• No results found

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken"

Copied!
67
0
0

Fulltekst

(1)

225

RESULTATKONTROLLEN

II DETALJERT DEL

INNHOLD

1  PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING ... 227 

2  PRODUKSJON ... 269 

3  DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING ... 274 

4  INNTEKTER ... 286 

5  PRISER ... 288 

6  LIKESTILLING ... 290 

Den detaljerte delen i resultatkontrollen har Budsjettnemnda utarbeidet som tabeller.

Det er lagt opp til å gi fylkestall og/eller tall for landsdeler for de samme indikatorer som i oversiktsdelen, der slike tall kan skaffes. I de fullstendige jordbrukstellingene inneholder kategoriene minst tre enheter i hver gruppe og i utvalgstellingene mist seks i hver gruppe. Dersom det er færre enheter i en kategori, er den slått sammen med kategorien under. Kategoriene kan variere litt fra år til år.

(2)

Tabelloversikt for del II:

KAP. 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker 209

Tabell 2 Leid areal 212

Tabell 3a-d Strukturutvikling i korn, poteter, grønnsaker på friland og engareal 216 Tabell 3e-g Strukturutvikling for ku, ammeku og sau 231 Tabell 3h-j Strukturutvikling for smågris-, egg- og kyllingproduksjon 241 KAP. 2 PRODUKSJON

Tabell 4a Produksjon av korn 251

Tabell 4b-c Produksjon av poteter, kumelk 252

Tabell 4d-e Produksjon av storfe- og kalvekjøtt, svinekjøtt 253 Tabell 4f-g Produksjon av sauekjøtt, fjørfekjøtt 254

Tabell 4h Produksjon av egg 255

KAP. 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING

Tabell 5 Antall jordbruksbedrifter etter størrelse 256

Tabell 6 Kommuneklassene fordelt på fylker 260

Tabell 7a Antall personlige brukere etter alder, fordelt på fylker 261 Tabell 7b Gjennomsnittlig alder på bruker etter arealgrupper 265 KAP. 4 INNTEKTER

Tabell 8a-b Alminnelig inntekt for bruker og bruker og ektefelle fordelt på fylker 268 KAP. 5 PRISER

Tabell 9a-c Priser på jordbruksvarer. Produsentpriser, engrospriser, forbrukerpriser 270 KAP. 6 LIKESTILLING

Tabell 10 Personlige brukere fordelt på kjønn, fylkestall 272

(3)

227

1 Produksjonsgrunnlag og strukturutvikling

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker. 1000 dekar

1)

1999 2005 2010 2011 2012*

Østfold Åker og hage 671 665 623 618 612

Fulldyrket eng og beite 79 79 95 97 101

Fulldyrket i alt 750 743 718 715 713

Annen eng og beite 21 22 22 22 22

Jordbruksareal i drift i alt 771 766 741 737 735 Jordbruksareal ute av drift2) 4 4 3 3 3

Akershus Åker og hage 681 676 638 634 628

og Oslo Fulldyrka eng og beite 103 94 110 110 113

Fulldyrka i alt 783 770 748 744 740

Annen eng og beite 31 32 34 35 36

Jordbruksareal i drift i alt 814 802 782 779 776 Jordbruksareal ute av drift2) 6 5 6 6 6

Hedmark Åker og hage 699 668 637 626 618

Fulldyrka eng og beite 335 345 352 356 359 Fulldyrka i alt 1 035 1 012 989 982 977

Annen eng og beite 51 59 67 67 69

Jordbruksareal i drift i alt 1 086 1 072 1 056 1 049 1 046 Jordbruksareal ute av drift2) 5 6 6 6 7

Oppland Åker og hage 331 296 258 250 246

Fulldyrka eng og beite 554 580 587 584 583

Fulldyrka i alt 885 875 845 834 830

Annen eng og beite 143 178 180 178 175 Jordbruksareal i drift i alt 1 028 1 053 1 025 1 012 1 005 Jordbruksareal ute av drift2) 7 6 8 8 10

Buskerud Åker og hage 305 287 256 254 250

Fulldyrka eng og beite 167 179 188 189 189

Fulldyrka i alt 472 465 444 442 439

Annen eng og beite 51 65 72 73 71

Jordbruksareal i drift i alt 522 531 516 515 510 Jordbruksareal ute av drift2) 3 3 3 3 3

Vestfold Åker og hage 372 355 334 330 326

Fulldyrka eng og beite 54 59 71 74 75

Fulldyrka i alt 426 414 405 403 402

Annen eng og beite 10 9 9 9 9

Jordbruksareal i drift i alt 436 423 414 413 411 Jordbruksareal ute av drift2) 2 2 2 2 3

Telemark Åker og hage 117 104 90 88 86

Fulldyrka eng og beite 115 121 128 126 126

Fulldyrka i alt 232 225 218 214 212

Annen eng og beite 30 34 34 32 32

Jordbruksareal i drift i alt 262 259 252 246 244 Jordbruksareal ute av drift2) 3 2 2 2 2 1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene

(4)

Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker. 1000 dekar

1)

1999 2005 2010 2011 2012*

Aust-

Agder Åker og hage 24 20 16 15 14

Fulldyrket eng og beite 85 82 80 80 80

Fulldyrka i alt 109 102 96 95 94

Annen eng og beite 11 12 15 16 16

Jordbruksareal i drift i alt 120 114 111 111 110

Jordbruksareal ute av drift2) 1 1 1 1 1

Vest- Åker og hage 16 14 12 11 10

Agder Fulldyrka eng og beite 144 137 131 131 128

Fulldyrka i alt 159 150 143 143 138

Annen eng og beite 43 45 46 46 45

Jordbruksareal i drift i alt 203 195 189 189 183

Jordbruksareal ute av drift2) 2 2 2 1 1

Rogaland Åker og hage 106 74 61 54 50

Fulldyrka eng og beite 462 502 482 490 490

Fulldyrka i alt 568 577 543 544 539

Annen eng og beite 400 431 458 462 461

Jordbruksareal i drift i alt 968 1 007 1 001 1 006 1 001

Jordbruksareal ute av drift2) 3 2 4 4 4

Hordaland Åker og hage 18 12 10 10 10

Fulldyrka eng og beite 267 232 210 208 199

Fulldyrka i alt 285 244 221 218 208

Annen eng og beite 186 188 195 198 199

Jordbruksareal i drift i alt 471 432 416 416 407

Jordbruksareal ute av drift2) 2 2 3 4 3

Sogn og

Fjordane Åker og hage 15 11 9 9 9

Fulldyrka eng og beite 301 288 266 257 247

Fulldyrka i alt 316 299 275 266 256

Annen eng og beite 161 168 173 175 175

Jordbruksareal i drift i alt 477 467 448 441 430

Jordbruksareal ute av drift2) 3 2 3 3 4

Møre og

Romsdal Åker og hage 29 30 25 24 22

Fulldyrka eng og beite 483 461 439 430 428

Fulldyrka i alt 512 491 465 454 450

Annen eng og beite 104 108 104 101 100

Jordbruksareal i drift i alt 616 599 569 555 550

Jordbruksareal ute av drift2) 6 6 6 6 5

Sør- Åker og hage 187 189 186 184 181

Trøndelag Fulldyrka eng og beite 501 481 457 451 453

Fulldyrka i alt 688 670 643 635 633

Annen eng og beite 77 104 104 106 108

Jordbruksareal i drift i alt 765 774 747 741 741

Jordbruksareal ute av drift2) 7 7 6 6 7

Nord-

Trøndelag Åker og hage 361 372 352 348 347

Fulldyrka eng og beite 470 460 445 442 440

Fulldyrka i alt 832 832 797 791 787

(5)

229

Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker. 1000 dekar

1)

1999 2005 2010 2011 2012*

Nordland Åker og hage 31 17 12 10 10

Fulldyrka eng og beite 453 460 439 438 434

Fulldyrka i alt 484 477 451 448 444

Annen eng og beite 96 124 120 118 117 Jordbruksareal i drift i alt 580 601 571 566 561 Jordbruksareal ute av drift2) 7 6 5 5 5

Troms Åker og hage 22 10 12 8 7

Fulldyrka eng og beite 221 220 206 205 203

Fulldyrka i alt 244 230 218 213 210

Annen eng og beite 30 33 36 35 35

Jordbruksareal i drift i alt 273 273 254 248 244 Jordbruksareal ute av drift2) 2 3 2 2 2

Finnmark Åker og hage 8 5 4 3 3

Fulldyrka eng og beite 83 80 79 79 80

Fulldyrka i alt 91 86 83 82 82

Annen eng og beite 14 14 12 13 13

Jordbruksareal i drift i alt 106 100 94 95 95 Jordbruksareal ute av drift2) 2 1 2 2 2 Hele Åker og hage 3 995 3 804 3 536 3 476 3 429 Landet Fulldyrka eng og beite 4 877 4 858 4 765 4 747 4 727 Fulldyrka i alt 8 872 8 662 8 301 8 223 8 155 Annen eng og beite 1 511 1 692 1 758 1 766 1 761 Jordbruksareal i drift i alt 10 382 10 365 10 060 9 989 9 917 Jordbruksareal ute av drift2) 70 64 67 69 75

* Foreløpig tall

1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 2) Areal kun på bruk som søker produksjonstilskudd

Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2011 og 2012.

