• No results found

fom 201201 tom 201212Tabell 2) Personer registrert i tiltak i alt fordelt på hovedgrupper avtiltak *) gjennomsnitt hittil i år for perioden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "fom 201201 tom 201212Tabell 2) Personer registrert i tiltak i alt fordelt på hovedgrupper avtiltak *) gjennomsnitt hittil i år for perioden"

Copied!
76
0
0

Fulltekst

(1)

Tabell 2) Personer registrert i tiltak i alt fordelt på hovedgrupper av tiltak *) gjennomsnitt hittil i år for perioden

Arbeidssøk ere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaringstiltak 204 2 281 170 2 654

Oppfølging 2 641 8 012 195 10 849

Opplæring 5 626 16 700 138 22 464

Lønnstilskudd 1 484 3 767 151 5 402

Arbeidspraksis 6 776 14 794 113 21 683

Arbeidsrettet rehabilitering 337 301 638

Tilrettelagt arbeid 10 195 10 195

Helsemessig utredning/behandling 48 726 774

Tilrettelegging 69 230 299

Jobbskaping og egenetablering 91 115 2 208

I alt 16 822 56 318 2 026 75 166

tiltak

Kvinner 8 574 28 586 1 273 38 432

Menn 8 248 27 732 754 36 734

I alt 16 822 56 318 2 026 75 166

fom 201201 tom 201212

(2)

Kvinner

Arbeidssøk ere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaringstiltak 82 1 237 91 1 411

Oppfølging 1 154 4 160 115 5 429

Opplæring 3 177 9 677 74 12 928

Lønnstilskudd 421 1 391 46 1 859

Arbeidspraksis 3 703 7 797 65 11 565

Arbeidsrettet rehabilitering 225 206 431

Tilrettelagt arbeid 3 963 3 963

Helsemessig utredning/behandling 33 515 547

Tilrettelegging 35 159 195

Jobbskaping og egenetablering 36 68 1 105

I alt 8 574 28 586 1 273 38 433

Menn

Arbeidssøk ere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaringstiltak 121 1 044 78 1 244

Oppfølging 1 487 3 852 80 5 419

Opplæring 2 449 7 023 63 9 536

Lønnstilskudd 1 063 2 375 105 3 543

Arbeidspraksis 3 073 6 996 48 10 118

Arbeidsrettet rehabilitering 112 95 207

Tilrettelagt arbeid 6 233 6 233

Helsemessig utredning/behandling 15 211 226

Tilrettelegging 33 71 104

Jobbskaping og egenetablering 55 47 1 103

(3)

Avklaring i skjermet virksomhet 4 2 039 4 2 047

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 11 33 140 184

Avklaringstiltak i alt 204 2 281 170 2 654

Arbeid med bistand (AB) 41 6 480 14 6 535

Arbeid med bistand A oppfølging 2 2

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 1 1

Intern jobbklubb 163 51 1 214

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 3 6 9

Jobbklubb 1 588 173 13 1 774

Mentor 6 49 3 58

Oppfølging 820 1 166 30 2 016

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 20 85 135 240

Oppfølging i alt 2 641 8 012 195 10 849

AMO i bedrift 2 0 3

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 5 191 2 017 84 7 292

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 235 282 19 536

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 13 936 8 958

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 96 79 3 178

Utdanning 90 13 385 24 13 499

Opplæring i alt 5 626 16 700 138 22 464

Lønnstilskudd 0 0

Lønnstilskudd av lengre varighet 1 1

Tidsbegrenset lønnstilskudd 1 484 1 421 151 3 056

Tidsubestemt lønnstilskudd 2 344 2 344

Lønnstilskudd i alt 1 484 3 767 151 5 402

(4)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 6 757 7 942 99 14 798

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 19 6 852 14 6 885

Arbeidspraksis i alt 6 776 14 794 113 21 683

Arbeidsrettet rehabilitering 23 0 23

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 113 12 126

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 80 227 308

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 6 1 6

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 50 30 79

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 65 31 96

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 337 301 638

Produksjonsverksted (PV) 37 37

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 1 151 1 151

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 1 009 1 009 Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 7 938 7 938

Varig vernet arbeid (VVA) 60 60

Tilrettelagt arbeid i alt 10 195 10 195

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 31 549 581

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 10 107 116

Utredning/behandling sammensatte lidelser 7 70 77

Helsemessig utredning/behandling i alt 48 726 774

Funksjonsassistanse 20 91 111

Tilrettelegging 19 139 158

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 30 0 30

Tilrettelegging i alt 69 230 299

(5)

Jobbskapingsprosjekter 23 10 1 34

Jobbskaping og egenetablering i alt 91 115 2 208

Personer i tiltak i alt 16 822 56 318 2 026 75 166

(6)

Kvinner

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 74 120 13 207

Avklaring i skjermet virksomhet 2 1 098 1 1 102

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 6 19 77 102

Avklaringstiltak i alt 82 1 237 91 1 411

Arbeid med bistand (AB) 18 3 361 5 3 384

Arbeid med bistand A oppfølging 1 1

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 0 0

Intern jobbklubb 70 19 0 90

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 1 3 4

Jobbklubb 689 77 5 770

Mentor 2 20 1 23

Oppfølging 362 622 17 1 001

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 13 57 87 157

Oppfølging i alt 1 154 4 160 115 5 429

AMO i bedrift 1 1

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 2 981 1 142 51 4 174

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 76 122 6 204

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 6 335 1 342

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 62 53 1 116

Utdanning 51 8 025 15 8 090

Opplæring i alt 3 177 9 677 74 12 928

(7)

kere på tiltak

arbeidsev ne, på

tiltak

Andre på

tiltak I alt

Lønnstilskudd 0 0

Tidsbegrenset lønnstilskudd 421 453 46 921

Tidsubestemt lønnstilskudd 938 938

Lønnstilskudd i alt 421 1 391 46 1 859

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 3 696 4 436 58 8 190

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 7 3 362 7 3 376

Arbeidspraksis i alt 3 703 7 797 65 11 565

Arbeidsrettet rehabilitering 14 0 14

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 77 9 86

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 55 158 213

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 4 0 4

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 33 18 51

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 42 21 63

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 225 206 431

Produksjonsverksted (PV) 20 20

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 378 378

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 409 409

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 3 127 3 127

Varig vernet arbeid (VVA) 30 30

Tilrettelagt arbeid i alt 3 963 3 963

(8)

Kvinner

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 21 385 406

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 7 79 86

Utredning/behandling sammensatte lidelser 5 50 55

Helsemessig utredning/behandling i alt 33 515 547

Funksjonsassistanse 11 45 56

Tilrettelegging 16 114 130

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 9 0 9

Tilrettelegging i alt 35 159 195

Egenetablering 25 62 1 88

Jobbskapingsprosjekter 11 6 1 17

Jobbskaping og egenetablering i alt 36 68 1 105

I alt 8 574 28 586 1 273 38 433

(9)

tiltak ne, på

tiltak tiltak

Avklaring 114 89 13 216

Avklaring i skjermet virksomhet 2 941 3 945

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 5 14 63 82

Avklaringstiltak i alt 121 1 044 79 1 244

Arbeid med bistand (AB) 23 3 119 9 3 152

Arbeid med bistand A oppfølging 1 1

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 0 0

Intern jobbklubb 92 31 1 125

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 2 3 5

Jobbklubb 900 96 8 1 004

Mentor 4 28 2 34

Oppfølging 458 544 13 1 016

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 7 29 47 83

Oppfølging i alt 1 487 3 852 80 5 419

AMO i bedrift 1 0 1

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 2 209 875 33 3 118

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 159 160 13 332

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 7 601 7 615

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 33 26 1 61

Utdanning 39 5 360 9 5 409

Opplæring i alt 2 449 7 023 63 9 536

(10)

