• No results found

Influensa og sykehjem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Influensa og sykehjem"

Copied!
25
0
0

Fulltekst

(1)

Sesonginfluensa vaksinasjon i norske sykehjem

Molde, oktober 2016 Horst Bentele Seniorrådgiver, FHI

(2)

Influensa hos sykehjemsbeboer

• Høy mortalitet i risikogruppen

• Enda høyere morbiditet

– Månedsvis nedsatt mobilitet og livsevne til beboerne som har hatt influensa

– Tyngere beboere/pleiepasienter

(3)

Influensa og sykehjem

• Årlig 3 – 5 millioner mennesker i verden

• Årlig dør 250 – 500 000 pga influensa i verden

• Ca. 1000 mennesker dør årlig i Norge

• Spesielt utsatt (høyrisiko for komplikasjoner) er eldre

>65, småbarn og mennesker med spesielle sykdommer

• Anbefalt dekning (WHO) for beboere og

helsepersonell med direkte beboerkontakt i sykehjem / langtidsinstitusjoner => 75%

• I Norge?

(4)

Ca. 1000 mennesker dør årlig i

Norge

(5)

Studie om sesong influensa 2012/13

• Å estimere vaksinasjonsdekning for

sesonginfluensavaksine i sykehjem blant – beboerne

– helsepersonell

• Om det er en sammenheng

– mellom Vaksinasjonsdekning og årlig vaksinasjon kampanjen

(6)

Sykehjem 2012/13

• 910 sykehjem i Norge, 391(43%) svarte

• 37 sykehjem er ekskludert pga. ufullstendige data

• 354 sykehjem (39%) ble inkludert

• Sykehjem fra 244/429 kommuner fra alle landets 19 fylker i Norge, deltok

(7)

Møre og Romsdal sykehjem (langtidsbeboere)

• 15 sykehjem deltatt i undersøkelsen

488 langtidsbeboerne 319 influensa vaksinert

= 65 % (range 19 %-92 %) gjennomsnitt vaksinasjonsdekning 5 av 15 sykehjem har nådd 75% anbefaling fra WHO

(8)

Vaksinasjonsdekning i sykehjem (beboere)

75% WHO influenza vaccination goal

Figure 1: Mean influenza vaccination coverage (95%CI) for residents in NH in % season 2012-2013

• Overall VC 68.1% (95%CI; 67.4-68.8)

(9)
(10)

Vaksinasjonsdekning hos helsepersonell

• 28237 helsepersonell i 354 sykehjem ble aggregert registrert

• 214/354 (60%) sykehjem raporterte: «Ingen

helsepersonell vaksinert!»

(11)

Møre og Romsdal sykehjem helsepersonell

• 15 sykehjem deltatt i undersøkelsen

• 15 sykehjem:

907 helsepersonell registrert 8 vaksinert

0,9 % (range 0 – 5,7%)

11 av 15 sykehjem meldte at det var ingen av helsepersonell som var vaksinert

(12)

Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell

• Vaksinasjonsdekning av helsepersonell

– gratis vaksine eller måtte betale for vaksine:

vaksinasjonsdekning ca 2% høyere hos de som får vaksinen gratis.

(13)

Vaksinasjonsdekning og årlig vaksinasjons kampanje

• Hos beboerne = ingen sammenheng

• Det var en signifikant sammenheng mellom helsepersonell og vaksinasjonskampanjer, men differensen var veldig lite.

– (Mann–Whitney U, P = 0.006 two tailed)

(14)

Erfaringer fra influensavaksinasjon ved Lovisenberg Diakonale sykehus

Vaksinedagene

Oslo, september 2016

Urszula Jadczak Hygienesykepleier

(15)

Aktuelle situasjon

• Er dere vaksinert?

• For hva er dere vaksinert?

• Hvorfor er du ikke influensa vaksinert?

