• No results found

Menighetsbladetfor Mo, Nord-Rana og Gruben

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Menighetsbladetfor Mo, Nord-Rana og Gruben"

Copied!
24
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Menighetsbladet

for Mo, Nord-Rana og Gruben

Nr. 1 Mars 2022 5. årgang

Mo, Nord-Rana og Gruben menighet

Jorid Bøen fyller 100 år 22.

mars. Da er det 72 år siden hun første gang dro til Madagaskar som misjonær. Du kan lese om hennes liv og virke, og om markeringen av 100-årsdagen

Side 4, 5 og 6

Terje Solvi slutter som diakon

Side 7

Edvard Masoni – Misjonær i Kina og lege i USA

Side 8 og 9

Bispevisitas på Gruben, Røssvoll og Nevernes

Side 14

Slekters gang

Side 22

Et liv som misjonær

(2)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Menighetsbladet kommer denne gangen i ny drakt og med utvidet innhold. Ikke minst er vi glade for å kunne ha med Slekters gang, oversik- ten over døpte, viede og døde i menigheten. Det er en spalte mange har etterlyst. Nå finner du den side 22. Barnesida på side 19 er også et nytt element i bladet. Vi håper det nye bladet blir tatt godt i mot.

Dette nummeret av menighets- bladet har misjon som spesielt tema.

Vi markerer spesielt at Ranas mest kjente misjonær, Jorid Bøen, fyller 100 år denne måneden. Vi har også en egen artikkel om Ole Edvard Nilsen, fattiggutten fra Rana, som ble lege og misjonær i Kina under navnet Edvard Masoni.

Vi er inne i fastetiden, og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står for døren.

Som de siste årene er aksjonen spesielt rettet mot å skaffe rent vann til fattige i Afrika. Samtidig har krigen i Ukraina skapt et akutt behov for nødhjelp i vår egen verdensdel. Når dette skrives, er det lite håp om at krigen skal være over i løpet av kort tid. Hva som er situasjonen når bladet kommer ut, vet vi ikke. Men allerede har krigen medført store lidelser, og det er mange som har mistet hjem og levebrød.

Det får oss til å se at vi i Norge har mye å være takknemlig for, og jeg tror også at de fleste av oss har noe å gi.

Så ønsker jeg en god og trygg påske.

Else Øverli

Leder

Nytt menighetsblad

Menighetsbladet deles ut gratis. Men det koster penger å lage bladet, og hvis du setter pris på å få det, kan du gi en gave til din menighet. VIPPS-nummer og kontonummer til menigheten finner du i oversikten nederst på sida.

Nord-Rana menighet

Sogneprest:

Leif Larssen 915 93 250 leif.larssen@rana.kirken.no Menighetspedagog:

Berit Evelyn Moss 479 74 832 berit.moss@rana.kirken.no Diakoniarbeider:

Bente Viola Persen 479 74 830 bente.persen@rana.kirken.no Kirketjener:

Kennet Berg 479 74 825 kennet.berg@rana.kirken.no Kirkemusiker/organist:

Michal Medzkiewicz 479 74 834 michal.medzkiewicz@rana.kirken.no Nord-Rana menighetsråd:

Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana

Bankkonto: 4516 35 96001 – VIPPS: 61975 Leder: Bjørn Berntzen

bk-bern@online.no

Trosopplæring:

Prosjektleder:

Trond Aarthun 479 74 828 trond.aarthun@rana.kirken.no Menighetsarbeider:

Reidun Sperstad 479 74 829 reidun.sperstad@rana.kirken.no

Gruben menighet

Prestevikar:

Bjørn Engebakken 479 74 839 bjorn.engebakken@rana.kirken.no Kantor:

Oddrunn Solberg 904 08 651 oddrunn.solberg@rana.kirken.no Diakon:

Terje Solvi 479 74 831 terje.solvi@rana.kirken.no Kirketjener:

Ole Bjørn Tuven

ole.bjorn.tuven@rana.kirken.no Gruben menighetsråd:

Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana

Bankkonto: 4516 35 96397 - VIPPS: 77345 Leder: Robert Borge

robborge@online.no

Mo menighet

Sogneprest:

Hanne Kristin Bondevik Sørlid 479 74 843 hanne.kristin.sorlid@rana.kirken.no Kapellan:

Einar Aksel Rånes Fagerheim 976 08 015 einar.fagerheim@rana.kirken.no

Kirketjener:

Svein Arne Johansen 479 74 823 svein.arne.johansen@rana.kirken.no Kantor:

Anne Helene Jonassen 479 74 836 anne.helene.jonassen@rana.kirken.no Menighetsarbeider:

Cathrine Bengtsson 479 74 827 cathrine.bengtsson@rana.kirken.no Mo menighetsråd:

Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana

Bankkonto: 4516 35 96273 - VIPPS: 62596 Leder: Paul Egil Murbræck

pem@rana.kommune.no Generelle henvendelser:

Kirketorget for Kirken i Rana Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana Kl. 10.00 - 14.00 - Tlf. 75 12 33 00

Menighetsbladet for Mo, Nord-Rana og Gruben Redaktør: Else Øverli 918 10 485 elseoev@online.no

For øvrige kirkelig ansatte i Rana se www.rana.kirken.no

(3)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Det skal nesten ingen- ting til. Gode ord sagt i rett tid kan løfte et men- neske opp. Du og jeg har muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv.

Ja, vi har både makten og evnen til å gjøre det, hvis vi vil!

De fleste av oss vet mye om ordenes makt og betydning.

Baksnakkelse, kritikk og slarv kan ødelegge nattesøvnen for oss. Blir man urettmessig hengt ut og utsatt for usann- heter reduseres livskvaliteten betydelig. I verste fall kan man bli syk av det. Ordene våre har makt og kraft i seg, og vi kan faktisk ødelegge mennesker hvis vi velger å bruke ordene våre negativt. Enkelte arbeids- plasser kan lett utvikle en negativ sjargong med dårlig humor som lett utvikler seg til en sårende humor, og i neste omgang snakker vi om mobbing!

Motsatt har ordene, og måten vi snakker om hverandre og til hverandre på, stor positiv innflytelse. Våre ord kan skape forandring i et menneskets liv.

Alle trenger vi å bli sett og bekreftet. Positive tilbake- meldinger skaper begeistring, glede og frigjør energi. Men vi må våge å se hverandre, våge å si gode ting til hverandre;

en liten oppmuntring, takk, en god tilbakemelding. Mere skal ikke til, og det skaper glede og økt livsgnist. Slike ord gjør noe med oss alle. Og vi trenger dem alle sammen, uansett alder!

Med gode ord kan du utgjøre en forskjell og skape forand- ring. Viktig forandring som kan få mye større ringvirkninger enn du aner. Når du ser andre og bekrefter andre, så blir du selv sett og bekreftet. Når du oppmuntrer andre, så blir du selv oppmuntret. Når du velsigner, blir du selv vel- signet. Her snakker vi om et livsprinsipp som har vært kjent i tusenvis av år.

Fra ordspråkene i det gamle testamente finner vi noen sterke ord om dette:

Ordspr. 12,25: Uro i hjertet tynger mannen, et godt ord gjør han glad.

Ordspr. 16,24; Vennlige ord er som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen!

Bedre kan det ikke sies.

Feedback og positive tilbake- meldinger skaper bedre liv, bygger sterkere fellesskap og gjør noe med våre arbeids- miljøer. Oppmuntringer og bekreftelse fyller opp våre livsbatterier, gir oss bedre helse og større livskvalitet.

Så sett i gang å øv deg med å dele gode ord og bekrefte de du har rundt deg. Det skal så lite til.

Ordene dine kan skape gode ringvirkninger og utgjøre en forskjell!