Menn

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Lønnstilskudd 0 0

Lønnstilskudd av lengre varighet 1 1

Tidsbegrenset lønnstilskudd 1 063 968 105 2 135

Tidsubestemt lønnstilskudd 1 406 1 406

Lønnstilskudd i alt 1 063 2 375 105 3 543

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 3 062 3 506 41 6 609

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 12 3 490 7 3 510

Arbeidspraksis i alt 3 073 6 997 48 10 118

Arbeidsrettet rehabilitering 9 0 9

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 36 3 40

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 25 69 94

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 2 0 2

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 17 12 29

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 23 10 33

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 112 95 207

Produksjonsverksted (PV) 17 17

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 774 774

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 600 600

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 4 812 4 812

Varig vernet arbeid (VVA) 30 30

Tilrettelagt arbeid i alt 6 233 6 233

(11)

tiltak ne, på

tiltak tiltak

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 11 164 174

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 3 28 31

Utredning/behandling sammensatte lidelser 2 20 21

Helsemessig utredning/behandling i alt 15 211 226

Funksjonsassistanse 9 46 55

Tilrettelegging 3 24 28

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 21 0 21

Tilrettelegging i alt 33 71 104

Egenetablering 43 43 1 86

Jobbskapingsprosjekter 12 5 0 17

Jobbskaping og egenetablering i alt 55 47 1 103

I alt 8 248 27 732 754 36 734

(12)

01 Østfold

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 39 15 4 59

Avklaring i skjermet virksomhet 0 148 0 148

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 1 4 6

Avklaringstiltak i alt 40 164 9 213

Arbeid med bistand (AB) 4 500 2 506

Intern jobbklubb 1 0 1

Jobbklubb 275 10 1 287

Mentor 1 1

Oppfølging 118 94 2 214

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 2 1 6 9

Oppfølging i alt 400 607 10 1 017

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 326 58 1 385

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 10 9 1 20

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 16 16

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 0 0 1

Utdanning 7 864 1 873

Opplæring i alt 344 947 3 1 294

Tidsbegrenset lønnstilskudd 56 51 7 113

Tidsubestemt lønnstilskudd 145 145

Lønnstilskudd i alt 56 195 7 258

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 523 441 6 970

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 0 535 2 537

(13)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 11 1 13 Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 20 22

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 14 23 37

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 61 61

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 42 42

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 391 391

Varig vernet arbeid (VVA) 2 2

Tilrettelagt arbeid i alt 496 496

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 2 67 69

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 1 11 12

Helsemessig utredning/behandling i alt 3 78 81

Funksjonsassistanse 1 5 6

Tilrettelegging 0 2 2

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 0 0

Tilrettelegging i alt 1 7 8

Egenetablering 14 7 1 22

Jobbskaping og egenetablering i alt 14 7 1 22

I alt 1 378 3 410 145 4 933

(14)

02 Akershus

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 7 23 3 33

Avklaring i skjermet virksomhet 1 183 0 184

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 1 6 8

Avklaringstiltak i alt 7 208 9 224

Arbeid med bistand (AB) 3 467 0 470

Jobbklubb 207 30 2 239

Mentor 1 6 3 9

Oppfølging 51 102 2 155

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 2 4 5 11

Oppfølging i alt 263 607 13 883

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 680 314 17 1 012

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 26 22 1 49

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 2 79 0 81

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 3 1 4

Utdanning 6 996 2 1 004

Opplæring i alt 718 1 413 19 2 150

Tidsbegrenset lønnstilskudd 112 102 18 232

Tidsubestemt lønnstilskudd 192 192

Lønnstilskudd i alt 112 295 18 424

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 834 661 10 1 504

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 2 499 0 501

Arbeidspraksis i alt 835 1 160 10 2 005

(15)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 35 37 Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 1 1 2

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 2 2

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 10 40 49

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 62 62

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 64 64

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 738 738

Varig vernet arbeid (VVA) 2 2

Tilrettelagt arbeid i alt 866 866

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 4 52 56

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 0

Utredning/behandling sammensatte lidelser 0 3 3

Helsemessig utredning/behandling i alt 4 55 59

Funksjonsassistanse 2 11 14

Tilrettelegging 0 0

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 2 0 2

Tilrettelegging i alt 5 12 16

Egenetablering 1 8 9

Jobbskapingsprosjekter 3 1 4

Jobbskaping og egenetablering i alt 4 9 12

I alt 1 939 4 575 175 6 689

(16)

03 Oslo

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 0 7 1 8

Avklaring i skjermet virksomhet 1 218 0 219

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 1 12 14

Avklaringstiltak i alt 3 226 13 241

Arbeid med bistand (AB) 5 864 0 869

Intern jobbklubb 0 0

Jobbklubb 406 27 2 434

Mentor 0 1 1

Oppfølging 90 104 9 202

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 2 6 9

Oppfølging i alt 502 997 16 1 515

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 758 653 18 2 429

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 2 5 0 8

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 2 109 2 114

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 0 0

Utdanning 5 1 520 1 1 526

Opplæring i alt 1 768 2 287 21 4 076

Tidsbegrenset lønnstilskudd 135 80 16 231

Tidsubestemt lønnstilskudd 223 223

Lønnstilskudd i alt 135 303 16 454

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 740 567 1 1 308

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 2 807 0 810

(17)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 5 42 46 Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 2 3

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 9 45 55

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 111 111

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 29 29

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 526 526

Varig vernet arbeid (VVA) 1 1

Tilrettelagt arbeid i alt 667 667

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 24 25

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 1 1

Utredning/behandling sammensatte lidelser 2 9 11

Helsemessig utredning/behandling i alt 4 34 37

Funksjonsassistanse 3 16 18

Tilrettelegging 1 1

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 4 16 20

Egenetablering 0 8 8

Jobbskapingsprosjekter 13 3 1 17

Jobbskaping og egenetablering i alt 14 11 1 25

I alt 3 163 5 882 163 9 208

(18)

04 Hedmark

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 12 5 1 18

Avklaring i skjermet virksomhet 0 131 1 132

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 5 20 27

Avklaringstiltak i alt 14 142 22 177

Arbeid med bistand (AB) 1 238 0 238

Jobbklubb 28 3 0 31

Mentor 1 1 2

Oppfølging 40 19 2 61

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 3 17 29 49

Oppfølging i alt 72 278 32 382

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 258 93 4 355

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 19 4 0 24

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 20 1 20

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 7 7 14

Utdanning 3 620 0 623

Opplæring i alt 286 744 5 1 036

Tidsbegrenset lønnstilskudd 69 49 3 120

Tidsubestemt lønnstilskudd 80 80

Lønnstilskudd i alt 69 128 3 200

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 330 442 8 781

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 406 2 409

Arbeidspraksis i alt 331 848 11 1 190

(19)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 2 Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 0 2 2

