• No results found

RutetabellTimetableKursbuchIndicateur Horaires

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RutetabellTimetableKursbuchIndicateur Horaires"

Copied!
180
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Norges Statsbaner

Norwegian State Railways Norwegische Staatsbahnen

Chemins de fer de l’Etat norvégien

NSB

....

Rutetabell Timetable Kursbuch

Indicateur Horaires

06.01.02 - 15.06.02 Særtrykk av «Rutebok for Norge»

(2)

NSB`s BA rutenett i Norge (kart Oslo Nærtrafikkområde, se side 75)

S i r a S n a r t e m o

M a r n a r d a l V e n n e s l a

V e g å r s h e i G j e r s t a d N e s l a n d s v a t n

B ø N o r d a g u t u M y s e n

A s k i m

C h a r l o t t e n b e r g E i d s v o l l

R o a E i n a

E L V E R U M R e n a M o e l v

G o l

K o p p a n g A l v d a l

T y n s e t

R i n g e b u O t t a

S t o r l i e n H e l l

S t j ø r d a l L e v a n g e r

G r o n g

B e r k å k

O p p d a l

H j e r k i n n

V o s s F l å m

G e i l o Å l G r o n g

V a s s i j a u r e

K o r n s j ø V i k e r s u n d

M e l h u s

K r a g e r ø

F l e k k e f j o r d

R i s ø r S a n d n e s

N O T O D D E N

N A M S O S

S T E I N K J E R

T R O N D H E I M K R I S T I A N S U N D

Å N D A L S N E S

R Ø R O S M O L D E

Å L E S U N D

F L O R Ø

L I L L E H A M M E R

H A M A R G J Ø V I K

K O N G S V I N G E R O S L O

D R A M M E N

M O S S

S A R P S B O R G

H A L D E N F R E D R I K S T A D H O R T E N

T Ø N S - B E R G S A N D E - F J O R D L A R V I K K O N G S B E R G

P O R S - G R U N N S K I E N

A R E N D A L E G E R S U N D

S T A V A N G E R H A U G E S U N D B E R G E N

N A R V I K

B O D Ø

M O I R A N A

M O S J Ø E N S A N D N E S -

S J Ø E N

B R Ø N N Ø Y - S U N D

N A M S O S

H Ø N E F O S S F A U S K E

D O M B Å S

S T Ø R E N

M Y R D A L A R N A

J A R E N

N E L A U G

S K I L I L L E S T R Ø M

O S L O L U F T H A V N G A R D E R M O E N 2 1- 0 71

2 1 - 0 72

2 1- 02 1

2 1 - 0 25

2 1 - 0 22

2 1- 0 25 2 1 - 02 1

2 1 - 0 4 2

2 1 - 0 41

2 1 - 04 1 2 1-03 1

21- 021

2 1 - 0 25

2 1- 04 1

21-025

2 1 - 0 5 1

21- 050

2 1 - 02 0

2 1-00 1

2 1- 0 50 2 1 - 05 1

2 1- 07 1

2 1 - 0 5 9 2 1 - 0 4 1

21-020 2 1-00 1 2 1 - 0 7 5

2 1 - 0 7 1

21- 071

2 1 - 0 2 1 2 1 - 0 2 5 2 1 - 0 2 6

2 1 - 0 4 1 2 1 - 0 4 3 2 1 - 0 4 5

2 1 - 0 2 6 2 1 - 0 2 6

2 1 - 0 5 1

2 1-55 0

2 1- 4 60

2 1- 4 50

2 1 - 56 0

2 1- 45 0 2 1

-46 0 2 1-02 0 2 1 - 0 2 0

2 1 - 0 0 1 2 1 - 0 2 0 2 1 - 0 2 1 2 1 - 0 2 5 2 1 - 0 3 1 2 1 - 0 4 1 2 1 - 0 5 0 2 1 - 3 0 0 2 1 - 4 0 0 2 1 - 4 4 0 2 1 - 4 5 0 2 1 - 4 6 0 2 1 - 5 0 0 2 1 - 5 5 0 2 1 - 5 6 0 2 1 -0 2 1

21-02 5

2 1-30 0 2 1 - 0 22

2 1 - 0 7 2

2 1 - 0 2 6

2 1 - 0 2 6

2 1 -0 2 1

2 1- 0 25 2 1- 0 71

2 1 - 0 4 5

2 1-41 0 2 1 - 0 2 6

2 1 - 0 5 3 2 1 - 0 5 2

(3)

3

Side

Praktiske opplysninger

Tegnforklaring/ explanation of signs/ Zeichenerklärung ... 179

Int.tidsangivelser/Sommertid 2002 ... 179

Reiseopplysninger ... 4/5 Takst- og rabattbestemmelser ... 6/7 Nyttige telefonnummer ... 7

Betjente stasjoner ... 7

Reserveringsoversikt for tog ... 8-11 Takster/Billettbestemmelser ... 12

Plassbilletter ... 12

Mellomdistanse ... 13

SIGNATUR ... 13

Priser for enkelt- og periodebilletter (1-300km) ... 14-15 Pris for enkeltbilletter (301-2000km) ... 16-21 Billettpriser fra Oslo S, Bergen ,Trondheim, Stavanger og Kristiansand 22-31 Priser og spesialtilbud for tog til utlandet ... 146/147 Kart NSB`s BA rutenett i Norge ... 2

Oversiktskart over Oslo nærtrafikkområde ... 75

Europa kart ... 148

21 - NASJONALE TOGRUTER 21-001 Oslo S-Halden ... 32/33 21-020 Skien-Oslo S-OSL-Lillehammer ... 34-37 21-021 Oslo S-Hamar-Dombås-Trondheim S (Dovrebanen) ... 38/39 21-022 Oslo S-Åndalsnes/Trondheim S-Åndalsnes (Raumabanen) .. 40/41 21-025 Oslo S-Hamar-Røros-Trondheim S (Rørosbanen) ... 42-45 21-026 Røros-Trondheim S-Steinkjer (Trønderbanen) ... 46-49 21-031 Oslo S-Gjøvik (Gjøvikbanen) ... 50/51 21-041 Oslo S-Bergen (Bergensbanen) ... 52/53 21-042 Myrdal-Flåm (Flåmsbana) ... 54

21-043 Bergen-Arna ... 55

21-045 Bergen-Voss-Myrdal ... 56/57 21-050 Oslo S-Kristiansand (Sørlandsbanen) ... 58/59 21-051 Kristiansand-Stavanger S (Sørlandsbanen) ... 60/61 21-052 Porsgrunn-Nordagutu-Notodden ... 62/63 21-053 Nelaug-Arendal ... 64/65 21-059 Egersund-Stavanger S ... 66-69 21-071 Trondheim S-Mo i Rana-Fauske-Bodø (Nordlandsbanen) ... 70/71 21-072 Trondheim S-Storlien-Stockholm ... 72

21-075 Narvik-Vassijaure-(Kiruna/Göteborg/Stockholm) ... 73

Oslo nærtrafikkområde Stasjoner og holdeplasser Oslo nærtrafikkområde ... 74

Oversiktskart over Oslo nærtrafikkområde ... 75

21-300 Skøyen-Oslo S-Hakadal-Jaren-Gjøvik ... 76-81 21-400 Asker-Oslo S-Lilllestrøm ... 82/83 21-401 Spesialtabell Lilllestrøm-Strømmen-Oslo S-Asker ... 84-107 21-440 Skøyen-Oslo S-Jessheim-Eidsvoll ... 108-109 21-450 Kongsberg-Drammen-Oslo S-OSL-Eidsvoll ... 110-115 21-451 Spesialtabell Kongsberg-Drammen-Oslo S-OSL-Eidsvoll 116-123 21-460 Skøyen-Oslo S-Årnes-Kongsvinger-Charlottenberg ... 124-127 21-500 Skøyen-Oslo S-Ski ... 128/129 21-550 Spikkestad-Oslo S-Moss ... 130-133 21-551 Spesialtabell Moss-Ski-Kolbotn-Holmlia-Oslo S ... 134-141 21-560 Skøyen-Oslo S-Mysen-Sarpsborg ... 142-145 31/32/33 – EUROPA Priser og spesialtilbud for tog til utlandet ... 144/145 Europa kart ... 146

31 – NORDEN 31-01 Sverige 31-101 Oslo S-Göteborg-Malmö ... 149

31-102 Trondheim-Östersund-Göteborg/Stockholm ... 150

31-103 Narvik-Kiruna-Gävle-Göteborg/Stockholm ... 151

31-104 Oslo S-Karlstad-Stockholm ... 152

31-109 Stockholm-Malmö/København ... 153

31-110 Stockholm-Göteborg ... 153

31-02 Danmark 31-201 Oslo S-Göteborg-Malmö-København ... 154

31-03 Finland 31-301 Oslo S-Stockholm-Åbo-Helsingfors ... 154

Innholdsoversikt Side 32 – VEST – EUROPA 32-01 Storbritannia 32-101 Oslo S-København-Amsterdam/Hoek van Holland-London 155/156 32-102 Oslo S-København-Brüssel-Oostende-London ... 157

32-02 Be – Ne – Lux 32-205 Oslo S-København-Hamburg-Köln-Koblenz-Luxembourg .. 158/159 32-03 Tyskland 32-301 Oslo S-København-Hamburg ... 160

32-309 Oslo S-København-Hamburg-Würzburg-Passau/München ... 161

32-310 Oslo S-København-Hamburg-Frankfurt-Mannheim- Stuttgart-München/Basel ... 162/163 32-04 Sveits – Østerrike 32-401 Oslo S-København-Hamburg-Basel-Zürich/Geneve ... 164

