• No results found

Norges Banks

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Norges Banks"

Copied!
57
0
0

Fulltekst

(1)

Norges Banks

regionale nettverk

5XQGH5HJLRQDOHILJXUHU

,QWHUYMXHUJMHQQRPI¡UWIUDWLOQRYHPEHU

(2)

0 2005 10

0 10

Region Innland

(3)

Region Innland

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

1.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(4)

Region Innland

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

1.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(5)

Region Innland

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(6)

Region Innland

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

1.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(7)

Region Innland

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

1.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(8)

Region Innland

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(9)

Region Innland

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

1.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

(10)

0 2005 10

0 10

Region Midt

(11)

Region Midt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

2.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(12)

Region Midt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

2.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(13)

Region Midt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

2.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(14)

Region Midt

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

2.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(15)

Region Midt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

2.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(16)

Region Midt

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(17)

Region Midt

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

2.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

(18)

0 2005 10

0 10

Region Nord

(19)

Region Nord

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

3.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(20)

Region Nord

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

3.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(21)

Region Nord

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

3.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(22)

Region Nord

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

3.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(23)

Region Nord

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

3.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(24)

Region Nord

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(25)

Region Nord

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

3.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

(26)

0 2005 10

0 10

Region Nordvest

(27)

Region Nordvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

4.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(28)

Region Nordvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

4.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(29)

Region Nordvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

4.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(30)

Region Nordvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

4.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(31)

Region Nordvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

4.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(32)

Region Nordvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(33)

Region Nordvest

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

4.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

(34)

0 2005 10

0 10

Region Sør

(35)

Region Sør

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

5.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(36)

Region Sør

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

5.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(37)

Region Sør

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

5.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(38)

Region Sør

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

5.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(39)

Region Sør

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

5.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(40)

Region Sør

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(41)

Region Sør

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

5.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

(42)

0 2005 10

0 10

Region Sørvest

(43)

Region Sørvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

6.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(44)

Region Sørvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

6.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(45)

Region Sørvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

6.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(46)

Region Sørvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

6.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(47)

Region Sørvest

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

6.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(48)

Region Sørvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(49)

Region Sørvest

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

6.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

(50)

0 2005 10

0 10

Region Øst

(51)

Region Øst

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

7.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder. Annualisert

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(52)

Region Øst

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

7.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

*) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(53)

Region Øst

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

7.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder*. Prosent

(54)

Region Øst

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer* Tilgang på arbeidskraft**

7.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

*) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterpørselen.

**) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(55)

Region Øst

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

7.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks* - venstre akse, prosent - høyre akse

(56)

Region Øst

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks*

*) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uventet prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(57)

Region Øst

2007 2008 2009 2010

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

7.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks*

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

¹) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Kilde: Norges Banks regionale nettverk.. Diffusjonsindeks¹. ¹) Andel som venter

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse.. Kilde: Norges Banks

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse. Kilde: Norges Banks

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk.. Varehandel og tjenesteyting. Siste 3 måneder og neste 6 måneder.

¹) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09

2009 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt 2/05 for nærmere omtale Kilde: Norges

Kilde: Norges Banks regionale nettverk... Kilde: Norges Banks

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

Bankenes samlede innskudd over natten i Norges Bank var i gjennomsnitt 35,2 milliarder kroner i 2014, en økning fra 33,9 milliarder kroner i 2013.. Samlede innskudd er normalt

1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge. 2) Norges Banks estimater Kilde: Norges Bank.. kundeinnskudd, og en høyere andel av innskuddene er

Norges Banks analyser viser at også kreditt- og likviditetsrisikoen totalt sett er relativt begrenset etter flere års samarbeid mellom bankene og Norges Bank om ulike

(Intervjuer gjennomført i februar 2010).. Se artikkelen ”Norges Banks regionale nettverk” i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk..

** Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen Kilde:Norges Banks regionale nettverk.. Se artikkelen ”Norges Banks regionale nettverk” i Penger

Kilde: Statistisk sentralbyrå og OECD.. Både sysselset- tingsveksten og tilgangen til arbeidsstyrken har vært sterk- ere enn ventet i første halvår. Vi venter fortsatt høy vekst

Forvaltningsmandater / fond skal utelukke selskaper som er utelukket av Norges Banks Hovedstyre basert på innspill fra etikkrådet og dermed ikke tilgjengelige for Statens

Norges Bank har delt Norge inn syv regioner: Region nord (Finnmark, Troms, Nordland), region Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag), Region nordvest (Møre og Romsdal og Sogn og

2010 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt 2/05 for nærmere omtale 2) Siste

Figur 1.20 Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen 1). Nærmere utdyping er gitt i Staff Memo 3/08 Kilde: Norges

2011 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale 2) Siste

I stedet for å holde reserveinnskudd har noen av bankene valgt å kjøpe korte statspapirer, låne ut reservene til andre banker eller å plassere reservene som F-innskudd i Norges

«[…] Beslutningsgrunnlaget skal inneholde oversikt over forholdet mellom kreditt og BNP og hvordan dette avviker fra den langsiktige trenden, samt andre indikatorer, og Norges