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 36 36

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 31 31

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 363 363

Varig vernet arbeid (VVA) 0 0

Tilrettelagt arbeid i alt 430 430

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 9 10

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 3 3

Helsemessig utredning/behandling i alt 1 13 13

Funksjonsassistanse 0 1 1

Tilrettelegging 7 34 41

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 3 3

Tilrettelegging i alt 10 34 45

Egenetablering 0 6 6

Jobbskapingsprosjekter 1 0 1

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 6 7

I alt 773 2 588 121 3 482

(20)

05 Oppland

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 4 13 1 18

Avklaring i skjermet virksomhet 41 0 41

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 2 11 13

Avklaringstiltak i alt 5 57 12 73

Arbeid med bistand (AB) 0 226 1 227

Jobbklubb 46 5 1 52

Mentor 1 1

Oppfølging 21 106 1 128

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 13 25 39

Oppfølging i alt 68 352 27 447

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 56 58 1 115

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 15 5 0 20

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 14 14

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 1 0 2

Utdanning 3 505 2 510

Opplæring i alt 75 582 4 661

Tidsbegrenset lønnstilskudd 58 66 2 127

Tidsubestemt lønnstilskudd 45 45

Lønnstilskudd i alt 58 111 2 171

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 330 422 8 761

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 282 0 283

Arbeidspraksis i alt 331 704 8 1 044

(21)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 0 1 1

Produksjonsverksted (PV) 16 16

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 68 68

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 1 1

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 313 313

Varig vernet arbeid (VVA) 2 2

Tilrettelagt arbeid i alt 400 400

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 0 14 15

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 4 4

Utredning/behandling sammensatte lidelser 1 1

Helsemessig utredning/behandling i alt 1 19 20

Funksjonsassistanse 1 6 7

Tilrettelegging 0 3 4

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 2 10 12

Egenetablering 1 3 4

Jobbskapingsprosjekter 3 1 4

Jobbskaping og egenetablering i alt 3 5 8

I alt 540 2 214 83 2 837

(22)

06 Buskerud

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 2 14 1 18

Avklaring i skjermet virksomhet 0 179 0 179

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 0 5 6

Avklaringstiltak i alt 3 193 6 202

Arbeid med bistand (AB) 1 335 0 336

Jobbklubb 181 38 1 220

Mentor 3 0 3

Oppfølging 35 83 1 119

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 2 5 8

Oppfølging i alt 218 461 8 687

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 219 72 4 295

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 14 8 1 22

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 38 0 38

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 2 3

Utdanning 3 712 1 716

Opplæring i alt 237 832 5 1 074

Tidsbegrenset lønnstilskudd 69 88 4 161

Tidsubestemt lønnstilskudd 154 154

Lønnstilskudd i alt 69 242 4 315

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 313 495 8 816

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 314 0 314

Arbeidspraksis i alt 314 808 8 1 130

(23)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 1 16 17

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 5 19 24

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 31 31

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 46 46

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 403 403

Varig vernet arbeid (VVA) 1 1

Tilrettelagt arbeid i alt 481 481

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 30 31

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 9 9

Utredning/behandling sammensatte lidelser 12 12

Helsemessig utredning/behandling i alt 1 51 51

Funksjonsassistanse 1 6 7

Tilrettelegging 0 6 6

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 2 12 14

Egenetablering 5 12 18

Jobbskaping og egenetablering i alt 5 12 18

I alt 846 3 037 112 3 996

(24)

07 Vestfold

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 37 26 3 66

Avklaring i skjermet virksomhet 1 275 0 276

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 1 11 13

Avklaringstiltak i alt 38 302 14 354

Arbeid med bistand (AB) 3 563 1 567

Jobbklubb 1 1 1

Mentor 0 2 3

Oppfølging 115 124 4 243

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 0 0 1 2

Oppfølging i alt 119 691 5 815

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 275 102 4 382

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 11 3 14

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 2 68 0 70

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 25 6 30

Utdanning 11 946 6 962

Opplæring i alt 324 1 124 10 1 459

Tidsbegrenset lønnstilskudd 62 59 7 128

Tidsubestemt lønnstilskudd 163 163

Lønnstilskudd i alt 62 222 7 291

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 325 405 2 733

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 2 337 1 340

Arbeidspraksis i alt 328 742 4 1 073

(25)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 39 24 63 Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 5 3 7

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 28 13 40

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 71 40 111

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 11 11

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 16 16

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 382 382

Varig vernet arbeid (VVA) 5 5

Tilrettelagt arbeid i alt 414 414

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 0 12 12

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 1 6 7

Helsemessig utredning/behandling i alt 1 18 19

Funksjonsassistanse 1 5 6

Tilrettelegging 0 0

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 2 5 7

Egenetablering 7 14 21

Jobbskapingsprosjekter 3 3 0 6

Jobbskaping og egenetablering i alt 10 17 0 27

I alt 880 3 586 105 4 570

(26)

08 Telemark

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 1 1 2

Avklaring i skjermet virksomhet 1 1

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 1 6 7

Avklaringstiltak i alt 0 3 6 10

Arbeid med bistand (AB) 6 290 1 297

Intern jobbklubb 5 0 6

Jobbklubb 53 2 0 55

Mentor 0 2 2

Oppfølging 46 26 1 73

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 0 1 1

Oppfølging i alt 110 320 3 433

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 300 128 12 440

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 19 5 0 23

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 1 19 0 20

Utdanning 6 425 1 431

Opplæring i alt 325 577 12 914

Tidsbegrenset lønnstilskudd 57 33 3 93

Tidsubestemt lønnstilskudd 60 60

Lønnstilskudd i alt 57 92 3 153

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 172 237 3 412

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 438 1 440

Arbeidspraksis i alt 173 675 4 852

(27)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 0 0 0 Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 3 5 Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 1 1 2

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 13 5 17

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 42 42

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 51 51

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 354 354

Tilrettelagt arbeid i alt 446 446

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 15 16

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 1 2 3

Utredning/behandling sammensatte lidelser 0 0

Helsemessig utredning/behandling i alt 2 17 19

Funksjonsassistanse 1 1

Tilrettelegging 1 0 1

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 0 1

Tilrettelegging i alt 2 2 3

Egenetablering 1 2 3

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 2 3

I alt 667 2 131 52 2 850

(28)

09 Aust-Agder

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 1 5 1 7

Avklaring i skjermet virksomhet 32 32

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 4 5

Avklaringstiltak i alt 1 38 5 44

Arbeid med bistand (AB) 1 183 0 184

Intern jobbklubb 6 0 6

Jobbklubb 77 19 1 97

Mentor 0 7 7

Oppfølging 9 25 2 36

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 3 9 13

Oppfølging i alt 93 237 12 343

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 72 12 0 84

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 3 0 3

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 7 7

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 1 2

Utdanning 2 433 0 436

Opplæring i alt 78 453 1 532

Tidsbegrenset lønnstilskudd 70 50 6 126

Tidsubestemt lønnstilskudd 83 83

Lønnstilskudd i alt 70 133 6 209

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 206 283 2 491

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 181 181

(29)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 7 0 8 Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 1 5 6