(16)

Spørsmål er:

Hva kan vi gjøre for å beskytte beboere på

sykehjem eller i hjemmesykepleie for å få

sesong-influensa?

(17)

Muligheter

• Ikke gå på jobb

• Håndhygiene

• Munnbind

• Stenge avdeling for besøkende når influensa- sesongen begynner

• Vaksinere beboerne

• Vaksinere helsepersonell

• Anbefale pårørende og besøkende å

vaksinere seg

(18)

Hvorfor anbefaler vi

influensavaksine til helsepersonell?

• Influensavaksine er ikke en veldig god vaksine, men den er det beste vi har

• De som har størst risiko for alvorlig sykdom responderer relativt dårlig på vaksinen

• Derfor bør viktige smittekilder reduseres

• Helsepersonell er mye utsatt for smitte, går på jobben når de er «halvsyke» og omgås risikogruppene

• Ingen dokumentasjon på at vaksinering er skadelig for friske personer (men de kan slippe en runde influensa)

(19)

Hva skal til for å få flere helsepersonell å vaksinere seg mot sesong influensa?

• Prøve å få til en «bitte liten kampanje» på sykehjem

• Informasjon om at sesong influensa vaksine har nesten ikke bivirkninger

• At helsepersonell er klar over at det er en fordel for alle andre ved vaksinering; familie, venner og ikke minst pasienter

• At det må være gratis og lett tilgjengelig; gratis å få fra arbeidsgiver / få det på jobb

(20)

Sesongen 2012-2013

• Det ble solgt ~520 000 vaksiner i Norge

• De tre vaksiner som ble distribuert i Norge var Fluarix, Vaxigrip, Influvac

• De ble meldt 8 tilfeller med mistanke om en hendelse som var mer alvorlig en mildt.

• Hvorav 4 var gitt sammen med Pneumokokkvaksine

• Det vil si 0,002 %

• Hepatitt B = 11% (50 meldinger)

(21)

Fordeler med å vaksinere helsepersonell?

• En vis dekning av både helsepersonell og beboerne gir en bedre beskyttelse (herd-immuneffect);

• Lavere sykehusinnleggelse,

• Lavere mortalitet.

Beboerne på sykehjem er en risikogruppe!

• Opprettholde arbeidsstyrken

(22)

Oppsummering sesonginfluensa vaksine!

• Beskytter både deg selv og beboerne – men bare delvis

• Det har en kost – nytte effekt

• Det er enkelt å få tak i og få det gitt

• Det er gratis for helsepersonell

• Det koster oss kanskje en sår arm i 24 timer ☺

Så hvorfor skal man som helsepersonell ikke ta

det?

(23)

Melding til VESUV www.vesuv.no

Vi vil gjerne minne både sykehus og sykehjem om deres varslingsplikt for alle mistanker om utbrudd i helseinstitusjoner og at dette også gjelder for utbrudd av Influensa eller utbrudd

med Norovirus!

Vi vil gjerne ha oversikt over hvordan

situasjonen i Norge er!

(24)
(25)

References

A Nicoll (angus.nicoll@ecdc.europa.eu)1, B C Ciancio1, S Tsolova1, P R Blank2, C Yilmaz1; The scientific basis for offering seasonal influenza immunisation to risk groups in Europe

T Jefferson, D Rivetti, A Rivetti, M Rudin, C Di Pietrantonj, V Demicheli; Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review

Suzanne F. Bradley, MD; Prevention of Influenza in Long-Term–Care Facilities; Vol. 20 No. 9 INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY

Sophie Vaux*, Delphine Noël, Laure Fonteneau, Jean-Paul Guthmann, Daniel Lévy-Bruhl;

Influenza vaccination coverage of healthcare workers and residents and their determinants in nursing homes for elderly people in France: a cross-sectional survey; BMC Public Health 2010, 10:159

