• No results found

Kunnskap er makt

Finn svarene dine raskt, utvid forskningen din gjennom vårt anbefalingssystem og motta muligheter til å få dyptgående innsikt i trendy forskningsemner

Våre beste ressurser

More than 5 million documents. Even those of your professors

Hydraulic Design of Francis Turbine Exposed to Sediment Erosion

Hydraulic Design of Francis Turbine Exposed to Sediment Erosion

142
0
0
Item 3-1/22

Item 3-1/22

2
0
0
Learning the language of sexual health and sexuality: An exploration of sources of information and adolescent learning about sexual health and sexuality in Santiago, Chile

Learning the language of sexual health and sexuality: An exploration of sources of information and adolescent learning about sexual health and sexuality in Santiago, Chile

140
0
0
Vascular Disease Management: Knowledge Development and the Politics of Organizational Adaptation

Vascular Disease Management: Knowledge Development and the Politics of Organizational Adaptation

150
0
0
Søknad om endring i tillatelse til drift etter forurensingsloven

Søknad om endring i tillatelse til drift etter forurensingsloven

14
0
0
02 hva er menneskerettIgheter?

02 hva er menneskerettIgheter?

7
0
0
Utover forholdet til kulturminner har ikke fylkeskommunen innvendinger mot at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til Rysna kraftverk

Utover forholdet til kulturminner har ikke fylkeskommunen innvendinger mot at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til Rysna kraftverk

2
0
0
Rana Jeger- og Fiskerforening er en sammenslutning av flere tidligere foreninger innenfor friluftslivet og er med sine vel 800 medlemmer en av de største frivillige organisasjonene i Rana

Rana Jeger- og Fiskerforening er en sammenslutning av flere tidligere foreninger innenfor friluftslivet og er med sine vel 800 medlemmer en av de største frivillige organisasjonene i Rana

5
0
0
TCPOP : Valuation and Optimal Strategy for Option Contracts in the Shipping Industry

TCPOP : Valuation and Optimal Strategy for Option Contracts in the Shipping Industry

77
0
0
MENIGHETSBLAD Målselv og Øverbygd

MENIGHETSBLAD Målselv og Øverbygd

20
0
0
Beitstad - Egge - Følling - Henning - KvamMære - Ogndal - Steinkjer - Stod - Verran

Beitstad - Egge - Følling - Henning - KvamMære - Ogndal - Steinkjer - Stod - Verran

32
0
0
Fa s a d e  n o r d ves t

Fa s a d e n o r d ves t

1
0
0
Når krisen inntreffer…

Når krisen inntreffer…

40
0
0
Endelig rapport fra Fylkesmannens tilsyn med Familievernkontoret i søndre Vestfold i 2015

Endelig rapport fra Fylkesmannens tilsyn med Familievernkontoret i søndre Vestfold i 2015

12
0
0
EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 43/2005 av 11. mars 2005 om endring av visse vedlegg og to protokoller til EØS-avtalen

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 43/2005 av 11. mars 2005 om endring av visse vedlegg og to protokoller til EØS-avtalen

17
0
0
14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/415

14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/415

3
0
0
Høring av EUs finansieringsmekanisme for fornybar energi (forordning 2020/1294)

Høring av EUs finansieringsmekanisme for fornybar energi (forordning 2020/1294)

4
0
0
Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning:

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning:

6
0
0

Kom i gang med 9pdf.net

Bli med oss