32-402 Oslo S-København-Passau-Wien ... 165

32-05 Italia 32-501 Oslo S-København-Basel-Roma ... 166/167 32-502 Oslo S-København-München-Innsbruck-Roma/Athen ... 168/169 32-511 Roma-Messina-Palermo/Siracusa ... 170

32-06 Frankrike 32-602 Oslo S-København-Hamburg-Liege-Paris ... 170

32-603 Oslo S-København-Hamburg-Frankfurt-Saarbrüken-Paris ... 171

32-611 Paris-Marseille-Rivieran ... 172

32-07 Spania – Portugal 32-712 Paris-Barcelona ... 173

32-713 Paris-Bordeaux-Madrid/Lisboa ... 173

33 – ØST – EUROPA 33-01 Polen 33-101 Oslo S-Malmö-Trelleborg/Hamburg-Berlin-Warszawa St.Petersburg/Moskva ... 174/175 33-02 Baltikum-Russland 33-201 Oslo S-Stockholm-Åbo-Helsingfors-St.Petersburg/Moskva ... 176

33-03 Tsjekkia – Slovakia – Ungarn – Balkan 33-301 Oslo S-Malmö-Trelleborg/Hamburg-Berlin-Praha-Budapest- Beograd- Sofia/Bucuresti/Istanbul/Athen ... 177

33-05 Balkan

33-501 Oslo S-København-München-Zagreb ... 178

(4)

Bagasjetraller

finnes på en rekke stasjoner. Disse kan benyttes fritt, men enkelte steder må man betale et beløp for å få ut trallene. Dette beløpet får man igjen ved levering av trallene.

Barn

under 4 år reiser gratis når de er i følge med andre som har gyldig billett (inntil 2 barn pr. voksen). Barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år reiser for halv pris.

På grønne avganger kan en voksen ha med inntil 2 barn under 12 år gratis. For sove- og sitteplasser må barn betale full pris.

Se Familietilbud under Takst- og rabattbestemmelser.

For spesialvogner for barn: se under “Kupéer”.

Billetter

Billett- og plassbestilling, opplysning om togtider tlf. 815 00 888.

Vanlige billetter gjelder i to måneder. For en del rabattbilletter og lokale billetter er det spesielle regler. Hvis billetten gjelder for en strekning på over 60 km, kan du gjøre opphold underveis så ofte du ønsker. Unntatt fra dette er reise med 10-klipp kort. Må du avbryte reisen, er det viktig at du skaffer deg påtegning på billetten fra konduktør eller betjening på stasjo- nen. Da blir det enklere å få eventuell godtgjøring av billetten.

Bilparkering

Ved de fleste jernbanestasjoner finnes bilparkeringsplasser for reisende med NSB.

Chartervogner

og chartertog, leie av vognavdelinger eller kupé kan bestilles gjennom stasjoner eller reisebyråer. Transportpris for chartervogner/tog fastsettes for hvert enkelt tilfelle.

Forsinkelser

Det hender dessverre at tog blir forsinket eller innstilt på grunn av drifts- forstyrrelser. Dette kan medføre vanskeligheter for våre kunder.

I følge “Transportvilkår for reisende og håndbagasje” har ikke NSB erstatnings- ansvar overfor kunden for eventuelle tap som oppstår ved forsinkelser.

Når forholdene tilsier det, kan jernbanen likevel hjelpe de reisende.

Som eksempler kan nevnes dekning av utgifter til:

– telefon i rimelig utstrekning

– mat og drikke når ekstraoppholdets lengde gjør det naturlig – taxi og soveplass på visse betingelser

– overnatting når bestemte vilkår er til stede

Funksjonshemmede

Kupé for bevegelseshemmede finnes i de fleste mellom- og langdistanse- tog. Kupéen kan benyttes av personer i rullestol, andre bevegelseshem- mede og eventuelle ledsagere.

Rullestol gratis når gyldig reise-/plassbillett kan forevises.

Husk å bestille plass i god tid i riktig kupè.

Rullestoler ved stasjoner finnes følgende steder:

Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kunder som trenger hjelp kan bestille tjenester ved billettkjøp, senest kl.

2100 dagen før reisedagen. Henvendelser om hjelp/utlån kan skje til konduktøren i toget i god tid før ankomst til stasjonen.

Sovevogner for allergikere

Det finnes 1 kupè for allergikere i hver vogn på alle nattog.

Ledsager for døvblinde/blinde

Personer som er ledsagere for døvblinde reiser gratis. Den døvblinde må ha et spesielt legitimasjonskort som gir rett til kjøp av honnørbillett og rett til å ta med seg en ledsager gratis. Kortet er utstedt av Statens Sentralteam for Døvblinde. Ledsager for blind reiser med honnørrabatt.

Førerhund for blind

reiser fritt i kupé eller vognavdeling på 2.klasse sammen med den blinde.

Førerhund kan tas med i sovekupé når hele kupéen disponeres av den blinde og hans følge.

Hunder og andre dyr i personvogner

I lokaltog kan dyr tas med i vogner som ikke er merket med ”Dyr forbudt” (piktogram).

Kjæledyr kan tas med på Agenda Aktiv. I Signaturtogene er det egne plasser, (vogn 4, pl. 175,176 og 177) som er reserverbare for alle kategorier

”hund på tog”. I øvrige tog kan dyr tas med i ”nærrøyk-avdeling”.

Taksten er halv ordinær pris 2. klasse (billettkode 05.),evt månedsbillett.

Mindre hunder, høyst 40 cm ”skulderhøyde”, og andre mindre selskapsdyr, kan tas med uten avgift når de er anbragt i passende emballasje.

Hunder og andre dyr kan ikke tas med i sovevogn, restaurantvogn, bistro-/

cafévogn, sittegruppe i kioskvogn, rullestol/handikap-kupé eller barnekupé.

Den reisende må selv bringe hunden inn på og ut av toget og sørge for at den forblir i kupeen/avdelingen under reisen. Større hund skal plasseres på gulvet under eller ved siden av den reisendes plass. Den skal være forsynt med bånd og holdes fast eller bindes forsvarlig under reisen. Hunden må ikke anbringes i side- eller midtganger. Dersom medreisende sjeneres av hunden, eller av andre dyr som er tatt med inn i vognen, har konduktøren både rett og plikt til å anvise vedkommende reisende annen beleilig plass i toget, eventuelt plass i reisegodsavdelingen.

Førerhund for blind: Se under ”Funksjonshemmede”.

Håndbagasje.

For vanlig håndbagasje er det lagt opp til at kunden selv kan ta hånd om denne og plassere den over/under egen plass eller i vognens bagasje- reoler. Det kan tas med samlet vekt på inntil 30 kg, Det er ingen tillegg i pris for håndbagasje som tas med på eget ansvar.

Reisende som grunnet uførhet eller annen grunn trenger hjelp med håndtering av sin bagasje, eller annen hjelp kan få assistanse på følgende stasjoner:

Oslo S, Drammen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Tjenesten er gratis, og må bestilles samtidig med billettkjøp senest kl.

2100 dagen før reisedagen.

For hjelp på andre stasjoner kontakt nærmeste stasjon eller togpersonalet underveis på reisen/toget.

Mellomdistanse

Det kjøres mellomdistansetog på strekningene:

$

Oslo S - Halden

$

Oslo S - Sandefjord/Skien

$

Oslo S - Hamar/Lillehammer

Det er mulig å reservere plass i kontorklasse, rullestolplass og barnekupè i alle togene.

Korrespondansetid ved togbytte

Hovedregelen er at det er korrespondanse mellom to tog når det i rutetabellen er minst 60 minutter fra et tog kommer til et tog går.

For Kort- og Mellomdistanse tog kreves 30 minutter for at tog skal kunne betraktes som korresponderende.

Ved eventuelle forsinkelser må korresponderende tog ofte kjøre uten å vente på forsinkede tog. Om eventuell venting, kan togpersonalet gi nærmere opplysninger.

Kupéer

Barnekupé

er en spesiell kupé for barn under 2 år og deres reisefølge. Barnekupéene har eget toalett, egne barnestoler og stellerom og finnes i de fleste mellom- og langdistanse. Husk å bestille plass.

Barnetog/Familievogn

er et tilbud til barn mellom 2 og 12 år, og de voksne som reiser sammen med barna. Her er det komfortable sitteplasser for de voksne, mens en annen del av vognen er innredet som lekerom. Barnetoget/Familievogn er merket med bamsesymbolet i rutetabellene, og tilbudet finnes på følgende strekninger:

$

Oslo S - Trondheim (Signatur har Blekkulf-rom)

$

Oslo S - Bergen (Signatur har Blekkulf-rom)

$

Oslo S - Kristiansand - Stavanger (Signatur har Blekkulf-rom)

$

Trondheim - Bodø (Bamsetoget)

Barnevogn er gratis når plass er bestilt i Barnetog/Familievogn.

Kupé for bevegelseshemmede Se under “Funksjonshemmede”.

Reiseopplysninger

(5)

5

21

SIGNATUR/Ekspresstog

Togsettene består av en Bistrovogn med nytt og utvidet serveringstilbud, sittevogner med nye stoler og nytt interiør, spesialvogn med oppgradert klasse "SIGNATUR Pluss" egen Familievogn med tilbud for de som reiser med små og større barn, lekeavdeling (Blekkulf-rom på Signatur tog) og egen plass for brukere av rullestol.

