Inn på tunet-løftet – demensomsorg

20  Download (0)

Full text

(1)

Inn på tunet-løftet – demensomsorg

Aaraas gård 6. april 2022

Hege Aae, prosjektleder

(2)
(3)
(4)

Inn på tunet for

personer med demens

(5)

Hjemmeboende, relativt tidlig fase av sykdommen

Yngre

Fysisk spreke

Gruppeinndeling etter interesse og funksjonsnivå

Fleksibelt tilbud

Viktig med godt samarbeid mellom kommune og tilbyder

Inn på tunet for personer

med demens

(6)

Foto: © Statsforvalteren i Oslo og Viken 6

Tiltakskjeden for personer med demens

(eksempel fra Fredrikstad kommune)

(7)
(8)

• Dagaktivitetstilbud

(Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt. 7)

• Avlastningstilbud

(Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6)

(9)

www.demenskartet.no

(10)

Inn på tunet-løftet

(11)

11

© Statsforvalteren i Oslo og Viken Foto:

Mål:

Å utvikle markedet og utnytte næringspotensialet i større grad

Inn på tunet-løftet 2

(12)

12

© Statsforvalteren i Oslo og Viken

Inn på tunet-løftet 2 forts.

Del 1 – 2020-2022

4 nasjonale pilotprosjekt

- kartlegge utfordringer, samle kunnskap og erfaringer Del 2

Dele kunnskapen fra pilotene. Lage veiledningsmateriell.

(13)

Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune

Elever i grunnskolen

Statsforvalteren i Vestland Rus og psykiatri

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Elever i videregående skole Statsforvalteren i Oslo og Viken og

Viken fylkeskommune Personer med demens

Inn på tunet-løftet 2

…forts.

(14)

Nettsiden – www.innpatunetloftet.no

(15)

Demenspiloten

(16)

16

© Statsforvalteren i Oslo og Viken Foto:

Demenspiloten i

Inn på tunet-løftet

(17)

Oslo

– bydel Nordre Aker

Lørenskog

Fredrikstad Hemsedal

Modum

Prosjektkommunene

(18)

Innsalg Planlegging Offentlig anskaffelse

Etablering og drift

Mangler Mangler

Trenger revisjon og mangler bl.a.

veiledning om tilbud på kveld/ettermiddag og med overnatting

Veiledningsmateriell for kommunene

(19)

Nytt e-læringskurs

- for Inn på tunet-tilbydere om demensomsorg og dagaktivitetstilbud

(20)

Facebooksfov.no

Nettsidestatsforvalteren.no/ov

Følg Viken-bonden på Facebook for å få aktuell informasjon om jordbruk og skogbruk fra

Statsforvalteren.

Figure

Updating...

References

Related subjects :