• No results found

Vedlegg Sak 20B Arbeidslivsportalen som et nasjonalt prosjekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vedlegg Sak 20B Arbeidslivsportalen som et nasjonalt prosjekt"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Vedlegg

Sak 20B Arbeidslivsportalen som et nasjonalt prosjekt

Eksempel på fordeling av investeringskostnad (påkoblingsavgift) hvis tjenesten kun omfatter praksis for lærer- og sykepleierutdanningen

Hvis løsningen kun omfatter praksis for lærer og sykepleierutdanningene, vil det gi følgende fordeling av investeringskostnadene for de berørte universiteter og høyskoler. Disse vil da kunne ta i bruk løsninger fra 01.06 2020. Difi sin medfinansieringsordning finansierer 7,5 mnok, derav 27,5 mnok til restfordeling av en totalkostnad på 35 mill. kroner inkl. mva.

Påkoblingsavgift:

Virksomhet Lærerstudenter Sykepleierstudenter Sum studenter Beløp

Universitetet i Bergen KD-UH 636 0 636 462,000

Universitetet i Oslo KD-UH 1,455 0 1,455 1,058,000

UiT Norges arktiske universitet KD-UH 1,103 1,480 2,583 1,878,000

Det teologiske Menighetsfakultet KD-UH 114 0 114 83,000

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet KD-UH 157 0 157 114,000

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet KD-UH 2,980 2,310 5,290 3,846,000

Universitetet i Agder KD-UH 1,333 1,178 2,511 1,826,000

Høgskulen på Vestlandet KD-UH 2,260 2,170 4,430 3,221,000

Nord universitet KD-UH 1,029 1,813 2,842 2,066,000

Høgskolen i Innlandet KD-UH 810 967 1,777 1,292,000

OsloMet – Storbyuniversitetet KD-UH 1,758 2,804 4,562 3,317,000

Universitetet i Stavanger KD-UH 1,129 1,074 2,203 1,602,000

Universitetet i Sørøst-Norge KD-UH 1,728 1,932 3,660 2,661,000

Høgskulen i Volda KD-UH 337 0 337 245,000

Høgskolen i Østfold KD-UH 544 797 1,341 975,000

Sami allaskuvla/Samisk høgskole KD-UH 56 0 56 41,000

NLA Høgskolen KD-UH 551 0 551 401,000

Høgskolen i Molde KD-UH 0 475 475 345,000

Lovisenberg diakonale høgskole KD-UH 0 934 934 679,000

VID vitenskapelige høgskole KD-UH 0 1,910 1,910 1,389,000

Sum 17,980 19,844 37,824 27,501,000

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Kapittel 4 viser hvordan det vitenskapelige personalet vurderer sine forskningsmuligheter og hva som skaper størst problemer med hensyn til deres muligheter til å utføre forskning

organisasjonene. Dessuten kan deltakelse i disse oppgavene være fagpolitisk og strategisk viktig. Administrative oppgaver oppfattes av mange å ta tid fra primæroppgavene forskning og

Bare 25 prosent av forskerne aktivt i utviklingsarbeid har ikke videreutviklet noen patent og 53 prosent svarer at de videreutviklet alle eller de fleste patenter. Det

Har på den annen side kandidaten forsettlig eller grovt uaktsomt foretatt en objektiv fuskehandling, kan besvarelsen annulleres selv om det ikke foreligger årsakssammenheng

Hege Ringnes, Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kjetil Longva, Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008. Trine Reistad, Oddvar Myhre, Haakon Bratland, Kjetil Longva, Forsvarssektorens

Med teknologiske kompetanse- og satsningsområder menes i denne sammenheng områder der militær, teknologisk og industriell kompetanse må fokuseres særskilt for å møte Forsvarets

amerikanske i mer krevende, og gjerne større operasjoner som USA vil ønske europeisk bistand til og som kan komme til å finne sted i mer fjerntliggende områder i forhold til

Uansett om Forsvaret selv skal designe slike løsninger eller dette gjøres av samarbeidspartnere, bør Forsvaret være i stand til å spesifisere hvilke egenskaper løsninger bør ha for