Leif Larssen Sogneprest i Nord-Rana

Andakt

Gode ord som forandrer

(4)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Nå skal det feires på flere måter.

Ordføreren og representanter for Misjonsselskapet kommer, og det vil bli satt opp film på Kinoteatret om de spedalske på Madagaskar.

Jorid Bøen har brukt nesten hele sitt voksne liv og all sin styrke for Madagaskar. Hun har satt kraftige spor etter seg. Det er ikke uten grunn at hun har fått to av de høyeste utmerkelsene den gassiske staten deler ut.

MISJONSKALLET

Under en gudstjeneste i Leir- fjord kirke «forsvant» alt rundt 17-åringen, og en stemme sa:

«Jorid, du skal bli misjonær»

Hun husker ellers ingen ting av det som skjedde under guds- tjenesten. Etter gudstjenesten

«våknet» hun og tenkte at dette var stormannsgalskap. At lille Jorid, oppvokst ved Bøforsen i Leirfjord, datter til Anette og Edvard Bøen, skulle bli misjo-

nær var utenkelig.

Åtte år senere, etter avslutnin- gen av tre års sykepleiestudier i Bodø, sa hun at hun ville bli helsesøster. En medstudent sa da: «Skulle ikke du bli misjo- nær?» Og da begynte tanken om misjon å arbeide med Jorid.

Misjonskallet ble etter hvert så tydelig at det var ikke tvil lenger.

TIL MADAGASKAR

Etter to år ved misjonsselska- pets misjonsskole for kvinner i Oslo fikk Jorid misjonsinnvielsen på Misjonsselskapets kretsmøte på Hemnesberget i 1949. Folk gikk mann av huse for å være med på begivenheten.

Det ble tidlig bestemt at Jorid skulle til Madagaskar. Jorid hå- pet å få arbeide med sykepleie, som hun var utdannet for. Men den norske rektoren ved Mada- gaskars eneste blindeskole fikk hjerteinfarkt og ble sendt heim.

Jorid måtte overta. Hun kom til

en nybygget kombinert døve- og blindeskole som var hjem for 20 elever fra 5 til 72 år.

Jorid ble på skolen i sju år. Hun reiste hjem i 1957 og brukte tida heime på innsamlinger, innkjøp av utstyr og opplæring i bruk av blindeskrifttrykkeri.

Det ble starten på en revolusjon for blindeskolen.

UAVHENGIGHET OG NASJONALISME

Da Madagaskar gjenvant sin uavhengighet i 1960 begynte nasjonalismen å blomstre på Madagaskar, og det ble farlig å være misjonær der. Jorid reiste hjem i 1965, utslitt, skuffet, desillusjonert. Hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling på sentralsykehuset i Akershus.

Der fikk hun beskjed: «Aldri mer til misjonsmarken!»

Men da gasserne så at de mis- tet viktige ressurser til å styre

Jorid Bøen fyller 100 år

En av Helgelands fremste misjonærer, Jorid Bøen, fyller 100 år tirsdag 22. mars 2022. Da er det er 72 år siden hun dro til Madagaskar for første gang.

Jorid Bøen, «dronningen» av Madagaskar

(5)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Jorid Bøen fyller 100 år

landet, drive skoler og helsein- stitusjoner, endret Madagaskar sitt syn på de hvite. Etter fem år hjemme, hvorav to år med behandling, bestemte Jorid seg for å reise på sin tredje

misjonstur til Madagaskar.

TIL RADIO OG SYKEHUS Jorid ble nå utplassert radiosta- sjonen Evangeliets røst i Antsirabe. Hun fikk ansvaret for å drive bibelske korrespondan- sekurs og ønskekonserten.

Her opplevde hun sine lykkelig- ste år på Solskinnsøya. Etter ett år med radio ble hun forstande- rinne ved Andranomadio sykehus med 60 pasienter.

Etter to perioder og en betydelig utbygging av sykehuset reiste Jorid hjem igjen i 1977, 60 år gammel. Hun trodde ikke det ble flere turer til Madagaskar.

Jorid etablerte seg som diakonimedarbeider i Nord- Rana menighet og områdese- kretær i Misjonsselskapet i Rana og Hemnes.

Dette ble også startskuddet for Nord-Rana menighets sterke engasjement på Madagaskar.

MANGARANO –

BARMHJERTIGHETENS BY Da kom det en bønn fra den gassisk-lutherske kirken om å få låne en sykepleier som kunne avløse bestyrerinnen på et syke- hus for spedalske på Mangarano.

Og Jorid reiste enda en gang.

På Madagaskar ble spedalske betraktet som en forbannelse, en straff fra forfedrene og en hevn fra de dødes ånder. De ble utstøtt fra familiene, og mange måtte bo i jordhuler langt vekk fra byene. For mange av de spedalske ble Mangarano barm- hjertighetens by. Her fikk de hus, mat, klær og behandling.

Mangarano ble bygget i perio- den 1917–1919 av misjonæren

Johannes Einrem fra Mosjøen.

Her traff Jorid Jean Baptiste, en karismatisk spedalsk kate- ket. Da Jorid fikk spørsmål fra Nord-Rana menighet om hun kunne finne et misjonsprosjekt på Madagaskar fant hun ut at det måtte bli Jean Baptiste. Han ble ansatt med fast lønn, og fra 1982 betalte menigheten hans lønn – og senere pensjon - fram til hans død for noen år siden.

IKKE LETT Å BLI FERDIG MED MADAGASKAR

I 1990, ni år siden forrige tur dit, reiste Jorid på nytt til sol- skinnsøya. Hun besøkte sine tidligere arbeidsplasser, og det så stort sett riktig bra ut. Men i spedalskbyen Mangarano var det verre enn noen gang.

«Pasientene levde verre enn kyrne våre, og sykestuene var verre enn grisehus. Madrassene var svarte som jord, uten laken.

Alt var kaos, og pasientene var sultne og fillete, fortalte Jorid.

Jorid hadde med seg pengega- ver og satte i gang med vasking av madrasser. Hun oppdaterte alle sengene så de ble som i hennes tid. Hun fikk en drøm om en skikkelig satsing på Manga- rano. Kostnadene ville bli på 50 000 kroner – en formue på Madagaskar.

Vel hjemme igjen fikk hun en fantastisk respons på planene.

I tillegg til de budsjetterte 50 000 kronene hadde hun med seg 80 000 kroner i tillegg.

Mangaranos 38 hus ble pusset opp. Hun reiste hjem igjen etter ytterligere 13 måneder der. Nå var hun sikker på at det var siste gang hun så Mangarano.

Slik skulle det ikke bli.

Hun ble invitert til 75-årsjubileet i 1993 og reiste sammen med blant andre Eldbjørg og Torgils Aurdal. I 1996 ble det en ny tur, og den siste Madagaskarturen ble i påsken i 2006. Jeg var så heldig å få være med på den turen. En opplevelse for livet!

Geir Gisnås

Spedalsk-sårene var ufattelige, og behand- lingen av de spedalske var svært vanskelig.

Foto: Jorid Bøen

Jean Baptiste sammen ble Nord-Ranas første misjonsprosjekt på Madagaskar etter initiativ fra Jorid Bøen. Foto: Geir Gisnås

(6)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

22. mars fyller misjonær Jorid Bøen 100 år. Dette vil vi feire med et misjonsmøte i Ytteren kirke kl. 19.00 samme kveld.

Vi får besøk av Nora Fjose og Arild Bakke. Begge har vært misjonærer på Madagaskar og kjenner Jorid godt. Nora kommer fra Måsøy i Finnmark. Hun er utdannet sykepleier, intensiv- sykepleier og psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet på Bekoaka, et spedalsksykehus på vestkysten av Madagaskar.

