• No results found

«Det er sant at jeg fant»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "«Det er sant at jeg fant»"

Copied!
39
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

«Det er sant at jeg fant»

Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen

av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

(2)

«Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter natta

akkurat nå….»

(3)

Hilde Henriksen 2014 Karasjok

 Norge er et skriftbasert samfunn og lesing er viktig for å delta samfunnet

 En studie av minoritetsspråklige og

majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og

bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001

«Det å komme fra et hjem hvor lesing er viktig og har en sentral plass og hvor bøker fins. Hertil kommer også det at foreldrene leser selv og at foreldrene har positive holdninger til lesing (og ikke forbinder lesing til noe de utelukkende driver med når de må)»

 Skjønnlitterære mål på alle nivåer unntatt alfabetiseringsmodulen

 Vigdis Alver

Om mengdelesing (s. 12 i Metodisk veiledning til læreplanen)

At skrift kan/skal være til nytte og glede

Hvorfor?

Revidert læreplan 2012

(4)

Opplevelse og historier

Jeg er glad i skjønnlitteratur og historier

Tror på opplevelse og tekster som berører

Supplement til norskbøkene

Jeg er ikke bibliotekar

Vise en tilnærming

Hvordan finne

(5)

Bli kjent med en bibliotekar!

Bli kjent med biblioteket og utvikle samarbeid

Det flerspråklige bibliotek

bokhylla.no

Biblioteket

(6)

Leser søker bok

 Utvikler bøker til uvante leser

 «Åpne bøkenes verden for alle»

 Språklige minoriteter er et satsningsområde

 Økonomisk støtte

 Bok til alle bibliotek

 www.boksok.no

Hilde Henriksen 2014 Karasjok

(7)

 «Bilder henger ikke bare på veggen. Språket er fullt av dem.»

Uri/Aalbu synliggjør problemområdene

• Språklige bilder (f.eks metaforer)

• Sammensatte ord

(8)

Hvordan finne egnet litteratur?

Illustrasjon

(9)

 «Kan lese og få med seg hovedinnholdet i svært enkle litterære tekster, for eksempel enkle dikt

og bildebøker med enkel tekst» (Læreplanen s 14)

Nivå A1

(10)

 Ordknapp fra Leser Søker Bok

 Barnedikt og regler

 Inger Hagerup (Mauren s 74)

 Dikt fra hjemlandet?

 Heftet fra Oslo VO Smedstua Skrive dikt selv

Dikt

(11)

Dikt fra klasserommet

Dattera mi

Jeg har en datter Hun er stor og søt Hun er hvit og brun

Jeg liker å spise henne

Men hun liker ikke å bli spist

Savn

Kona mi er rød Hun er stor

Hun ligner på en blomst Jeg savner kona mi

Hun er fin å spise med

(12)

Dikt på morsmålet

Temakurs våren 2014 der deltakere skrev dikt 5 ulike alfabet

Store plater: Tekst, ord og tegn/

bokstaver blir visuelt interessant!

Som utsmykning:

Synliggjør ulike språk og alfabet

(13)

Konkretisere følelser ved hjelp av sansene

Skriveoppgave nr. 1

«Hokus-pokus»-skjema

(14)

Anna Fiskes

følelsesbibliotek

(15)

 Bilde av morovers

Lydanalyse, stavelser Rytme

Trykk Rim

Rim og regler

(16)

(17)

Anna Fiske «Fra T-bane til lenestol»

Tegnet roman for voksne uten tekst

Hilde Henriksen 2014 Karasjok

Boksok.no

(18)

Barnebøker til voksne?

Lene Anundsen:

«Les for barnet ditt»

• Det sosiale

• Språk

• Kulturforståelse Foreldre!

