• No results found

Si tenguéssiu exàmens d’educació física us agradaria fer-los amb mòbil, o tabletes?

No t’ha arribat informació per coneixer-ho Sí tens informació, però no t’interessa

QÜESTIONARI PELS ALUMNES

5. Si tenguéssiu exàmens d’educació física us agradaria fer-los amb mòbil, o tabletes?

SI NO

ANNEX II

SETMANA 1 - RESISTÈNCIA 1

Objectius

- Treballar la resistència aeròbica.

- Prendre-se les pulsacions de forma autònoma.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts - Coneixement i pràctica de les pulsacions en alguns exercicis.

- Participació de les activitats motrius centrades en la resistència.

Material - Petos

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista. Després se’ls explicarà als alumnes què farem durant les pròximes setmanes. Se’ls farà algunes preguntes com:

- Saps el què són les capacitats físiques bàsiques?

- Quantes n’hi ha? Quines són?

Després començarem la sessió amb la primera capacitat, la resistència.

“Explicació sobre el treball de resistència"

Quins òrgans té el cos humà? Podem viure sense ells?… En arribar al cor, quants en tenim? Què passa si s’atura?

El cor és un òrgan vital per al nostre cos. L’hem de tractar bé.

El cor no para de bategar durant tota la nostra vida. Aquest batec duu una velocitat per minut. Quantes menys pulsacions per minut tengui una persona, és senyal de tenir un cor més gros i millor, ja que amb manco feina bombarà més sang a l’organisme

SETMANA 1- RESISTÈNCIA 2

Activitats

“APRÈN A APRENDRE EL POLS”. Es farà col·locar als nens el palmell de la mà en el costat esquerre del teu pit perquè puguin sentir el batec del seu pols cardíac. I se'ls demanarà perquè serveix la presa de pulsacions? Com es fa?

Després cronometraran 1 minut per saber el seu pols en repòs. Atenció, llestos, ja! Qui té més de 100 pulsacions p/m? Qui té menys de 80 pulsacions p/m? I realitzarem unes activitats perquè comprovin com augmenta el ritme cardíac.

Feim 3 minuts de cursa contínua amb l’única condició de no aturar-se. Als 3 minuts se'ls avisarà, aturaran i s’agafaran el pols durant 6 segons. Caminaran i passat 1 minut tornaran a comptar-se el pols durant altres 6 segons. Què passa…? Els alumnes reben les explicacions mentre caminen. Relacionen i comparen les sensacions percebudes durant l’esforç i abans.

“GROCS, VERDS I VERMELLS”. La classe es divideix en tres equips. Cada equip presenta un color. Dibuixam tres camps, disposats en triangle equilàter i situats a la mateixa distància. Cada equip encalça al de la seva dreta, però és encalçat pel de la seva esquerra. Així, per exemple, l’equip verd caça al groc però ha de vigilar al vermell que li caça. La captura serà amb un simple toc. El capturat es duït pel capturador al seu propi camp i allà s’agafarà de la mà, juntament amb altres capturats formant una cadeneta. El primer té un peu dedins i un altre defora del camp contrari. S’allibera a tota la cadena amb un sol toc. Els jugadors surten cap al seu camp amb les mans a l’aire. No poden ser tocats en el camí.

Volta a la calma Posada en comú i recollida del material.

Netejar-se.

Objectius - Treballar la resistència anaeròbica

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts - Coneixement i pràctica de les pulsacions en alguns exercicis.

- Participació de les activitats motrius centrades en la resistència.

Material - Testimoni

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“EN EQUIP” Quatre equips col.locats en filera. Es passen una pilota per damunt del cap i per davall de les cames de forma alternativa sense que es caigui.

