Hva er det som går?

20  Download (0)

Full text

(1)

Hva er det som går?

Epidemiologirapporter fra Mikrobiologisk avdeling

Dagfinn Skaare

Overlege Mikrobiologisk avdeling SiV HF Smittevernkonferanse 24.01.2018

dagfinn.skaare@siv.no

(2)

Hva er det som går for tiden?

• Fast spalte i Mikronytt til 2007

v/ Anne- Lise Bruu

(3)

Epidemiologirapporten

• Ukentlig rapport med diagrammer og kommentarer

• Antall undersøkte pasienter og positivitetsrater

• Molekylære analyser

Fra Agens

2009 Influensa A

2010 Noro/sapovirus, influensa B, parainfluensa, RS/metapneumovirus 2011 Mycoplasma, Chlamydophila, kikhoste, entero/parechovirus (spv) 2013 Adeno/rotavirus (feces)

2016 Rhinovirus

2017 Adenovirus (luftveier)

(4)

Januar 2009

• Influensa PCR ferdig validert og tas i bruk

0 50 100 150 200 250 300

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Uke (2009)

Influensa A PCR

Antall analyser

(5)

Uke 29/2009

• Første bølge av H1N1pdm09 (”svineinfluensa”)

• 10.000 deltakere hver dag torsdag – søndag

(6)

Uke 39/2009

• Første influensa A-rapport publiseres på www.siv.no

(7)

Uke 41/2009

• Bølge 2

• Sprengt analyse- kapasitet

• Stort

informasjons- behov

• Ukentlig

rapportering på nett

(8)

Høsten 2011: Mycoplasma

Mai:

Første rapport

(9)

Våren 2013: Rotavirus

(10)

Siste ukes rapport (3/2018)

(11)

Influensavirus

(12)

RS/metapneumovirus

(13)

Luftveisbakterier

(14)

Gastroenterittvirus

(15)

Entero/parechovirus (spinalvæske)

(16)

November 2017:

Positivitetsrater

(17)

Distribusjon

• Epost fra januar 2010

Enklere å administrere enn nettpublisering

Direkte kommunikasjon med hovedmålgruppene Interaktivitet!

• Mailingliste

Smittevern og leger ved SiV og STHF

Fastleger, kommuneleger, legevakt, fylkeslege Folkehelseinstituttet

NRK Vestfold, Tønsbergs Blad Andre interesserte

(18)
(19)

Artig – og nyttig!

• Gode muligheter for helseinformasjon gjennom media

• Gir erfaring og kunnskap om infeksjonsepidemiologi

• Sanntidsovervåking – tidlig deteksjon av epidemier

• Beredskap (diagnostikk, behandling og smittevern)

• Sikrere vurdering av analyseresultater (høy

pretestsannsynlighet → høy positiv prediktiv verdi)

• Redusert antibiotikabruk

(20)

Takk for oppmerksomheten!

Vil du abonnere på rapporten?

Send epost til dagfinn.skaare@siv.no

Figure

Updating...

References

Related subjects :