• No results found

Runde 2016 4 - Regionale figurerIntervjuer gjennomført i perioden 24. oktober - 18. november

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Runde 2016 4 - Regionale figurerIntervjuer gjennomført i perioden 24. oktober - 18. november"

Copied!
57
0
0

Fulltekst

(1)

Norges Banks regionale nettverk

Runde 2016 4 - Regionale figurer

Intervjuer gjennomført i perioden 24. oktober - 18. november

(2)

Region Innland

(3)

Region Innland

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

1.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(4)

Region Innland

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

1.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(5)

Region Innland

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

1.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(6)

Region Innland

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

1.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(7)

Region Innland

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

1.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(8)

Region Innland

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(9)

Region Innland

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

1.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(10)

Region Midt

(11)

Region Midt

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

2.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(12)

Region Midt

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

2.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(13)

Region Midt

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

2.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(14)

Region Midt

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

2.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(15)

Region Midt

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

2.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(16)

Region Midt

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(17)

Region Midt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

2.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(18)

Region Nord

(19)

Region Nord

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

3.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(20)

Region Nord

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

3.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(21)

Region Nord

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

3.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(22)

Region Nord

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

3.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(23)

Region Nord

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

3.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(24)

Region Nord

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(25)

Region Nord

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

3.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks

(26)

Region Nordvest

(27)

Region Nordvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

4.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(28)

Region Nordvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

4.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(29)

Region Nordvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

4.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(30)

Region Nordvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

4.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(31)

Region Nordvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

4.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(32)

Region Nordvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(33)

Region Nordvest

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

4.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(34)

Region Sør

(35)

Region Sør

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

5.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(36)

Region Sør

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

5.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(37)

Region Sør

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

5.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(38)

Region Sør

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

5.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(39)

Region Sør

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

5.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(40)

Region Sør

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(41)

Region Sør

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

5.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(42)

Region Sørvest

(43)

Region Sørvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

6.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(44)

Region Sørvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

6.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(45)

Region Sørvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

6.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(46)

Region Sørvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

6.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(47)

Region Sørvest

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

6.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(48)

Region Sørvest

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(49)

Region Sørvest

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

6.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(50)

Region Øst

(51)

Region Øst

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Siste 3 måneder Neste 6 måneder

7.1 Vekst i produksjon

Siste 3 måneder og neste 6 måneder

Indeks - venstre akse, prosent (annualisert) - høyre akse

(52)

Region Øst

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

7.2 Vekst i investeringer

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(53)

Region Øst

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Siste 3 måneder Neste 3 måneder

7.3 Vekst i sysselsetting

Siste 3 måneder og neste 3 måneder¹. Prosent

¹) Blandet indikator t.o.m 2004. Splittet i ’siste 3 måneder’ og

(54)

Region Øst

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Kapasitetsproblemer¹ Tilgang på arbeidskraft²

7.4 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft

Prosent

¹) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterpørselen.

²) Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft

begrenser produksjonen. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(55)

Region Øst

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

7.5 Vekst i utsalgspriser

Vekst siste 12 måneder

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

(56)

Region Øst

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7.6 Forventninger til prisvekst

Vekst i utsalgspriser neste 12 måneder Diffusjonsindeks¹

¹) Andel som venter høyere prisvekst + (1/2 * andel som venter uendret prisvekst). Kilde: Norges Banks regionale nettverk

(57)

Region Øst

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -3

-2 -1 0 1 2 3

-30 -20 -10

0 10 20 30

7.7 Vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin siste 3 måneder fra samme periode året før

Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

De regionale helseforetakene har i 2016 i felleskap og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med Norges forskningsråd etablert et eget program for

Biobank1 er Helse Midt-Norges regionale forskningsbiobank. I styringsdokumentet fra 2016 står det at forskningsprosjekter som innebærer innsamling, lagring og/eller bruk av

Figur: Hvorvidt respondentene er enig eller uenig i ulike påstander knyttet til deres regionale helseforetak sin forvalting av oppgaver innen utdanning og forskning.

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

Norges Bank har delt Norge inn syv regioner: Region nord (Finnmark, Troms, Nordland), region Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag), Region nordvest (Møre og Romsdal og Sogn og

2010 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt 2/05 for nærmere omtale 2) Siste

Figur 1.20 Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen 1). Nærmere utdyping er gitt i Staff Memo 3/08 Kilde: Norges

2011 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale 2) Siste

¹) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Kilde: Norges Banks regionale nettverk.. Diffusjonsindeks¹. ¹) Andel som venter

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse.. Kilde: Norges Banks

Forventet endring i investeringer neste 12 måneder Indeks - venstre akse, prosent - høyre akse. Kilde: Norges Banks

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk.. Varehandel og tjenesteyting. Siste 3 måneder og neste 6 måneder.

¹) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst. Se artikkelen ’Regionalt Nettverk: Fersk og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

2009 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt 2/05 for nærmere omtale Kilde: Norges

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

BNP for Fastlands-Norge 1) og Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder og forventet vekst i produksjon neste seks måneder. Volum.. 2)

– Forrest Capie, Barry Eichengreen, Luca Einaudi, Edi Hochreiter, Lars Jonung, Jan Tore Klovland, Pablo Martin Acena, Jaime Reis,

Ordningen ble flyttet over til regionale miljøtilskudd da disse ordningene ble etablert i 2005B. Kilde: 1995-2004, Landbruksdirektoratet, fra 2005 – Statsforvalteren i Oslo

1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge. 2) Norges Banks estimater Kilde: Norges Bank.. kundeinnskudd, og en høyere andel av innskuddene er

(Intervjuer gjennomført i februar 2010).. Se artikkelen ”Norges Banks regionale nettverk” i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk..

** Andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen Kilde:Norges Banks regionale nettverk.. Se artikkelen ”Norges Banks regionale nettverk” i Penger