SETMANA 2 - VELOCITAT 1

Activitats

“EL TRESOR”. Es formen dos equips de tretze a quinze jugadors. Cada equip es col·loca en el seu camp. En ell es troba el seu tresor. Es tracta de robar el tresor de l’equip contrari i defensar el propi. Hi ha que passar al camp contrari i robar qualque objecte del tresor sense ser tocat pels guardians. A cada camp hi ha una presó on es situen tots els tocats, que es col·locaran en cadena. Cada jugador acompanya al contrari fins a la presó. Un jugador allibera els seus companys si aconsegueix tocar al primer de la cadena. Els alliberats surten amb les mans a l’aire.

“CARRERA DE RELLEUS” Formarem equips composts per 4 persones els primers competidors de cada equip se situessin a 100m de la meta final, els segons a 200m. i així successivament. En el moment en que comença la carrera de relleus el primer corredor que haurà de recórrer fins al segón i passar-li el testimoni, i així fins que arribin a la línia de meta. Cronometrarem les pulsacions després de la carrera de relleus.

Volta a la calma

Recollida de material.

Netejar-se.

Objectius - Treballar la velocitat de desplaçament i la coordinació amb els companys.

- Conèixer i aplicar la velocitat en les activitats proposades.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts

- Control dels moviments que permetin usar la velocitat per a cada activitat.

- Coneixement i pràctica de la velocitat en relació al nivell del joc.

- Participació de les activitats motrius centrades en la velocitat.

Material - Cercles i pilota de tenis.

- Equip de música.

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“COME-COCOS” Els nens només podran anar per damunt de les línies mentre un la duu. Qui va pillant haurà d’anar alçant la mà per saber qui ho duu. El joc acaba quan tothom està pillat

SETMANA 2 - VELOCITAT 2

Activitats

“RELLEUS” Estem dividits en dos grups de 10 participants cada un. Ens situem en 2 files índies delimitades de cada grup. Amb la nostra mà dreta agafant la mà del company de davant i la mà esquerra la passem per davall les nostres cames per donar-li la mà al de darrere. El de darrere de tot s’ha de tombar en forma de

“decupito supino” sense amollar la mà, a continuació tota la fila sense amollar-se de les mans va marxa enrere passant per damunt del company ajagut obrint les cames. Quan tots han passat, aquest s’aixeca, es posa davant i es continua amb el mateix procediment.

“ LES CADIRETES” Es reparteixen una sèrie de cercles per l’espai de manera que el nombre d’alumnes sigui major al nombre de cercles. Els alumnes es desplaçaran per l’espai escoltant una música, quan aquesta s’aturi hauran d’anar a ficar-se ràpidament dins un cercle, de forma que alguns alumnes es quedaran sense cercle i així successivament.

Volta a la calma

“AGAFA’M SI POTS” Els alumnes es seuen en cercle menys un que estarà dret.

Mentre tots estan “adormits” aquest amagarà la pilota de tenis a algun company al darrera i cridarà ja, qui la tengui haurà de córrer a per ell i l’altre haurà d’intentar arribar al seu lloc abans de que sigui pillat.

Netejar-se.

Objectius - Treballar la velocitat de reacció i de desplaçament.

- Conèixer i aplicar la velocitat en les activitats proposades.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts

- Reconeixement i diferenciació dels diferents tipus de velocitat.

- Coneixement i pràctica de la velocitat en relació al nivell del joc.

- Participació de les activitats motrius centrades en la velocitat.

Material - mocadoret

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“PEUS QUIETS” Es llança en vertical una pilota, es diu el nom d’un company i aquest ha de recepcionar-la, no pot caure en terra. Els que no són nomenats han de dispersar-se perquè el nomenat quan agafa la pilota dirà: “peus quiets!”. Tots han d’aturar. El que té la pilota pot donar tres passes màxim per apropar-se a qualcú i copejar- li. Per esquivar la pilota no es poden moure els peus del sòl.

SETMANA 3 - FORÇA 1

Activitats

“ 3 EN RETXA” Hi ha quatre equips, el col·loquen per jugar dos contra dos en fila l’un darrera l’altra. A la veu de ja, hauran d’anar corrent d’un en un fins el tauló format per 9 anelles i col·locar el con que li pertoca a cada equip. L’equip que aconseguesqui fer el tres en retxa. guanya.

“ MOCADORET” Es fan dos equips i es dóna un nombre a cada persona de manera que hi hagi dos de cada. El mestre es posa en mig del camp aguantant el mocador i cada equip a una línia del camp. El docent diu un nombre, els dos que tenguin aquest nombre han de córrer i agafar el mocador. Qui agafa el mocador ha de córrer fins la línia on són els seus companys i l’altre la d’atrapar.

Volta a la calma

“PARS I SENARS” Els alumnes es col·locaran per parelles, esquena contra esquena i drets. El professor dirà una operació matemàtica, si el resultat és par l’equip 1 haurà d’atrapar als de l’equip 2 i si el resultat és senar a l’inrevés.

Recollida de material.

Netejar-se.

Objectius

- Conèixer i aplicar la força en les activitats proposades.

- Desenvolupar i millorar la capacitat de la força.

- Respectar les capacitats dels companys així com les nostres pròpies.

Continguts

- Desenvolupar la força absoluta a través dels jocs aplicats.

- Coneixement i pràctica de la força en relació al nivell del joc.

- Participació de les activitats motrius centrades en la força.

Material - Cordes - Matalàs

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“LA NEULA” Els alumnes s’agafaran de les mans i s’anirà assignant a cada

alumne per nombres senars i parells saltejats. Seguidament, se’ls diran operacions matemàtiques senzilles. Si el resultat d’aquesta operació correspon a un nombre parell, per exemple 6, els alumnes assignats amb un nombre parell s’hauran de deixar caure cap a davant mentre que els nombres senars hauran de fer el contrari, s’hauran de deixar caure cap enrere.

SETMANA 3 - FORÇA 2

Activitats

“ESTIRA LA CORDA” Es formaran quatre grups, perquè puguin competir dos contra dos. Aquests s’hauran de col·locar a cada banda de la corda. Una vegada col·locat l’equip hauran d’intentar que tot l’equip contrari passi la línia. *Guanyarà el millor a tres intents.

“ARRANCA CEBES” Els alumnes es dividiran en grups de 6 persones, es posaran en filera índia al terra menys un. Aquest ha d’agafar al seu company de davant el més fort possible ja que l’alumne restant el que haurà de fer és agafar el primer de la fila i estirar-lo tant pels braços com per les cames per tal d’arrancar-lo dels altres. Quan ho aconseguesqui el company que ha estat “arrancat” s’afegirà al que estira als seus companys i l’ajudarà.

Volta a la calma

“INTENTA GIRAR-ME” Per parelles es col·locaran damunt un matalàs i de manera rotacional, els alumnes emprar la força per desestabilitzar/tomar/empènyer/

aixecar al companys. Quan ho aconseguesquin es canviaran de parella . Netejar-se.

Objectius - Treballar la resistència de la força.

- Conèixer i aplicar la força en les activitats proposades.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts

- Resolució de problemes de certa dificultat.

- Coneixement i pràctica de la força en relació al nivell del joc.

- Participació de les activitats motrius centrades en la força.

Material - Cercles

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“ NO CAIGUIS” En grups de 4 o 5, els alumnes es donaran les mans al voltant del cercle, i utilitzant la força evitaran entrar al cercle i que un dels companys si que ho faci.

SETMANA 4 - FLEXIBILITAT 1

Activitats

“ LA CADIRETA DEL REI/NA” El alumnes, en grups heterogenis, transportaran a un dels companys damunt seu amb l’ajuda dels braços (la cadireta del rei).

Hauran d’arribar al mig del camp on hi haurà un con i tornar, competiran contra un altra grup.

“POLS GITANO” Es tracta de posar-se en parelles en la línia d’enmig que separa els dos camps. Cada un es posarà a una banda. Posaran un peu enmig que no podran moure seguidament, s’hauran d’agafar la mà i s’hauran d’estirar fins que uns dels dos passi al camp contrari. *Han d’anar canviant de mà.