Hun har også drevet oppsøken- de arbeid for å finne spedalske slik at de kunne komme under behandling slik at utviklingen av sykdommen kunne stoppes.

Arbeidet viste seg å bli særdeles vellykket.

Nora har også jobbet i Kongo og Rwanda for FNs høykommisær for flyktninger og i en av de mange barmhjertighetsbyene som finnes rundt om på øya.

Arild Bakke er oppvokst på Madagaskar, gift med ei gassisk dame og har vært misjonsprest der i 25 år. Han har vært leder for de norske misjonærene der i mange år. Nå jobber han i Det Norske Misjonsselskap og har ansvar for misjonsarbeidet i Øst-Afrika.

Begge vil fortelle om sine erfaringer og opplevelser, og forhåpentligvis gi oss noen glimt av Jorids virksomhet på Solskinnsøya i Det indiske hav.

Alle er hjertelig velkommen til dette møtet!

Eivind Fagerheim

Filmen «De utstøtte»

kommer til Mo

Spedalskhet regnes for å være verdens eldste infeksjons- sykdom. Allerede i 3. Mosebok kan vi lese om hvordan spedalske ble utstøtt av samfunnet. Til Norge kom sykdom- men trolig med vikingene på 900-tallet, og nådde sin største utbredelse på 1800-tallet. Behandlingen var kun lindrende.

Rundt 10 000 døde av sykdommen i Norge på 1800-tallet.

Da de første norske misjonærene kom til Madagaskar var sykdommen svært utbredt der. De spedalske flakket omkring som tiggere og var uønsket alle steder. Johannes Einrem fra Vefsn ble satt til å lede byggingen av

Mangarano, en landsby hvor de spedalske skulle få pleie.

Etter hvert ble dette et hjem for opptil 900 spedalske, en av de største spedalsklandsbyer i verden.

Filmen De utstøtte viser hvordan spedalske lever i dag.

Filmen tar oss med til Mangarano, der 100 års-jubilanten Jorid Bøen har vært bestyrer. Filmen gir oss et innblikk i en sykdom og skjebner få har kjennskap til. Den har berørt og engasjert mange de stedene den har blitt vist.

23. mars vises filmen i Mosjøen og torsdag 24. mars kl. 17.00 vises den på kinoen på Mo.

Det ligger en trailer fra filmen på nettet.

Eivind Fagerheim

100-årsdagen markeres

i Ytteren kirke

Jorid Bøens 100 års-dag markeres blant annet med en misjonskveld i Ytteren kirke. Her er Jorid Bøen på besøk på blindeskolen på Madagaskar. Foto Geir Gisnås.

(7)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Terje Solvi går av med pensjon 31. mars etter 33 år som diakon i kirken Rana. Han sier han gjerne kunne ha fortsatt i jobben, men at han først og fremst kjenner på takknemlighet for alt han har fått oppleve og lære disse årene.

Da Solvi kom til Rana i 1989 hadde han bakgrunn som lærer og som reisesekretær, de siste årene for Sjømannsmisjonen.

– Da hadde jeg små barn og trengte mer tid med familien, og samtidig hadde jeg et ønske om å kunne arbeide i et lokalsam- funn for å kunne ha kontakt over tid med menneskene jeg møtte.

Slik kom jeg fram til at diakoni kunne være noe for meg, sier Terje.

Han forteller at han og kona egentlig ønsket å søke seg til Trøndelag for å kunne komme nærmere hans familie, men det var ikke noe ledig der. Så kom oppfordringen om å søke stillingen i Gruben menighet.

– Da vi først kom hit, vinteren 1989, var det en snøvinter uten like, og vi var nok i tvil, men vi snakket om at vi i alle fall skulle prøve å bo her et par år. Det ble altså 33 år, vi har funnet oss godt til rette, og to av døtrene bor her, så det er ikke lenger noe alternativ å flytte, sier han.

Mye har skjedd innafor kirken i Rana de årene Terje Solvi har vært her. Han begynte som di- akon i Gruben menighet, så var han noen år gatediakon tilknyt-

tet Mo menighet, og nå er han tilbake på Gruben.

– Det var helt fantastisk å få tilbudet om stillingen som gate- diakon. Det var spennende i og med at det var en helt ny stilling som jeg selv fikk mulighet til å forme, og jeg tror det også var viktig for kirken i Rana å være til stede i gata på en slik måte. Det er også mange i ettertid som har sagt at de savner gatediakonen i bybildet, sier Terje som verken da eller siden har lagt skjul på at han syntes det var trist da denne stillingen ble tatt bort av økonomiske hensyn.

– Det var som å miste noe av det mest dyrebare jeg hadde, sier han.

Så kom han tilbake til Gruben, men med hele Rana som arbeidsfelt.

– Jeg kan godt forstå de i Gruben menighet, og andre menigheter, som mener det bur- de vært en stilling for den en-

kelte menighet. Men så lenge vi er bare to diakoniansatte, er det bra vi kan samarbeide for hele Kirken i Rana, og det viser seg at det har kommet mye bra ut av dette samarbeidet, sier han, og nevner blant annet den nystar- tede klubben for funksjonshem- mede og sang- og musikkbesøk rundt om på institusjonene i kommunen.

Terje fyller 70 år i april, og han sier at det kjennes som han godt kunne ha arbeidet i ti år til, men han godtar at reglene er som de er.

– Nå skal jeg finne meg til rette i en ny situasjon og finne glede- ne i en ny hverdag. Jeg kommer til å savne kollegene og møtene med mennesker i jobben, men jeg skal jo fortsatt være en del av kirken i Rana, og kommer til å bidra i en annen rolle, som frivillig, sier han.

Else Øverli

Slutter etter 33 år som diakon

I mange år var Terje Solvi å se i gatene i Mo sentrum som gatediakon, i kontakt med folk av alle samfunnslag. Foto: Else Øverli

(8)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Edvard Masoni ble født i 1870 på Rasta, en plass under Reinforsheia, og døpt Ole Edvard Nilsen. Foreldrene var Ane Larsdatter Ravn og Nils Madsa, begge fra Arjeplog. Ane Larsdatter Ravn var enke, og hadde tidligere kommet van- drende til Rana med sine to søn- ner. Den ene av dem var for øvrig Johannes Fjellmann, som senere ble en kjent skikkelse i Rana.

FATTIGE KÅR

På plassen Rasta bodde også en bror av Nils Madsa, og det var knapt med utkomme. Foreldrene til Edvard måtte til tider ut for å tigge for å overleve.

Ole Edvard Nilsen fikk begyn- ne på skolen da han var ni år, og han var åpenbart skoleflink.

Etter konfirmasjonen fikk han følgende skussmål av sogne- prest Anthon Hansen: Meget gode Kundskaper, meget god Læsning.

Etter et vinterkurs på Amtskolen på Hemnesberget, søkte han Misjonsskolen i Stavanger i 1892.

Professor Jon Todal, som har forsket på Edvard Masonis liv, kan fortelle at misjonsinteres- sen åpenbart har vært til stede i Rana ganske tidlig. Allerede på 1840-tallet ble det dannet en misjonsforening her. Det kan ha vært en av grunnene til at

unggutten Edvard Nilsen kom til å bli opptatt av misjonen.

Begge foreldrene kom dessuten fra Arjeplog, der læstadianerne sto veldig sterkt.

FRITTALENDE MISJONÆR Av 33 kandidater som søkte Misjonsskolen det året, var det bare 11 som kom inn. Blant dem var Ole Edvard, som senere tok navnet Masoni. Ganske kort tid etter eksamen i 1886, gikk Edvard Masoni ut av Det Norske Misjonsselskap, som han mente var for kirke- og prestestyrt, og gikk inn i Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund, som var mere lekmannsstyrt. Høsten 1897 ble han antatt som misjo- nær, med Kina som arbeidsfelt.

