• No results found

Bitumenstabilisering av bærelag med fres : erfaringsinnsamling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bitumenstabilisering av bærelag med fres : erfaringsinnsamling"

Copied!
88
0
0

Fulltekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Jeg skal gjengi enkelte resultater fra dette forsøk som er publisert tidli- gere (1). Feltet lå på vel formoldet grasmyr. Det viste seg fort at fresen hadde liten evne til

Utlendingsdirektoratet (UDI) etablerte i 2008 programmet “ Information, Return, and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq” (IRRINI), for å bistå med frivillig retur

Mottakssentralen fungerar som ein sentral kontroll over kommunale SE, der ein kvar dag går over og kvalitetssikrar at alle SE er opplada og online, og det er utarbeida

rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B dersom legen eller tannlegen har fått denne retten på bakgrunn av tilsvarende godkjenning i utlandet, og den opprinnelige,

- Smak til med salt, pepper og sitron og litt trøffelolje om du har det tilgjengelig.. - Fres grønnsakene i litt olje til de

11 Diskrepans mellom grad av predikert erupsjonssekvens for andre molar i relasjon til andre premolar og forventet rotdannelse basert på AoHD.. 46 %

Rapporten er basert på en litteraturundersøkelse hvor man har sett på hvordan mekaniske egenskaper for resirkulert tilslag (spesielt knust betong og tegl) kan måles og

[r]

h ,'tr siden. Det forklares at dette skyldes feilaktig ,.11førelse. Foredragsholderen uttaler bl. asfalt) eller ko!dasfaltbitumen er overtrukket med en hinne

Bærelag utført på denne måte har tydeligvis fått en meget stor utbredelse i Sverige.. Det siste er av 'betydning om en ønsker å legge et slitede'kke med særlig

Selv om en i Norge, hvor en bruker enklere undersøkelsesmetoder, ikke kan oppnå slike besparelser, må en kunne gå ut fra at elet bare ved hjelp av

For at en dyptgående økonomisk vurdering skal bli nøyaktig, bør elet i denne post være inkludert ikke bare ele uttellinger som finner sted i det øyeblikk vegen

Det skal imidlertid ikke store oppfyllinger til før setningene øker slik at det øvre Jag slites over.. Skal vegen legges med rimelig kurvatur og et bærelag som kan

bilisert grus har sunket. Cementbundet makadam sammenlignet med biturnenstabilisert grus viser nøyaktig samme tendens. Biturnenstabiliserte bærelag gir i praksis meget

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av knust berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, transport,

nen vinterst•d slik at trafikken ikke sjeneres.Samtidig må vegens overbygning(forsterknings- og bærelag) være slik at det holder for den eksisterende trafikk selv

Gjenbruksasfalt (Gja), se kap. 651, er også aktuelt som bærelag. Av anleggstekniske årsaker kan det være ønskelig å la bærelag fungere som foreløpig dekke en kort periode.

struksjon av vegdekke og bærelag. Seksjonen utfører rutineoppdrag vedrørende materialundersøkelse og proporsjonering for bygging av blant annet vegdekker og bærelag,

Et sted kan Statens vegvesen ha lagt nytt bærelag med ny asfalt oppå, et annet sted kan det være reasfaltering, lapping av de verste partiene eller oppretting av vegskul- der

Viktige avbøtende tiltak vil være: senke bærelag, minimere vegbredden, utnytte jord og vegetasjon i kjøresporet som ressurs og etablere gode rutiner for mel- lomlagring

Da vi treffer henne på Oslo S, kikker hun opp i velvingene og lar seg imponere over hvor stor sentral stasjonen er, og denne henførelsen skyldes slett ikke bare at hun til

Til Spanien. Priserne var fres. og for tørret vare fres. Efterretningerne fra bankerne er lit et tilfredsstillende likesom markedet her forøvrig er stille. Fra

Det har ikke vært mulig å påvise noen sammenheng mellom hå- renes gjennomskinnelighet (transmisjonsfaktor) og varmefellens effektivitet (~IUTSLAND 1970). På grunn-