• No results found

Utviklingen i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA ). 2014 2018. Fylkesregioner. Årsgjennomsnitt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utviklingen i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA ). 2014 2018. Fylkesregioner. Årsgjennomsnitt"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Vedlegg:

Utviklingen i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA ). 2014 2018. Fylkesregioner. Årsgjennomsnitt

Hele

landet Øst-Viken Oslo Innlandet

Vest- Viken

Vestfold og

Telemark Agder Rogaland Vestland

Møre og

Romsdal Nordland

Troms og

Finnmark Trøndelag

2018 10225 1339 602 752 706 974 816 912 1235 430 755 712 990

2017 9 837 1 212 601 735 692 920 766 884 1 212 423 755 701 936

2016 9 707 1 207 599 733 679 893 748 890 1 162 425 735 709 925

2015 9665 1189 590 736 675 885 738 911 1162 417 735 701 925

2014 9492 1174 579 728 659 866 717 883 1145 410 735 675 921

Vekst 733 165 23 24 47 108 99 29 90 20 20 37 69

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Representantforslag: Stortinget ber regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA-O, hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis HELT MED – kan

Også her vil vi dermed få en positiv sirkeleffekt som kan være med på å øke verdien av overgangen til ordinært arbeid i forhold til VTA... 7.1.2.3  Ikke-­‐suksess  

Status og lønn blir dermed sett på som de overordnede flaskehalsene for at varig tilrettelagt arbeid skal være en attraktiv sysselsettingsordning for uførepensjonister som

Ny § 14-10 Hospitering i ordinært arbeidsliv for deltakere i skjermet virksomhet Tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet kan hospitere i ordinære virksomheter. Formålet

Arbeidsmarkedstiltak NAV Bør ikke overføres i sin helhet, vurdere varig tilrettelagt arbeid/15 000–20 000 Psykisk helsevern Helseforetakene Bør ikke

For å gi kommunene noe mer konkrete vilkår innenfor forsøket foreslår departementet derfor at unge uføretrygdede under 30 år og personer som mottar uføretrygd etter reglene om

Forsøket skal gi grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid, og om en overføring til kommunene

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 51 51. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 47 47. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 89 89. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 14. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 14. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 49 49. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 94 94. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 109 109. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 90 90. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 86 86. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 56 56. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

-Antall plasser på eksisterende tomt – omtrent 125 plasser -Antall i modell ca 1800 plasser inkludert sykkelparkering i eget sykkelparkeringsanlegg.. Sykkelparkeringsanlegg i

Problemstillingen er føl- gende: Hvorfor blir arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTAO) lite anvendt overfor personer med