I følge Sigurd Marsten, som skrev en artikkel om Masoni i Årbok for Rana for 1983, var det tvil i forbundsstyret om Masoni i det hele tatt egnet seg som misjonær. Han var frittalende, og enkelte mente han ikke veide sine ord tilstrekkelig. Han kunne komme med kvasse angrep på prestene og statskirken. Når det oppsto uenighet innafor Kina- misjonsforbundet, var han like- vel blant de mer konservative.

«DEN STRIESTE AV OSS ALLE»

Marsten siterer fra et brev fra tilsynsmann Nils Arnetvedt til generalsekretæren i forbundet, Johs. Brandtzæg:

«I sendte visstnok Masoni ut i den tanke at han var nokså fri, og slett ikke rigorøst kirkelig.

Faktum er imidlertid at han er den strieste av oss alle, og som du visst vet, gir han aldri etter…..».

I 1888 var Masoni på plass på misjonsmarken i Kina, der de vestlige misjonærene hadde gode arbeidsvilkår, men det varte ikke så lenge. Sommeren 1900 brøt bokseropprøret ut.

Det fikk vidtrekkende følger for misjonsarbeidet. Misjonsstasjo- ner ble brent, barn, kvinner og menn ble drept eller tvunget til å forlate landet. Det satte fullstendig stopper for forbun- dets arbeid for ei tid, og alle misjonærene reiste tilbake til Norge. Men Masoni ble værende i kina. Han flyttet til Shanghai og bosatte seg der.

Seinere skal ha fortalt om denne tida og at han forsøkte å si at han var mongol han som kine- serne, og dermed tilhørte deres folk. Men det hjalp visstnok ikke, han fikk som de andre unngjelde for at han var utlending.

BRUDD MED FORBUNDET Da han reiste hjem til Norge i 1902, kom det endelige brud- det med Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbundet. Med Ola Grotnes som kilde forteller Marsten hvordan Masoni på den tida gikk i rette med Forbundet og en del av medarbeiderne når

Edvard Masoni:

Fattiggutten som aldri ga seg

Knapt noen ranværing har hatt et mer spektakulært liv enn Edvard Masoni

– den fattige samegutten som ble misjonær i Kina og studerte til lege i USA.

(9)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

INFORMASJON OM BILDET:

Bak på bildet: "Misjonsskolens 7. kull (1892-96)

3. rekke: N. O. Pedersen-Robberstad, A. Tunem, O. Nome, M. O. Hagen.

2 rekke: P. Naastad, J. M. Tvedt, O. E. Nilsen (Masoni), A. M. Flygel, A. Østbye, S. Dahle, A.

Nøttestad.

1. rekke: A. Olsen, Arne Valen, S. E. Jørgensen, Lars Dahle, H. H. Erlandsen."

KILDE: MHS-MA_A-1045_Ua_0012_13 FOTOGRAF: Ukjent

Kontaktinformasjon: Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen, Stavanger telefon: 51516216, epost: arkiv@mhs.no

Fotografi fra MISJONSARKIVET, Misjonshøgskolen

Filnavn: MHS_A-1045_Ua_00036.tif Databasemappe: Sortering

Fotografi av Edvard Masonis kull på Misjonsskolen. Han står her som nummer fire fra venstre i andre rad. (Foto: Misjonsarkivet)

han talte på møter Rana. Han kunne «aldri gi etter».

Etter oppholdet i Rana, reiste han til USA for å studere medi- sin. Mens han leste til eksamen, drev han også som forkynner og foredragsholder i USA. Da han var ferdig med studiene, kom han igjen tilbake til Norge. På denne tida, må han ha reist en del rundt i landet, og skrev blant annet i den samepolitiske avisa Waren Sardne.

LIKEVERD MELLOM MENNESKER

Redaktør Mortenson i Waren Sardne og Masoni var begge opptatt av samisk organisering og av likeverd mellom folk, og de grunnga sine standpunkt teologisk. Det var ingen selv- følge i ei tid da vitenskapen delte folk inn i raser og rangerte rasene slik at noen mennesker sto lavere enn andre.

Masoni og Mortenson mente et slikt menneskeyn var i strid med Guds ord og derfor måtte være feil.

Edvard Masoni hadde lenge vært opptatt av samenes sak i samfunnet. Allerede i 1898 ba han Gud hjelpe det norske folk til «i retfærdighetens Navn at skaffe mere Ret og Lys for mine samiske Stammefrænder» og ba Herren velsigne «mit lille Folk og hjælp det til at bruge sit klangfulle sprog til din Æres Pris».

Etter dette oppholdet i Norge dro Edvard Masoni nok en gang tilbake til Kina og fortsatte i mange år som frimisjonær og lege blant kineserne.

I 1920-årene kom han tilbake til Norge og virket som forkyn- ner på Vestlandet. Han ble på Vestlandet til han døde i 1930.

De siste årene bodde han hos Johanna og Torger Øvstebø i Skånevik, Sunnhordland.

FORTSATT STRIDBAR Han var da sykelig og utslitt, forteller Sigurd Marsten. Men han var fortsatt stridbar, og

konflikten med Kinamisjonsfor- bundet fortsatte, blant annet om hvem som skyldte hvem penger.

Fra Einar Sørlid Bondevik har jeg fått et sitat fra boka «Kristenlivet i Sogn» om en strid om

bedehuset i Sogndal:

«Men aldri var striden so hard som då samen Edvard Masoni kom til bygda.»

Jeg vil tru stridbarheten og det at han «aldri ga etter» også var medvirkende til at han – fat- tiggutten fra Rana - nådde så langt som han gjorde i livet.

Else Øverli

Bok om Edvard Masoni Professor Jon Todal har lenge forsket på Edvard Masonis liv, og har skre- vet bok om misjonæren og legen fra Rana. Etter planen skal den komme ut til høsten, og vil kunne gi et langt bredere bilde.

(10)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Nytt fra Nord-Rana menighet

Har du skaffet deg et par av Anna Holgersens «gledessok- ker»? Ja, da er du heldig, for ingen sokker er strikket med mer glede enn akkurat disse fargerike sokkene.

«D’ e’ så artig å hold på!»

Disse ordene er Annas, og vi hører henne ofte si akku- rat det. Hun viser en iver og glede som er deilig smittsomt for oss andre på Arbeidsstua.

Anna er virkelig «i tiden», og

har stor glede av at restegar- net blir til noe.

Anna strikker i alle regnbu- ens farger og hvert par blir dermed helt unike. Stripete sokker i to kulører er også varianter hun liker å strikke, og hvem vil ikke ha et par

«Sebrasokker» eller «Jule- strømper» ?

Arbeidsstua er heldig som får inn restgarn, og rester blir det også etter produksjonen

av håndarbeid som hele tiden foregår takket være så mange driftige damer.

Innsatsen på Arbeidsstua er et viktig ledd i menighetsar- beidet. Det som lages her blir brukt i mange sammenhen- ger. Noe går til gevinster ved lotterier i menigheten, noe til gaver. Håndarbeid selges året rundt fra lageret i kirkestua.

I fjor hadde arbeidsstua både vårlotteri og julemesse. Etter julemessa gikk kr. 6000,- til Kirkens Bymisjon avd. Rana og kr. 6000,- til Kirkens Nød- hjelp. Opp gjennom årene har det blitt gitt til mange for- mål etter julemessene. Også misjonsprosjektene som er knyttet til menigheten vår, har vært blant de vi har støttet.

Trivsel er viktig, den skaper vi sammen. Dermed møtes vi til arbeidsstua annenhver man- dag og har det kjekt sammen.

Selv om det kan se ut til at man må være veldig opptatt av håndarbeid for å være med, er det slett ikke sånn.

