• No results found

Bitumenstabilisering av bærelag med fres : erfaringsinnsamling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bitumenstabilisering av bærelag med fres : erfaringsinnsamling"

Copied!
88
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Rapporten er basert på en litteraturundersøkelse hvor man har sett på hvordan mekaniske egenskaper for resirkulert tilslag (spesielt knust betong og tegl) kan måles og

h ,'tr siden. Det forklares at dette skyldes feilaktig ,.11førelse. Foredragsholderen uttaler bl. asfalt) eller ko!dasfaltbitumen er overtrukket med en hinne

Bærelag utført på denne måte har tydeligvis fått en meget stor utbredelse i Sverige.. Det siste er av 'betydning om en ønsker å legge et slitede'kke med særlig

Selv om en i Norge, hvor en bruker enklere undersøkelsesmetoder, ikke kan oppnå slike besparelser, må en kunne gå ut fra at elet bare ved hjelp av

For at en dyptgående økonomisk vurdering skal bli nøyaktig, bør elet i denne post være inkludert ikke bare ele uttellinger som finner sted i det øyeblikk vegen

Det skal imidlertid ikke store oppfyllinger til før setningene øker slik at det øvre Jag slites over.. Skal vegen legges med rimelig kurvatur og et bærelag som kan

bilisert grus har sunket. Cementbundet makadam sammenlignet med biturnenstabilisert grus viser nøyaktig samme tendens. Biturnenstabiliserte bærelag gir i praksis meget

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av knust berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, transport,