(6)

Tabell 2 Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar

Arealgruppe 1999 2009* 2010 2011

Areal % Areal % Areal % Areal % Østfold < 100 10,0 4 4,2 1 4,8 2 5,0 2 100–199 32,8 14 21,6 7 20,5 7 19,9 7 200–299 43,9 18 29,7 10 28,5 9 28,6 9 300–499 70,0 29 59,1 20 64,6 21 66,6 22 500–799 60,1 25 77,9 26 75,0 25 71,8 24

≥ 800 22,8 9 106,0 36 109,6 36 110,7 37 Sum leid areal 239,6 298,6 303,0 302,7

Totalt areal 771 743 741 737

% leid areal 31 40 41 41 Akershus < 100 10,5 4 5,9 2 7,0 2 6,9 2 og Oslo 100–199 29,7 12 19,4 6 19,8 6 17,8 6 200–299 32,8 13 23,8 8 25,7 8 24,7 8 300–499 71,9 29 60,9 19 58,5 18 60,4 19 500–799 66,9 27 68,7 22 73,8 23 68,4 21

≥ 800 39,5 16 134,1 43 132,0 42 144,7 45 Sum leid areal 251,2 312,6 316,8 322,8

Totalt areal 814 784 782 779

% leid areal 31 40 41 41 Hedmark < 100 27,2 8 11,5 3 11,7 3 10,3 2 100–199 70,7 20 40,3 9 43,5 10 42,8 9 200–299 79,1 22 58,0 13 54,8 12 53,6 12 300–499 83,7 23 111,6 25 111,5 25 110,6 25 500–799 62,2 17 93,9 21 98,9 22 95,9 21

≥ 800 35,3 10 123,2 28 131,6 29 138,4 31 Sum leid areal 358,2 438,4 452,0 451,6 Totalt areal 1 086 1 064 1 056 1 050

% leid areal 33 41 43 43 Oppland < 100 31,6 11 16,2 4 16,3 4 16,8 4 100–199 99,3 33 68,4 18 73,2 19 71,4 19 200–299 83,6 28 91,7 25 92,5 24 89,2 24 300–499 51,5 17 106,8 29 104,6 27 105,1 28 500–799 28,1 9 54,3 15 59,2 16 60,1 16

≥ 800 3,4 1 35,2 9 35,8 9 35,8 9 Sum leid areal 297,5 372,5 381,6 378,3 Totalt areal 1 028 1 038 1 025 1 012

% leid areal 29 36 37 37 Buskerud < 100 17,8 11 7,0 3 7,8 3 7,2 3 100–199 45,4 29 29,9 13 30,7 13 28,7 12 200–299 37,3 24 36,6 16 37,1 16 37,0 16 300–499 35,6 23 50,9 23 50,0 22 52,4 23 500–799 13,3 9 52,6 24 58,7 26 59,5 26

≥ 800 6,1 4 45,5 20 44,7 20 47,7 21

(7)

231 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar Arealgruppe 1999 2009* 2010 2011

Areal % Areal % Areal % Areal % Vestfold < 100 6,3 4 3,8 2 4,5 2 4,8 2 100–199 25,2 18 11,7 6 12,9 7 12,1 6 200–299 31,8 23 18,8 10 18,8 10 16,0 8 300–499 41,2 29 44,9 24 43,9 22 46,6 23 500–799 20,4 14 46,7 25 46,7 24 42,9 22 ≥ 800 15,6 11 59,6 32 70,5 36 76,2 38 Sum leid areal 140,4 185,6 197,3 198,5 Totalt areal 436 414 414 413 % leid areal 32 45 48 48 Telemark < 100 20,2 19 9,7 7 10,0 7 9,4 7

100–199 34,6 32 28,2 21 27,4 20 28,2 21 200–299 25,9 24 25,4 19 27,9 20 26,3 19 300–499 20,3 19 38,8 29 34,4 25 32,0 24 500–799 7,6 7 23,0 17 26,8 20 27,1 20

≥ 800 10,3 8 10,7 8 12,6 9

Sum leid areal 108,6 135,5 137,2 135,5 Totalt areal 262 255 252 246 % leid areal 41 53 54 55 Aust-Agder < 100 12,5 22 3,6 5 4,5 7 4,7 7 100–199 24,0 42 15,0 23 14,3 22 14,7 22 200–299 11,3 20 16,8 25 15,9 24 15,2 23 300–499 7,0 12 19,3 29 18,9 29 17,9 27 500–799 2,2 4 9,5 14 10,0 15 11,0 17 ≥ 800 0,9 1 1,8 3 2,0 3 2,2 3 Sum leid areal 57,7 66,1 65,6 65,7 Totalt areal 120 112 111 111 % leid areal 48 59 59 59 Vest-Agder < 100 17,3 19 8,1 8 9,0 9 8,2 8 100–199 34,9 38 21,4 20 22,6 22 22,7 22 200–299 23,6 26 27,4 26 25,1 24 23,2 22 300–499 14,9 16 33,8 32 33,6 32 34,9 33 500–799 1,5 2 12,5 12 12,9 12 14,1 13

≥ 800 1,5 1 1,4 1 1,4 1

Sum leid areal 92,3 104,7 104,6 104,6 Totalt areal 203 193 189 189 % leid areal 46 54 55 55 Rogaland < 100 19,9 9 11,3 3 13,4 4 13,5 4 100–199 70,0 31 50,5 14 51,9 16 48,9 15 200–299 72,3 33 71,3 20 70,3 21 71,2 21 300–499 48,6 22 100,3 29 98,6 30 102,9 31 500–799 9,3 4 68,2 20 56,6 17 56,1 17 ≥ 800 2,3 1 46,8 13 38,9 12 42,4 13 Sum leid areal 222,4 348,3 329,7 335,0 Totalt areal 968 1 003 1 001 1 006 % leid areal 23 35 33 33

(8)

Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar

Arealgruppe 1999 2009* 2010 2011

Areal % Areal % Areal % Areal % Hordaland < 100 40,2 27 23,7 13 23,9 14 23,3 13 100–199 71,1 48 51,6 29 51,7 29 49,9 28 200–299 26,6 18 44,9 25 43,2 24 45,0 25 300–499 9,9 7 37,5 21 38,6 22 38,9 22 500–799 0,5 0 15,9 9 15,5 9 17,6 10 ≥ 800 0,3 0 3,5 2 3,5 2 4,2 2 Sum leid areal 148,6 177,1 176,4 178,9 Totalt areal 471 421 416 416

% leid areal 32 42 42 43

Sogn og < 100 29,5 26 15,8 10 16,9 10 16,0 9 Fjordane 100–199 64,8 56 55,8 34 58,2 34 56,6 33 200–299 16,8 15 48,9 30 50,8 30 53,1 31 300–499 3,7 3 36,9 23 35,5 21 36,5 21

500–799 3,9 2 5,8 3 6,1 4

≥ 800 1,4 1 1,6 1 1,7 1

Sum leid areal 114,9 162,8 168,8 170,0 Totalt areal 477 453 448 441 % leid areal 24 36 38 39 Møre og < 100 27,1 12 13,7 5 13,9 5 14,8 5 Romsdal 100–199 89,7 40 56,5 21 54,9 20 52,5 20 200–299 72,7 32 80,3 29 73,4 27 70,6 26 300–499 30,2 13 88,1 32 91,3 34 86,3 32 500–799 4,8 2 26,2 10 26,7 10 35,5 13 ≥ 800 1,5 1 9,6 3 9,5 4 9,5 4 Sum leid areal 226,0 274,4 269,7 269,2 Totalt areal 688 570 569 555 % leid areal 33 48 47 48 Sør- < 100 15,2 6 7,4 2 9,9 3 9,2 3 Trøndelag 100–199 72,6 30 37,6 12 37,7 12 35,7 11 200–299 88,2 36 64,2 21 60,2 20 58,8 19 300–499 51,9 21 106,6 35 103,1 34 102,5 33 500–799 9,9 4 52,8 17 53,5 18 59,4 19 ≥ 800 5,4 2 35,0 12 40,0 13 45,2 15 Sum leid areal 243,3 303,6 304,4 310,9 Totalt areal 765 748 747 741

% leid areal 32 41 41 42

Nord- < 100 11,6 6 5,6 2 6,1 2 7,2 2 Trøndelag 100–199 54,5 28 30,9 11 31,0 11 30,2 10 200–299 61,7 32 57,6 21 56,1 20 54,5 19 300–499 52,9 27 89,2 32 95,3 34 94,9 33 500–799 11,6 6 59,7 22 56,5 20 65,0 22 ≥ 800 1,2 1 31,6 12 34,1 12 39,3 13