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 15 6 21

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 34 34

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 38 38

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 237 237

Varig vernet arbeid (VVA) 1 1

Tilrettelagt arbeid i alt 310 310

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 17 18

Utredning/behandling sammensatte lidelser 0 0

Helsemessig utredning/behandling i alt 1 17 18

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 1 1

Egenetablering 14 7 0 22

Jobbskaping og egenetablering i alt 14 7 0 22

I alt 463 1 662 48 2 172

(30)

10 Vest-Agder

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 7 14 2 23

Avklaring i skjermet virksomhet 0 72 73

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 2 4 6

Avklaringstiltak i alt 7 88 6 102

Arbeid med bistand (AB) 1 372 1 374

Intern jobbklubb 0 0

Jobbklubb 53 2 1 55

Mentor 0 4 0 4

Oppfølging 8 31 1 39

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 0 2 1 4

Oppfølging i alt 63 411 3 477

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 115 52 1 168

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 3 1 0 4

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 1 34 35

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 1

Utdanning 6 592 0 598

Opplæring i alt 126 678 2 806

Tidsbegrenset lønnstilskudd 36 47 3 86

Tidsubestemt lønnstilskudd 123 123

Lønnstilskudd i alt 36 171 3 209

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 257 372 3 632

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 2 283 285

(31)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 3 4 7

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 0 1

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 11 4 15

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 47 47

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 74 74

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 313 313

Varig vernet arbeid (VVA) 1 1

Tilrettelagt arbeid i alt 436 436

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 13 14

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 8 9

Utredning/behandling sammensatte lidelser 1 6 7

Helsemessig utredning/behandling i alt 2 27 29

Funksjonsassistanse 4 4

Tilrettelegging 0 0 0

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 2 2

Tilrettelegging i alt 2 4 6

Egenetablering 9 6 0 15

Jobbskaping og egenetablering i alt 9 6 0 15

I alt 499 2 458 53 3 010

(32)

11 Rogaland

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 23 23 2 48

Avklaring i skjermet virksomhet 0 66 66

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 2 3 10 14

Avklaringstiltak i alt 25 92 12 129

Arbeid med bistand (AB) 4 503 5 512

Intern jobbklubb 84 17 0 101

Jobbklubb 0 0

Mentor 1 5 6

Oppfølging 39 151 1 191

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 4 3 8

Oppfølging i alt 130 680 9 819

AMO i bedrift 0 0

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 224 88 6 318

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 49 118 9 176

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 1 56 0 57

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 2 5 7

Utdanning 5 583 2 590

Opplæring i alt 281 849 17 1 148

Lønnstilskudd 0 0

Lønnstilskudd av lengre varighet 1 1

Tidsbegrenset lønnstilskudd 94 143 17 253

Tidsubestemt lønnstilskudd 120 120

Lønnstilskudd i alt 94 264 17 375

(33)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 0 263 1 264

Arbeidspraksis i alt 450 939 12 1 401

Arbeidsrettet rehabilitering 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 23 1 24

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 5 14 19

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 29 15 45

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 90 90

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 138 138

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 682 682

Varig vernet arbeid (VVA) 7 7

Tilrettelagt arbeid i alt 916 916

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 4 68 72

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 2 17 19

Utredning/behandling sammensatte lidelser 1 16 18

Helsemessig utredning/behandling i alt 7 102 109

Funksjonsassistanse 2 6 8

Tilrettelegging 7 72 79

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 0 0

Tilrettelegging i alt 9 78 87

(34)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Egenetablering 8 6 14

Jobbskaping og egenetablering i alt 8 6 14

I alt 988 3 791 262 5 041

(35)

tiltak

Avklaring 13 4 2 19

Avklaring i skjermet virksomhet 0 190 0 190

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 1 12 14

Avklaringstiltak i alt 14 195 15 223

Arbeid med bistand (AB) 4 499 0 503

Arbeid med bistand A oppfølging 0 0

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 0 0

Intern jobbklubb 44 6 1 50

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 2 0 2

Jobbklubb 131 18 1 151

Mentor 1 5 5

Oppfølging 149 31 2 182

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 2 12 22 36

Oppfølging i alt 333 571 25 930

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 321 147 9 476

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 0 0 0

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 2 128 130

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 38 18 1 56

Utdanning 6 1 406 1 1 413

Opplæring i alt 366 1 699 11 2 076

Tidsbegrenset lønnstilskudd 213 192 12 417

Tidsubestemt lønnstilskudd 275 275

Lønnstilskudd i alt 213 467 11 692

(36)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 568 568 5 1 141

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 3 667 1 671

Arbeidspraksis i alt 571 1 235 6 1 812

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 0 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 3 21 24

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 3 4

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 3 25 28

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 113 113

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 136 136

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 802 802

Varig vernet arbeid (VVA) 21 21

Tilrettelagt arbeid i alt 1 072 1 072

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 2 63 66

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 1 10 11

Utredning/behandling sammensatte lidelser 1 10 11

Helsemessig utredning/behandling i alt 4 84 88

Funksjonsassistanse 1 7 8

Tilrettelegging 3 15 18

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 3 3

Tilrettelegging i alt 6 22 29

Egenetablering 1 4 5

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 4 5

(37)

tiltak

Avklaring 3 8 0 11

Avklaring i skjermet virksomhet 23 23

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 1 2 3

Avklaringstiltak i alt 3 32 2 37

Arbeid med bistand (AB) 1 117 0 119

Intern jobbklubb 1 1

Jobbklubb 2 2

Mentor 1 1

Oppfølging 7 31 1 39

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 3 1 5

Oppfølging i alt 12 152 3 167

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 16 3 0 19

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 3 8 0 11

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 1 51 1 52

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 2 5 7

Utdanning 1 208 0 209

Opplæring i alt 23 274 1 298

Tidsbegrenset lønnstilskudd 22 26 2 50

Tidsubestemt lønnstilskudd 17 17

Lønnstilskudd i alt 22 43 2 67

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 120 165 6 292

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 0 82 0 83

Arbeidspraksis i alt 120 248 7 374

(38)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 5 5

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 2 4

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 2 0 2

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 10 2 12

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 13 13

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 4 4

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 160 160

Varig vernet arbeid (VVA) 2 2

Tilrettelagt arbeid i alt 179 179

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 0

Helsemessig utredning/behandling i alt 0 0

Funksjonsassistanse 2 0 2

Tilrettelegging 1 1

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 3 1 3

Egenetablering 1 1

Jobbskapingsprosjekter 0 0

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 1

I alt 180 941 17 1 139

(39)

tiltak

Avklaring 1 17 0 18

Avklaring i skjermet virksomhet 0 78 0 79

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 3 9 13

Avklaringstiltak i alt 2 97 10 110

Arbeid med bistand (AB) 3 418 2 423

Arbeid med bistand A oppfølging 1 1

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 0 0

Intern jobbklubb 0 0

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 0 0

Jobbklubb 49 5 1 54

Mentor 2 2

Oppfølging 1 27 0 28

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 4 6 11

Oppfølging i alt 53 458 9 520

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 100 41 1 142

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 17 24 2 42

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 14 0 14

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 6 8 0 14

Utdanning 6 612 2 619

Opplæring i alt 128 699 6 833

Tidsbegrenset lønnstilskudd 126 137 19 282

Tidsubestemt lønnstilskudd 87 87

Lønnstilskudd i alt 126 224 19 368

(40)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 415 445 3 863

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 0 184 0 185

Arbeidspraksis i alt 416 629 3 1 048

Arbeidsrettet rehabilitering 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 10 1 11