Konferanse kupè i SIGNATUR Pluss

I Signatur togene er det mulig og bestille konferanse kupè med maks 8 plasser (Signatur Pluss). Det betales for 8 produktillegg à kr. 250,- (Kode 012) + reisebillett 1 klasse for antall deltagere.

SignaturBil

I samarbeid med AVIS kan vi tilby en kombinasjon av tog/leiebil.

SignaturBil finner du ved et større antall NSB stasjoner over hele landet, og du kan bestille ved alle NSBs stasjoner og i de fleste reisebyråer.

Bilen vil stå og vente på deg på stasjonen.

Mistet/funnet

Gjenglemte ting kan du få ved henvendelse til endestasjonen for det toget du reiste med og/eller ved hittegods på Oslo S, p 23 15 40 47.

Motorvarmer

Det finnes kontakter for tilkobling av motorvarmere på mange stasjoner.

Kontaktene kan leies pr. dag, pr. måned eller for vintersesongen.

Kontakt den aktuelle stasjon med forespørsel om de har dette tilbudet og detaljerte opplysninger om leie.

Oppbevaring

På våre større stasjoner er det oppbevaringsbokser for bagasje. Det er også mulig å oppbevare håndbagasje på de betjente stasjonene for en kortere periode. Oppbevaringen koster:

- pr. kolli: kr 50, pr. døgn (innleveringsdagen + påfølgende dag) - påfølgende døgn/dato kr 50 pr. døgn.

Bagasjetransport

Kunden kan ta med seg ski om bord og plassere disse på anviste steder.

Enkle skiposer fås på alle betjente stasjoner.

I fjerntogene og de fleste mellomdistansetog er det avsatt plass til barnevogn.

NSB Langdistanse - Signatur

Plass for sykkel kan reserveres i både Signaturtog (2 plasser) og Ekspresstog (10 plasser).

Kunden må reise med det samme toget som sykkel fremføres i, og må selv bringe sykkel til toget, laste den inn og plassere den på anvist plass i godsrom, og må selv hente den i togets godsrom ved ankomst.

Ved togbytte, fra et langdistansetog til et annet langdistansetog må:

Plass for sykkel må være reservert i korresponderende tog. Kunden må selv transportere sykkel fra det ene til det andre toget.

Kunden må ha kjøpt reise-/plassbillett på forhånd, det kan ikke kjøpes billett for kun sykkeltransport.

Pr. sykkel kr, 90,00.

Lokaltransport mellom stasjoner på strekningen Geilo – Myrdal, kr. 50,00 pr. sykkel.

Agenda/InterCity- og Lokaltog - Puls

Togene har plass til et begrenset antall sykler på samtlige avganger.

Sykler tas med så langt plassen tillater det. Det kan ikke reserveres plass for sykkel i Agenda/InterCity- eller Lokaltog.

Unntak: I tog mellom Kristiansand og Stavanger kan plass for sykkel reserveres Prisen er kr 40 per reise uansett om reisen foretas med togbytte mellom flere lokaltog og/eller mellomdistansetog når billett til sykkel er kjøpt på forhånd.

Når reise-/plass-og sykkelbillett til eller fra Signatur/langdistansetog er kjøpt på forhånd skal det ikke betales tillegg. Totalprisen er kr 90 . Innenfor Akershus fylke og Oslo kommune gjelder samme takster som for henholdsvis Stor - Oslo Lokaltrafikk (SL) og Oslo Sporveier.

Pulker, rattkjelker, og sparkstøttinger

Dette er bagasje som på grunn av volum, form og størrelse er ukurant og vanskelig kan plasseres i bagasjehyller i vognenes sitteavdelinger.

For slik bagasje må det i ekspresstog bestilles plass. Godset må tas hånd om av kunden ved inn- og utlasting.

Det kan ikke kjøpes billett for kun pulker, rattkjelker, akebrett m/ratt og sparkstøttinger uten at det på forhånd er kjøpt reise-/plassbillett.

Pris pr. pulk, rattkjelke, og sparkstøtting er kr. 30,00.

Bagasje sendt som ekspressgods

Som bagasje kan sendes, kofferter, bager, ski/snowboard, sekker (rygg/

pakksekker) o.l. med vekt inntil 40 kg pr. person (ikke sykler).

Prisen er kr. 200 pr. sending og gjelder fra stasjon til stasjon uansett strekning. Dersom bagasjen ønskes hentet på adresse og levert på adresse beregnes det vanlig frakt for henting og utkjøring av gods.

Sykler sendt som ekspressgods

Sykler kan kun sendes fra stasjon til stasjon. Prisen er kr. 250 pr. sending og gjelder fra stasjon til stasjon uansett strekning. Mot tillegg i pris kan sykler hentes eller leveres på adresse.

Nærmere informasjon og bestilling av tjenesten på EXE grønt nr 815 33 010.

Frister for bestilling av henting:

Mandag til fredag senest 6 timer før togavgang. Lørdager, søn- og helligdager må bestillingen være inne senest fredag, eller siste hverdag før helligdag kl 12.00.

Kunden oppgir sin bestillingsref. for togreisen som bekreftelse på at togbillett er bestilt/kjøpt.

Reservering av plasser

Hvilke tog som har obligatorisk plassreservering, og hvilke tog som har muligheter for plassreservering er oppført i etterfølgende reserveringsoversikt.

Reservering av plassbilletter starter 3 måneder før avreisedagen.

Henting av plassbilletter må skje 7 dager etter bestilling, og senest dagen før reisedagen.

Avbestilling av plasser som er reservert, men ikke hentet innen hente- fristen, vil bli foretatt uten varsel. For refusjon av betalt plassbillett/

produkttillegg gjelder bestemte frister for avbestilling.

Salgsstedene gir nærmere opplysninger.

Den reisende skal innta sin plass snarest mulig og senest innen 15 minutter etter togets avgang. Etter denne frist kan konduktøren overlate plassen til en annen.

Ruteendringer

Ruteendringen skjer 6/1 2002, og rutene gjelder t.o.m. 15/6 2002.

Det kan forekomme justeringer i løpet perioden.

Servering i tog

I de fleste Signatur/Landistanse finnes trillevognservering. I tillegg har Signatur togene på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen, samt dagtog på Nordlandsbanen bistrovogn. I bistroen finnes enkle småretter samt middag. Her er også servering av øl og vin.

Dovrebanen og Nordlandsbanens nattog har også bistro med servering av drikke og enkle småretter samt frokostbuffet om morgenen.

Det er også mulig å forhåndsbestille mat (kaldretter) før avreise. Det finnes både frokost, lunsj og middag. Bestilling skjer gjennom reisebyrå, større stasjoner eller direkte til Togservice på telefon 22 05 66 66, 48 timer før avreise. Husk å oppgi tognummer, vogn-/plassnummer, tidspunkt for servering og betalingsmåte.

Ski

se under “Bagasjetransport”.

Soveplasser

På nattogene kan du velge mellom flere forskjellige alternativer (se under billettbestemmelser).

Stellerom

for små barn finnes på stasjonene Oslo S, Drammen, Stavanger, Bryne, Egersund, Oppdal og Bodø.

Telefon

Det er mobiltelefon i alle SIGNATUR/ekspresstog og de fleste mellomdis- tanse. Tilbudet blir stadig utvidet. Telefonkort blir solgt i billettsalgene på stasjonene, av konduktørene og Togservicepersonalet ombord i togene.

Reiseopplysninger

(6)

Tegnforklaring for tog

| Stopper ikke eller Does not stop or

kjører annen strekning runs on another line

x Stopper på signal Stops on signal

O

Sovevogn Sleeping car

i

Liggevogn Couchette 2nd class

j Sittevogn 1. kl. Coach 1st class

q Sittevogn 1. og 2. kl. Coach 1st and 2nd class

n Sittevogn 2. kl. Coach 2nd class

s

Restaurant- eller kafeteriavogn Restaurant car or buffet counter service

d

Trillevognservering Trolley service

X2000 Svensk høyhastighetstog High speed train TGV Fransk høyhastighetstog French high speed train

EC EuroCity EuroCity

EN EuroNight EuroNight

IC InterCity InterCity

ICE InterCityExpress InterCityExpress

ICN InterCityNight InterCityNight

IN InterNord InterNord

INN InterNord Night InterNord Night

IR InterRegion InterRegion

Dt Dagtog Day Train

Et Ekspresstog Express train

Lt Lokaltog Local train

Nt Nattog Night train

Rt Regiontog Regional train

Grønne avganger

Det finnes ikke et fast mønster for hvilke avganger som er grønne, men disse er klart merket i rutetabellene med prikker.

På de fleste fjerntogstrekninger er stort sett alle avganger grønne mandag til torsdag, pluss lørdag. I tillegg er det enkelte grønne avganger fredag og søndag. For mellomdistanse og kortdistanse tog i Oslo-området er de grønne avgangene hovedsaklig lagt utenom rushtidene.

Følgende NSB-tilbud er knyttet til grønne avganger:

– NSB Kundekort – Familietilbud – Studentrabatt – Grupperabatt

NSBs rabatt-system og grønne avganger gjelder ikke for lokalreiser innen Oslo og Akershus. Her gjelder eget billettsystem (OS/SL).

I forbindelse med julen og andre helligdager/høytider kan det bli endringer i hvilke avganger som er grønne.

NSB Kundekort

40% rabatt på alle grønne avganger

NSB Kundekort koster 390 kroner og gir 40% rabatt på alle grønne avganger. På alle øvrige avganger gis 10% rabatt. Kortet gjelder for et helt år, og du kan benytte det så mange ganger du vil.

Dette tilbudet gjelder på 2. klasse.