(9)

233

Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000

dekar

Arealgruppe 1999 2009* 2010 2011 Areal % Areal % Areal % Areal % Nordland < 100 25,8 11 9,5 3 11,4 4 11,1 4 100–199 65,8 29 42,1 15 43,6 16 41,9 15 200–299 75,0 33 61,0 22 60,6 22 60,8 22 300–499 51,6 23 97,9 36 95,7 35 95,0 35 500–799 6,5 3 46,2 17 44,5 16 47,7 17 ≥ 800 1,1 0 18,4 7 17,8 7 18,7 7 Sum leid areal 225,8 275,1 273,6 275,2 Totalt areal 580 586 571 566

% leid areal 39 47 48 49

Troms < 100 17,5 14 6,5 5 6,3 4 5,7 4 100–199 40,3 33 25,2 18 24,8 17 24,9 17 200–299 37,2 31 35,9 25 35,9 25 35,0 24 300–499 23,2 19 43,9 31 44,1 30 43,3 29 500–799 3,6 3 25,2 18 28,0 19 27,4 19

≥ 800 5,8 4 7,3 5 10,6 7

Sum leid areal 121,8 142,5 146,4 146,9 Totalt areal 273 255 254 248

% leid areal 45 56 58 59

Finnmark < 100 4,0 10 0,6 1 1,2 2 1,3 3 100–199 8,3 20 4,4 10 4,8 10 4,4 9 200–299 12,3 30 8,0 18 9,8 20 10,5 21 300–499 10,2 25 17,4 38 16,0 32 13,5 27 500–799 6,5 16 12,7 28 13,5 27 15,4 30

≥ 800 2,5 6 4,1 8 5,7 11

Sum leid areal 41,3 45,8 49,4 50,8

Totalt areal 106 97 94 95

% leid areal 39 47 52 54

Hele < 100 344,2 11 164,0 4 178,6 4 175,4 4 landet 100–199 933,7 29 610,4 15 623,5 15 603,4 14 200–299 832,1 26 800,2 19 786,6 19 773,3 18 300–499 678,3 21 1 143,9 28 1 138,2 27 1140,3 27 500–799 315,0 10 750,1 18 762,6 18 780,9 19 ≥ 800 135,2 4 671,9 16 695,1 17 746,9 18 Sum leid areal 3 239 4 140,5 4 184,6 4 220,2 Totalt areal 10 382 10 143 10 060 9 989

% leid areal 31 41 42 42

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2009 og 2011.

(10)

Tabell 3a Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 100 1 070 32 536 21 381 18 381 18 356 18 100–199 1 048 32 765 31 619 30 590 29 577 29 200–299 582 18 498 20 416 20 412 20 405 20 300–499 444 13 464 19 417 20 420 20 398 20 500–799 142 4 166 7 170 8 175 8 171 9

≥ 800 31 1 74 3 86 4 86 4 90 5

Antall j.bedr. 3 317 2 503 2 089 2 064 1 997 1000 daa 611,9 607,9 583,9 581,9 576,9 Akershus < 100 899 30 509 22 351 18 343 18 317 18 og Oslo 100–199 825 28 653 28 520 27 507 27 474 26 200–299 503 17 436 18 353 18 332 17 314 17 300–499 506 17 448 19 392 20 383 20 364 20 500–799 188 6 226 10 202 10 204 11 207 11

≥ 800 51 2 92 4 128 7 130 7 134 7

Antall j.bedr. 2 972 2 364 1 946 1 899 1 810 1000 daa 640,5 630,1 605,9 604,7 598,3 Hedmark < 100 1 548 44 730 30 474 24 434 23 385 22

100–199 899 26 649 27 531 27 497 27 465 26 200–299 447 13 397 16 302 15 302 16 276 16 300–499 412 12 380 16 368 19 342 18 334 19 500–799 147 4 195 8 189 10 195 10 187 11

≥ 800 43 1 76 3 98 5 103 5 115 7

Antall j.bedr. 3 496 2 427 1 962 1 873 1 762 1000 daa 595,0 580,0 554,9 546,9 538,3 Oppland < 100 1 115 54 707 45 507 41 493 41 446 40

100–199 548 27 476 30 370 30 353 30 330 30 200–299 246 12 217 14 181 15 174 15 162 15 300–499 118 6 139 9 119 10 118 10 121 11

500–799 321) 1 31 2 42 3 43 4 45 4

≥ 800 9 1 13 1 12 1 13 1

Antall j.bedr. 2 059 1 579 1 232 1 193 1 117 1000 daa 249,9 233,6 206,4 202,6 196,9 Buskerud < 100 997 49 553 38 381 34 360 32 333 31

100–199 631 31 475 33 388 34 391 35 379 35 200–299 220 11 212 15 161 14 152 14 159 15 300–499 142 7 153 10 123 11 120 11 111 10

500–799 32 2 49 3 62 5 65 6 65 6

≥ 800 5 0 16 1 19 2 21 2 22 2

Antall j.bedr. 2 027 1 458 0 1 134 1 109 1 069 1000 daa 265,4 247,3 222,2 220,1 215,3 1) Noen har ≥ 800 dekar

(11)

235

Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < 100 902 42 512 33 384 31 363 30 351 30 100–199 786 36 570 36 405 33 396 33 371 32 200–299 288 13 256 16 200 16 189 16 199 17 300–499 133 6 154 10 148 12 149 12 139 12

500–799 38 2 61 4 71 6 74 6 70 6

≥ 800 8 0 21 1 31 3 30 2 32 3 Antall j.bedr. 2 155 1 574 1 239 1 201 1 162 1000 daa 301,5 286,3 267,6 264 260 Telemark < 100 764 70 402 57 272 52 261 52 234 50 100–199 236 22 194 27 156 30 140 28 129 28

200–299 58 5 66 9 52 10 56 11 49 11

300–499 22 2 35 5 33 6 33 7 39 8

500–799 62) 1 132) 2 142) 2 132) 2 142) 3 Antall j.bedr. 1 086 710 527 503 465

1000 daa 95,3 85,7 71,7 70,6 68,3

Aust- < 100 189 86 88 72 47 62 49 65 38 57 Agder 100–199 26 12 21 17 18 24 18 24 21 31

200–299 5 2 8 7 7 9 82) 10 83) 12

300–499 52) 4 42) 5

500–799 6 3

Antall j.bedr. 221 122 76 75 67

1000 daa 12,6 11,0 8,5 7,6 6,9

Vest- < 100 125 88 85 76 67 72 56 69 49 69 Agder 100–199 12 8 16 14 16 17 15 19 14 20

200–299 5 4 7 6 5 5 5 6 5 7

300–499 41) 4 51) 5 51) 6 32) 4

Antall j.bedr. 142 112 93 81 71

1000 daa 7,8 9,5 8,8 8,0 6,8

Rogaland < 100 583 88 372 75 236 65 195 65 160 64

100–199 62 9 90 18 81 22 67 22 55 22

200–299 10 2 20 4 27 7 24 8 28 11

300–499 61) 1 12 2 12 3 8 3 4 2

500–799 4 1 6 2 6 2 4 2

≥ 800 6 1

Antall j.bedr. 661 498 362 300 251

1000 daa 36,4 40,9 36,5 30,5 25,4 1) Noen har ≥ 500 dekar

2) Noen har ≥ 800 dekar 3) Noen har 300-499 dekar

(12)

Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 100 211) 100 61) 100 41) 100 31) 100 41) 100

Antall j.bedr. 21 6 4 3 3

1000 daa 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2

Sogn og < 100 251) 100 171) 100 91) 100 61) 100 4 100

Fjordane Antall j.bedr. 25 17 9 6 4

1000 daa 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 Møre og < 100 176 78 117 60 81 54 73 51 66 51 Romsdal 100–199 42 19 56 29 47 31 43 30 39 30

200–299 5 2 13 7 13 9 18 13 17 13

300–499 4 2 102) 6 102) 7 8 6 8 6 Antall j.bedr. 227 196 151 142 130 1000 daa 16,8 20,9 18,0 16,8 15,6 Sør- < 100 709 55 526 45 407 40 385 38 363 37 Trøndelag 100–199 369 29 377 32 327 32 328 33 314 32 200–299 142 11 167 14 161 16 162 16 155 16

300–499 65 5 89 8 94 9 94 9 98 10

500–799 6 0 14 1 30 3 29 3 29 3

≥ 800 3 0 3 0 10 1 10 1 10 1

Antall j.bedr. 1 294 1 176 1 029 1 008 969 1000 daa 152,7 167,5 171,8 171,6 168,6 Nord- < 100 1 010 47 734 37 513 31 475 30 480 31 Trøndelag 100–199 675 31 654 33 551 34 548 35 528 34 200–299 280 13 301 15 258 16 253 16 249 16 300–499 176 8 229 12 230 14 227 14 218 14