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 2 4

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 1 0 1

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 34 19 53

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 31 6 37

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 78 29 107

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 58 58

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 24 24

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 361 361

Varig vernet arbeid (VVA) 6 6

Tilrettelagt arbeid i alt 448 448

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 2 6 7

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 1 1

Utredning/behandling sammensatte lidelser 0 1 1

Helsemessig utredning/behandling i alt 2 7 9

Funksjonsassistanse 2 4 6

Tilrettelegging 1 0 1

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 2 2

Tilrettelegging i alt 5 4 10

(41)

Jobbskaping og egenetablering i alt 0 4 4

I alt 726 2 644 86 3 456

(42)

16 Sør-Trøndelag

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Avklaring 18 13 2 33

Avklaring i skjermet virksomhet 106 1 107

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 3 4 7

Avklaringstiltak i alt 19 123 6 147

Arbeid med bistand (AB) 3 281 0 284

Intern jobbklubb 22 27 49

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 1 6 6

Jobbklubb 37 6 1 44

Mentor 0 1 1

Oppfølging 39 104 0 143

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 0 13 4 17

Oppfølging i alt 102 437 5 544

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 154 81 2 236

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 18 48 0 66

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 77 2 79

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 6 8

Utdanning 6 689 1 695

Opplæring i alt 179 900 4 1 084

Tidsbegrenset lønnstilskudd 98 109 11 218

Tidsubestemt lønnstilskudd 162 162

Lønnstilskudd i alt 98 271 11 380

(43)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 466 1 468

Arbeidspraksis i alt 372 1 089 9 1 471

Arbeidsrettet rehabilitering 1 0 2

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 17 1 19

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 11 14 26

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 1 0 1

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 7 1 9

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 3 1 5

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 41 18 59

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 72 72

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 145 145

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 424 424

Varig vernet arbeid (VVA) 4 4

Tilrettelagt arbeid i alt 645 645

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 3 25 28

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 1 9 10

Utredning/behandling sammensatte lidelser 1 6 7

Helsemessig utredning/behandling i alt 5 39 44

Funksjonsassistanse 8 8

Tilrettelegging 0 0

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 5 5

Tilrettelegging i alt 5 8 13

(44)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Egenetablering 1 3 4

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 3 4

I alt 771 3 519 101 4 391

(45)

tiltak

Avklaring 1 1 0 2

Avklaring i skjermet virksomhet 41 0 41

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 1 1 2

Avklaringstiltak i alt 1 43 2 46

Arbeid med bistand (AB) 0 83 83

Jobbklubb 19 4 1 24

Mentor 0 1 1

Oppfølging 7 12 1 19

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 1 1

Oppfølging i alt 27 100 2 129

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 28 11 1 39

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 1 1 3

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 30 30

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 6 6

Utdanning 3 448 1 451

Opplæring i alt 33 496 2 530

Lønnstilskudd 0 0

Tidsbegrenset lønnstilskudd 31 57 2 90

Tidsubestemt lønnstilskudd 96 96

Lønnstilskudd i alt 31 152 2 186

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 145 347 2 494

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 207 1 208

Arbeidspraksis i alt 145 554 2 702

(46)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidsrettet rehabilitering 2 0 2

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 14 1 15

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 2 8 10

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0 1

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 18 10 29

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 43 43

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 74 74

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 264 264

Varig vernet arbeid (VVA) 2 2

Tilrettelagt arbeid i alt 384 384

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 4 16 20

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 2 2

Utredning/behandling sammensatte lidelser 0 1 1

Helsemessig utredning/behandling i alt 5 18 23

Funksjonsassistanse 2 6 8

Tilrettelegging 0 3 3

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 3 9 12

Egenetablering 1 2 3

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 2 3

I alt 238 1 757 48 2 043

(47)

tiltak

Avklaring 15 6 1 21

Avklaring i skjermet virksomhet 0 115 0 115

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 1 3 9 12

Avklaringstiltak i alt 15 123 10 149

Arbeid med bistand (AB) 1 284 0 285

Jobbklubb 16 1 0 17

Mentor 0 3 3

Oppfølging 20 38 1 58

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 2 2 7 11

Oppfølging i alt 38 327 8 374

AMO i bedrift 2 2

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 178 31 2 211

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 9 3 4 16

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 1 98 1 100

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 4 6 1 11

Utdanning 5 766 1 772

Opplæring i alt 199 905 9 1 112

Tidsbegrenset lønnstilskudd 73 47 7 127

Tidsubestemt lønnstilskudd 84 84

Lønnstilskudd i alt 73 131 7 211

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 400 403 7 811

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 501 2 504

Arbeidspraksis i alt 401 905 8 1 314

(48)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidsrettet rehabilitering 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 3 1 3

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 1 8 9

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 1 1

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 1 1 2

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 0 0 1

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 6 11 17

Produksjonsverksted (PV) 20 20

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 171 171

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 65 65

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 617 617

Tilrettelagt arbeid i alt 873 873

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 56 58

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 1 13 13

Utredning/behandling sammensatte lidelser 0 5 5

Helsemessig utredning/behandling i alt 2 74 77

Funksjonsassistanse 0 1 1

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 1 1 2

Egenetablering 1 4 5

Jobbskapingsprosjekter 0 0 0

Jobbskaping og egenetablering i alt 2 4 6

I alt 729 3 276 128 4 133

(49)

tiltak

Avklaring 4 12 0 17

Avklaring i skjermet virksomhet 0 100 0 100

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 3 7 10

Avklaringstiltak i alt 4 115 8 127

Arbeid med bistand (AB) 168 168

Jobbklubb 10 1 0 11

Mentor 3 0 3

Oppfølging 24 60 0 84

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 0 1 0 1

Oppfølging i alt 34 233 1 268

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 67 47 1 114

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 9 16 0 25

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 59 0 59

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 3 7 0 10

Utdanning 4 719 3 726

Opplæring i alt 83 847 4 934

Tidsbegrenset lønnstilskudd 63 54 4 121

Tidsubestemt lønnstilskudd 173 173

Lønnstilskudd i alt 63 226 4 294

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 142 252 6 400

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 0 240 0 240

Arbeidspraksis i alt 142 492 6 640

(50)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 1 0 1

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 1 3 4

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 2 4 5

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 50 50

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 27 27

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 431 431

Varig vernet arbeid (VVA) 3 3

Tilrettelagt arbeid i alt 511 511

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 3 50 53

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 10 10

Helsemessig utredning/behandling i alt 3 59 63

Funksjonsassistanse 1 4 5

Tilrettelegging 1 1

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 3 3

Tilrettelegging i alt 4 5 8

Egenetablering 0 8 8

Jobbskaping og egenetablering i alt 0 8 8

I alt 327 2 440 90 2 858

(51)

