• No results found

Selvneset muffeanlegg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Selvneset muffeanlegg"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

!

!!

!

!!

R8 R7

B33 R6

704\3

704\80

704\9 704\28

704\9 704\12

816\35

704\12

816\34 704\12

703\2

704\3

704\6 704\96

704\41

703\2

704\89 0\0

704\78 704\107

704\28

FM101 ISStativ

Åfjord - Snilldal

Selvneset-Snilldal

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Tegnforklaring

Planlagte el. anlegg Omsøkt stasjonseiendom Gjerde

Bygg

Vei- og parkeringsareal

Konsesjonsgitt/prosjektert ledning Konsesjonsgitt/prosjektert sjøkabel

!

!! Planlagt mast

Eksisterende baseplass Midlertidig baseplass Anleggsområde Eiendomsgrenser

0 37,5 75 150 Meter ±

Selvneset muffeanlegg

Endret plassering adkomstveg

Inngjerdet areal: 1,5 dekar

Anleggsområde kabelarbeider

Prosjekt Åfjord-Snilldal og Surna-Viklandet Tegning Arealbrukskart Selvneset muffeanlegg

Dato 16.02.2022

Status Endringssøknad

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER