• No results found

NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I LILLEHAMMER, STORTORGET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I LILLEHAMMER, STORTORGET"

Copied!
8
0
0

Fulltekst

(1)

NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I LILLEHAMMER, STORTORGET

Kommune:

501/Lillehammer Gnr/bnr:

200/135 AskeladdenID:

131060 Referanse til landsverneplan:

Kompleks 9903280

Omfang fredning

Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

•Norges Banks tidligere avdelingskontor i Lillehammer, Stortorget 1

1913 12305699 200/135 Eksteriør/Interiør

(2)

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Stortorget 1, som et arkitektonisk, arkitekturhistorisk og kulturhistorisk viktig anlegg, tegnet og oppført som Norges Banks tidligere avdelingskontor på Lillehammer.

Begrunnelse: Bygningen er gitt en monumental plassering som Stortorgets fondmotiv. Foruten å romme Norges Banks virksomhet på Lillehammer, ble bygningen oppført for å romme viktige offentlige

funksjoner som posthus, telefon- og telegrafsentral samt byens bygningskontor. Etter

krigsutbruddet i 1940 ble landets gullbeholdning på nesten 50 tonn oppbevart her fra 9. til 19. april.

Bygningen er oppført i 1913 etter tegninger av arkitektene Heinrich Jürgensen og Fin Wollebæk.

Interiøret har gjennomgått omfattende endringer på 1970-tallet, men eksteriøret står i all hovedsak uendret siden bygningen var ny.

Norges Banks tidligere avdelingskontor på Lillehammer representerer det beste av sin samtidsarkitektur og er av nasjonal verdi.

(3)

NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I LILLEHAMMER, STORTORGET 1

Bygningsnr: 12305699

Gnr/bnr: 200/135

Oppført: 1913

AskeladdenID: 131060-1

Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903703 Kompleks 9903280

(4)

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør inkludert utvendige trapper, tårnur med urverk fra 1912, to smijerns utelamper ved hovedinngangen samt to døroverbygg i smijern og glass med ditto lampe over de to dørene på østfasaden.

Fredningen omfatter videre deler av interiøret: Vindfanget, hovedtrappeløpet gjennom alle etasjer, de to hvelvene i 1. etasje og de to hvelvene i underetasjen.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,

fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk samt detaljer som skilt og dekor m.v.

Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger.

Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på bygningen som en bygning av arkitektonisk og kulturhistorisk høy verdi, formålsbygd som Norges Banks avdelingskontor på Lillehammer.

Formålet er å sikre bygningens formspråk og arkitektoniske kvaliteter.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Formålet med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater, materialbruk og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i 1913 med elementer fra jugend og senbarokk stil etter tegninger av arkitektene Heinrich Jürgensen og Fin Wollebæk.

Bygningen er rektangulær, har to etasjer med et høyt saltak med takarker. Et tårn med en høy tårnhjelm er plassert midt på hovedfasaden mot torvet. Sokkelen er av grovhugget granitt mens bygningen for øvrig er oppført i pusset teglstein. Fasaden med tårnoppbygg står i grovslemmmet grå sement. Den har utsparrede halvbuende vindusopverstykker som er glattpusset med

dekorativ bemaling med rik forgylling. Forgyllet dekor rammer også inn tårnuret. Fasadens overflate samt vinduene ble fornyet på 1970-tallet. Inngangsdøren i lys eik, to smijernsutelamper, grønnmalte vindusskodder foran vinduene i første etasje er opprinnelige. Det samme gjelder de to overbyggene i glass og smijern over dørene på baksiden.

Innvendig er det opprinnelige interiøret i vindfanget beholdt med stukkvegger, inngangsdør, tre tofløyede dører, vindu med slepet glass på indre bakvegg, samt tønnehvelvet kassetthimling. I trapperommet innenfor er den opprinnelige hovedtrappen med jerntrinn, smijernsrekkverk og mahognihåndlist bevart.

Villvinen, som delvis dekker fasaden mot torvet, kan være opprinnelig eller også tilsiktet fra arkitektenes side.

Eksteriøret står i all hovedsak uendret siden bygningen var ny. Norges Banks tidligere

avdelingskontor, Stortorget 1 på Lillehammer, representerer arkitektur av høy kvalitet, og er av nasjonal verdi.

(5)

Plantegning u. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

(6)

Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

(7)

Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

(8)

Plantegning 3. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,