Volta a la calma

“ DEIXE’T CAURE” Els alumnes s’han de posar en cercle sense que hi hagi distancia entre ells. Un alumne estarà al centre i es deixarà caure amb rigidesa, com si fós un pal. D’aquesta manera els que estan al cercle l’hauran de rebre i anar passat-se entre els altres membres del cercle.

Recollida de material.

Netejar-se.

Objectius

- Habituar-se a treballar la flexibilitat de forma periòdica.

- Treballar en equip.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts - Millora de la flexibilitat en les activitats proposades.

- Participació de les activitats motrius centrades en la flexibilitat.

Material - Pilotes de goma escuma.

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“SENSE FLEXIONAR ELS GENOLLS”. Els alumnes caminen, es detenen i recullen del terra pilotes petites i altres objectes (bolles de vidre, monedes, xapes…). Sou capaços de recollir aquests objectes sense flexionar els genolls?

SETMANA 4 - FLEXIBILITAT 2

Activitats

“EL CUC” Es formaran 2 files (1 per equip) i es tombaran a terra en posició decúbit supin, però amb les mans estirades en direcció el cap. Les mans han de tocar els peus del pròxim company. L'exercici consisteix en el fet que el primer de la fila té una pilota als peus, aquest aixeca les cames (juntes aguantant la pilota) més o manco uns 90°. A continuació els braços anteriorment a terra, s'estiren des del terra fins a les cames per poder collir la pilota. Finalment tornen al punt de partida, on la posaran als peus del pròxim company. Un cop l'alumne hagi realitzat l'activitat, s'aixecarà i es tombarà, amb la mateixa postura, al final de la fila.

Guanyarà l'equip que arribi abans a la paret.

“L’AGAFA PILOTES” Dividits en 4 grups col·locats formant un quadrat gran, cada equip a una cantonada. Cada membre de cada grup tindrà un nombre. Al mig dels 4 grups a la mateixa distància hi haurà 3 pilotes. Quan el monitor digui un nombre, els jugadors de cada equip que tinguin aquest nombre sortiran en posició de cranc per intentar agafar una pilota. Com que al mig només hi ha 3 pilotes, hi haurà un equip que es quedarà sense una, al final del joc l'equip que tingui més pilotes guanya.

Volta a la calma

“EL DICCIONARI HUMÀ” Els alumnes estaran dividits en 2 grups, el mestre dirà una paraula que tots dos equips hauran de formar adaptant la forma al seu cos tombats al terra. L’equip que ho aconsegueixi abans guanya.

Netejar-se.

Objectius - Desenvolupar i treballar la flexibilitat per dur-la a terme a la vida quotidiana.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Continguts - Millora de la flexibilitat en les activitats proposades.

- Participació de les activitats motrius centrades en la flexibilitat.

Material - Cons

Activació

Donam la benvinguda i ens seiem en cercle per passar llista.

“EMBULLAR LA CADENA”. Els jugadors formen grups de 10 a 15 persones.

Aquests s’agafen de les mans i intenten “embullar” i “desembullar” la cadena, sense amollar-se i mantenint-se unides en un gran “cuc”.

Activitats

“ADIVINA I COL·LOCA” En grups de tres alumnes. Un d’ells col·loca al company/a en una posició en la qual estiri un determinat grup muscular, el tercer alumne, amb els ulls tancats ha de descobrir mitjançant el tacte que estirament està realitzant i col·locar en la mateixa postura a l'altre company.

“AJUNTA’T” Es formen dos cercles de 6 a 10 alumnes agafats de les mans, el professor enumera a tots ells de tal forma que es repeteixi cada número dos vegades i que aquests es trobin en posicions enfrontades. Quan el professor digui un dels nombres, els alumnes esmentats hauran d'intentar ajuntar-se, mentre que la resta dels alumnes intentaran evitar-ho sense deixar-se anar de les mans.

Volta a la calma

Fitxa d’avaluació de les sessions.

Recollida de material.

Netejar-se.

ANNEX III