500–799 203) 1 48 2 68 4 72 5 79 5

≥ 800 5 0 12 1 13 1 12 1

Antall j.bedr. 2 161 1971 1 632 1 588 1 566 1000 daa 291,5 326,9 310,2 309,9 309,1 1) Noen har ≥ 100 dekar

2) Noen har ≥ 500 dekar 3) Noen har ≥ 800 dekar

(13)

237 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 100 36 80 37 76 32 74 20 59 17 57

100–199 91) 20 7 14 3 7 7 21 7 23

200–299 5 10 82) 18 72) 21 63) 19

300–499 9 20

Antall j.bedr. 45 49 43 34 30

1000 daa 2,6 3,5 3,7 3,3 3,1

Troms < 100 7 100 4 100 3 100

Antall j.bedr. 7 4 1 3

1000 daa 0,2 0,1 0,0 0,0

Finnmark Antall j.bedr. 1 1

1000 daa 0,1 0,1

Hele < 100 10 165 46 5 937 35 4 149 31 3 896 30 3 605 29 landet 100–199 6 170 28 5 005 30 4 034 30 3 902 30 3 704 30 200–299 2 793 13 2 603 16 2 142 16 2 092 16 2 028 16 300–499 2 026 9 2 119 13 1 953 14 1 906 15 1 839 15 500–799 609 3 808 5 856 6 876 7 870 7 ≥ 800 146 1 298 2 399 3 408 3 431 3 Antall j.bedr. 21 909 16 770 13 533 13 080 12 477 1000 daa 3 282 3 252 3 071 3 040 2 990

* Foreløpig tall

1) Noen har ≥ 200 dekar 2) Noen har ≥ 300 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2011 og 2012.

(14)

Tabell 3b Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 10 253 60 88 47 47 44 37 40 35 41 10–49 89 21 55 29 25 23 20 22 20 23 50–99 50 12 20 11 14 13 13 14 10 12 100–199 281) 6 23 12 18 17 20 22 15 17

200–299 3 2 42) 4 32) 3 6 7

Antall j.bedr. 420 189 108 93 86

Antall daa 9 939 6 855 5 603 5 314 4 952 Akershus < 10 184 66 79 55 35 47 33 46 34 51

og Oslo 10–49 48 17 28 19 12 16 8 11 6 9

50–99 36 13 18 13 7 9 11 15 8 12

100–199 8 3 163) 11 153) 20 133) 19 10 15

200–299 3 1 4 6

≥300 3 2 6 8 6 8 5 7

Antall j.bedr. 279 144 75 71 67 Antall daa 5 686 5 672 6 218 6 533 6 454 Hedmark < 10 486 46 173 30 95 21 86 21 72 19 10–49 234 22 108 19 66 15 65 16 59 15 50–99 175 16 109 19 86 19 73 18 66 17 100–199 121 11 126 22 122 28 120 29 110 29

200–299 37 3 42 7 37 8 31 7 37 10

≥300 12 1 21 4 36 8 40 10 38 10

Antall j.bedr. 1 065 579 442 415 382 Antall daa 48 987 46 323 49 849 48 493 48 218 Oppland < 10 885 78 329 64 117 45 81 38 75 38 10–49 119 10 74 14 50 19 55 26 46 23 50–99 92 8 68 13 51 20 43 20 44 22 100–199 36 3 35 7 32 12 25 12 21 11

200–299 7 1 102) 2 82) 3 82) 3 7 4

≥300 3 2

Antall j.bedr. 1 139 516 258 212 196 Antall daa 16 735 14 836 11 707 10 235 10 225 Buskerud < 10 331 81 121 70 63 65 47 59 31 53 10–49 48 12 32 18 18 19 16 20 14 24

50–99 16 4 6 3 4 4 3 4 4 7

100–199 121) 2 9 5 6 6 103) 12 63) 10

200–299 52) 3 3 3

≥300 3 3 3 4 4 7

Antall j.bedr. 407 173 97 79 59 Antall daa 4 653 3 860 3 580 3 304 3 150 1) Noen med ≥ 200 dekar

2) Noen med ≥ 300 dekar 3) Noen med 200-299 dekar

(15)

239 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < 10 124 31 51 22 32 20 24 16 23 17 10–49 164 41 67 29 29 18 30 20 24 17 50–99 81 20 64 28 45 28 48 32 35 25 100–199 30 7 28 12 29 18 26 17 35 25

200–299 4 1 15 7 11 7 12 8 9 6

≥300 4 2 12 8 11 7 13 9

Antall j.bedr. 403 229 158 151 139 Antall daa 15 181 16 015 15 562 15 773 16 398 Telemark < 10 199 79 68 63 40 56 30 49 27 49 10–49 30 12 21 19 15 21 17 28 13 24

50–99 14 6 11 10 8 11 6 10 8 15

100–199 7 3 5 5 5 7 4 7 71) 13

200–299 33) 3 33) 4 43) 7

Antall j.bedr. 251 108 71 61 55

Antall daa 3 045 2 814 2 412 2 341 2 142 Aust-Agder < 10 169 78 48 56 17 33 12 25 11 23

10–49 30 14 16 1 13 25 12 25 16 33

50–99 15 7 15 24 14 27 18 38 15 31 100–199 3 1 6 43 81) 15 61) 12 61) 12

Antall j.bedr. 217 85 52 48 48

Antall daa 2 393 2 465 2 528 2 562 2 526 Vest-Agder < 10 184 88 62 78 29 67 21 55 18 56

10-49 22 11 14 18 7 16 10 26 7 22

50–99 32) 1 42) 5 4 9 4 11 71) 22

100-199 31) 7 31) 8

Antall j.bedr. 209 80 43 38 32

Antall daa 959 699 1 036 1 102 1 023 Rogaland < 10 557 70 218 55 90 41 68 36 68 38

10–49 198 25 115 29 66 30 67 35 61 34

50–99 433) 5 51 13 34 16 30 16 24 14

100–199 11 3 20 9 19 10 18 10

200–299 43) 1 5 2 73) 4 63) 4

≥ 300 3 1

Antall j.bedr. 798 399 218 191 177 Antall daa 8 630 9 411 9 182 8 573 7 615 1) Noen med ≥ 200dekar

2) Noen med ≥ 100 dekar 3) Noen med ≥ 300 dekar

(16)

4) Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 10 3591) 100 129 98 622) 100 542) 100 432) 100

10–49 32) 2

Antall j.bedr. 359 132 62 54 43

Antall daa 515 240 162 143 112

Sogn og < 10 581 94 270 89 109 78 106 79 82 73 Fjordane 10–49 34 6 31 10 25 18 22 16 26 23

50–99 4 1 5 4 6 4 5 4

Antall j.bedr. 614 305 139 134 113 Antall daa 1 548 1 312 1 143 1 133 1 194 Møre og < 10 432 92 153 85 58 72 49 67 46 68

Romsdal 10–49 26 6 11 6 9 11 10 14 8 12

50–99 8 2 11 6 9 11 7 10 7 10

100–199 63) 1 43) 2 53) 6 73) 10 74) 10

Antall j.bedr. 472 179 81 73 68

Antall daa 2 632 2 034 1 735 1 985 1 898 Sør- < 10 605 90 222 83 91 72 73 68 72 72 Trøndelag 10–49 53 8 28 11 22 17 20 19 13 13

50–99 12 2 11 4 8 6 10 9 11 11

100–199 43) 0 53) 2 53) 4 44) 4 43) 4 Antall j.bedr. 674 266 126 107 100 Antall daa 3 794 2 849 2 069 1 968 1 983 Nord- < 10 486 63 164 43 83 36 68 32 62 30 Trøndelag 10–49 148 19 100 26 52 23 54 25 49 24 50–99 106 14 66 17 44 19 41 19 46 22 100–199 23 3 45 12 39 17 37 17 33 16

200–299 5 1 44) 2 7 3 9 4 8 4

≥300 4 2 6 3 7 3

Antall j.bedr. 768 379 229 215 205 Antall daa 16 028 14 310 13 583 13 958 13 591 1) Noen har ≥ 10 dekar

2) Noen har ≥ 50 dekar 3) Noen har ≥ 200 dekar 4) Noen har ≥ 300 dekar

(17)

241

Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på

potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 10 1 101 91 591 89 319 88 290 87 260 88

10–49 106 9 57 9 32 9 34 10 24 8

50–99 71) 0 15 2 7 2 111) 3 111) 4

100–199 4 1 52) 1

Antall j.bedr. 1 214 667 363 335 295 Antall daa 4 587 3 842 2 385 2 107 1 897 Troms < 10 799 92 377 87 200 83 174 81 158 81

10–49 62 7 43 10 23 10 23 11 23 12

50–99 41) 0 9 2 10 4 9 4 6 3

100–199 3 1 6 2 5 2 6 3

200–299 33) 0 33) 1 33) 1 33) 2

Antall j.bedr. 865 435 242 214 196 Antall daa 2 904 3 562 3 443 3 296 3 070 Finnmark < 10 98 93 55 86 26 84 20 80 20 80

10–49 7 7 9 14 54) 5 20 5 20

Antall j.bedr. 105 64 31 25 25

Antall daa 306 245 202 143 133

Hele < 10 7 831 76 3 198 65 1 512 54 1 272 51 1 136 50 Landet 10–49 1 420 14 811 16 468 17 468 19 414 18

50–99 657 6 482 10 352 13 333 13 304 13

100–199 276 3 315 6 310 11 291 12 271 12

200–299 61 1 87 2 84 3 76 3 86 4

≥300 15 0 36 1 69 2 76 3 75 3

Antall j.bedr. 10 257 4 929 2 795 2 516 2 286 Antall daa 148 522 137 344 132 399 128 963 126 581

* Foreløpig tall

1) Noen har ≥ 100 dekar 2) Noen har ≥ 200 dekar 3) Noen har ≥ 300 dekar 4) 4) Noen har ≥ 50 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2011 og 2012.