tiltak

Avklaring 2 1 3

Avklaring i skjermet virksomhet 37 37

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 0 0 4 5

Avklaringstiltak i alt 2 39 4 45

Arbeid med bistand (AB) 1 90 0 91

Mentor 1 1

Oppfølging 1 1

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 1 1 4 6

Oppfølging i alt 2 93 4 98

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 42 25 1 69

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 6 3 0 9

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 21 0 21

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 1 2

Utdanning 3 282 285

Opplæring i alt 52 332 2 385

Tidsbegrenset lønnstilskudd 40 32 10 83

Tidsubestemt lønnstilskudd 62 62

Lønnstilskudd i alt 40 94 10 145

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 112 122 1 235

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 160 0 161

Arbeidspraksis i alt 112 282 2 396

(52)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker 0 3 3

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 0 3 4

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 38 38

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 5 5

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 179 179

Tilrettelagt arbeid i alt 222 222

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 1 14 14

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser 0 0 1

Helsemessig utredning/behandling i alt 1 14 15

Funksjonsassistanse 0 0

Tilrettelegging 0 0

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 1

Tilrettelegging i alt 2 2

Egenetablering 2 0 2

Jobbskapingsprosjekter 1 1 2

Jobbskaping og egenetablering i alt 3 2 4

I alt 211 1 065 39 1 315

(53)

tiltak

Avklaring 0 0

Avklaring i skjermet virksomhet 3 3

Avklaringstiltak i alt 3 3

Arbeid med bistand (AB) 1 1

Jobbklubb 1 0 1

Oppfølging 0 0

Oppfølging i alt 1 1 2

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 1 1 0 2

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 0 0

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 1 1

Utdanning 0 60 60

Opplæring i alt 1 61 0 63

Tidsbegrenset lønnstilskudd 0 0 1

Lønnstilskudd i alt 0 0 1

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 3 15 0 18

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 1 1

Arbeidspraksis i alt 3 16 0 19

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker 0 0

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 0 0 0

(54)

Arbeidssø kere på

tiltak

Nedsatt arbeidsev

ne, på tiltak

Andre på

tiltak I alt

Funksjonsassistanse 1 1

Tilrettelegging i alt 1 1

Egenetablering 1 1

Jobbskaping og egenetablering i alt 1 1

I alt 6 83 1 89

(55)

Oppfølging 11 011 11 422 11 474 11 294 11 201 10 364 9 154 9 909 10 807 11 087 11 641 10 821 Opplæring 25 096 26 384 26 507 26 182 25 244 20 587 12 824 17 719 21 202 22 579 23 179 22 067

Lønnstilskudd 5 269 5 483 5 598 5 400 5 485 5 561 5 102 5 191 5 322 5 460 5 519 5 434

Arbeidspraksis 21 785 23 034 24 107 23 804 24 150 21 694 17 307 17 960 19 172 21 441 22 752 22 992

Arbeidsrettet rehabilitering 634 652 679 675 655 559 460 596 617 667 771 691

Tilrettelagt arbeid 10 093 10 114 10 111 10 131 10 149 10 170 10 202 10 244 10 258 10 306 10 306 10 260

Helsemessig utredning/behandling 961 895 884 853 868 791 651 638 603 662 753 726

Tilrettelegging 244 288 284 273 259 245 234 275 308 319 452 406

Jobbskaping og egenetablering 197 185 194 211 242 205 189 180 235 248 219 188

I alt 77 948 81 199 82 653 81 488 80 899 72 695 57 872 65 210 71 235 75 775 78 657 76 363

(56)

Oppfølging Opplæring Lønnstilskudd Arbeidspraksis

Arbeidsrettet rehabilitering Tilrettelagt arbeid

Helsemessig utredning/behandling Tilrettelegging

Jobbskaping og egenetablering I alt

10 849 22 464 5 402 21 683 638 10 195 774 299 208 75 166

(57)

Avklaring i skjermet virksomhet 1 973 2 003 2 140 2 044 2 001 1 952 1 515 1 946 2 159 2 360 2 328 2 143 2 047

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 228 220 191 177 207 169 69 186 188 213 204 152 184

Avklaringstiltak i alt 2 658 2 742 2 815 2 665 2 646 2 519 1 749 2 498 2 711 3 006 3 065 2 778 2 654

Arbeid med bistand (AB) 6 384 6 389 6 443 6 476 6 577 6 571 6 646 6 592 6 493 6 570 6 590 6 694 6 535

Arbeid med bistand A oppfølging 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 1 1 1 1 1 2 1

Intern jobbklubb 151 211 294 286 236 174 148 153 185 227 278 227 214

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 51 22 9 8 8 6 3 15

Jobbklubb 1 612 1 994 2 134 2 026 2 014 1 356 346 1 156 2 100 2 294 2 569 1 688 1 774

Mentor 23 33 36 47 63 62 56 84 120 45 61 62 58

Oppfølging 2 521 2 478 2 298 2 199 2 062 1 962 1 756 1 694 1 693 1 735 1 899 1 897 2 016

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 268 292 257 250 239 232 201 229 214 213 241 246 240

Oppfølging i alt 11 011 11 422 11 474 11 294 11 201 10 364 9 154 9 909 10 807 11 087 11 641 10 821 10 849

(58)

201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212 snitt hittil i år

AMO i bedrift 1 29 15

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 7 802 8 698 8 680 8 490 7 840 5 871 3 733 5 496 7 196 8 017 8 330 7 349 7 292

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 550 648 677 626 577 493 322 406 492 544 589 504 536

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 994 986 989 961 962 959 934 938 949 948 938 933 958

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 165 178 197 214 195 181 155 146 147 180 187 186 178

Utdanning 15 584 15 845 15 964 15 891 15 670 13 083 7 680 10 733 12 418 12 890 13 135 13 095 13 499 Opplæring i alt 25 096 26 384 26 507 26 182 25 244 20 587 12 824 17 719 21 202 22 579 23 179 22 067 22 464

Lønnstilskudd 4 1 3

Lønnstilskudd av lengre varighet 3 3 3 3 2 1 1 1 2

Tidsbegrenset lønnstilskudd 2 942 3 150 3 263 3 062 3 126 3 206 2 770 2 850 2 973 3 110 3 149 3 071 3 056 Tidsubestemt lønnstilskudd 2 320 2 329 2 332 2 335 2 357 2 354 2 332 2 341 2 349 2 349 2 369 2 363 2 344

Lønnstilskudd i alt 5 269 5 483 5 598 5 400 5 485 5 561 5 102 5 191 5 322 5 460 5 519 5 434 5 402