Velkommen med! Med eller uten håndarbeid, og du vil være like viktig. Vel møtt!

Bente Viola Persen

«D’ e’ så artig å hold på!»

Etter at bildet ble tatt, ble 30 par av Annas

«gledessokker» gitt til Kirkens Bymisjon.

(11)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Søndag 22. mai kl. 10.30

Aleksander Holm Antonsen Erik Thomassen

Hedda Solvang Rødahl Jenni Renee Sandøy Lund Linea Aanes Svartvatn Lukas Norø

Marie Løkås Fordelsen Mariell Søgaard

Marius Forsmo Grønningsæter Sander Tobias Krokstrand Sagli Sondre Jørnsønn Hellesvik Tomine Sletvik

Søndag 22. mai kl. 13.00

Agnes Sivertsen Rølvåg Arion Mathias Hilstad Helle Bruvold

Jarle Nyjordet Jørgensen Jennifer Sivertsen Joachim Lind

Julie Nordmark Jensen

Martin Andre Nordheim Olsen Ole Nygård Haugen

Peder Røsvoll Aleksandersen Sandrine Olsen

Selma Andersson Kristiansen

Lørdag 28. mai kl. 10.30

Anie Helen Knarvik Almli Emil Nikolai Reifjell Haugen Imre Axelsson

Ingrid Othelie Windseth Jakob Fredriksen Nygaard Liam Verpe Kråkstad Madelen Rognli Bentzen Ronja Michaelsen Sanna Berge

Sindre Nøst-Mathisen Solveig Alexandra Myhre Sondre Steinan

Lørdag 28. mai kl. 13.00

Hedvig Nemine Ditlefsen Aleksander Slettun Kolstad Julie Forslund Eliassen Birthe Kristine Nilsen Petter Øien

Amalie Gårdvik Oda Håkonsen Emil Andre Lillejord Lilja Hoff

Leah Christiane Bjerkli Caroline Knudsen Kvernemo Markus Bohlin Langmo

Søndag 29. mai kl. 10.30

Isak Lydersen Reinholdtsen Trygve Amandus Lauritsen Ludvig Røberg

Mie Nedregård Thomassen Kristian Bjørnmyr

Oscar Røberg Daniel Nilsskog

Oda Ørjansdatter Vesterli Stian Storrø

Søndag 29. mai kl. 13.00

Anna Stevik Forsmo Anton Børli-Mellingen Eline Harsvik

Helene Mjøen Anbakk Live Nilssen Brynlund Magnus Trones Millerjord Miriam Elise Forsbø

Sander Andreassen Mikalsen Sanne Bergersen-Johnsen Thea Strømsnes Bjerkli

Da ble det solfest i år! Det var trivelig at så mange møt- te opp da diakoniutvalget i Nord-Rana menighet invi- terte til fest og fristet med

«solboller» og stekte vafler.

Men for at det skal bli en skikkelig fest, må flere bidra, og det manglet det ikke på.

«Grønngruppa» fra Kirkebakken kulturbarnehage var de før- ste til å synge oss inn i en god feststemning, og det satte en ekstra spiss på festen at de var til stede.

Takket være vikarprest Svein Orstad fikk vi også med oss fine ord for dagen. Det ble også tid for Eivind Fagerheim å komme med informasjon om misjonens arbeid og det som skjer i menigheten framover.

Våre trofaste spillemenn i

«Åges» og våre trofaste

damer ledet allsangen, slik at vi sammen kunne synge våre tradisjonelle «solsanger».

Konkurranse ble det også mellom de sju bordgruppene, da organist Michal vartet opp med musikkquiz. Gruppe 7 gikk av

med seieren, men vi alle fikk nyte av alle de flotte musikkstykkene.

Diakoniutvalget og arbeidsstua bidro med gevinster, mens hovedpremien, den flotte

fruktkurven, må vi sende en stor takk til Coop Extra på Ytteren for. Takk til alle som bidro og alle som deltok!

Det frister til gjentakelse!

Bente Viola Persen

Solfest med sang og musikk

Konfirmanter i Ytteren kirke

(12)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

- Vi i det nåværende menig- hetsrådet kjenner lite til det som er gjort før, og hvordan dette fungerer, sier leder Paul Egil Murbræck. Derfor ser han også fram til å delta på misjonshelgen som arrangeres på Karihaug i mars.

- Jeg håper det vil gi mer bak- grunn for å gå videre med dette arbeidet, sier han.

Gudrun Strand er blant dem som har ivret for at menigheten må knytte kontakt med et eget misjonsprosjekt.

- Det vil jeg absolutt støtte.

Det er greit nok å kunne gi til forskjellige formål etter hvilke søknader som kommer inn, men det gir så mye mer å kunne følge et spesielt prosjekt. Det blir mer konkret, og det gir en spesiell nærhet når vi vet at de som er mottakere, også gir tilbake ved å be for menigheten.

På den måten blir det en toveis kontakt, som gir velsignelse også for menigheten, sier hun, som selv har vært misjonær på Madagaskar.

Else Øverli

Våraksjon på kirkegården

Vi kan begynne å se fram mot våren, og 28.april kl. 14-18 blir det dugnad med rydding på kirkegården på Mo.

Tradisjonelt serveres det kaffe og vafler til de som deltar.

Som alltid må vi ta værforbehold, men så sant det går, møtes vi denne dagen så det blir fint til konfirmasjonstid og nasjonaldag.

Nytt fra Mo menighet

Gudrun Strand er blant dem som applauderer tanken om å at Mo menighet skal ha avtale med et eget misjonsprosjekt.

Menighetsrådet vurderer ny avtale om misjonsprosjekt

Mo menighetsråd har funnet fram de

tidligere avtalene med Det Norske

Misjonsselskap og vil vurdere om

menigheten skal inngå en ny avtale,

og eventuelt støtte et spesielt prosjekt.

(13)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Konfirmanter i Mo kirke

Søndag 1. mai kl. 10.30 Ane Zakariassen

Celina Berntvik Mulstad Dina Johansen Blikø Eira Martine Paulsen Tomine Aasheim-Pettersen Fredrick Johan Abrahamsen Hermansen

Frida Emilie Johansen Selnes Søndag 1. mai kl. 13.30 Lina Fellmann

Nikolai Holm Vonstad Rikke Jamtli Rishaug Selma Eline Nygaard Sigurd Alexander Andre Stendahl

Lørdag 7. mai kl. 10.00 Andrine Steinbakk Trym Eliassen Woldmo Bror Haaland

Christian Magnus Berg-Hansen Henning Markussen Braathen Jonas Guttormsen

Lørdag 7. mai kl. 12.00

Julia Kristiane Guttormsen Kvæl Julian Glomdal Ellingsen

Julie Amanda Myrnes Øynes Magnus Hultgreen Olsen Malin Hansen Martiniussen Marie Sofie Nermark Hanssen Simen Johan Leirvik Greger

Lørdag 7. mai kl. 14.00 Marius Meløysund Hammer Noah Andre Engen Olsen Sindre Brasøy

Thea-Elise Yttervik Skivik Theo Aleksander Flatås Emilie Sofie Rachow Gåsland Emma Aurora Konradsen Selo

Søndag 8. mai kl. 10.30 Andrea Hestvik Nerdal Andrè Araujo Sjøvold Emilie Marie Fjelldal Henrik Haaland

Henrik Elias Forsbakk Nyhus Kristoffer Yksnøy Johansen Marius Johansen

Søndag 8. mai kl. 13.30:

Mia Amalie Paulsen Saga Lomahaug Risøy Sakarias Amandus Hagen Sebastian-Andrè

Trones Hammernes Simone Pedersen Tuva Rajala Strømnes Leon Dahl Baas

Ny giv for Jubelkore’

- Jubelkore’ har kommet i gang med øvelsene, og opplever større oppslutning igjen, forteller dirigent Trond Aarthun. Jubelkore’ er et tilbud for barn fra første klasse og oppover.