(18)

Tabell 3c Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 10 59 34 32 25 16 12 14 14 12 14

10–49 87 50 68 53 53 41 44 43 38 43

50–99 20 12 25 19 40 31 28 27 24 27

100–199 71) 4 9 7 15 12 12 12 9 10

≥200 3 2 5 4 4 4 5 6

Antall j.bedr. 173 129 129 102 88

Antall daa 4 718 5 863 7 979 6 023 5 605

Akershus < 10 29 41 23 32 19 39 17 40 17 36

og Oslo 10–49 29 41 22 31 11 22 8 19 9 19

50–99 7 10 12 17 14 29 9 21 9 19

100–199 6 8 51) 7 51) 10 81) 19 121) 25

Antall j.bedr. 71 72 48 42 47

Antall daa 2 098 3 445 2 133 2 208 2 861 Hedmark < 10 56 33 29 27 20 27 16 24 21 30

10–49 60 35 50 46 22 30 14 21 17 24

50–99 39 23 15 14 12 16 20 30 14 20

100–199 12 7 11 10 12 16 11 16 12 17

≥200 4 2 4 4 7 10 6 9 7 10

Antall j.bedr. 171 109 73 67 71

Antall daa 6 947 4 894 5 206 5 426 5 671 Oppland < 10 43 35 33 31 18 24 19 28 18 28

10–49 49 40 48 45 29 38 21 31 20 31

50–99 17 14 12 11 14 18 14 21 15 23

100–199 10 8 7 7 9 12 6 9 5 8

≥200 4 3 7 7 6 8 7 10 7 11

Antall j.bedr. 123 107 76 67 65

Antall daa 5 490 6 976 8 015 8 264 8 525

Buskerud < 10 55 35 25 20 16 19 13 18 13 16

10–49 57 37 47 39 23 27 22 30 17 21

50–99 20 13 22 18 18 21 14 19 17 21

100–199 17 11 14 11 12 14 10 14 14 17

≥200 7 4 14 11 16 19 15 20 20 25

Antall j.bedr. 156 122 85 74 81

Antall daa 7 186 8 920 10 240 10 116 13 313 Vestfold < 10 59 18 29 12 20 13 23 15 20 14

10–49 136 42 83 34 36 23 32 21 30 20

50–99 81 25 77 31 45 28 41 27 44 30

100–199 38 13 46 19 35 22 32 21 34 23

≥200 7 2 12 5 22 14 24 16 19 13

Antall j.bedr. 321 247 158 152 147

Antall daa 16 715 18 826 19 186 18 859 17 640 1) Noen med ≥ 200 dekar

(19)

243

Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Telemark < 10 40 58 27 59 20 51 16 50 13 48

10–49 22 32 14 30 10 26 9 28 8 30

50–99 4 6 55) 11 65) 15 3 9 35) 11

100–199 3 4 44) 12

≥200 3 8 3 11

Antall j.bedr. 69 46 39 32 27

Antall daa 1 287 851 1 632 1 408 1 250

Aust- < 10 32 36 11 23 4 13 3 10 5 16

Agder 10–49 44 49 19 40 13 41 11 37 13 41

50–99 142) 15 14 29 9 28 12 40 11 34

100–199 4 8 6 19 4 13 3 9

Antall j.bedr. 90 48 32 30 32

Antall daa 2 228 1 992 1 802 1 674 1 556 Vest- < 10 27 53 16 62 10 63 6 46 6 50 Agder 10–49 21 41 101) 39 61) 37 71) 54 61) 50

50–99 32) 6

Antall j.bedr. 51 26 16 13 12

Antall daa 704 422 218 197 221

Rogaland < 10 143 51 62 35 31 29 30 28 26 24

10–49 107 38 75 43 43 40 44 41 45 42

50–99 23 8 16 9 17 16 17 16 20 19

100–199 54) 2 15 9 7 6 7 6 6 6

≥200 8 5 10 9 10 9 10 9

Antall j.bedr. 278 176 108 108 107

Antall daa 5 900 8 670 7 661 7 820 8 066 Hordaland < 10 653) 100 363) 100 223) 100 193) 100 173) 100 10–49

Antall j.bedr. 65 36 22 19 17

Antall daa 152 101 61 49 51

Sogn og < 10 50 70 46 75 31 70 20 54 23 61 Fjordane 10–49 211) 30 12 20 10 23 14 38 151) 39

50–99 3 5 3 7 3 8

Antall j.bedr. 71 61 44 37 38

Antall daa 628 578 494 501 499

1) Noen med ≥ 50 dekar 2) Noen med ≥ 100 dekar 3) Noen med ≥ 10 dekar 4) Noen med ≥ 200 dekar 5) Noen med 100 - 199 dekar

(20)

Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Møre og < 10 50 78 32 68 16 57 17 55 17 65 Romsdal 10–49 14 22 152) 32 121) 43 141) 45 91) 35

Antall j.bedr. 64 47 28 31 26

Antall daa 414 586 363 338 319

Sør- < 10 61 85 22 73 20 63 18 64 14 61 Trøndelag 10–49 111) 15 8 27 8 25 101) 36 91) 39

50–99 4 13

Antall j.bedr. 72 30 32 28 23

Antall daa 419 241 454 324 345

Nord- < 10 71 36 31 20 21 22 17 19 16 19 Trøndelag 10–49 103 52 91 60 32 34 38 43 30 36

50–99 20 10 17 11 27 28 16 18 21 25

100–199 3 2 13 9 153) 16 14 16 13 15

≥200 3 3 4 5

Antall j.bedr. 197 152 95 88 84

Antall daa 4 460 5 544 5 469 5 116 5 109 Nordland < 10 79 80 45 85 26 84 29 88 32 89 10–49 201) 20 81) 15 51) 16 41) 12 41) 11

Antall j.bedr. 99 53 31 33 36

Antall daa 647 318 202 222 210

Troms < 10 45 90 41 84 254) 100 23 88 274) 100

10–49 5 10 82) 16 3 12

Antall j.bedr. 50 49 25 26 27

Antall daa 190 398 100 133 97

Finnmark < 10 4 100

Antall j.bedr. 2 4 2 1 1

Antall daa 2 10 5 5 5

Hele < 10 964 45 527 35 333 32 300 32 296 32 landet 10–49 784 37 581 38 313 30 291 31 263 28 50–99 249 12 227 15 211 20 182 19 186 20 100–199 98 5 129 9 115 11 105 11 107 12

≥200 28 1 50 3 72 7 72 8 77 8

Antall j.bedr. 2 123 1 514 1 044 950 929 Antall daa 60 187 68 635 71 220 68 683 71 343

* Foreløpig tall

1) 1) Noe med ≥ 50 dekar 2) 2) Noen med ≥ 100 dekar 3) Noen med ≥ 200 dekar 1) 4) Noen med ≥ 10 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2011 og 2012.

