• No results found

«Det er sant at jeg fant»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "«Det er sant at jeg fant»"

Copied!
39
5
0
Vis mer ( sider)

Fulltekst

(1)

«Det er sant at jeg fant»

Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen

av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

(2)

«Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter natta

akkurat nå….»

(3)

Hilde Henriksen 2014 Karasjok

 Norge er et skriftbasert samfunn og lesing er viktig for å delta samfunnet

 En studie av minoritetsspråklige og

majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og

bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001

«Det å komme fra et hjem hvor lesing er viktig og har en sentral plass og hvor bøker fins. Hertil kommer også det at foreldrene leser selv og at foreldrene har positive holdninger til lesing (og ikke forbinder lesing til noe de utelukkende driver med når de må)»

 Skjønnlitterære mål på alle nivåer unntatt alfabetiseringsmodulen

 Vigdis Alver

Om mengdelesing (s. 12 i Metodisk veiledning til læreplanen)

At skrift kan/skal være til nytte og glede

Hvorfor?

Revidert læreplan 2012

(4)

Opplevelse og historier

Jeg er glad i skjønnlitteratur og historier

Tror på opplevelse og tekster som berører

Supplement til norskbøkene

Jeg er ikke bibliotekar

Vise en tilnærming

Hvordan finne

(5)

Bli kjent med en bibliotekar!

Bli kjent med biblioteket og utvikle samarbeid

Det flerspråklige bibliotek

bokhylla.no

Biblioteket

(6)

Leser søker bok

 Utvikler bøker til uvante leser

 «Åpne bøkenes verden for alle»

 Språklige minoriteter er et satsningsområde

 Økonomisk støtte

 Bok til alle bibliotek

 www.boksok.no

Hilde Henriksen 2014 Karasjok

(7)

 «Bilder henger ikke bare på veggen. Språket er fullt av dem.»

Uri/Aalbu synliggjør problemområdene

• Språklige bilder (f.eks metaforer)

• Sammensatte ord

(8)

Hvordan finne egnet litteratur?

Illustrasjon

(9)

 «Kan lese og få med seg hovedinnholdet i svært enkle litterære tekster, for eksempel enkle dikt

og bildebøker med enkel tekst» (Læreplanen s 14)

Nivå A1

(10)

 Ordknapp fra Leser Søker Bok

 Barnedikt og regler

 Inger Hagerup (Mauren s 74)

 Dikt fra hjemlandet?

 Heftet fra Oslo VO Smedstua Skrive dikt selv

Dikt

(11)

Dikt fra klasserommet

Dattera mi

Jeg har en datter Hun er stor og søt Hun er hvit og brun

Jeg liker å spise henne

Men hun liker ikke å bli spist

Savn

Kona mi er rød Hun er stor

Hun ligner på en blomst Jeg savner kona mi

Hun er fin å spise med

(12)

Dikt på morsmålet

Temakurs våren 2014 der deltakere skrev dikt 5 ulike alfabet

Store plater: Tekst, ord og tegn/

bokstaver blir visuelt interessant!

Som utsmykning:

Synliggjør ulike språk og alfabet

(13)

Konkretisere følelser ved hjelp av sansene

Skriveoppgave nr. 1

«Hokus-pokus»-skjema

(14)

Anna Fiskes

følelsesbibliotek

(15)

 Bilde av morovers

Lydanalyse, stavelser Rytme

Trykk Rim

Rim og regler

(16)

(17)

Anna Fiske «Fra T-bane til lenestol»

Tegnet roman for voksne uten tekst

Hilde Henriksen 2014 Karasjok

Boksok.no

(18)

Barnebøker til voksne?

Lene Anundsen:

«Les for barnet ditt»

• Det sosiale

• Språk

• Kulturforståelse Foreldre!

Mengdelesing!

f.eks Lillesøster, AlbertÅberg

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139403

(19)

Tidlig skjønnlitterær trening

Norsk barnekultur

(20)

Nivå A2

 «Kan gjenfortelle hovedinnholdet i en billedbok eller en enkel tekst» (s 16)

 «Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for reaksjoner,

 «Kan lese og forstå

enkle fortellinger og

eventyr» (s 16)

(21)

Tegneserier 

 «Meet The Somalis»

http://www.opensocietyfoundations.org/multimedia /meet-the-somalis

Amiir og familien

http://www.opensocietyfoundations.org/node/51465#amiir

Faaid

http://www.opensocietyfoundations.org/node/51465#faaid

«Drageløperen»

som tegnet roman

(22)
(23)
(24)

Eventyr 

 Lettlest Asbjørnsen og Moe

 2013

 Tema som engasjerer!

 Støttet av LSB

http://www.boksok.no/default.aspx?menu=12

&id=773

 Det flerspråklige bibliotek

https://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok-

dfb?pubsok_txt_0=eventyr&mode=vistitler&publikum

skjema=1&avsok_avgrens_001=sp%3Dsom

(25)

«Bilder av folk» som «Lesetips»

http://www.youtube.com/watch?v=CHzR66xa4gs

(26)
(27)

Humor!

«En naken mann i Paris»

(28)

www.bokhylla.no

• – mer humor!

• høytlesning i

klasserommet

(29)

Identitetsbekreftelse og gjenkjennende innhold

(30)

«Jeg forstår ordene, men jeg forstår ikke setningen»

• Innkjøpsordning

• Dilemmaer på rad og rekke

(31)

Filmrommet.no

Innhold: Norsk skikultur/kongehus/tøys med autoriteter Tekst: Vanskelig (ordforråd/faste uttrykk/rim)

Illustrasjon: Super!

http://www.kongehuset.no/fotoalbum.html?tid=89189&sek=26949&person_id=27133&sek=26949

(32)

http://lesesirkelmetode.wordpress.com/

(33)

En drue

Skriveoppgave nr. 2

(34)

Allalder bildebøker

Egen genre

Kunstopplevelsen

(35)

Gro Dahle om allalder-bøker «Bildebøker som lekeplass»

(

Norsk Forfattersentrum:

Forfattarforelesingane)

• Tekst med flere dimensjoner

• Interessant litteratur både for gamle og unge

• Sinna mann: barnet opplever

eventyret, den voksne ser rett inn i mørket

• Språk og bilder får en vidåpen scene

• Blir mer enn seg selv

• Poetisk og estetisk

kunstopplevelse i bokform

(36)

«Håret til Mamma»

Allalderperspektiv:

voksne og barn leser to

ulike historier

(37)
(38)
(39)

Hilde Henriksen 2013

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

ineffektivitet som følge av manglende allmenn tilgang, og at målet for vitenskapelig aktivitet jo nettopp er å skape og gjøre tilgjengelig mer kunnskap i det norske samfunnet,

ineffektivitet som følge av manglende allmenn tilgang, og at målet for vitenskapelig aktivitet jo nettopp er å skape og gjøre tilgjengelig mer kunnskap i det norske samfunnet,

– Kanskje, men mediene kan ikke la være å bringe nyheter, og slett ikke prøve å undertrykke det som ville blitt kjent i alle fall. Nå for tiden er det tullinger som ser

Skal den frie ordning som eksisterer i dag, bare fortsette å gJelde, eller regner man med å få tílfredsstillende for- skrifter før 1. Som det står Í denne

I en slik situasjon, hvor varsleren virkelig må kjempe for eget liv og helt naturlig må innta en vaktsom og forsiktig holdning til sine omgivelser (også til dem som ikke direkte

Om vi liker klangen eller ikke, er basert på fordommer og tidligere erfaringer med språket” (ibid.). Desse språkvitararane vil altså ikkje ta del i diskursen som media prøver å

• Bokstav c) Gjelder der barn blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.. barnevernloven § 4-12.. • Bokstav d) Gjelder der det er overveiende sannsynlig

Hertil kommer også det at foreldrene leser selv og at foreldrene har positive holdninger til lesing (og ikke forbinder lesing til noe de utelukkende driver med når de må)»?.

Hertil kommer også det at foreldrene leser selv og at foreldrene har positive holdninger til lesing (og ikke forbinder lesing til noe de utelukkende driver med når de må)»?.

Innen lesing kan dette for eksempel være å vite hva slags tekster jentene leser godt og hva slags tekster guttene leser godt, men også hvordan jenter og gutter tenker om lesing

Søs er voksen, og hun vet godt hvordan andre voksne kan tenke, likevel spør hun seg selv: «Det er så vanskelig å forstå hvordan de resonnerer.» Det ligger en sarkasme i

Deres ønsker om å fatte og formidle hva kjærlighet egentlig er, har gitt oss mange og varierte beskrivelser og tolkninger.. Asker kammerkor ønsker å formidle noe av denne musikken,

Sjåfør som kjørte i påvirket tilstand ble frifunnet, fordi promillen (I, 10) skyldtes rigabalsam og han ikke kjente til at denne inneholdt alkohol, l.ikesom han heller

 Skal betalingene fortsatt avregnes mellom bankene før oppgjøret i sentralbanken, eller er det mer effektivt å gjøre opp betalinger enkeltvis direkte i Norges Bank.. Da

Men det er ikke bare skjønnlitterære forfattere som investerer selvfølelse, pre- stisje og store deler av sin levetid i det å skrive; det samme gjelder for mange

Tillatelsen vil innbefatte rett til å fiske sei, torsk og hyse med trål i området sør for 65°N og kan bare gis til fartøy som i 1995 innehar nordsjøtillatelse og som har

manipulasjonen. Den eksklusive identiteten som oppnås gjennom slike tester, syntes imidlertid å være viktigere for kvinnene enn mennene i denne studien. Dette kan

[r]

Målsettingen med studien er å få kunnskap om hvilke subjektive erfaringer som ligger til grunn for at foreldre til alvorlig syke nyfødte barn reagerer på manglende medbestemmelse,

Problemstillingen som skal besvares i denne studien er: hvilke erfaringer har audiopedagoger med e-helse behandling i møte med pasienter med nedsatt lydtoleranse.. Hensikten med

Også er det dette med at det er et læringspotensiale i å diskutere og finne løsninger sammen med kolleger da (Informant 8). Informant 1 trekker frem hvordan de forsøker å

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan det tverrfaglige samarbeidet mellom ansatte i skolehelsetjenesten og mellom ansatte i skolen og skolehelsetjenesten utøves for

tilgjengelige, da de vil kommunisere hva slags aktivitets- og lydnivå vi ønsker at barna skal ha der. I lekekroken har vi mykt inventar, og leker som ikke lager så mye lyd.