n=65) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 85% 9% 6% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 86% 11% 3% (n=74) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▲100% ▼0% ▼0% (n=27) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig 84% 8% 7% (n=121) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 80% 11% 9% (n=46) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig 91% 8% ▼1% (n=126) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▲93% 5% ▼2% (n=132) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune 81% 10% 8% (n=154) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 57% 36% 7% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre ▼67% ▲30% 3% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 71% 19% 10% (n=21) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 88% 9% 3% (n=58) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 90% ▼5% 5% (n=189) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nord-Odal 87% 6% 6% (n=111) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongssvinger 83% 17% 0% (n=23) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 87% 10% 3% (n=71) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 83% 11% 6% (n=94) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 86% 9% 5% (n=299) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Spørsmål: Ved en kommunesammenslutning, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Hele kommunen slås sammen med andre kommuner Kommunen kan deles Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(11)

Frekvens Prosent

Ja 109 36 % 36 %

Nei 116 39 % 39 %

Vet ikke 75 25 % 25 %

Total 300 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Kjønn Mann 40% 45% ▼15% (n=151) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kvinne 32% 32% ▲36% (n=149) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Alder Under 39 år 41% 31% 28% (n=83) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

40 - 49 år 42% 36% 22% (n=59) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

50 - 59 år 29% 52% 19% (n=42) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

60 - 69 år 32% 44% 24% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

70 år eller eldre 32% 37% 32% (n=41) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Utdanning Grunnskole 42% 26% 32% (n=66) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Videregående skole 41% 31% 28% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (til og med fire år) 35% 51% 15% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Universitet/høyskole (fem år eller mer) ▼11% ▲71% 18% (n=28) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Uenig ▲50% ▼23% 27% (n=121) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nøytral 38% 28% 34% (n=47) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Enig ▼22% ▲61% 17% (n=125) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Sammenslåing ▼24% ▲62% ▼14% (n=133) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Være egen kommune ▲48% ▼19% ▲32% (n=154) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Vet ikke 21% 29% 50% (n=14) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Fem år eller mindre 40% ▼20% 40% (n=30) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

6 - 10 år 32% 41% 27% (n=22) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

11 - 20 år 38% 36% 26% (n=58) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Over 20 år 35% 43% 22% (n=190) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Nord-Odal 37% 37% 26% (n=111) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Kongssvinger 35% 43% 22% (n=23) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Annet 33% 44% 22% (n=72) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Arbeider ikke 38% 36% 26% (n=95) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Total 36% 39% 25% (n=300) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ###

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Spørsmål: Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A

Ønsket fremtidig kommunestruktur

Antall år bodd i kommunen

Arbeidskommune

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Holdning målsetning

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

0% 20% 40% 60%

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Når det gjelder bruk av direkte reguleringer i miljø- politikken, ser det ikke ut til at en tilpasning til eller innmelding i EF vil føre til vesentlige problemer med å videreføre

Figuren viser fordelingen av frie disponible utgifter per innbygger før og etter sammenslåing i tilfellet med en halvering av antall kommuner.. Dette er en interessant sammenlikning

68 Norsk oversettelse: “Jeg kan ikke forklare den fine følelsen som invaderte meg: jeg hadde min datter på fanget (...) og sånn satt vi i lang tid, i den nye og aldri

Jeg lærte at det var viktig ikke å ofre for mye oppmerksomhet på ”soveskriket” – sutringen som ofte kan høres når barnet er me og skal sove – fordi barn har behov for å lage

I høyere deler av Bogafjell avtar tettheten av skogen, men på grunn av dette fremheves karakteren for også denne delen av Bogafjell. Her preget av åpenhet, oversikt

Det er en stor fordel å se pasienten når en snakker med dem (sammenlignet med å vurdere ting på telefon), og en kan både telle respirasjonsfrekvens, vur- dere grad av dyspnoe,

Karl Ove opplever kognitiv dissonans på flere områder i livet. Også når det gjelder barna og i farsrollen er dette et kjent fenomen for ham. Han trives ikke med å være hjemme

Vil sammenslåing av to eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å