Jill D. Daugherty, Sarah C. Blake, Jessica M. Grosholz, Saad B. Omer, LuMarie Polivka-West, David H. Howard; Influenza vaccination rates and beliefs about vaccination among nursing home employees; American Journal of Infection Control 43 (2015) 100-6

ECDC report; Seasonal influenza vaccination in Europe – Vaccination recommendations and coverage rates, 2012-13

http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f 55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1241

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Tilsvarende finnes ikke for andre typer utbrudd som for eksempel utbrudd som rammer flere sykehus eller flere kommuner, inkludert utbrudd med resistente mikrober. Kommunikasjon

I 2013 mottok Folkehelseinstituttet 102 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte utbrudd i helseinstitusjoner.. Antallet varierer fra år til år

I 2017 mottok Folkehelseinstituttet 36 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Antallet har gått opp

I 2018 mottok Folkehelseinstituttet 52 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Antallet har gått noe

I 2019 mottok Folkehelseinstituttet 46 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Antallet varslede

Typhimurium også i 2011 den vanligste serovarianten blant pasienter smittet innenlands; dette inkluderer den monofasiske varianten som har spredd seg i mange land i de senere

Til sammen ti beboere testet positivt og utviklet symptomer forenlig med covid-19, mens ingen av de resterende 19 beboerne fikk påvist sars-CoV-2... Smi esporing viste at utbruddet

I 2020 mottok Folkehelseinstituttet 23 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Dette er en halvering

Overordnet viser svarene i disse ti studiene at personalet i sykehjem ikke har kunnskaper og ferdigheter til å se viktigheten av å lage en ernæringsplan, og sette i gang

Verdal kommune og Stjørdal kommune har deltatt i nasjonale læringsnettverk for henholdsvis, sykehjem og hjemmetjenesten og vil nå gjennom prosjektet sikre spredning til alle kommuner

Det følger av bestemmelsen at kommunen skal sørge for at deltagere i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier etter introduksjonsloven kapittel 4A får

I sin vurdering til departementet viser Helsedirektoratet til at det fortsatt er vanskelig å forutsi hvor lenge og hvordan pandemien vil påvirke forsyningssikkerheten og behovet

Alle som kan ha blitt smittet av en alvorlig smittsom sykdom som smitter mellom mennesker, skal om mulig vurderes telefonisk av lege før de oppsøker fastlegekontor, legevakt

Dette mandatet har til formål å sikre koordinert nasjonal håndtering av biologiske hendelser, ved å etablere et kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser, med rådgivere og

Til sammen ti beboere testet positivt og utviklet symptomer forenlig med covid-19, mens ingen av de resterende 19 beboerne fikk påvist sars-CoV-2... Smi esporing viste at utbruddet

 Privat tøy som vaskes på institusjonen anses ikke som rent etter vask da det ikke er desinfisert, og skal av den grunn ikke være i fysisk kontakt med rent institusjonstøy

Antall varslede utbrudd etter år og type utbrudd, Vesuv 2011-2015.. Type institusjon ved utbrudd i helseinstitusjoner varslet

Tiltaket må være forsvarlig og nødvendig Høy grad av motstand taler mot tvang Når bruker ikke kan uttrykke tvang. Sannsynlig at bruker

• Hva hvis de ikke har lyst til å dø og blir smittet av helsepersonell eller andre beboer. • Viruset spør ikke om du har lyst til

Forstå hva som hendte og hvorfor Rette feil og forhindre nye utbrudd Øke kunnskapen vår om utbrudd.. Forbedre overvåkningssystemer og utbruddsetterforskning Få erfaring – øvelse

– Utbrudd av andre meldepliktige sykdommer – Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer. – Særlig omfattende utbrudd – Utbrudd

Meldingsdekning MSIS tilfeller* ikke innlagt sykehus 2008-2012 Trøndelag (kommuner over 10000 innbyggere). * Influensa og kikhoste

Les gjennom hele spørreskjemaet før du begynner å svare på de enkelte spørsmålene.?. Problemer på grunn av