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 15 063 16 259 17 289 17 075 17 394 14 825 10 544 11 191 12 282 14 322 15 582 15 751 14 798 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 6 722 6 775 6 818 6 729 6 756 6 869 6 763 6 769 6 890 7 119 7 170 7 241 6 885 Arbeidspraksis i alt 21 785 23 034 24 107 23 804 24 150 21 694 17 307 17 960 19 172 21 441 22 752 22 992 21 683

(59)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker174 266 315 314 311 284 206 319 343 365 405 388 308

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 5 8 8 11 9 3 1 1 6 9 10 4 6

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker15 35 41 67 71 63 94 99 109 122 134 102 79

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 305 187 147 133 116 94 70 49 30 11 12 1 96

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 634 652 679 675 655 559 460 596 617 667 771 691 638

Produksjonsverksted (PV) 41 41 40 39 38 38 35 35 34 34 32 32 37

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 1 183 1 176 1 171 1 160 1 158 1 156 1 148 1 148 1 141 1 139 1 124 1 112 1 151 Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 936 942 961 988 995 1 007 992 1 017 1 033 1 064 1 085 1 090 1 009 Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet 7 870 7 892 7 876 7 882 7 897 7 909 7 968 7 985 7 991 8 011 8 009 7 970 7 938

Varig vernet arbeid (VVA) 63 63 63 62 61 60 59 59 59 58 56 56 60

Tilrettelagt arbeid i alt 10 093 10 114 10 111 10 131 10 149 10 170 10 202 10 244 10 258 10 306 10 306 10 260 10 195

Utredning/behandling lettere psykiske lidelser 314 435 599 688 726 684 572 566 534 568 643 638 581

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser625 411 216 79 39 19 7 1 175

Utredning/behandling sammensatte lidelser 22 49 69 86 103 88 72 71 69 94 110 88 77

Helsemessig utredning/behandling i alt 961 895 884 853 868 791 651 638 603 662 753 726 774

(60)

201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212 snitt hittil i år

Funksjonsassistanse 109 109 111 109 113 113 112 114 116 116 113 97 111

Tilrettelegging 135 179 172 158 135 116 105 139 154 147 247 210 158

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 1 6 11 16 17 22 38 56 92 99 36

Tilrettelegging i alt 244 288 284 273 259 245 234 275 308 319 452 406 299

Egenetablering 193 185 192 183 191 183 181 156 155 148 160 159 174

Jobbskapingsprosjekter 4 2 28 51 22 8 24 80 100 59 29 37

Jobbskaping og egenetablering i alt 197 185 194 211 242 205 189 180 235 248 219 188 208

Personer i tiltak i alt 77 948 81 199 82 653 81 488 80 899 72 695 57 872 65 210 71 235 75 775 78 657 76 363 75 166

(61)

Avklaring 215 254 231 217 222 184 70 190 199 232 267 206 Avklaring i skjermet virksomhet 1 052 1 079 1 132 1 078 1 087 1 023 793 1 049 1 196 1 288 1 279 1 163

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 136 121 99 103 131 94 33 105 102 111 108 78

Avklaringstiltak i alt 1 403 1 454 1 462 1 398 1 440 1 301 896 1 344 1 497 1 631 1 654 1 447

Arbeid med bistand (AB) 3 293 3 299 3 340 3 348 3 380 3 377 3 437 3 430 3 358 3 419 3 426 3 499

Arbeid med bistand A oppfølging 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 1 1 1

Intern jobbklubb 81 89 122 123 90 70 55 56 76 95 118 99

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 15 8 5 5 5 4 1

Jobbklubb 670 822 862 851 831 585 140 541 1 013 1 043 1 140 745

Mentor 13 16 17 17 27 24 21 32 43 17 27 25

Oppfølging 1 225 1 237 1 125 1 074 995 975 840 827 835 884 989 1 001

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 167 193 160 157 153 149 130 156 146 150 161 164

Oppfølging i alt 5 464 5 666 5 633 5 576 5 482 5 185 4 624 5 043 5 472 5 609 5 862 5 536

(62)

Avklaring i skjermet virksomhet Avklaring - sykmeldt arbeidstaker Avklaringstiltak i alt

Arbeid med bistand (AB)

Arbeid med bistand A oppfølging

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging Intern jobbklubb

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand Jobbklubb

Mentor Oppfølging

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker Oppfølging i alt

1 102 102 1 411

3 384 1 1 90 6 770 23 1 001 157 5 429

(63)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 4 380 4 846 4 946 4 875 4 510 3 319 2 218 3 297 4 224 4 646 4 730 4 095

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 212 245 247 222 224 150 102 145 204 230 241 225

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 358 357 359 348 342 346 342 326 334 335 333 330

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 109 117 137 141 130 118 94 89 96 118 120 126

Utdanning 9 285 9 453 9 494 9 513 9 401 7 897 4 687 6 443 7 467 7 733 7 865 7 847

Opplæring i alt 14 344 15 034 15 183 15 099 14 607 11 830 7 443 10 300 12 325 13 062 13 289 12 623

Lønnstilskudd 1

Tidsbegrenset lønnstilskudd 911 984 1 015 914 925 953 794 836 885 943 949 939

Tidsubestemt lønnstilskudd 947 947 947 947 956 950 932 928 926 923 932 922

Lønnstilskudd i alt 1 859 1 931 1 962 1 861 1 881 1 903 1 726 1 764 1 811 1 866 1 881 1 861

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 8 380 9 005 9 642 9 494 9 617 8 028 5 390 6 009 6 831 8 138 8 848 8 893 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 3 278 3 308 3 351 3 295 3 301 3 343 3 287 3 300 3 392 3 489 3 564 3 598 Arbeidspraksis i alt 11 658 12 313 12 993 12 789 12 918 11 371 8 677 9 309 10 223 11 627 12 412 12 491

(64)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Utdanning

Opplæring i alt

Lønnstilskudd

Tidsbegrenset lønnstilskudd Tidsubestemt lønnstilskudd Lønnstilskudd i alt

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i alt

4 174 204 343 116 8 090 12 928

1 921 938 1 859

8 190 3 376 11 565

(65)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) 44 83 89 93 86 66 45 70 82 95 148 132 Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker115 176 219 232 222 195 143 233 235 248 271 270

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) 3 8 3 9 8 1 1 2 8 7 1

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker8 23 25 44 41 43 61 63 72 77 85 65

Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte 194 120 95 87 76 65 48 33 20 8 8

Arbeidsrettet rehabilitering i alt 414 427 443 468 445 383 312 414 424 448 521 470

Produksjonsverksted (PV) 22 22 21 21 20 20 20 20 19 19 18 18

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 385 386 386 386 384 383 377 374 375 371 366 359 Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 372 374 388 403 406 412 401 418 422 435 437 437 Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet3 094 3 100 3 094 3 104 3 119 3 120 3 139 3 144 3 155 3 161 3 151 3 137

Varig vernet arbeid (VVA) 31 31 31 31 30 29 29 29 29 29 29 29

Tilrettelagt arbeid i alt 3 904 3 913 3 920 3 945 3 959 3 964 3 966 3 985 4 000 4 015 4 001 3 980

(66)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag)

Arbeidsrettet rehabilitering (dag) - sykmeldt arbeidstaker Arbeidsrettet rehabilitering (døgn)