Husk å ta med deg et passfoto når du bestiller NSB Kundekort.

Kortet får du kjøpt på alle NSBs stasjoner.

Kortet utstedes bare til personer over 15 år.

Kundekortet gir ikke rabatt for lokale reiser innen Oslo og Akershus.

Fleksibel månedsbillett, 7-dagers billett og Jærbanens Universalkort, solgt på NSB-stasjon,gjelder som NSB Kundekort i gyldighetsperioden.

Familietilbud. Ta med deg barn gratis!

På grønne avganger 2. klasse kan en voksen med billett til ordinær pris eller billett med rabatt ta med inntil 2 barn under 12 år gratis. Dette gjelder også om barnet og den voksne ikke er i familie. To barn under 4 år reiser alltid gratis i følge med voksne uansett reisedager (kan tas med gratis i tillegg til inntil 2 barn under 12 år gratis på grønne avganger).

Tilbudet gjelder selv om den voksne reiser med spesialpris

(unntatt fleksibel måneds-billett, 7-dagers billett og internasjonale passbilletter).

Gjelder ikke lokale reiser innen Oslo og Akershus.

Til barn som reiser gratis, kan det kjøpes reservert sitte- eller soveplass.

Minipris!

Reis billig på bestemte strekninger.

Minipris betingelser:

$

Må kjøpes senest 5 dager før avreise!

$

Tilbudet gjelder for sitteplass på både grønne og hvite avg.

$

Det er begrenset tilgang på plasser på alle avganger, tilbudet gjelder ikke soveplass.

$

For reise på Nordlandsbanen gjelder Minipris for hvilestol og soveplass både på grønn og hvit avgang.

$

Minipris gjelder ikke i Agenda-tog, unntatt Agenda-tog på Raumabanen.

$

Reisen må foretas direkte uten opphold underveis.

Strekning: Voksen Barn

Oslo-Oppdal 290 145

Oslo-Åndalsnes 290 145

Oslo-Trondheim 360 180

Hamar-Trondheim 290 145

Åndalsnes-Trondheim 200 100

Oslo-Geilo 190 95

Oslo-Voss 290 145

Oslo-Bergen 360 180

Hønefoss-Bergen 290 145

Geilo-Bergen 190 95

Oslo-Arendal 250 125

Oslo-Kristiansand 250 125

Oslo-Stavanger 360 180

Arendal-Stavanger 250 125

Kristiansand-Stavanger 190 95

Barn under 16 år reiser for halv Minipris, (se familetilbud).

Alle priser inkluderer plassbillett kr 30,- ordinære tog På Signatur er produkttillegg kr 30,- inkludert.

Nordlandsbanen:

Trondheim-Mo i Rana 290 145

Trondheim-Bodø 390 195

Grong-Bodø 290 145

Barn under 16 år reiser for halv Minipris, (se familietilbud).

Alle priser inkluderer plassbillett kr 30,-.

For nattog kan hvilestol og soveplass (3- og 2 køys) reserveres mot å betale ordinært tillegg!

Grupperabatt opptil 25%

Alle grupper på mer enn 10 personer som reiser på grønne avganger får 25% rabatt,(gjelder ikke for reiser som starter i juni,juli og august).

På alle andre avganger,(også i juni, juli og august) gis 15% rabatt.

Det betales for virkelig antall i gruppene.

Ved fram og tilbakereise dobles den nedsatte prisen for èn veis reise.

For reise på grønne avganger med ledig kapasitet kan det innrømmes høyere rabatt i enkelte tilfelle.

Periodebilletter

Med Fleksibel månedsbillett kan du reise ubegrenset på alle ukedager.

Kjøper du Fleksibel månedsbillett, sparer du mye sammenlignet med vanlig enkeltbillett. Hvor mye avhenger av antall reiser.

Prisen på Fleksibel månedsbillett fastsettes etter hvilken strekning du vil at den skal gjelde for. Du kan også kjøpe 7-dagers-billett.

Fleksibel månedsbillett og 7-dagers-billett gjelder som NSB Kundekort i gyldighetsperioden.

Studierabatt

Studenter og skoleelever over 16 år får 60% rabatt på grønne avganger og 40% på hvite avganger, hele året.

Tilbudet gjelder vanlige enkeltbilletter på 2. klasse, og minste billettpris beregnes for 150 kilometer.

Du kan reise så mye du vil og hvor du vil innen Norge. Når du kjøper billetten må du alltid ta med studiebevis og gyldig legitimasjon. Dette må du også ta med på toget og vise det uoppfordret ved billettkontroll.

Gyldig legitimasjon er:

– studiekort eller skolebevis med foto

– attestasjon fra skole sammen med Postverkets identitetskort, bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto

– gyldig medlemskort i ANSA sammen med godkjent fotolegitimasjon.

Rabattordningen gjelder også nordmenn med utenlandsk studiebevis, og for utlendinger som studerer i Norge.

Studierabatt gis fra og med 10 dager før skolestart og til og med 10 dager etter skoleslutt. Legitimasjonen som er for et helt skoleår,

Takst- og rabattbestemmelser

(7)

7

Betjente stasjoner 21

50% Honnørrabatt

Dette tilbudet gir 50% rabatt til alle som har fylt 67 år, til uføretrygdede og blinde. Ektepar/Registrerte partnere som reiser sammen får begge 50%

rabatt, selv om bare den ene oppfyller kravene til Honnørrabatt. Tilbudet gjelder alle dager, hele året - uansett reiselengde.

Døvblinde kan ta med en ledsager gratis, og blinde kan ta med førerhund gratis.

Ledsager for blind reiser med honnørrabatt.

Når du reiser med Honnørrabatt må du alltid ta med gyldig legitimasjon som vises uoppfordret sammen med billetten. Gyldig legitimasjon er:

– Postverkets identitetskort – Bankkort

– Førerkort – Pass

Uføretrygdede, blinde og døvblinde må alltid ha tilleggslegitimasjon.

Ledsager for funksjonshemmede

med ledsager bevis utstedt av kommunen, reiser med honnørrabatt ved samlet billettkjøp/reise.

Permisjonsrabatt

Vernepliktige i uniform får 90% rabatt og vernepliktige i sivil får 50% rabatt. Vernepliktsbok må forevises. Billetten må kjøpes før du går på toget for å få denne rabatten.

Akademisk befal som avtjener førstegangstjeneste har samme rabatt som andre vernepliktige. Personellet er utstyrt med vernepliktsbok som dokumenterer avtjening av førstegangstjeneste.

Befal som reiser for egen regning har 30% rabatt av vanlig billettpris (1. og 2. klasse).

Forsvarets identitetskort for norsk befal er rabatt-legitimasjon.

Personell tilknyttet Forsvaret har 30% rabatt på vanlige billettpris (1. og 2. klasse) på tjenestereiser.

Militær blankett “Reiseordre” er rabatt-legitimasjon.

Sivilie tjenestepliktige får 90% rabatt.

På SL-strekninger reiser vernepliktige for halv pris av voksen takst.

Beregning av billettpriser

For beregning av billettpriser for tog brukes takstkilometer.

Disse er oppgitt under Billetter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

For andre priser enn ordinær 2.kl. se Priser for enkeltbilletter og månedskort.

Nyttige telefonnummer

Bestilling og informasjon om togreiser ... 815 00 888 NSB, Flytoget kundetelefon ... 815 00 777 Opplysninger om togtider på lokalstrekninger rundt Oslo ... 22 17 70 30 Forhåndsbestilling av mat (Togservice) ... 22 05 66 66 Hittegods Oslo S ... 23 15 40 47 Administrasjonen NSB ... 23 15 00 00 Ekspressgods Grønn linje ... 800 33 010

Takst- og rabattbestemmelser/Betjente stasjoner

Arendal ... 37 02 20 03 Arna ... 55 96 60 72 Asker ... 23 15 34 16 Askim ... 69 88 59 01 Bergen ... 55 96 69 00 Bjerka ... 75 12 87 09 Bjorli ... 61 24 55 35 Bodø ... 75 54 89 00 Brumunddal ... 62 34 12 21 Bryne ... 51 46 37 23 Bø ... 35 95 94 23 Dombås ... 61 24 10 91 Drammen ... 32 27 55 20 Drangedal ... 35 99 60 52 Egersund ... 51 46 37 00 Eidsvoll ... 63 96 55 00 Elverum ... 62 41 12 44 Fauske ... 75 64 30 11 Finse ... 57 63 27 30 Flåm ... 57 63 21 00 Gardermoen ... 63 94 01 19 Geilo ... 32 08 58 43 Gjerstad ... 37 15 70 35 Gjøvik ... 61 13 69 60 Gol ... 32 08 58 41 Grefsen ... 22 15 79 83 Grong ... 74 33 12 54 Gudå ... 74 81 23 15 Gulskogen ... 32 27 58 07 Halden ... 69 18 41 11 Hamar ... 62 51 30 31 Heimdal ... 72 84 61 11 Hokksund ... 32 25 07 00 Hønefoss ... 32 17 09 40 Jaren ... 61 32 81 11 Jessheim ... 63 97 06 06 Kolbotn ... 66 80 10 13 Kongsberg ... 32 73 31 40 Kongsvinger ... 62 88 46 00 Kopperå ... 74 81 37 36 Kristiansand ... 38 07 75 00 Levanger ... 74 08 10 93 Lillestrøm ... 63 89 54 00 Lysaker ... 67 53 53 46 Løten ... 62 59 07 02 Mjøndalen ... 32 27 56 58 Mo i Rana ... 75 12 87 00 Moelv ... 62 36 73 43 Mosjøen ... 75 18 85 00 Myrdal ... 57 63 27 00 Mysen ... 69 89 18 00 Namsskogan ... 74 33 43 19 Narvik ... 76 92 31 21 Nationaltheatret ... 23 15 40 75 Nelaug ... 32 08 58 27 Nittedal ... 23 15 47 82 Nordagutu ... 35 95 94 00 Oppdal ... 72 42 11 49 Os ... 62 49 70 20 Oslo Lufthavn