(21)

245 Tabell 3d Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 100 871 68 556 59 626 63 591 62 569 61 100–199 316 25 236 25 187 19 182 19 175 19 200–299 74 6 103 11 87 9 92 10 88 9

300–499 20 2 45 5 65 7 62 6 69 7

500–799 8 1 24 2 26 3 26 3

≥800 6 1 7 1 11 1

Antall j.bedr. 1 281 948 995 960 938 1000 dekar 101 101 117 119 123 Akershus < 100 907 64 573 56 553 55 540 54 522 53 og Oslo 100–199 339 24 242 24 217 21 216 22 211 21 200–299 116 8 118 12 118 12 110 11 110 11 300–499 42 3 71 7 93 9 95 10 101 10 500–799 81) 0 191) 2 24 2 26 3 29 3

≥800 9 1 10 1 11 1

Antall j.bedr. 1 412 1 023 1 014 997 984 1000 dekar 133 126 144 145 148 Hedmark < 100 1 846 53 995 39 806 36 752 34 743 34

100–199 1 012 29 774 30 576 26 568 26 544 25 200–299 469 14 464 18 410 18 399 18 409 19 300–499 126 4 298 12 343 15 374 17 345 16

500–799 6 0 391) 1 74 3 75 3 96 4

≥800 21 1 18 1 22 1

Antall j.bedr. 3 459 2 570 2 230 2 186 2 159 1000 dekar 387 404 419 424 428 Oppland < 100 3 061 50 1 523 32 1 304 30 1 320 31 1 313 31

100–199 2 208 36 1 806 38 1 527 35 1 485 35 1 484 35 200–299 655 11 958 20 863 20 842 20 819 19 300–499 169 3 400 8 506 12 508 12 506 12 500–799 16 0 531) 2 97 2 102 2 104 2

≥800 11 0 12 0 14 0

Antall j.bedr. 6 109 4 740 4 308 4 269 4 240 1000 dekar 697 758 767 762 759 Buskerud < 100 1 463 63 771 44 624 41 603 41 612 41

100–199 648 28 558 32 413 27 399 27 395 27 200–299 179 8 261 15 244 16 239 16 235 16 300–499 392) 2 116 7 168 11 162 11 154 10

500–799 24 1 60 4 69 5 72 5

≥800 3 0 10 1 15 1 16 1

Antall j.bedr. 2 329 1 733 1 519 1 487 1 484 1000 dekar 217 244 261 262 260 1) Noen med ≥ 800 dekar

2) Noen med ≥ 500 dekar

(22)

Tabell 3d forts . Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < 100 590 71 384 60 420 63 430 64 420 62 100–199 168 20 152 24 112 17 116 17 131 19

200–299 58 7 63 10 60 9 57 8 56 8

300–499 111) 1 31 5 53 8 49 7 44 6

500–799 82) 1 13 2 17 3 21 3

≥800 5 1 8 1 8 1

Antall j.bedr. 827 638 663 677 680

1000 dekar 63 68 80 83 85

Telemark < 100 1 344 72 659 53 567 50 540 49 525 49 100–199 376 20 337 27 296 26 314 29 323 30 200–299 110 6 133 11 133 12 126 11 103 10

300–499 241) 1 93 8 98 9 83 8 91 8

500–799 11 1 29 3 31 3 33 3

≥800 3 0 4 0 6 1

Antall j.bedr. 1 854 1 233 1 126 1 098 1 081 1000 dekar 145 155 162 158 159 Aust-Agder < 100 748 67 326 47 270 44 266 44 254 43 100–199 282 25 228 33 172 28 172 28 170 29 200–299 65 6 97 14 84 14 85 14 88 15 300–499 171) 1 39 6 61 10 60 10 60 10

500–799 11 2 202) 3 222) 3 242) 4

Antall j.bedr. 1 112 701 607 605 596

1000 dekar 96 94 95 96 96

Vest-Agder < 100 1 179 62 533 43 448 42 437 41 456 43 100–199 503 27 369 30 294 27 291 27 281 26 200–299 164 9 196 16 179 17 169 16 163 15 300–499 521) 3 119 10 124 12 129 12 127 12

500–799 14 1 322) 3 362) 3 342) 3

Antall j.bedr. 1 898 1 231 1 077 1 062 1 061 1000 dekar 187 182 177 178 173 Rogaland < 100 2 198 37 1 196 25 933 23 933 23 932 23

100–199 2 218 38 1 664 35 1 269 31 1 210 30 1 186 29 200–299 1 035 18 1 104 23 904 22 897 22 859 21 300–499 398 7 651 14 727 18 738 18 745 18 500–799 40 1 139 3 227 6 232 6 252 6

≥800 4 0 28 1 64 2 76 2 75 2

Antall j.bedr. 5 893 4 782 4 124 0 4 086 4 049 1000 dekar 862 933 940 952 951 1) 1) Noen med ≥ 500 dekar

2) 2) Noen med ≥ 800 dekar

(23)

247 Tabell 3d forts. Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 100 3 524 67 1 833 53 1 452 48 1 447 49 1 471 50 100–199 1 410 27 1 126 32 948 32 924 31 887 30 200–299 259 5 370 11 369 12 375 13 363 12 300–499 52 1 136 4 177 6 180 6 174 6

500–799 3 0 22 1 44 1 49 2 46 2

≥800 3 0 6 0 6 0 7 0

Antall j.bedr. 5 248 3 490 2 996 2 981 2 948 1000 dekar 453 420 406 406 398 Sogn og < 100 3 177 62 1 658 45 1 216 40 1 188 40 1 165 40 Fjordane 100–199 1 714 34 1 482 40 1 186 39 1 122 37 1 096 38 200–299 190 4 455 12 477 16 487 16 449 15 300–499 291) 1 87 2 175 6 178 6 180 6

500–799 8 0 20 1 22 1 21 1

≥800 3 0 3 0 7 0

Antall j.bedr. 5 110 3 690 3 077 3 000 2 918 1000 dekar 462 456 439 432 421 Møre og < 100 2 306 47 1 028 30 747 26 760 28 777 29 Romsdal 100–199 1 777 37 1 255 37 961 34 891 33 830 31 200–299 631 13 791 23 638 23 607 22 569 21 300–499 143 3 278 8 388 14 383 14 391 15

500–799 102) 0 39 1 73 3 83 3 91 3

≥800 6 0 13 0 15 1 21 1

Antall j.bedr. 4 867 3 397 2 820 2 739 2 679 1000 dekar 587 569 544 531 527 Sør- < 100 1 543 37 736 24 671 26 661 26 658 27 Trøndelag 100–199 1 752 42 1 067 35 770 30 697 28 679 27 200–299 723 17 762 25 551 21 533 21 507 20 300–499 174 4 426 14 474 18 465 18 455 18 500–799 102) 0 58 2 116 4 129 5 138 6

≥800 7 0 28 1 34 1 44 2

Antall j.bedr. 4 202 3 056 2 610 2 519 2 481 1000 dekar 578 585 561 557 561 Nord- < 100 1 482 37 807 27 670 26 681 27 679 28 Trøndelag 100–199 1 772 44 1 056 35 728 28 679 27 660 27 200–299 638 16 776 26 675 26 635 25 585 24 300–499 107 3 310 10 366 14 379 15 391 16

500–799 6 0 31 1 101 4 108 4 115 5

≥800 5 0 17 1 22 1 24 1

Antall j.bedr. 4 005 2 985 2 557 2 504 2 454 1000 dekar 524 525 521 521 518 1) Noen har ≥ 500 dekar,

2) Noen har ≥ 800 dekar

(24)

Tabell 3d forts. Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 100 1 472 39 594 22 514 21 492 21 492 21 100–199 1 265 34 844 31 700 29 680 29 636 28 200–299 729 19 691 25 544 23 535 23 527 23 300–499 262 7 507 18 498 21 482 20 478 21

500–799 16 0 92 3 124 5 138 6 144 6

≥800 4 0 15 1 25 1 26 1 30 1

Antall j.bedr. 3 748 2 743 2 405 2 353 2 307 1000 dekar 548 584 559 556 551 Troms < 100 953 48 328 25 250 23 210 20 200 20 100–199 680 34 469 35 347 32 327 31 313 31 200–299 273 14 310 23 255 23 250 24 234 23 300–499 952) 5 194 15 172 16 178 17 189 19

500–799 25 2 62 6 62 6 63 6

≥800 11 1 12 1 13 1

Antall j.bedr. 2 001 1 326 1 097 1 039 1 012 1000 dekar 251 253 242 240 237 Finnmark < 100 276 43 87 21 67 19 63 19 62 19

100–199 186 29 118 28 91 26 84 25 76 23 200–299 121 19 101 24 81 23 80 24 83 25 300–499 55 8 93 22 80 22 65 19 58 18 500–799 11 2 211) 5 31 9 37 11 41 12

≥800 6 2 8 2 9 3

Antall j.bedr. 649 420 356 337 329

1000 dekar 97 94 91 92 93

Hele < 100 28 940 52 14 587 36 12 138 34 11 914 34 11 850 34 landet 100–199 18 626 33 13 783 34 10 794 30 10 357 30 10 077 29 200–299 6 489 12 7 753 19 6 672 19 6 518 19 6 247 18 300–499 1 805 3 3 894 10 4 568 13 4 570 13 4 558 13 500–799 131 0 614 2 1 168 3 1 260 4 1 348 4

≥800 13 0 75 241 1 280 1 320 1

Antall j.bedr. 56 004 40 706 35 581 34 899 34 400 1000 dekar 6 388 6 550 6 524 6 513 6 488

* Foreløpige tall

1) 1) Noen har ≥ 800 dekar 2) 2) Noen har ≥ 500 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2011 og 2012.