- Vi har vært nede i en bølgedal, men nå har vi hele 18 medlemmer, som møtes til øvelser hver tirsdag ettermiddag.

Nå satser vi på at det blir en konsert med publikum i vår. Det har vi ikke kunnet planlegge på to år, sier en fornøyd Aarthun.

Else Øverli

(14)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Fra 1. til 5. desember var biskop Ann-Helen Fjeld- stad Jusnes på visitasbesøk i tre av Ranas menigheter.

Hun hadde et tett program og rakk blant annet å møte ordfø- reren med følge og besøke Rana Gruber, Rana arbeidssenter, Montessoriskolen, Skonseng naturbarnehage, Vestvikheia barnehage, Gruben barnekor, Bymisjonen og lederne i andre

kirkesamfunn, samt de tre menighetsrådene, Kirkelig fellesråd, og prostiets prester.

I tillegg ble det en middag med Mannfolktreffet og Menig- hetspleien, og en annen med Raanen Saemieh hvor det ble samtale om samisk kirkeliv i Rana. Det hele ble toppet med kveldsstund i Røssvoll kirke, konsert med Dalamix i Nevernes kirke og visitasgudstjeneste i Gruben kirke hvor Gruben damekor deltok.

I sitt visitasforedrag trakk hun fram hvordan det store enga- sjementet for trosopplæringsar- beidet, ikke minst barnekorene på Gruben, er til glede for svært mange. Også klubben «Hver gang vi møtes» fikk rosende ord for sin inkluderende profil. Det hele ble avsluttet med en gave fra ordfører Geir Waage.

Bjørn Engebakken

Nytt fra Gruben menighet

Tett program under bispevisitasen

Bak fra venstre ser vi Robert Borge, Gerd-Marit Sandhei, Inger-Susann Gangsbækk Gulla, Terje Solvi, Svein Marius Riber, Ole Bjørn Tuven, Oddrunn Solberg. Foran fra venstre: Karianne Egeberg Gullfjell, Ariel Bolin Lien, biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Bjørn Engebakken, Linett Bjørkto.

En konsert med Dalamix var blant høydepunktene under visitasen.

(15)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Vil du være med som frivillig i Gruben menighet?

Kanskje har du klart for deg hva du vil gjøre, eller kanskje du ikke helt vet hva, men bare har lyst til å bidra. Uansett så er du hjertelig velkommen.

I Gruben menighet er det mye som skjer i løpet av ett år.

Gudstjenester, trosopplærings-

tiltak, konfirmantarbeid, barnekor og mye annet.

Uten deg som frivillig vil det være vanskelig å holde oppe det aktivitetsnivået vi ønsker, ja nesten umulig. Vi

trenger akkurat deg for å drive menigheten ordentlig, og særlig arbeidet blant barn og ungdom. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal kunne få oppgaver de liker, slik at du kan bidra med akkurat det du er god

på! Send oss gjerne en epost på post.gruben@rana.kirken.no, eller du kan ta kontakt med kirketjener, kantor eller noen andre i menigheten.

Frivillig i Gruben menighet?

Nord-Rana menighet og Gruben menighet støtter Madagaskar gjennom våre misjonsavtaler med NMS.

Men her har vi fått en ek- stra utfordring.

Denne informasjonen kommer fra NMS:

Da syklonen Batsirai traff østkysten av Madagaskar for kort tid siden, sto tusenvis av mennesker tilbake uten tak over hodet. Avlingene ble satt under vann og råtner nå bort.

Den lutherske kirken på Mada- gaskar, som er NMS sin samar- beidspartner, har rakt ut hånden og bedt om vår hjelp.

På https://www.spleis.no/

syklonhjelp kan din menighet støtte innsamlingen vår til

nødhjelp for syklonofrene. Det er gledelig å se støtten mange har vist overfor våre gassiske brødre og søstre. Og vi kan med glede melde at god hjelp når fram til ofrene.

Utdeling av mat har startet flere steder. Takket være alle som har støttet innsamlingen, deles, i første omgang, 30 tonn ris ut til 8000 syklonofre. Vi håper din

menighet kan hjelpe oss med å dele Spleis-aksjonen, slik at vi kan hjelpe enda flere.

På https://nms.no/syklonhjelp/

kan dere både se bilder og lese hva tidligere Madagaskar misjonær Arild Bakke skriver om nødhjelpsaksjonen. Han følger nødhjelpsaksjonen tett for NMS.

Terje Solvi

Rammet av syklon

(16)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Etter to år uten mulighet til å feire gudstjenester i løpet av kirkens største høytid, blir det en glede å igjen kunne møtes til påskefeiring. Ved å bevege seg mellom kirkene i Rana, kan en få med seg hele påskens hendel- sesforløp, fra palmesøndag til påskedag.

Palmesøndag har fått navnet sitt fra at Jesus red inn i Jerusa- lem til jubelen fra en stor folkemengde, som viftet med palmegrener for å hilse ham.

Skjærtorsdag har et navn som henspiller på «skjær», eller ren, fordi Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen, før han

spiste det siste måltidet med dem, og ba dem om å minnes ham hver gang de samlet seg rundt brød og vin videre frem- over. Ved nattverdfeiringen i dagens gudstjenester følger vi denne oppfordringen.

Langfredag er dagen der Jesus ble hengt på et kors og døde der, og kirkens alter er kledd i svart.

Påskedag feirer vi at Jesus stod opp fra graven, og livet har vunnet over døden. ”Påskemor- gen slukker sorgen til evig tid”.

Hanne Kristin Bondevik Sørlid

Jeg ser ham for meg som en blanding av Lars Monsen og statsministeren. Moses skaffet seg bred erfaring med friluftslivet;

som baby ble han lagt i en sivkurv på elva Nilen, som voksen var han gjeter, før han endte opp med den enorme oppgaven å lede folket sitt ut av fangenskap. Uten Real turmat og Gore Tex. Uten stats- budsjett, internett og FHI.

Han kjente seg avmektig da ingen ringere enn Gud utfordret ham:

”Gå nå! Du skal føre mitt folk, isra- elittene, ut av Egypt.”(”.Mos.3) Det er en svært uvanlig scene som utspiller seg i en ganske van- lig ørken: En tornebusk brenner, uten å brenne opp. Moses vil se på dette merkelige, men stanses av at Gud roper til ham at han ikke må komme nærmere, men ta skoene av, for han står på hellig grunn. Her møtes det hellige og det alminnelige. Her møtes den allmektige og den avmektige. Her møtes Ånd og jord.

”Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot” synger vi når vi feirer nattverd. ”All jorden er full av hans herlighet.” Denne formule- ringen er hentet fra en fortelling som ligner, og som fant sted 500 år etter at Moses ble overveldet.

(Jes.6)

Så går det nye 500 år. Det er påske, og Jesus rir inn i Jerusalem.

Det skal bli en helt uvanlig scene i en ganske vanlig påskefeiring:

Folk strør palmegreiner på veien og er begeistret: ”Hosianna i det høyeste! Velsignet være han som kommer i Herrens navn” (Matt.21) Disse ordene ga en helt spesiell gjenklang hos dem som kjente sitt folks historie og hellige skrifter - og det ble uro og forvirring….1.på- skedag skulle det vise seg at det var Den Hellige som møtte oss alminnelige. Den allmektige kom i avmakt. Han var Frelseren

(Hosianna= Vær hilset! Gi frelse!).

Så har det gått enda 2000 år. Alle disse årene har vi feiret nattverd;

dette helt uvanlige måltidet i våre ganske vanlige liv der vi, som Moses, står på hellig grunn. Den hellige møter oss alminnelige, Den allmektige møter vår avmakt, og brød og vin blir til evig liv.