Gardermoen ... 63 94 01 19 Oslo S. ... 23 15 00 00 Otta ... 61 23 09 03 Porsgrunn ... 35 59 15 90 Rena ... 62 44 00 25 Ringebu ... 61 28 47 00 Roa ... 61 32 10 42 Rognan ... 75 69 01 90 Røra ... 74 15 45 04 Røros ... 72 41 10 27 Sandnes ... 51 68 64 00 Sandvika ... 23 15 44 52 Skarnes ... 62 96 10 17 Ski ... 64 87 34 37 Skien ... 35 59 15 05 Skogn ... 74 09 55 36 Skoppum ... 33 07 07 61 Skøyen ... 23 15 35 44 Snåsa ... 74 15 10 23 Spydeberg ... 69 83 72 20 Stavanger ... 51 56 96 10

Steinkjer ... 74 13 45 02

Stjørdal ... 74 82 50 96

Stokke ... 33 33 60 12

Strømmen ... 63 89 55 43

Støren ... 72 43 11 21

Tolga ... 62 49 40 24

Tomter ... 69 92 20 73

Trofors ... 75 18 85 10

Trondheim ... 75 57 20 00

Tynset ... 62 48 00 03

Vennesla ... 38 15 55 08

Verdal ... 74 07 88 23

Vestby ... 64 95 00 51

Vinstra ... 61 29 00 34

Voss ... 56 52 80 00

Åndalsnes ... 71 22 10 50

Årnes ... 62 88 46 09

Ås ... 64 94 00 01

(8)

Reserveringsoversikt for tog

Oversikten er ment som et hjelpemiddel ved reservering i tog innlagt i NSB‘s reserveringssystem, og må brukes sammen med rutene i Rutebok for Norge. Togene er opplistet i nummerorden.

Reserveringsforkortelser:

Art = Plassart, dvs. sitte, ligge, sove.

Kl. = Klasse. Tabellen viser hvilken klasse som kreves på reisebilletten til de forskjellige kupétypene.

Er kun klasse utfylt for en plassart, kan det bare reserveres ordinære plasser og ikke i spesialkupé.

BK(7) = Barnekupé. Barn under 2 år med ledsager.

LK(201) = Ledsagerkupé til barnekupé.

LR(203) = Ledsager til rullestolbruker.

HC(8) = Handikap-kupé (ikke rullestolbruker).

RS(6) = Rullestolbruker.

NÆ(215) = Hund/Nærplass røykekupé.

KO(36) = KONTOR Plassavgift kr 65,-.

SK(37) = Salong. Plassavgift kr 250,-.

DT(41) = Dyr tillatt.

S+(37) = SIGNATUR pluss. Plassavgift kr 250,-

AL(15) = Allergi-kupé.

ØK(4) = Økonomi.

BF(10) = Barnefamilievogn (“Barnetoget/Blekkulf-rom”).

S(1) = Single dvs. 1-køys kupé i eldre vogntype.

Sp(2) = Special dvs. 1-køys kupé i ny vogntype.

DB(3) = Double dvs. 2-køys kupé i eldre vogntype.

T2(4) = Tourist-2 dvs. 2-køys kupé i ny vogntype.

T3(5) = Tourist-3 dvs. 3-køys kupé i eldre vogntype.

r = Plassreservering obligatorisk.

a = Plassreservering obligatorisk fra utgangsstasjon og stasjoner nevnt i

“Merknader”.

c = Plassreservering mulig.

Tog type/nr. Strekning: Art. Reserveringskoder: Kl. Merknader:

IC 12 Halden (06.34) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 19 Oslo S (16.30) - Halden Sitte: BK RS KO 2 1-5.

St 40 Trondheim (06.35) - Oslo S Sitte: SK KF 1 1-6.

Sitte: ØK BK BF RS DT 2 1-6.

St 41 Oslo S (07.19) - Trondheim Sitte: SK KF 1 1-6.

Sitte: ØK BK BF RS DT 2 1-6.

Et 42 Trondheim (08.23) - Oslo S Sitte: SK 1

Sitte: ØK BK BF RS NÆ 2

Et 43 Oslo S (08.37) - Trondheim Sitte: SK 1

Sitte: ØK BK BF RS NÆ 2

St 44 Trondheim (14.25) - Oslo S Sitte: SK KF 1 1-5,7.

Sitte: ØK BK BF RS DT 2 1-5,7.

St 45 Oslo S (14.37) - Trondheim Sitte: SK KF 1 1-5,7.

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-5,7.

Et 45 Oslo S (14.37) - Trondheim Sitte: SK 1 6

Sitte: ØK BK BF RS NÆ 2 6

Et 46 Trondheim (16.25) - Oslo S Sitte: SK 1

Sitte: ØK BK BF RS NÆ 2

Et 47 Oslo S (16.37) - Trondheim Sitte: SK 1 1-5,7.

Sitte: ØK BK BF RS NÆ 2 1-5,7.

St 61 Oslo S (08.11) - Bergen Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 62 Bergen (08.00) - Oslo S Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 63 Oslo S (15.43) - Bergen Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 64 Bergen (15.42) - Oslo S Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 73/773 Oslo S (07.11) - Stavanger Sitte: SK KF 1 1-5,7

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-5,7

St 74 Kristiansand (07.20) - Oslo S Sitte: SK KF 1 1-6

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-6

St 75 Oslo S (09.11) - Kristiansand Sitte: SK KF 1 1-6

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-6

St 76 Kristiansand (10.35) - Oslo S Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 77 Oslo S (11.11) - Kristiansand Sitte: SK KF 1 1-5,7.

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-5,7.

St 80 Kristiansand (14.15) - Oslo S Sitte: SK KF 1 1-5,7

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-5,7

St 81/781 Oslo S (15.11) - Stavanger Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 82 Kristiansand (16.20) - Oslo S Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 84 Kristiansand (18.35) - Oslo S Sitte: SK KF 1 1-5,7.

Sitte: ØK BF RS DT 2 1-5,7.

St 85 Oslo S (17.11) - Kristiansand Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

(9)

9

21 Reserveringsoversikt for tog

Forts. neste side

Tog type/nr. Strekning: Art. Reserveringskoder: Kl. Merknader:

IC 102 Halden (04.59) - Oslo S Sitte: BK HC RS KO 2 1-5.

IC 104 Halden (05.29) - Oslo S Sitte: BK HC RS 2 1-5.

IC 105 Oslo S (09.00) - Halden Sitte: BK RS KO 2

IC 106 Halden (05.59) - Oslo S Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-5.

IC 107 Oslo S (10.00) - Halden Sitte: BK HC RS 2 1-5

IC 108 Halden (06.59) - Oslo S Sitte: BK HC RS 2 1-5.

IC 109 Oslo S (11.00) - Halden Sitte: BK RS KO 2

IC 110 Halden (07.59) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2

IC 113 Oslo S (13.30) - Halden Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 115 Oslo S (14.30) - Halden Sitte: BK HC RS 2 1-5.

IC 116 Halden (10.59) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2

IC 117 Oslo S (15.00) - Halden Sitte: BK RS KO 2 6-7.

IC 119 Oslo S (15.30) - Halden Sitte: BK HC RS KO 2 1-5.

IC 120 Halden (12.59) - Oslo S Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-5, KO: 6-7.

IC 121 Oslo S (16.00) - Halden Sitte: BK HC RS KO 2 1-5.

IC 122 Halden (13.59) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 123 Oslo S (17.00) - Halden Sitte: BK RS KO 2 6-7.

IC 125 Oslo S (17.00) - Halden Sitte: BK HC RS 2 1-5.

IC 126 Halden (15.59) - Oslo S Sitte: BK HC RS KO 2 1-5,7 HC:7, KO:1-5

IC 128 Halden (16.56) - Oslo S Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-5, KO: 6,7.

IC 129 Oslo S (19.00) - Halden Sitte: BK RS KO 2

IC 130 Halden (17.57) - Oslo S Sitte: BK HC RS 2 7.

IC 131 Oslo S (20.00) - Halden Sitte: BK HC RS 2 1-5,7.

IC 132 Halden (18.59) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2

IC 133 Oslo S (21.00) - Halden Sitte: BK RS KO 2

IC 135 Oslo S (22.30) - Halden Sitte: BK HC RS 2 7.

IC 136 Halden (21.01) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2

IC 139 Oslo S (23.59) - Halden Sitte: BK RS KO 2

IC 302/803 Lillehammer - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 303 Oslo S (05.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 304/805 Lillehammer (05.24) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-6.

IC 305 Oslo S (06.57) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 306/807 Lillehammer - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 307 Oslo S (07.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-6.

IC 308/809 Lillehammer (07.17) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 309 Oslo S (08.57) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 310/811 Hamar (09.04) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 310/811 Lillehammer (08.13) - Skien Sitte: BK RS KO 2 6.

IC 311 Oslo S (09.57) - Lillehammer Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-6, KO:7

IC 312/813 Lillehammer (09.20) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 313 Oslo S (10.57) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-6.

IC 314/815 Hamar (11.04) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 314/815 Hamar (11.04) - Skien Sitte: BK RS KO 2 6..