(25)

249 Tabell 3e Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %

Østfold < 10 40 11 15 6 4 2 5 3 4 3

10–19 200 54 100 42 53 31 44 27 33 21 20–39 120 32 107 45 79 46 79 48 76 48

40–69 131) 4 15 6 26 15 29 18 33 21

≥70 3 1 9 5 8 5 11 7

Antall j.bedr. 373 240 171 165 157 Antall kyr 6 921 5 500 5 135 5 131 5 190

Akershus < 10 46 12 9 4 9 6 8 5 4 3

og Oslo 10–19 185 50 96 43 44 28 43 28 40 27

20–39 129 35 103 47 82 51 79 51 72 48

40–69 91) 3 131) 5 20 13 22 14 29 19

≥70 5 3 3 2 4 3

Antall j.bedr. 369 221 160 155 149 Antall kyr 6 762 4 854 4 400 2 4 463 4 488 Hedmark < 10 217 18 93 11 49 8 40 7 36 6

10–19 748 62 501 59 294 46 275 45 259 44

20–39 204 17 215 26 239 37 233 38 222 38

40–69 281) 2 30 4 51 8 55 9 60 10

≥70 4 0 9 1 11 2 10 2

Antall j.bedr. 1 197 843 642 614 587 Antall kyr 18 416 15 301 14 433 14 181 13 979 Oppland < 10 794 30 314 17 152 11 151 11 124 10 10–19 1 550 59 1 136 60 727 52 679 50 599 47

20–39 278 10 391 21 410 29 394 29 407 32

40–69 23 1 49 3 102 7 112 8 121 9

≥70 3 0 5 0 18 1 18 1 26 2 Antall j.bedr. 2 648 1 895 1409 1 354 1 277 Antall kyr 34 714 30 905 28 763 28 292 28 529 Buskerud < 10 222 37 107 27 50 20 38 16 40 18

10–19 325 54 219 56 111 45 110 47 101 45

20–39 522) 8 54 14 63 26 61 26 58 26

40–69 111) 3 18 7 21 9 23 10

≥70 5 2 5 2 4 2

Antall j.bedr. 599 391 247 235 226

Antall kyr 7 164 5 689 5 049 4 923 4 866 1) 1) Noen med ≥70 kyr

2) Noen med ≥40 kyr

(26)

Tabell 3e forts. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %

Vestfold < 10 20 11 7 6 5 6 5 6 5 6

10–19 90 49 36 33 17 21 17 21 15 19

20–39 71 38 55 50 42 51 38 47 34 44

40–69 4 2 111) 10 14 17 17 21 19 24

≥70 4 5 4 5 5 6

Antall j.bedr. 185 109 82 81 78

Antall kyr 3 546 2 576 2 516 2 523 2 546 Telemark < 10 169 53 75 39 39 30 31 26 31 28

10–19 127 40 82 42 52 40 55 45 46 41 20–39 21 7 362) 19 31 24 25 21 20 18

40–69 8 6 10 8 141) 13

Antall j.bedr. 317 193 130 121 111 Antall kyr 3 245 2 543 2 214 2 079 2 145 Aust-Agder < 10 109 42 42 26 17 15 15 14 10 10

10–19 140 54 98 60 64 57 63 57 55 55 20–39 12 5 242) 15 25 22 27 25 29 29

40–69 7 6 51) 5 61) 6

Antall j.bedr. 261 164 113 110 100 Antall kyr 2 893 2 277 1 984 1 963 1 929 Vest-Agder < 10 278 43 130 30 57 19 54 19 41 15

10–19 315 48 235 54 146 49 145 51 127 48 20–39 592) 9 71 16 84 28 75 26 76 28

40–69 111) 4 121) 4 20 7

≥70 3 1

Antall j.bedr. 652 436 298 286 267 Antall kyr 7 491 5 960 5 264 5 176 5 310 Rogaland < 10 472 15 238 10 100 6 104 7 83 6

10–19 1 690 55 1 129 48 613 37 526 34 454 31 20–39 891 29 887 38 691 42 669 43 622 42 40–69 38 1 96 4 200 12 207 13 254 17

≥70 3 0 14 1 45 3 45 3 52 4

Antall j.bedr. 3 094 2 364 1 649 1 551 1 465 Antall kyr 52 221 47 629 42 573 41 507 42 019 1) 1) Noen med ≥70 kyr

2) Noen med ≥ 40 kyr

(27)

251 Tabell 3e forts. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 10 791 48 356 34 169 24 174 26 163 26 10–19 788 48 542 52 359 51 334 50 294 47 20–39 69 4 132 13 137 20 122 18 121 19

40–69 3 0 81) 1 30 4 32 5 39 6

≥70 5 1 6 1 9 1

Antall j.bedr. 1 651 1 038 700 668 626 Antall kyr 17 541 13 422 11 506 11 141 11 049 Sogn og < 10 1 048 49 572 37 292 27 242 24 234 24 Fjordane 10–19 977 46 806 52 584 54 564 56 516 54 20–39 90 4 157 10 168 16 164 16 170 18

40–69 51) 0 61) 0 29 3 33 3 38 4

≥ 70 3 0 6 1 6 1

Antall j.bedr. 2 120 1 541 1 076 1 009 964 Antall kyr 21 881 18 952 16 046 15 733 15 530 Møre og < 10 561 25 267 17 122 11 104 10 98 11 Romsdal 10–19 1 416 63 946 60 495 46 452 45 396 42 20–39 278 12 337 21 364 34 333 33 312 33

40–69 71) 0 35 2 78 7 97 10 101 11

≥70 3 0 15 1 15 1 25 3

Antall j.bedr. 2 262 1 588 1 074 1 001 932 Antall kyr 30 771 25 822 22 857 22 285 21 967

Sør- < 10 393 18 159 10 52 5 43 4 42 4

Trøndelag 10–19 1 543 69 1 000 64 505 48 467 47 399 43 20–39 288 13 377 24 395 38 378 38 376 40

40–69 51) 0 24 2 86 8 86 9 100 11

≥70 3 0 12 1 17 2 18 2

Antall j.bedr. 2 229 1 563 1 050 991 935 Antall kyr 31 614 26 455 23 652 22 948 22 844

Nord- < 10 286 13 114 7 34 3 36 3 39 4

Trøndelag 10–19 1 524 68 915 58 425 39 387 37 329 33 20–39 416 19 488 31 497 45 459 44 452 45 40–69 17 1 52 3 118 11 141 13 148 15

≥70 4 0 24 2 22 2 29 3

Antall j.bedr. 2 243 1 573 1 098 1 045 997 Antall kyr 34 671 29 845 27 600 27 206 27 195 1) Noen med ≥70 kyr

(28)

Tabell 3e forts. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr

.

Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 10 442 26 183 16 75 9 73 10 58 8 10–19 1 039 62 734 62 408 50 351 46 315 44 20–39 194 12 251 21 293 36 281 37 264 37

40–69 41) 0 121) 1 42 5 58 8 66 9

≥70 5 1 5 1 8 1

Antall j.bedr. 1 679 1 180 823 768 711 Antall kyr 22 253 18 594 16 592 16 237 16 030 Troms < 10 127 23 44 12 30 11 26 10 20 8

10–19 367 67 252 68 165 59 151 58 143 57

20–39 50 9 71 19 76 27 74 28 79 31

40–69 3 1 81) 3 9 3 101) 4

Antall j.bedr. 544 370 279 260 252

Antall kyr 7 171 5 805 4 906 4 683 4 759

Finnmark < 10 32 14 24 13 6 5 7 6 6 5

10–19 156 66 110 61 54 42 51 41 50 43 20–39 482) 20 472) 26 60 47 55 44 47 40

40–69 91) 7 111) 9 141) 12

Antall j.bedr. 236 181 129 124 117 Antall kyr 3 673 3 057 2 952 2 876 2 830 Hele < 10 6 047 27 2 749 17 1 262 11 1 156 11 1 038 10 landet 10–19 13 180 58 8 937 56 5 116 46 4 714 45 4 171 42 20–39 3 264 14 3 799 24 3 736 34 3 546 34 3 437 35

40–69 153 1 361 2 853 8 953 9 1 090 11

≥70 15 0 44 0 163 1 169 2 215 2

Antall j.bedr. 22 659 15 890 11 130 10 538 9 951 Antall kyr 312 948 265 186 238 442 233 347 233 205

* Foreløpig tall

1) 1) Noen har ≥70kyr 2) 2) Noen har ≥40 kyr

Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2011 og 2012.

