Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

11  Download (0)

Full text

(1)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(Fordeling av kjønn)

(2)

(respondentenes alder)

(3)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(Arbeid hos nåværende arbeidsgiver )

(4)

(Oppbygging av kontor)

(5)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(antall % med faste plasser)

(6)

(Typisk arbeidsdag for respondent)

(7)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(8)

(Nåværende omgivelser, prosentfordeling poeng)

(9)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(10)

(Rangering av omgivelser uavhengig av nåværende arb.plass, prosentfordeling)

(11)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(Rangering av bærekraftige tiltak)3

Figure

Updating...

References

Related subjects :