IC 315 Oslo S (11.57) - Lillehammer Sitte: BK HC RS 2

IC 316/817 Lillehammer (11.16) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 317 Oslo S (12.57) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-6.

IC 318/819 Lillehammer (13.08) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 319 Oslo S (13.57) - Lillehammer Sitte: BK HC RS KO 2 HC:7, KO:1-6

IC 320/821 Lillehammer (13.19) - Skien Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-6, KO:7

IC 321 Oslo S (14.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5,7

IC 322/823 Hamar - Oslo S - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 322/823 Hamar - Oslo S - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 323 Oslo S (15.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2

IC 324/825 Lillehammer (15.19) - Skien Sitte: BK HC RS 2

IC 325 Oslo S (16.57) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 325 Oslo S (16.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 326/827 Hamar (17.04) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 326/827 Hamar (17.04) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 327 Oslo S (17.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2

IC 328/829 Lillehammer (17.19) - Skien Sitte: BK HC RS KO 2 HC:7,KO: 1-6.

IC 329 Oslo S (18.57) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 330/831 Hamar (19.04) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 331 Oslo S (19.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2

IC 332/833 Lillehammer (19.17) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 333 Oslo S (20.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 334/835 Hamar (21.04) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 335 Oslo S (21.57) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 336/837 Lillehammer (21.20) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 336 Lillehammer (21.20) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2

(10)

Reserveringsoversikt for tog

Tog type/nr. Strekning: Art. Reserveringskoder: Kl. Merknader:

Nt 405 Oslo S (23.05) - Trondheim Sitte: ØK NÆ 2

Oslo S (23.05) - Trondheim Sove: AL RS DU DE Sp T2 T3 2

Nt 406 Trondheim (23.05) - Oslo S Sitte: ØK NÆ 2

Trondheim (23.05) - Oslo S Sove: AL RS DU DE Sp T2 T3 2

IC 410 Trondheim (17.40) - Dombås Sitte: BP RS KO PC 2 7

IC 411 Dombås (18.57) - Trondheim Sitte: BP RS KO PC 2 7

Dt 471 Trondheim (08.42) - Bodø Sitte: ØK DT BF RS HC BK KO 2

Dt 472 Bodø (11.35) - Trondheim Sitte: ØK DT BF RS HC BK KO 2

IC 473 Mosjøen (06.40) - Bodø Sitte: BP RS KO PC 2 1-5

IC 474 Bodø (17.10) - Mosjøen Sitte: BP RS KO PC 2 1-5

Nt 475 Trondheim (23.30) - Bodø Sitte: ØK DT BF RS HC BK HV 2

Trondheim (23.30) - Bodø Sove: AL RS DU DE Sp T2 T3 2

Trondheim (23.30) - Mosjøen Sove: DU DE Sp T2 2 1-5, 7.

Trondheim (23.30) - Mo i Rana Sove: AL RS Sp T2 2 1-5, 7.

Nt 476 Bodø (21.00) - Trondheim Sitte: ØK DT BF RS HC BK HV 2

Bodø (21.00) - Trondheim Sove: AL RS DU DE Sp T2 T3 2

Mo i Rana (00.13) - Trondheim Sove: AL RS Sp T2 2 1-6.

Mosjøen (01.45) - Trondheim Sove: DU DE Sp T2 2 1-6

IC 477 Trondheim (15.30) - Bodø Sitte: BP RS KO PC RO ØK 1-5,7.

IC 478 Mo i Rana (08.05) - Trondheim Sitte: BP RS KO PC RO ØK

Et 601 Oslo S (10.43) - Bergen Sitte: SK 1

Sitte: ØK BK HC RS NÆ BF 2

Et 602 Bergen (10.30) - Oslo S Sitte: SK 1

Sitte: ØK BK HC RS NÆ BF 2

Dt 603 Oslo S (14.43) - Bergen Sitte: SK 1 5,7.

Sitte: ØK BK HC RS NÆ 2 5,7.

Dt 604 Bergen (14.58) - Oslo S Sitte: SK 1 1-7

Sitte: ØK BK HC RS NÆ 2 5,7

Nt 605 Oslo S (23.11) - Bergen Sitte: ØK BK HC RS NÆ 2

Sove: AL RS DU DE S Sp D T2 T3 2

Nt 606 Bergen (23.00) - Oslo S Sitte: ØK NÆ 2

Bergen (23.00) - Oslo S Sove: AL RS DU DE S Sp D T2 T3 2

Nt 705 Oslo S (22.47) - Stavanger Sitte: ØK NÆ 2 1 - 5,7.

Oslo S (22.47) - Stavanger Sove: AL RS DU DE Sp T2 T3 2 1 - 5,7.

Oslo S (22.47) - Kristiansand Sove: S DB T3 2 1 - 5,7.

Nt 706 Stavanger (22.43) - Oslo S Sitte: ØK NÆ 2 1 - 5,7.

Stavanger (22.43) - Oslo S Sove: AL RS DU DE Sp T2 T3 2 1 - 5,7.

Kristiansand (02.15) - OSLO Sove: S DB T3 2 1-6.

Rt 720 SIRA (06.20) - Kristiansand Sitte: ØK RS KO BF 2 1-5.

Rt 721 Kristiansand - Stavanger Sitte: ØK RS KO BF 2 1-5.

Rt 722 Stavanger - Kristiansand Sitte: ØK 2

Rt 723 Kristiansand - Stavanger Sitte: ØK RS KO BF 2

Rt 724 Stavanger - Kristiansand Sitte: ØK RS KO BF 2

Rt 725 Kristiansand - Stavanger Sitte: ØK 2

Rt 726 Stavanger - Kristiansand Sitte: ØK RS KO BF 2

Rt 727 Kristiansand - Stavanger Sitte: ØK RS KO BF 2

Rt 728 Stavanger - Kristiansand Sitte: ØK RS KO BF 2 1-5,7

Rt 729 Kristiansand - Stavanger Sitte: ØK RS KO BF 2 5,7.

St 773 Kristiansand - Stavanger Sitte: SK KF 1 1-5,7

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 776 Stavanger (07.36) - Oslo S Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 781 Kristiansand - Stavanger Sitte: SK KF 1

Sitte: ØK BF RS DT 2

St 784 Stavanger (15.38) - Oslo S Sitte: SK KF 1 1-5,7

Sitte: ØK BF RS DT 2

IC 803 Oslo S (06.39) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 804/305 Skien (04.04) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 805 Oslo S (07.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 806/307 Skien (05.04) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-6.

IC 806 Skien (05.04) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 807 Oslo S (08.39) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 808/309 Skien (06.05) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 809 Oslo S (09.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 810/311 Skien (07.05) - Lillehammer Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-6,KO: 7.

IC 811 Oslo S (10.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2 6.

Oslo S (10.39) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 1-5

IC 812/313 Sandefjord (09.04) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

Skien (08.05) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 6.

IC 813 Oslo S (11.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 814/315 Skien (09.05) - Lillehammer Sitte: BK HC RS 2

IC 815 Oslo S (12.39) - Sandefjord Sitte: BK HC RS 2 1-5.

Oslo S (12.39) - Skien Sitte: BK HC RS 2 6.

IC 816/317 Sandefjord (11.04) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

Skien (10.00) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 6.

IC 817 Oslo S (13.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 818/319 Skien (11.05) - Lillehammer Sitte: BK HC RS KO 2 HC:7, KO: 1-6.

IC 819 Oslo S (14.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 819 Oslo S (14.39) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 7.

(11)

11

21 Reserveringsoversikt for tog Reserveringsoversikt for tog

Tog type/nr. Strekning: Art. Reserveringskoder: Kl. Merknader:

IC 820/321 Sandefjord - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5.

Skien (12.00) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 821 Oslo S (15.39) - Skien Sitte: BK HC RS KO 2 HC:1-6, KO:7

IC 822/323 Skien (13.05) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2

IC 823 Oslo S (16.39) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 7.

Oslo S (16.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 824/325 Sandefjord - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5.

Skien (14.00) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 825 Oslo S (17.39) - Skien Sitte: BK HC RS

IC 826/327 Skien (15.05) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2

IC 827 Oslo S (18.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5.

Oslo S (18.39) - Sandefjord Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 828/329 Larvik (16.49) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 1-5.

Sandefjord(17.04) - Hamar Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 829 Oslo S (19.39) - Skien Sitte: BK HC RS KO 2 HC:7, KO: 1-6.

IC 830/331 Skien (17.00) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2

IC 831 Oslo S (20.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 832/333 Sandefjord - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5,7.

IC 833 Oslo S (21.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 834/335 Skien (19.00) - Lillehammer Sitte: BK RS KO 2 1-5,7

Skien (19.00) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2 6

IC 835 Oslo S (22.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2 1-5,7

IC 836 Sandefjord (21.04) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2 7.

IC 837 Oslo S (23.39) - Skien Sitte: BK RS KO 2

IC 838 Skien (21.00) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2

IC 871 Oslo S (14.13) - Larvik Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 872 Skien (04.41) - Oslo S Sitte: BK HC RS 2 1-5.

IC 873 Oslo S (15.13) - Larvik Sitte: BK HC RS 2 1-5.

IC 874 Skien (05.39) - Oslo S Sitte: BK HC RS KO 2 1-5.

IC 875 Oslo S (16.13) - Skien Sitte: BK HC RS KO 2 1-5.

IC 876 Skien (06.21) - Oslo S Sitte: BK RS KO 2 1-5.

IC 2302 Trondheim (07.10) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 1-5.

IC 2303 Hamar (15.35) - Trondheim Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2304 Trondheim (07.10) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 6-7.

IC 2342 Åndalsnes (09.25) - Dombås Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2343 Dombås (12.45) - Åndalsnes Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2345 Dombås (18.58) - Åndalsnes Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2346 Åndalsnes (17.30) - Dombås Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2362 Koppang (05.30) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 1-5.

IC 2374 Koppang (17.26) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 7.

IC 2375 Hamar (18.55) - Koppang Sitte: BP RS PC KO 2 1-5,7.

IC 2376 Koppang (20.29) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 1-5,7.

IC 2377 Hamar (21.31) - Koppang Sitte: BP RS PC KO 2 1-5,7.

IC 2380 Røros (05.35) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 1-6.

IC 2381 Hamar (07.29) - Røros Sitte: BP RS PC KO 2 1-5.

IC 2383 Hamar (10.03) - Røros Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2384 Røros (12.04) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 1-5.

IC 2385 Hamar (12.29) - Røros Sitte: BP RS PC KO 2 1-5.

IC 2386 Røros (14.30) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2387 Hamar (19.47) - Røros Sitte: BP RS PC KO 2

IC 2388 Røros (16.20) - Hamar Sitte: BP RS PC KO 2 1-5,7.

(12)

«Oslo-takst»

På NSB’s lokalstrekninger innenfor Oslo bys grenser gjelder

A/S Oslo Sporveiers takster for månedskort, enkeltbilletter og flerreisekort.

Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL)

Innen Akserhus’ fylkesgrense gjelder Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S’

månedskort, miljøkort, enkeltbilletter og kupongkort som kan nyttes på alle transportmidler innen fylkesgrensen. SL månedskort og miljøkort, utstedes bare til voksen takst.

Avstander/ takster

NSB’s takster i «Rutebok for Norge» er offisielt takstmateriale (men ikke når det gjelder utenlandstakster).

I etterfølgende taksttabeller for Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand er billettpriser og takst km-avstander angitt.

Periodebilletter

Fleksibel månedsbillett og 7-dagers billett til 2. eller 1. klasse for navngitt person utstedes mellom bestemte stasjoner i samme utstrekning som direkte billetter.

Fleksibel månedsbillett og 7-dagers billett utstedes med fleksibel startdato og gyldighet i en måned/7-dager.

For barn i alder fra 4 år til fylte 16 år regnes barnetakst.

Fleksibel månedsbillett og 7-dagers billett kan også utstedes for hund.

Prisen er lik barnetakst.

NSB periodebilletter gjelder som kundekort i gyldighetstiden.

Priser og spesialtilbud for utlandet

se avd 31. side 807-808

Takster/Mellomdistanse/SIGNATUR

Takster

Billettbestemmelser Gjeldende fra 01. januar 2002.

Merk: Billettprisen kan endres på kort varsel.

Reise på 1.klasse Signatur/Agenda/ekspresstog

Plassbillett

Det må kjøpes ordinært produktillegg/plassbillett (se plassbilletter).

Reisebillett

Det må kjøpes reisebillett 1. klasse.

Barn befordres fritt inntil 4 år, og har rett til egen plass.

For barn fra fylte 4 år t.o.m. 15 år gjelder følgende regler:

1. og 2. klasse sittevogn og sovevogn:

Halv enkeltbillettspris for voksen (+ ordinær sitte- og soveplassbillett).

NSB kan forlange aldersattest hvis barnet ser eldre ut.

Minstepris for barn kr. 11,- (2. klasse), kr. 76,- (1. klasse).

Sitte- og soveplassbillett kommer eventuelt i tillegg til disse priser.

På grønne avganger kan en voksen ha med seg inntil to barn under 12 år gratis.

Gyldighetsfrist. Alminnelige enkeltbilletter og billetter for fram- og tilbakereiser gjelder i 2 måneder regnet fra og med den dato som er angitt på billetten. En billett kan brukes når som helst innen disse frister, men gjelder bare til kl. 24 siste gyldighetsdag (med tog i fart på dette tidspunkt til første rutemessige stopp etter kl 2400).

Opphold på mellomstasjoner. Reisende med enkeltbillett eller fram og tilbakebillett for en jernbanestrekning av minst 60 km har rett til å gjøre opphold underveis så ofte det ønskes og uten formalitet. Enkeltbillett for en jernbanestrekning under 60 km blir ved reiseavbrudd ugyldig for resten av reisestrekning; fram-, resp. tilbakereisestrekning hvor reiseavbrytelse foretas. Billettens gyldighetsfrist blir ikke forlenget ved reiseavbrytelse.

Plassbilletter:

Sitte: kr. Plass i tog med: Reisebillett:

30 30 30 65 200 250

1.klasse Signatur Ø konomi

"Hvilestol" i nattog.

1.klasse Salong m/mat.

Signatur Pluss.

1.kl.

2.kl.

2.kl.

2.kl.

1.kl.

1.kl.

Soveplassbilletter nattog:

Bergen, Dovre, Sørlands- og Nordlandsbanen

Sove: kr Plass i kupè med: Reisebillett:

160 245 300 420 490 650 840

3 køys

2 køys (gammel) 2 køys (ny)

2 køys med dusj i kupè 1 køys (gammel) 1 køys (ny)

1 køys med dusj i kupè

2.kl.

2.kl.

2.kl.

2.kl.

2.kl.

2.kl.

2.kl.

(13)

13

21

Oslo S - Kristiansand Kristiansand - Stavanger Oslo S - Trondheim Oslo S - Bergen

Produkttilegg for Signatur:

$

Signatur (2.klasse reisebillett) kr. 30,-

$

Signatur Pluss (1. klasse reisebillett) kr. 250,- Signatur Pluss har inkludert mat.

Produkttillegget inkluderer plassbillett.

Mellomdistansetog/Agenda kjøres på strekningene:

$

Lillehammer/Hamar - Oslo S - Sandefjord/Skien

$

Oslo S - Halden Plassavgifter Kupèkode:

AgendaKontor produktillegg kr. 65,- (Obligatorisk plassreservering) inkl. kaffe/te og aviser.

AgendaAktiv Rullestol kr. 30,-

AgendaAktiv Barnekupè kr. 30,-

(2 seter disponeres for foreldre med barn under 2 år).

Forøvrig er Agenda-togene reserveringsfrie. Kjæredyr kan tas med på AgendaAktiv.

Mellomdistanse/SIGNATUR

(14)