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn) - sykmeldt arbeidstaker Arbeidsrettet rehabilitering - sykmeldte

Arbeidsrettet rehabilitering i alt

Produksjonsverksted (PV)

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA)

Tilrettelagt arbeid i alt

86 213 5 51 69 431

20 378 409 3 127 30 3 963

(67)

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser460 308 163 55 24 11 5 1

Utredning/behandling sammensatte lidelser 14 34 48 60 75 65 55 56 53 73 73 59

Helsemessig utredning/behandling i alt 688 646 638 596 613 557 473 473 424 454 505 502

Funksjonsassistanse 54 54 55 55 56 55 55 56 58 59 59 52

Tilrettelegging 118 152 135 127 112 95 81 115 130 122 201 174

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker 2 5 4 5 8 19 31 34

Tilrettelegging i alt 172 206 190 182 170 155 140 176 196 200 291 260

Egenetablering 104 95 101 97 98 93 88 77 76 76 75 73

Jobbskapingsprosjekter 1 10 23 11 4 12 40 53 32 18

Jobbskaping og egenetablering i alt 104 95 102 107 121 104 92 89 116 129 107 91

Kvinner i tiltak i alt 40 010 41 685 42 526 42 021 41 636 36 753 28 349 32 897 36 488 39 041 40 523 39 261

(68)

Utredning/behandling lettere psykiske og sammensatte lidelser Utredning/behandling sammensatte lidelser

Helsemessig utredning/behandling i alt

Funksjonsassistanse Tilrettelegging

Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker Tilrettelegging i alt

Egenetablering

Jobbskapingsprosjekter

Jobbskaping og egenetablering i alt

Kvinner i tiltak i alt

128 55 547

56 130 14 195

88 20 105

38 433

(69)

Avklaring 242 265 253 227 216 214 95 176 165 201 266 277

Avklaring i skjermet virksomhet 921 924 1 008 966 914 929 722 897 963 1 072 1 049 980

Avklaring - sykmeldt arbeidstaker 92 99 92 74 76 75 36 81 86 102 96 74

Avklaringstiltak i alt 1 255 1 288 1 353 1 267 1 206 1 218 853 1 154 1 214 1 375 1 411 1 331

Arbeid med bistand (AB) 3 091 3 090 3 103 3 128 3 197 3 194 3 209 3 162 3 135 3 151 3 164 3 195

Arbeid med bistand A oppfølging 1 1 1 1 1 1 1 1

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging 1 1 1 1

Intern jobbklubb 70 122 172 163 146 104 93 97 109 132 160 128

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand 36 14 4 3 3 2 2

Jobbklubb 942 1 172 1 272 1 175 1 183 771 206 615 1 087 1 251 1 429 943

Mentor 10 17 19 30 36 38 35 52 77 28 34 37

Oppfølging 1 296 1 241 1 173 1 125 1 067 987 916 867 858 851 910 896

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker 101 99 97 93 86 83 71 73 68 63 80 82

Oppfølging i alt 5 547 5 756 5 841 5 718 5 719 5 179 4 530 4 866 5 335 5 478 5 779 5 285

(70)

Avklaring i skjermet virksomhet Avklaring - sykmeldt arbeidstaker Avklaringstiltak i alt

Arbeid med bistand (AB)

Arbeid med bistand A oppfølging

Arbeid med bistand A utvidet oppfølging Intern jobbklubb

Jobbfokus/Utvidet formidlingsbistand Jobbklubb

Mentor Oppfølging

Oppfølging - sykmeldt arbeidstaker Oppfølging i alt

945 82 1 244

3 152 1 1 125 9 1 004 34 1 016 83 5 419

(71)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 3 422 3 852 3 734 3 615 3 330 2 552 1 515 2 199 2 972 3 371 3 600 3 254

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 338 403 430 404 353 343 220 261 288 314 348 279

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 636 629 630 613 620 613 592 612 615 613 605 603

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 56 61 60 73 65 63 61 57 51 62 67 60

Utdanning 6 299 6 392 6 470 6 378 6 269 5 186 2 993 4 290 4 951 5 157 5 270 5 248

Opplæring i alt 10 752 11 350 11 324 11 083 10 637 8 757 5 381 7 419 8 877 9 517 9 890 9 444

Lønnstilskudd 3 1

Lønnstilskudd av lengre varighet 3 3 3 3 2 1 1 1

Tidsbegrenset lønnstilskudd 2 031 2 166 2 248 2 148 2 201 2 253 1 976 2 014 2 088 2 167 2 200 2 132 Tidsubestemt lønnstilskudd 1 373 1 382 1 385 1 388 1 401 1 404 1 400 1 413 1 423 1 426 1 437 1 441 Lønnstilskudd i alt 3 410 3 552 3 636 3 539 3 604 3 658 3 376 3 427 3 511 3 594 3 638 3 573

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 6 683 7 254 7 647 7 581 7 777 6 797 5 154 5 182 5 451 6 184 6 734 6 858 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 3 444 3 467 3 467 3 434 3 455 3 526 3 476 3 469 3 498 3 630 3 606 3 643 Arbeidspraksis i alt 10 127 10 721 11 114 11 015 11 232 10 323 8 630 8 651 8 949 9 814 10 340 10 501

(72)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Utdanning

Opplæring i alt

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd av lengre varighet Tidsbegrenset lønnstilskudd Tidsubestemt lønnstilskudd Lønnstilskudd i alt

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

3 118 332 615 61 5 409 9 536

2 2 2 135 1 406 3 543

6 609 3 510

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Utviklingen i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid

Tiltak (Varig tilrettelagd arbeid i ordinær/skjerma verksemd)3. Borg Bryggerier

Disse medlemmer legger også til grunn at en kombinasjon av ordinær ansettelse, ordinær lønn og tidsubestemt varighet innen en skjermet sek- tor som i tiltaket Tilrettelagt arbeid

Også her vil vi dermed få en positiv sirkeleffekt som kan være med på å øke verdien av overgangen til ordinært arbeid i forhold til VTA... 7.1.2.3  Ikke-­‐suksess  

Status og lønn blir dermed sett på som de overordnede flaskehalsene for at varig tilrettelagt arbeid skal være en attraktiv sysselsettingsordning for uførepensjonister som

Arbeidsmarkedstiltak NAV Bør ikke overføres i sin helhet, vurdere varig tilrettelagt arbeid/15 000–20 000 Psykisk helsevern Helseforetakene Bør ikke

For å gi kommunene noe mer konkrete vilkår innenfor forsøket foreslår departementet derfor at unge uføretrygdede under 30 år og personer som mottar uføretrygd etter reglene om

Forsøket skal gi grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid, og om en overføring til kommunene

I mitt arbeid med mennesker med lettere psykisk utviklingshemning ser jeg at det kan være vanskelig å få ordinært arbeid eller komme ut i tilrettelagt arbeid.. Hver tirsdag er jeg med

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 51 51. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 47 47. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 89 89. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 14. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 14. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 49 49. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 94 94. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 109 109. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 90 90. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 86 86. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 56 56. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

Problemstillingen er føl- gende: Hvorfor blir arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTAO) lite anvendt overfor personer med