God påske!

Hilde

Moses

Mennesk ene i bibel en

Palmesøndag, 10. april kl. 11: Gudstjeneste i Mo kirke Skjærtorsdag, 14. april

kl. 11: Gudstjeneste, bosenteret, Ytteren

kl. 17: Nattverdgudstjeneste, Ytteren kirke

Langfredag, 15. april Kl. 11: Pasjonsgudstjeneste, Gruben kirke

Påskedag, 17. april

kl. 11: Høytidsgudstjeneste, Gruben kirke

kl. 11: Høytidsgudstjeneste, Mo kirke

kl. 11: Høytidsgudstjeneste, Ytteren kirke

2. påskedag, 18. april kl. 11: Gudstjeneste, Dalselv eldresenter, Einmoen 2

kl. 11: Gudstjeneste, Gruben sykehjem

Påsken 2022

(17)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Også i år deltar konfirmantene i Rana i fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Ta godt imot dem når de kommer med innsamlingsbøssene.

I dagene 3. til 5. april går rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Også i år arrangeres det flere steder digital inn- samling i tillegg til innsamlingen med bøsser, og

det er mulig å støtte Fasteaksjonen på flere måter ved å bruke Vipps (2426), SMS (kodeord VANN til 2426 gir 250 kroner) eller sette inn penger på gavekontoen til Kirkens Nødhjelp,

1594 228 7493.

Midlene fra Fasteaksjonen brukes blant annet til å gi folk rent vann og trygge sanitær- og hygieneforhold. De mest sårbare har blitt hardest rammet av klimaendringer og pandemi, og behovene vokser raskt.

Drømmen om utdanning og legestudier brast for fjorten år gamle Tiyank- hulenji Richard. Familien hennes har ikke lenger råd til skolebøker, uniform eller eksamensavgift.

Hun er ikke vanskelig å få øye på, der hun går over jordene i landsbyen Dama i Malawi.

Høyreist og flott, med moterikti- ge klær og rosa spenne i håret.

Smilet sitter løst, og hun har akkurat hørt på musikk i skyg- gen av et tre sammen med venninnene Justina og Cathleen.

Tiyankhulenji Richard bor i en liten landsby uten strøm eller rent vann. I et land som er rangert som et av verdens verste land når det kommer til ulikhet mellom kjønn. Et land med høy andel barneekteskap og skadelige skikker. Under pandemien har antall barne- ekteskap i Malawi økt fra mellom tolv til femti prosent flere steder.

Når jenter dropper ut av skolen, blir de ofte giftet bort fordi foreldrene ikke har råd til å ha dem hjemme.

Dama som Tiya bor i ligger like ved en elv. Elven er eneste vannkilde utenom en brønn de har gravd frem til bruk etter regntiden.

– Jeg går til elva eller brønnen fem ganger hver eneste dag for å hente vann. I stedet for å gjøre lekser, vasker jeg huset, lager mat, henter vann, vasker opp og vasker klær, sier hun stille.

Aller helst vil hun bare ha samme muligheten som venninnene sine, være og ung og bruke tiden på skolen og skravling med venninner.

Kirkens Nødhjelp skal bygge en førskole i Dama, da vil det også bli bygd en brønn. Prosjektet er del av et større samarbeid med Utviklingsfondet og NMBU, finansiert av norske myndigheter.

Anette Torjusen

Tøff fremtid for Tiya (14)

Foto: Håvard Bjelland

Fasteaksjonen 3.– 5. april

(18)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Torsdag 27. januar inviterte Kirken i Rana i samarbeid med LEVE Nordland til en tema- kveld i Ytteren kirke med fokus på psykisk helse, sorgstøtte og selvmordsforebygging.

Kvelden ble lagt opp som en samtale mellom sokneprest i Nord Rana, Leif Larssen og leder i Leve Nordland, prest Odd Eidner.

I tillegg hadde vi med en gjest som representerte de pårørende, Ida Lill Trones Sørøy. Hun delte en sterk og gripende fortelling om hvordan det opplevdes å miste sin bror i selvmord.

Som en vakker ramme bidro Astrid Aarthun med nydelig saksofonmusikk. Det ble en sterk og fin kveld om et viktig tema og vanskelig tema!

Ida Lill Trones Sørøy Foto: Trond Aarthun

Arbeidet til Stig Ove og Linda Abildsten Gisnås vokser. I flere år har Stig Ove og Linda vært alene i arbeidet på Kenyakysten, men siden nyttår har to familier, ei amerikansk dame og et team fra Ungdom i oppdrag (Uio) flyttet inn på misjonsbasen til Swahili Coast Mission (SCM).

Når basen samles til felles fredagsmiddag er det over 25 personer rundt bordet. Arbeidet med å fullføre gjesteseksjonen har tatt tid, så sengekapasiteten har vært sprengt de siste ukene.

Guttene fra Uio-teamet har måttet sove på takterassen, og Gisnåsbarna har lånt ut romme- ne sine for å få plass til alle.

Vi som familie ankom Kilifi 2. januar, og har vært her i seks

uker allerede. Vi trives utrolig godt. For Tonje har fokuset vært å hjelpe Luka (7,5 år) og Aleah (4,5 år) i gang med skolestarten på den internasjonale skolen.

Mens jeg har vært med i arbei- det for å fullføre leiligheten vår i gjesteseksjonen.

Lørdag 12. februar flyttet vi inn i leiligheten, Etter å ha sett Stig Ove og Linda i aksjon de siste ukene er jeg så imponert over måten de driver Swahili Coast Mission på, og hvordan de lever ut misjonskallet som familie.

Siden Linda var like gammel som Aleah, har hun drømt om å flytte til Afrika for å hjelpe de fattige. Det er stort å se at det er akkurat det hun gjør nå, på flytende Swahili.

Våre gode venner og kolleger i Familiekirka, Eimund og

Cassie Skjæret kom flyttende hit i begynnelsen av februar med sin nyfødte baby. De skal bo her i hele 2022 for å være frivillig stab i SCM.

Vi føler oss så privilegerte som får leve ut misjonsdrøm- men som venner med Gisnås og Skjæret. Tusen takk til alle som er med å støtte Swahili Coast Mission.

Følg gjerne med arbeidet deres på Facebook, Instagram og på hjemmesiden:

swahilicoastmission.com.

Andreas Fjellvang

Misjonsarbeidet på Swahilikysten blomstrer

Gruppen som lever og arbeider som misjonærer på Swahili Coast Mission har vokst betydelig.

Dette er de fleste av dem. Foto: Andreas Fjellvang

Leve-kveld i Ytteren kirke

(19)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

BARNAS BARNAS

Gi barnebladet Barnas til et barn du er glad i!

Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Bestill abonnement på sondagsskolen.nosondagsskolen.no eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNAS BARNAS

Gud kaller på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1 2022

Side 12:

Den syke ved Betesda

Supersetning Bibelskatt

BARNAS BARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

Gud kjenner meg.

20222

Side 12:

David og Goliat

Supersetning Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33:

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Jesus er vennen min 3 2022

Side 12:

Påsken innstiftes

Supersetning Bibelskatt

BARNAS BARNAS

disiplenes føtterJesus vasker

Matteus 6,33:

For så hø yt har Gud elsk

et verden at ha

n ga sin Sønn , den enbå

rne, for at h

ver den som t ror på ha

m, ikke skal gå f

ortapt, men ha e vig liv.

Jesus elsk er meg

4 2022

Side 12:

Jesus viser seg for disiplene

Supersetning Bibelskatt

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.

Hva skjuler seg her?