1 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

2 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

3 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

4 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

5 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

6 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

7 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

8 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

9 22 11 22 22 22 22 22 22 87 190 634

10 24 12 22 22 22 22 22 22 89 197 658

11 25 13 23 22 22 22 22 22 90 201 670

12 25 13 23 22 22 22 22 22 90 201 670

13 29 15 26 23 22 22 22 22 94 215 718

14 29 15 26 23 22 22 22 22 94 215 718

15 29 15 26 23 22 22 22 22 94 215 718

16 32 16 29 26 22 22 22 22 97 226 754

17 33 17 30 26 23 22 22 22 98 230 766

18 33 17 30 26 23 22 22 22 98 230 766

19 37 19 33 30 26 22 22 22 102 244 814

20 37 19 33 30 26 22 22 22 102 244 814

21 38 19 34 30 27 23 22 22 103 248 826

22 41 21 37 33 29 25 22 22 106 259 862

23 41 21 37 33 29 25 22 22 106 259 862

24 41 21 37 33 29 25 22 22 106 259 862

25 44 22 40 35 31 26 22 22 109 269 898

26 45 23 41 36 32 27 22 22 110 273 910

27 45 23 41 36 32 27 22 22 110 273 910

28 50 25 45 40 35 30 22 22 115 291 970

29 50 25 45 40 35 30 22 22 115 291 970

30 51 26 46 41 36 31 22 22 116 295 982

31 53 27 48 42 37 32 22 22 118 302 1006

32 54 27 49 43 38 32 22 22 119 305 1018

33 55 28 50 44 39 33 22 22 120 309 1030

34 57 29 51 46 40 34 23 22 122 316 1054

35 58 29 52 46 41 35 23 22 123 320 1066

36 58 29 52 46 41 35 23 22 123 320 1066

37 63 32 57 50 44 38 25 22 128 338 1126

38 63 32 57 50 44 38 25 22 128 338 1126

39 64 32 58 51 45 38 26 22 129 341 1138

40 65 33 59 52 46 39 26 22 130 345 1150

41 65 33 59 52 46 39 26 22 130 345 1150

42 66 33 59 53 46 40 26 22 131 349 1162

43 71 36 64 57 50 43 28 22 136 367 1222

44 72 36 65 58 50 43 29 22 137 370 1234

45 72 36 65 58 50 43 29 22 137 370 1234

46 75 38 68 60 53 45 30 22 140 381 1270

47 76 38 68 61 53 46 30 22 141 385 1282

48 77 39 69 62 54 46 31 22 142 388 1294

49 78 39 70 62 55 47 31 22 143 392 1306

50 78 39 70 62 55 47 31 22 143 392 1306

51 78 39 70 62 55 47 31 22 143 392 1306

52 84 42 76 67 59 50 34 22 149 413 1378

53 84 42 76 67 59 50 34 22 149 413 1378

54 85 43 77 68 60 51 34 22 150 417 1390

55 87 44 78 70 61 52 35 22 152 424 1414

56 88 44 79 70 62 53 35 22 153 428 1426

57 89 45 80 71 62 53 36 22 154 431 1438

58 91 46 82 73 64 55 36 22 156 439 1462

59 91 46 82 73 64 55 36 22 156 439 1462

60 91 46 82 73 64 55 36 22 156 439 1462

61 98 49 88 78 69 59 39 22 163 464 1546

62 98 49 88 78 69 59 39 22 163 464 1546

63 99 50 89 79 69 59 40 22 164 467 1558

64 103 52 93 82 72 62 41 22 168 482 1606

65 103 52 93 82 72 62 41 22 168 482 1606

66 104 52 94 83 73 62 42 22 169 485 1618

67 105 53 95 84 74 63 42 22 170 489 1630

68 106 53 95 85 74 64 42 22 171 493 1642

69 106 53 95 85 74 64 42 22 171 493 1642

70 111 56 100 89 78 67 44 22 176 511 1702

71 112 56 101 90 78 67 45 22 177 514 1714

72 114 57 103 91 80 68 46 22 179 521 1738

73 117 59 105 94 82 70 47 22 182 532 1774

74 117 59 105 94 82 70 47 22 182 532 1774

75 118 59 106 94 83 71 47 22 183 536 1786

76 119 60 107 95 83 71 48 22 184 539 1798

77 119 60 107 95 83 71 48 22 184 539 1798

78 121 61 109 97 85 73 48 22 186 547 1822

79 126 63 113 101 88 76 50 22 191 565 1882

80 126 63 113 101 88 76 50 22 191 565 1882

81 126 63 113 101 88 76 50 22 191 565 1882

82 129 65 116 103 90 77 52 22 194 575 1918

83 129 65 116 103 90 77 52 22 194 575 1918

84 130 65 117 104 91 78 52 22 195 579 1930

85 133 67 120 106 93 80 53 22 198 590 1966

86 134 67 121 107 94 80 54 22 199 593 1978

87 134 67 121 107 94 80 54 22 199 593 1978

88 137 69 123 110 96 82 55 22 202 604 2014

89 137 69 123 110 96 82 55 22 202 604 2014

90 138 69 124 110 97 83 55 22 203 608 2026

Enkeltbilletter Periodebillett

Km. voksen barn 10% 20% 30% 40% 60% 90% 1.kl. 7-dagerskort Fleksibel månedsbillett

91 139 70 125 111 97 83 56 22 204 611 2038

92 140 70 126 112 98 84 56 22 205 615 2050

93 142 71 128 114 99 85 57 22 207 622 2074

94 146 73 131 117 102 88 58 22 211 637 2122

95 146 73 131 117 102 88 58 22 211 637 2122

96 146 73 131 117 102 88 58 22 211 637 2122

97 148 74 133 118 104 89 59 22 213 644 2146

98 149 75 134 119 104 89 60 22 214 647 2158

99 150 75 135 120 105 90 60 22 215 651 2170

100 152 76 137 122 106 91 61 22 217 658 2194

101 153 77 138 122 107 92 61 22 218 662 2206

102 153 77 138 122 107 92 61 22 218 662 2206

103 155 78 140 124 109 93 62 22 220 669 2230

104 156 78 140 125 109 94 62 22 221 673 2242

105 158 79 142 126 111 95 63 22 223 680 2266

106 159 80 143 127 111 95 64 22 224 683 2278

107 161 81 145 129 113 97 64 22 226 691 2302

108 162 81 146 130 113 97 65 22 227 694 2314

109 163 82 147 130 114 98 65 22 228 698 2326

110 164 82 148 131 115 98 66 22 229 701 2338

111 165 83 149 132 116 99 66 22 230 705 2350

112 166 83 149 133 116 100 66 22 231 709 2362

113 167 84 150 134 117 100 67 22 232 712 2374

114 169 85 152 135 118 101 68 22 234 719 2398

115 171 86 154 137 120 103 68 22 236 727 2422

116 172 86 155 138 120 103 69 22 237 730 2434

117 173 87 156 138 121 104 69 22 238 734 2446

118 174 87 157 139 122 104 70 22 239 737 2458

119 176 88 158 141 123 106 70 22 241 745 2482

120 177 89 159 142 124 106 71 22 242 748 2494

121 178 89 160 142 125 107 71 22 243 752 2506

122 180 90 162 144 126 108 72 22 245 759 2530

123 181 91 163 145 127 109 72 22 246 763 2542

124 183 92 165 146 128 110 73 22 248 770 2566

125 184 92 166 147 129 110 74 22 249 773 2578

126 185 93 167 148 130 111 74 22 250 777 2590

127 187 94 168 150 131 112 75 22 252 784 2614

128 188 94 169 150 132 113 75 22 253 788 2626

129 190 95 171 152 133 114 76 22 255 795 2650

130 191 96 172 153 134 115 76 22 256 799 2662

131 192 96 173 154 134 115 77 22 257 802 2674

132 194 97 175 155 136 116 78 22 259 809 2698

133 195 98 176 156 137 117 78 22 260 813 2710

134 196 98 176 157 137 118 78 22 261 817 2722

135 197 99 177 158 138 118 79 22 262 820 2734

136 199 100 179 159 139 119 80 22 264 827 2758

137 200 100 180 160 140 120 80 22 265 831 2770

138 201 101 181 161 141 121 80 22 266 835 2782

139 202 101 182 162 141 121 81 22 267 838 2794

140 203 102 183 162 142 122 81 22 268 842 2806

141 203 102 183 162 142 122 81 22 268 842 2806

142 206 103 185 165 144 124 82 22 271 853 2842

143 207 104 186 166 145 124 83 22 272 856 2854

144 207 104 186 166 145 124 83 22 272 856 2854

145 210 105 189 168 147 126 84 22 275 867 2890

146 211 106 190 169 148 127 84 22 276 871 2902

147 212 106 191 170 148 127 85 22 277 874 2914

148 214 107 193 171 150 128 86 22 279 881 2938

149 215 108 194 172 151 129 86 22 280 885 2950

150 216 108 194 173 151 130 86 22 281 889 2962

151 218 109 196 174 153 131 87 22 283 896 2986

152 219 110 197 175 153 131 88 22 285 899 2998

153 220 110 198 176 154 132 88 22 286 903 3010

154 221 111 199 177 155 133 88 22 287 907 3022

155 222 111 200 178 155 133 89 22 289 910 3034

156 223 112 201 178 156 134 89 22 290 914 3046

157 225 113 203 180 158 135 90 23 293 921 3070

158 226 113 203 181 158 136 90 23 294 925 3082

159 227 114 204 182 159 136 91 23 295 928 3094

160 229 115 206 183 160 137 92 23 298 935 3118

161 230 115 207 184 161 138 92 23 299 939 3130

162 231 116 208 185 162 139 92 23 300 943 3142

163 232 116 209 186 162 139 93 23 302 946 3154

164 233 117 210 186 163 140 93 23 303 950 3166

165 234 117 211 187 164 140 94 23 304 953 3178

166 238 119 214 190 167 143 95 24 309 968 3226

167 239 120 215 191 167 143 96 24 311 971 3238

168 239 120 215 191 167 143 96 24 311 971 3238

169 241 121 217 193 169 145 96 24 313 979 3262

170 242 121 218 194 169 145 97 24 315 982 3274

171 242 121 218 194 169 145 97 24 315 982 3274

172 244 122 220 195 171 146 98 24 317 989 3298

173 245 123 221 196 172 147 98 25 319 993 3310

174 246 123 221 197 172 148 98 25 320 997 3322

175 247 124 222 198 173 148 99 25 321 1000 3334

176 248 124 223 198 174 149 99 25 322 1004 3346

177 249 125 224 199 174 149 100 25 324 1007 3358

178 251 126 226 201 176 151 100 25 326 1015 3382

179 252 126 227 202 176 151 101 25 328 1018 3394

180 252 126 227 202 176 151 101 25 328 1018 3394

Priser for enkelt- og periodebilletter

Gjelder fra 1. januar 2002. Oppgitte km i tabellen er takstkilometer, disse blir oppgitt under tabellene Billettpriser fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Enkeltbilletter Periodebillett

Km. voksen barn 10% 20% 30% 40% 60% 90% 1.kl. 7-dagerskort Fleksibel månedsbillett

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Lokalstasjonene Kongsberg - Asker og Lillestrøm-Eidsvoll via Gardermoen har bare stopp av tog i linje 450, se egen tabell.. Lokalstasjonene Jessheim - Eidsvoll har bare stopp av tog

Kongsberg, Drammen, Brakerøya, Lier, Asker, Sandvika, Lysaker, Lillestrøm, Kløfta, Gardermoen og Eidsvoll har stopp av flere tog enn vist her Kongsberg, Drammen, Brakerøya, Lier,

Når tog har kjørt over strekningen og kommet inn på neste betjente stasjon, og det ikke er stilt utkjørsignal for flere tog, blir linjeblokken mellom de to betjente

Kongsberg, Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, Lillestrøm, Kløfta, Gardermoen og Eidsvoll har stopp av flere tog enn vist her Kongsberg, Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker,

Mellom stasjoner kan det være behov for at flere tog kan kjøre i samme retning samtidig. Mellom stasjonene kan det plasseres en eller flere blokkposter

Tog 194/2780 stopper også ved alle stasjoner og holdeplasser mellom Ski og Oslo S. Tog 194/2780 stopper også ved alle stasjoner og holdeplasser mellom Ski og

Asker, Sandvika, Lysaker, Kolbotn, Ski og Moss har stopp av flere tog enn vist Asker, Sandvika, Lysaker, Kolbotn, Ski og Moss har stopp av flere tog enn vist Asker, Sandvika,

Lillestrøm har stopp av flere tog enn vist her - se egne spesialtabeller for alle tog til og fra Oslo for denne stasjonen.. Lillestrøm har stopp av flere tog enn vist her - se