(29)

253 Tabell 3f Antall jordbruksbedrifter med ammekyr. Etter antall ammekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %

Østfold < 10 181 73 77 49 61 41 53 37 48 36

10–19 48 19 39 25 43 29 43 30 36 27

20–39 14 6 35 22 35 23 37 26 41 30

40–69 4 2 5 3 10 7 9 6 10 7

Antall j.bedr. 247 156 149 142 135

Antall kyr 1 969 2 088 2 375 2 367 2 394

Akershus < 10 163 64 83 46 64 38 64 39 61 38

og Oslo 10–19 61 24 49 27 42 25 41 25 43 27

20–39 26 10 42 23 48 29 43 26 40 25

40–69 5 2 7 4 11 7 14 8 161) 10

≥70 3 2 3 2

Antall j.bedr. 255 181 168 165 160

Antall kyr 2 423 2 515 3 006 3 042 2 945

Hedmark < 10 368 71 205 45 126 32 131 33 108 28

10–19 93 18 148 33 101 26 106 27 114 30

20–39 48 9 77 17 113 29 95 24 102 26

40–69 71) 1 18 4 44 11 57 14 50 13

≥70 4 1 8 2 9 2 12 3

Antall j.bedr. 516 452 392 398 0 386

Antall kyr 4 469 6 329 8 181 8 654 0 8 709

Oppland < 10 331 68 281 52 242 39 224 37 230 36

10–19 119 24 148 27 186 30 193 32 201 32

20–39 33 7 98 18 144 23 150 25 158 25

40–69 3 1 14 3 431) 7 451) 7 39 6

≥70 4 1

Antall j.bedr. 486 541 615 612 632

Antall kyr 3 834 6 519 9 724 10 105 10 468

Buskerud < 10 168 67 131 49 123 43 119 42 113 41

10–19 54 22 77 29 87 30 78 28 74 27

20–39 282) 11 47 18 53 18 63 22 66 24

40–69 131) 4 241) 8 211) 8 17 6

≥70 3 1

Antall j.bedr. 250 268 287 281 273

Antall kyr 2 197 73 3 594 4 487 4 556 4 588

Vestfold < 10 113 64 54 37 39 30 36 28 33 26

10–19 39 22 51 35 38 29 41 32 39 31

20–39 21 12 31 21 40 30 39 30 34 27

40–69 31) 2 8 5 151) 12 10 8 16 13

≥70 3 2 4 3 3 2

Antall j.bedr. 176 147 132 130 125

Antall kyr 1 768 2 506 2 707 2 810 2 795 1) Noen med ≥70 ammekyr

2) Noen med ≥40 ammekyr

(30)

Tabell 3f forts. Antall jordbruksbedrifter med ammekyr. Etter antall ammekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2011 2012*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Telemark < 10 141 77 85 53 103 55 88 49 86 48

10–19 34 18 47 30 42 22 50 28 51 28

20–39 91) 5 271) 17 35 19 34 19 34 19

40–69 7 4 8 4 9 5

Antall j.bedr. 184 159 187 180 180 Antall kyr 1 229 1 837 2 401 2 430 2 508 Aust- < 10 70 80 57 66 59 54 56 50 65 53

Agder 10–19 12 14 21 24 39 36 42 38 41 34

20–39 51) 5 81) 9 8 7 10 9 13 11

40–69 3 3 3 3 3 2

Antall j.bedr. 87 86 109 111 122

Antall kyr 563 783 1 239 1 326 1 455 Vest- < 10 157 85 132 69 118 56 117 57 103 52

Agder 10–19 20 11 40 21 57 27 51 25 50 25

20–39 81) 5 16 8 30 14 33 16 37 19

40–69 3 2 5 2 6 3 9 5

Antall j.bedr. 185 191 210 207 199 Antall kyr 988 1 749 2 406 2 454 2 584 Rogaland < 10 547 82 388 64 374 55 375 52 356 50

10–19 97 15 165 27 214 31 251 35 250 35

20–39 221) 3 45 7 85 12 85 12 95 13

40–69 4 1 12 2 13 2 17 2

Antall j.bedr. 666 602 685 724 718 Antall kyr 3 869 5 401 7 567 8 190 8 546 Hordaland < 10 444 93 354 83 268 73 256 72 252 71

10–19 27 6 60 14 78 21 77 22 77 22

20–39 62) 1 7 2 17 5 19 5 251) 7

40–69 3 1 3 1 3 1

Antall j.bedr. 477 424 366 355 354 Antall kyr 1 964 2 566 2 805 2 795 2 742 Sogn og < 10 219 89 253 84 215 77 214 77 210 76 Fjordane 10–19 263) 10 45 15 56 20 57 20 56 20

20–39 41) 1 101) 3 8 3 91) 4

Antall j.bedr. 245 302 281 279 275 Antall kyr 1 078 1 752 1 900 1 987 1 923 Møre og < 10 330 85 263 66 195 57 171 55 181 57 Romsdal 10–19 47 12 99 25 108 31 92 29 90 28

20–39 9 2 30 8 33 10 38 12 40 13

40–69 32) 1 5 1 92) 2 112) 3 82) 2

Antall j.bedr. 389 397 345 312 319

Antall kyr 2 068 3 567 3 816 3 697 3 645 1) Noen med ≥40 ammekyr

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Beregnet gjennomsnittlig lengde og alder for hvert fylke fremgår ellers av tabell 4 og i tabell 21 og 22 er dekte farkoster av stål nærmere spesifisert

Tabell 54 viser alle registrerte fiskefartsyer fordelt i star- relsesgrupper etter fartsyenes alder, motors stsrrelse og motors alder samt de helårsdrevne fartsyene etter

Tabell 37b: FISKARAR SOM HAR FISKE SOM HOVUDYRKE, FORDELT ETTER KJØNN FOR KVART FYLKE I PERIODEN 1997-2000. FISKARAR SOM HAR FISKE SOM HOVUDYRiffi, FORDELT ETTER ALDER FOR KV

Tabell 10 viser estimert (akustisk) tal på kysttorsk fordelt på lengdegrupper og alder for heile det undersøkte området, og tabell 11 talet på fisk i kvar aldersgruppe for kvart av

Tabell 8 viser at korrelasjonen mellom a35a (alternativ alder ved 35kilo) og alder ved 35 kilo i Norsvin sine data og var 0,74 og (ko)variansen for egenskapen(e) ble redusert

9 Antall personale fordelt på alder 10 Gjennomsnittlig totalt antall personale 11 Utviklingen for inntekter, utgifter og resultat.. 12 Utviklingen for

Produksjonen av svinekjøtt gikk ned med 3,1 prosent (4 mill. kg) det siste året, etter en oppgang de siste to årene. kg) det siste året. Den totale produksjonsmengden

Tabell 3a-d Strukturutvikling i korn, poteter, grønnsaker på friland og engareal 216 Tabell 3e-g Strukturutvikling for ku, ammeku og sau 231 Tabell 3h-j

http://www.nilf.no/budsjettnemnda_for_jordbruket/budsjettnemnda_for_jordbruket.. Alle landsdeler hadde en nedgang i melkeproduksjonen det siste året, og reduksjonen var

Arealtallene fra 1999, 2010 og 2020 er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine fullstendige landbrukstellinger, mens det for 2005 og 2019 har brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå

Antall jordbruksbedrifter ble redusert med 36 prosent fra 1999 til 2010, mens arealet har økt med 2 prosent i samme periode.. Denne utviklingen har fortsatt videre

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Tabell 2 Leid jordbruksareal etter

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Jordbruksarealet fordelt på fylker. 2000 tall fra produksjonstilskuddstatistikken

Tabell 2.20 viser at antall jordbruksbedrifter med vinterfôra sau ble redusert med 36 prosent, mens antall vinterfôra sauer økte med 2 prosent fra 1999 til 2017. Deretter har

Mengde saue- og lammekjøtt ble redusert med 2,6 prosent (0,6 mill. kg) det siste året. Den totale produksjonsmengden av storfekjøtt var i 2012 på 78,0 mill. Fra 2010 til 2012

Aldersklassene i tabell 10 viser skogens alder, fordelt på produktiv og uproduktiv skog som kan

Arealtallene fra 1999 og 2010 er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine fullstendige landbrukstellinger, mens det for 2005, 2015 og 2016 har brukt tall fra Statistisk

Tabell 11 Import av varer fordelt på landgrupper i mill kg, prosentvis andel import fra landgruppe innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i mengde fra 2000 til 2016..

Utviklingen i antall driftsenheter og den relative andelen av størrelsesgruppene er vist på landsbasis i tabell 3.3. Tabell 4.1 viser utviklingen på landsdelsnivå... Den

Tabellen viser at mens matvareprisene totalt økte med 29,9 prosent fra 1999 til 2015, økte konsumprisindeksen med 36,7 prosent i perioden.. Fra 2014 til 2015 økte

St.meld. 19 tar opp at de klimatiske forhold begrenser arealer egnet til mat- kornproduksjon, og framholder at «Disse arealene har stor forsyningsmessig verdi og

Tabell 2.1 viser Norges totale landareal og jordbruksareal i drift i hvert enkelt fylke. Østfold, Vestfold og Akershus/Oslo har størst andel dyrket areal. I perioden 2005-2013

Tabell 2.19 Helt arbeidsledige kvinner fordelt på varighet og alder i absolutte tall ved utgangen av måneden 26.. Tabell 2.20 Helt arbeidsledige menn fordelt på varighet og alder