Prikk til prikk Prikk til prikk

1 2

3 4

7 8

9

10 11

12 13 14 15 16 18 17

19 21 29

22 23

24 25

26 27

28

29

30 5 6

Finn fem feil!

Finn fem feil!

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

– Jeg vil kjøpe en hatt.

– Vet du hvilken størrelse du bruker?

– Nei, men jeg tok med hodet for

sikkerhets skyld.

En mann kom inn på en bensinstasjon og spurte dama bak disken:

– Har du en sånn bustete og morsom liten figur som

jeg kan henge på speilet inni bilen?

Dama ropte til mannen sin inne på verkstedet:

– Lars, det er noen her som vil kjøpe

deg!

Vitser

Vitser

(20)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Kom og bli med

Babysang

Påmelding på rana.kirken.no.

Kontaktperson Reidun Sperstad

Åpen barnehage

Gratis tilbud til barn 0 til 6 år i følge med en voksen.

På Kirketunet, Kirkegata 20.

Tirsdag-fredag kl. 9.30-14.00

Gruben FUNNYGIRLS

For 4.–7. klasse

Mandag kl. 14.00–14.45 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson Oddrunn Solberg

Jubelkore’

Barnekor for skolebarn.

Tirsdag kl. 17.30–18.30 på Kirketunet, Kirkegata 20.

Påmelding på rana.kirken.no Kontaktperson Trond Aarthun

Gruben FUNNYGIRLS, gruppe 2

Onsdag kl. 15.30-16.30 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson Oddrunn Solberg

Gruben barnekor

For 1.–3. klasse

Onsdag kl. 14.00–14.45 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson Oddrunn Solberg

Lørdagsklubben

For barn opp til ca. 13 år.

Lørdager kl. 11.00–13.00.

For datoer se facebookgruppen

“Lørdagsklubben i Ytteren kirke”

Ytteren kirke. Kontaktperson Berit Moss

Gruben guttekor

Torsdag kl. 14.00–14.45 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson: Oddrunn Solberg

Rana KFUK og KFUM Speider

2 grupper: Stifinnere og vandrere Tirsdag kl. 18.00–20.00

Kontaktperson Kjell Voldsund Tlf. 992 85 483

1. Selfors speidergruppe

Kontaktperson Kjell Øystein Braseth

Tlf. 951 42 306

(21)

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Det kan komme endringer til enhver tid.

For flere opplysninger og oppdatert kalender:

Se rana.kirken.no, og klikk på den aktuelle menigheten

Gruben FUNNYGIRLS

For 4.–7. klasse

Mandag kl. 14.00–14.45 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson Oddrunn Solberg

Exsultate

Pensjonistkoret øver på Mo menighetshus, Kirkegata 16, tirsdag kl. 11. Velkommen!

Jubelkore’

Barnekor for skolebarn.

Tirsdag kl. 17.30–18.30 på Kirketunet, Kirkegata 20.

Påmelding på rana.kirken.no Kontaktperson Trond Aarthun

Arbeidsstue

Gruben menighet

Mannfolktreff tirsdag kl. 11.00 Onsdagstreff onsdag kl. 11.00

Sosialt samvær hvor kaffen og praten er viktigst. Ta gjerne med matpakke.

Gruben FUNNYGIRLS, gruppe 2

Onsdag kl. 15.30-16.30 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson Oddrunn Solberg

Arbeidsstue i Ytteren kirke

Møte for alle, med eller uten håndarbeid. Annenhver mandag kl. 11.00–14.00.

Kontaktperson Bente Viola Persen

Gruben barnekor

For 1.–3. klasse

Onsdag kl. 14.00–14.45 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson Oddrunn Solberg

Båsmo & Ytteren kirkeforening

Har møte hver første onsdag i måneden unntatt i juli og august.

Nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Gruben guttekor

Torsdag kl. 14.00–14.45 Gruben kirke, menighetssalen Kontaktperson: Oddrunn Solberg

Hver gang vi møtes

Klubb for funksjonshemmede.

Mandag hver fjortende dag i Ytteren kirke.

Se kirkens nettside:

https://www.rana.kirken.no/Kalender

(22)

22

Menighetsbladet - Nr 1. 2022

Døpte

GRUBEN KIRKE Kaja Ditlefsen Bjørn Mikal Wiggen

Alma Lovise Lapvamo Bjerkli Dennis Johansen Bonsaksen Thor Valter Andersen Hansen MO KIRKE

David Sjånes Rødvand Ulrik Ronesen

Oliver Fjeldavli Stensen YTTEREN KIRKE

Herman Emil Aasebøstøl Hal- dorsen

Frøya Volløyen Karlsen Elisabeth Sperstad-Tro Ella Linder Følling Aksel Nordås

Vigsler

GRUBEN KIRKE Anette Skog Lillevik og Bjørn Ove Klæboe MO KIRKE

Ingen i denne perioden YTTEREN KIRKE Ingen i denne perioden

Gravferder

GRUBEN KIRKE

Borghild Helene Festvåg Kitty Anie Jensen

Nikolai Johannes Vekseth Terje Andreas Aas Dorthea Pedersen Annie Jonette Ankjell Tor-Erik Havn

MO KIRKE Sverre Høssung Aud Johanne Johansen Hergunn Dagny Midtstraum Lillevold

Ingerid Nilsen

Bjørg Petrine Rebekka Dillern Sissel Fagerli

Kjellaug Høgås Svein Furuhaug Aase Erlandsen Jenny Pedersen Alf Johan Liland

Torgunn Johanna Madsen Solbjørg Oddrun Ulriksen Tove Marie Risjord

Maud Hilary Åsheim Carl Olav Andersson Else Avdem

Lehn-Anne Mikkelsen Helene Dorthea Enoksen Nora Fiskum

Brynvald Bjerkli Ranveig Kristiansen Anna Oliva Martinussen Jorunn Oline Nystad YTTEREN KIRKE Ragnhild Andreassen Åse Salamonsen Marina Hortman Per Harald Sletten Aud Hildur Gjelstenli

Frisør og velvære Tlf.: 959 63 995 Storgt. 20

Bjørklund Mek. Verksted AS Steinbekkhaugveien 54, 8610 Mo i Rana

Tlf.: 75 12 21 99 • Mob.: 971 48 960

Selforsveien 61, 8613 Mo i Rana Åpningstider:

Man-fre: 09.00-18.00 Torsdag: 09.00-19.00 Lørdag: 10.00-14.00

Ranenget

Gruben

Mama Rosa

Smaken av heime

Fridtjof Nansens gate 6 8622 Mo i Rana Døgnvakt telefon: 75 15 95 60

post@mogravferd.no TANNHELSEKLINIKK

Ønsker du å ha din annonse på denne plassen?

Kontakt Grethe Berntsen Tlf: 901 19 379

Ønsker du å ha din annonse på denne plassen?

Kontakt Grethe Berntsen Tlf: 901 19 379

Tlf. 24 t.: 75 14 35 55 · Fax: 75 14 35 50 E-post: karlo@albertsens.no Adr.: Sørlandsveien 50, 8624 Mo i Rana

www.albertsens.no

19 Frisør og velvære Tlf.: 959 63 995 Storgt. 20

Bjørklund Mek. Verksted AS Steinbekkhaugveien 54, 8610 Mo i Rana

Tlf.: 75 12 21 99 • Mob.: 971 48 960

Selforsveien 61, 8613 Mo i Rana Åpningstider:

Man-fre: 09.00-18.00 Torsdag: 09.00-19.00 Lørdag: 10.00-14.00

Ranenget

Gruben

Mama Rosa

Smaken av heime

Fridtjof Nansens gate 6 8622 Mo i Rana Døgnvakt telefon: 75 15 95 60

post@mogravferd.no

Slekters gang

For perioden fra 1. januar til 22. februar 2022

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER