• No results found

Hva er det som går?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hva er det som går?"

Copied!
20
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Hva er det som går?

Epidemiologirapporter fra Mikrobiologisk avdeling

Dagfinn Skaare

Overlege Mikrobiologisk avdeling SiV HF Smittevernkonferanse 24.01.2018

dagfinn.skaare@siv.no

(2)

Hva er det som går for tiden?

• Fast spalte i Mikronytt til 2007

v/ Anne- Lise Bruu

(3)

Epidemiologirapporten

• Ukentlig rapport med diagrammer og kommentarer

• Antall undersøkte pasienter og positivitetsrater

• Molekylære analyser

Fra Agens

2009 Influensa A

2010 Noro/sapovirus, influensa B, parainfluensa, RS/metapneumovirus 2011 Mycoplasma, Chlamydophila, kikhoste, entero/parechovirus (spv) 2013 Adeno/rotavirus (feces)

2016 Rhinovirus

2017 Adenovirus (luftveier)

(4)

Januar 2009

• Influensa PCR ferdig validert og tas i bruk

0 50 100 150 200 250 300

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Uke (2009)

Influensa A PCR

Antall analyser

(5)

Uke 29/2009

• Første bølge av H1N1pdm09 (”svineinfluensa”)

• 10.000 deltakere hver dag torsdag – søndag

(6)

Uke 39/2009

• Første influensa A-rapport publiseres på www.siv.no

(7)

Uke 41/2009

• Bølge 2

• Sprengt analyse- kapasitet

• Stort

informasjons- behov

• Ukentlig

rapportering på nett

(8)

Høsten 2011: Mycoplasma

Mai:

Første rapport

(9)

Våren 2013: Rotavirus

(10)

Siste ukes rapport (3/2018)

(11)

Influensavirus

(12)

RS/metapneumovirus

(13)

Luftveisbakterier

(14)

Gastroenterittvirus

(15)

Entero/parechovirus (spinalvæske)

(16)

November 2017:

Positivitetsrater

(17)

Distribusjon

• Epost fra januar 2010

Enklere å administrere enn nettpublisering

Direkte kommunikasjon med hovedmålgruppene Interaktivitet!

• Mailingliste

Smittevern og leger ved SiV og STHF

Fastleger, kommuneleger, legevakt, fylkeslege Folkehelseinstituttet

NRK Vestfold, Tønsbergs Blad Andre interesserte

(18)
(19)

Artig – og nyttig!

• Gode muligheter for helseinformasjon gjennom media

• Gir erfaring og kunnskap om infeksjonsepidemiologi

• Sanntidsovervåking – tidlig deteksjon av epidemier

• Beredskap (diagnostikk, behandling og smittevern)

• Sikrere vurdering av analyseresultater (høy

pretestsannsynlighet → høy positiv prediktiv verdi)

• Redusert antibiotikabruk

(20)

Takk for oppmerksomheten!

Vil du abonnere på rapporten?

Send epost til dagfinn.skaare@siv.no

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

– Ved hjelp av en enkel statistisk modell og data fra 4S-studien har vi beregnet at fem års behandling med simvastatin mot hjerte- infarkt og/eller hjerneslag gir NNT på 13,

Andel analyser positive for adenovirus (luftveisprøver), Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, metapneumovirus, Mycoplasma pneumoniae, parainfluensavirus,

Få eller ingen kliniske studier er fullstendig pragmatiske, og alle studier vil befinne seg på en glidende skala fra forklarende til pragmatisk.. Hvor man ender opp på et slik skala,

Mens samfunnsmedisin i hoved- sak er knyttet til gruppeorientert arbeid utført av leger innen helsetjenestens ulike deler, er folkehelsearbeid en mer omfattende samfunnsoppgave med

Helsefremmende arbeid søker å rette oppmerksomheten mer mot salutogenese, det vil si de faktorene som bidrar til at vi opprettholder god helse selv om vi utsettes for patogene

Vi skriver år 2000 og undrer oss over at en del lungeleger fortsa foretrekker å nedtone betydningen av røyking (aktiv som passiv) som hovedårsak til kronisk obstruktiv lungesykdom

Få eller ingen kliniske studier er fullstendig pragmatiske, og alle studier vil befinne seg på en glidende skala fra forklarende til pragmatisk.. Hvor man ender opp på et slik skala,

I en travel klinisk hverdag kan det være en hjelp med flytdiagrammer, men en forut- setning for å kunne anvende disse er at den enkelte må ha noe innsikt, kunnskap og erfaring.