• No results found

Liste over interesser som kan bli berørt av tiltaket Dette er tilgrensende eiendommer til området vi ønsker å fylle på sand. Ingen av eiendommene grenser direkte til området vi ønsker sand.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Liste over interesser som kan bli berørt av tiltaket Dette er tilgrensende eiendommer til området vi ønsker å fylle på sand. Ingen av eiendommene grenser direkte til området vi ønsker sand."

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Liste over interesser som kan bli berørt av tiltaket

Dette er tilgrensende eiendommer til området vi ønsker å fylle på sand. Ingen av eiendommene grenser direkte til området vi ønsker sand.

Gnr/Bnr Navn Telefon Adresse

83/31 Ragnhild Asgerd Halden 32 83 74 67 Nedre Storgate 56, 3012 Drammen 81/328 Pål og Silje Marie Nygaard 911 78 706/473 59 897 Fredliløkka 16, 3031 Drammen 81/329 Hjørdis Cecilie Nordby 908 96 608 Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen 81/330 Hilde Kristin Solem Burud 481 15 148 Fredliløkka 20, 3031 Drammen 81/12 Fam. Nordang v/ Ingeborg Nordang 975 44 994 Fredlisletta 8, 3031 Drammen

81/334 Øyvind Telum 926 37 107 Fredlihavna 6, 3031 Drammen

Kartutsnitt som viser eiendommene i listen ovenfor i forhold til prosjektområdet.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Denne delrapport inneholder oversikt over de eiendommer i studie- området som ikke er berørt av Vaterland-prosjektet og NSB's eiendoms- overdragelser i forbindelse

organisasjonskulturen og den enkelte medarbeiders kompetanse. Funksjonell ledelse er basert på relasjon, tillit og dialog. Relasjon etableres gjennom tillit, og tillit har egenskaper

Spørreundersøkelsen viser et stort engasjement for området med mange forskjellige ønsker og interesser. Det er tydelig at mange ønsker at området bevares og at de mest

Statens Vegvesen ønsker at i området som grenser til riksveg 70 skal det kunne utføres drift og vedlikehold på veistrekningen (inkludert skogrydding). I forslaget til vernekart

Det er forbindelser mellom eksisterende RH og Nye RH i hver etasje opp mot eksisterende RH. Mengde transport avhenger av hvilke funksjoner som legges til nytt og eksisterende

Det skal gis en kortfattet beskrivelse av landskapet i planområdet og tilgrensende områder (herunder vindkraftverket med tilhørende nettilknytning, internveger,

Høringsbrev - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av

Denne endringen innebærer at det og blir endring i kirkesogn, og at dette området etter 01.01.17 er en del av Sola menighet. Vi ønsker innbyggerne i dette området velkom- men

Det virker som om han er klar over at han forsøker å bli mest mulig lik majoriteten, men som Fanon viser så blir den svarte identiteten aldri noe man kan fri seg fra, for under

Alt avfall leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med mindre annet er angitt... I tabellen under er angitt hvilke fraksjoner som forventes

Undersøkelsesområdet for denne rapporten omfatter området som blir direkte berørt av planene for Mjåvatn kraftverk, og det området hvor det forventes at de registrerte verdiene for

Du kan ha god psykisk helse, og samtidig ha symptom på alvorlig psykisk sykdom.. God psykisk helse Dårlig psykisk

Dersom du ikke har tidligere søknader eller ikke ønsker å importere, får du opp boksen der du kan legge til eiendommer.. Dette er eiendommene du skal tegne

Vi forstår i utgangspunktet høringsteksten slik at NVE ønsker at solcelleanlegg på bygg må velge mellom å bli målt og avregnet i felles målepunkt(i praksis å være plusskunde),

i sakens natur at skolestedene varierte over tid, I de siste årene før Hauketo fikk sin første faste skole i 1863, ble skolen holdt på plassen Burud under Øvre Prinsdal gård..

Sogneprest Jørgen Setran overrakte blomster til kantor Gunnar Gustad og takket for det gode samarbeid de har hatt under arrangementet

Jeg liker varmlunsj bedre enn matpakke Jeg liker smørelunsj bedre enn matpakke Jeg foretrekker kantine fremfor matpakke.. Noen foreløpige konklusjoner. 1) Elevene er fornøyd

• ..ønsker krav om målemetode og nøyaktighet på objektnivå på EN standard måte for alle DOK-datasett, samt for fullstendighet på datasettnivå. • ..ønsker at det

• Operasjonssentralen for brann for Sør-Øst (Buskerud, Vestfold og Telemark) er vedtatt samlokalisert med politiets operasjonssentral i samme etasje. Tønsberg kommune har fått

Dersom dere skriftlig har opplyst den ansatte om dette ved ansettelsen, kan dere forlenge prøvetiden, så lenge dere gjør dette før prøvetiden utløper.. Dersom

I området ved Storåbru, som ligger ovenfor innslagspunktet for sandpåvirkning fra "Smalabekken", ble det gjort skjulmålinger på seks segment (Figur 2).. Oppstrøms og

miljøarbeidet. Han snakket også om hvor viktig det var at ledelsen har kunnskaper om arbeidet på grasrotplan, og at det er en god økonomi i I IMS-arbeiclet. Vegsjefen la i

Mange av de som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet synes også å ha svak tallforståelse; over 40 prosent av de nær 50 000 hjemmearbeidende kvinnene over 45 år skårer på nivå