Skal spesialister i geriatri jobbe i

21  Download (0)

Full text

(1)

Skal spesialister i geriatri jobbe i akuttmottaket?

Hva skal de gjøre der?

Jostein Dale

Avdelingssjef AMFA

Spesialist i geriatri

(2)
(3)
(4)
(5)

Tung overvåking karkirurgi Tung overvåking hjertemedisin

Hovedintensiv Tung overvåking Lunge

Tung overvåking hjerte-lungekirurgi

Observasjons- enhet

Angiolab-hjerte

(6)

Beredskapsfunksj on

Avdeling for mottaksmedisin

PREHOSPITALET HOSPITALET

AMBULANSE

(R) AMK

AMFA AMFA

(7)

«Interessekonflikter»

• Mottaksmedisin – egen entitet og fagområde – Systemansvar

– Behandlingsansvar

• «Den beste læringsarena»

– Studenter

– Unge klinikere

– Alle profesjoner og fagområder

• Spesialiserte versus generaliserte tjenester og funksjoner

(8)
(9)

«Pasientforløpstrenden – ø. hjelp»

• Traumeteam

• Medisinsk mottaksteam

• Slagteam

• «Sus-forbi» (STEMI, FCF etc)

• «KAD-sløyfe»

• Dedikerte forløp i Mottaksavdelingen – Low aquity chest pain

– Spesifikke kirurgiske tilstander – Flere kommer!!

(10)

Hva står igjen av ø-hjelpspopulasjon?

• Udifferensiert populasjon

• Eldre pasienter

• Akuttgeriatriske problemstillinger

• Psykiatri/rus

• «Polikliniske pasienter»

• «Observasjonskasus»

(11)

Fordeling alder og fagområder Akuttmottaket

St. Olavs Hospital 2016 (n=23500)

(12)

Utvikling antall pasienter

(2012-2016)

(13)

Hva skjer etter akuttmottaket?

Pasienter > 75 år (2016)

(14)

«Mottaksleger» - rolle og funksjon

• Koordinerende akuttmedisinsk vakt – Ny vaktlinje

– Initial vurdering, behandling

– Klinisk og logistisk oversikt over hele pasientpopulasjonen i akuttmottaket

– Beslutningsstøtte klinisk og logistisk – Koordinere og prioritere ressurser – Sortering

• Supervisjon/veiledning

• ”Ta innkomstjournal”

• Kulturskapere – ”kunnskapsbasert praksis”

• Kvalitetsforbedring- og tjenesteutvikling

• Undervisning

(15)

«Mottaksoverleger» per april 2017

• Lars Petter Bjørnsen

– Emergency Medicine (USA, Island og Sverige)

• Hans Ruben Tenggren

– Indremedisin, infeksjonsmedisin

• Gudrun Hatlen

– Indremedisin, Nefrologi

• Torkild Skaar

– Lis indremedisin

• Ola Nordmann

– Spesialist i geriatri

(16)

Målbeskrivelse kompetanse

(17)

Ønskede egenskaper og kompetanse

• Klinisk breddekompetanse – Klinisk trygghet

– Beslutningskompetanse

• Samhandling

– på tvers av nivå, enheter og fagområder

• Samarbeid – Tverrfaglig

– Tverrprofesjonelt

• Kommunikasjon – Kulturskapere

(18)

«Hire for attitude and train for skill»

• Geriatere har attitude

• Gariatere har skills

• Geriatere kan lære bort attitude

• Geriatere kan lære bort skills

• Geriatere bryr seg om pasienten

• Geriatere bryr seg om kollegaer

• Geriatere bryr seg om tjenesten

• Resten ordner seg!

(19)

Hva skjer fremover ø-hjelp?

• Videre utvikling av akuttmottak

• Videre utvikling av «short stay units»

• «Medical assessment units»

– Internasjonal megatrend – HUS er først ute i Norge

• «Acute surgical units»

– 28 mill fra implementering St. Olavs Hospital

• Ny spesialitetsstruktur for leger

(20)
(21)

Jostein.dale@stolav.no

Figure

Updating...

References

Related subjects :