Mengdelesing!

f.eks Lillesøster, AlbertÅberg

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139403

(19)

Tidlig skjønnlitterær trening

Norsk barnekultur

(20)

Nivå A2

 «Kan gjenfortelle hovedinnholdet i en billedbok eller en enkel tekst» (s 16)

 «Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for reaksjoner,

 «Kan lese og forstå

enkle fortellinger og

eventyr» (s 16)

(21)

Tegneserier 

 «Meet The Somalis»

http://www.opensocietyfoundations.org/multimedia /meet-the-somalis

Amiir og familien

http://www.opensocietyfoundations.org/node/51465#amiir

Faaid

http://www.opensocietyfoundations.org/node/51465#faaid

«Drageløperen»

som tegnet roman

(22)
(23)
(24)

Eventyr 

 Lettlest Asbjørnsen og Moe

 2013

 Tema som engasjerer!

 Støttet av LSB

http://www.boksok.no/default.aspx?menu=12

&id=773

 Det flerspråklige bibliotek

https://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok-

dfb?pubsok_txt_0=eventyr&mode=vistitler&publikum

skjema=1&avsok_avgrens_001=sp%3Dsom

(25)

«Bilder av folk» som «Lesetips»

http://www.youtube.com/watch?v=CHzR66xa4gs

(26)
(27)

Humor!

«En naken mann i Paris»

(28)

www.bokhylla.no

• – mer humor!

• høytlesning i

klasserommet

(29)

Identitetsbekreftelse og gjenkjennende innhold

(30)

«Jeg forstår ordene, men jeg forstår ikke setningen»

• Innkjøpsordning

• Dilemmaer på rad og rekke

(31)

Filmrommet.no

Innhold: Norsk skikultur/kongehus/tøys med autoriteter Tekst: Vanskelig (ordforråd/faste uttrykk/rim)

Illustrasjon: Super!

http://www.kongehuset.no/fotoalbum.html?tid=89189&sek=26949&person_id=27133&sek=26949

(32)

http://lesesirkelmetode.wordpress.com/

(33)

En drue

Skriveoppgave nr. 2

(34)

Allalder bildebøker

Egen genre

Kunstopplevelsen

(35)

Gro Dahle om allalder-bøker «Bildebøker som lekeplass»

(

Norsk Forfattersentrum:

Forfattarforelesingane)

• Tekst med flere dimensjoner

• Interessant litteratur både for gamle og unge

• Sinna mann: barnet opplever

eventyret, den voksne ser rett inn i mørket

• Språk og bilder får en vidåpen scene

• Blir mer enn seg selv

• Poetisk og estetisk

kunstopplevelse i bokform

(36)

«Håret til Mamma»

Allalderperspektiv:

voksne og barn leser to

ulike historier

(37)
(38)
(39)

Hilde Henriksen 2013

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

I en slik situasjon, hvor varsleren virkelig må kjempe for eget liv og helt naturlig må innta en vaktsom og forsiktig holdning til sine omgivelser (også til dem som ikke direkte

Om vi liker klangen eller ikke, er basert på fordommer og tidligere erfaringer med språket” (ibid.). Desse språkvitararane vil altså ikkje ta del i diskursen som media prøver å

– Kanskje, men mediene kan ikke la være å bringe nyheter, og slett ikke prøve å undertrykke det som ville blitt kjent i alle fall. Nå for tiden er det tullinger som ser

Skal den frie ordning som eksisterer i dag, bare fortsette å gJelde, eller regner man med å få tílfredsstillende for- skrifter før 1. Som det står Í denne

• Bokstav c) Gjelder der barn blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.. barnevernloven § 4-12.. • Bokstav d) Gjelder der det er overveiende sannsynlig

Hertil kommer også det at foreldrene leser selv og at foreldrene har positive holdninger til lesing (og ikke forbinder lesing til noe de utelukkende driver med når de må)»?.

Hertil kommer også det at foreldrene leser selv og at foreldrene har positive holdninger til lesing (og ikke forbinder lesing til noe de utelukkende driver med når de må)»?.

Innen lesing kan dette for eksempel være å vite hva slags tekster jentene leser godt og hva slags tekster guttene leser godt, men også hvordan jenter og gutter tenker om lesing